Άλλες επιχειρήσεις που υπόκεινται σε περιορισμούς: Πώληση εισιτηρίων εκδηλώσεων

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Περιορίζουμε τη διαφήμιση ορισμένων ειδών επιχειρήσεων στο Google, προκειμένου να αποτρέψουμε την εκμετάλλευση χρηστών, ακόμη και αν κάποιες μεμονωμένες επιχειρήσεις φαίνονται να συμμορφώνονται με τις υπόλοιπες πολιτικές που εφαρμόζουμε. Βάσει των συνεχών μας ελέγχων και των σχολίων που λαμβάνουμε από χρήστες, ρυθμιστικές αρχές και αρχές προστασίας καταναλωτών, εντοπίζουμε κατά καιρούς προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχουν δυνατότητα κατάχρησης. Σε περίπτωση που θεωρήσουμε ότι ορισμένα είδη επιχειρήσεων διακυβεύουν χωρίς εύλογη αιτία την ασφάλεια ή την εμπειρία των χρηστών, ενδέχεται να περιορίσουμε ή να τερματίσουμε την προβολή των σχετικών διαφημίσεων.

Οι επιχειρήσεις που πωλούν εισιτήρια εκδηλώσεων μπορούν να διαφημίζονται μέσω του Google Ads, αφού λάβουν επιβεβαίωση καταλληλότητας από την Google, χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα. Προκειμένου να λάβουν επιβεβαίωση καταλληλότητας, οι επιχειρήσεις μπορεί να χρειάζεται να πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις διαφημίσεων προορισμού.

Ακολουθούν τα εξής:

 • Ορισμός επιχειρηματικών μοντέλων: Θα πρέπει να προσδιορίσετε το μοντέλο στο οποίο ανήκει η επιχείρησή σας, προκειμένου να καθοριστούν οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροίτε για την προβολή διαφημίσεων.
 • Απαιτήσεις προορισμού ανά επιχειρηματικό μοντέλο
 • Απαιτήσεις διαφημίσεων ανά επιχειρηματικό μοντέλο
Σημείωση: Οι λογαριασμοί Authorized Buyers και Display & Video 360 που πραγματοποιούν μεταπώληση εισιτηρίων δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτημα για επιβεβαίωση καταλληλότητας, αλλά εξακολουθούν να υπόκεινται στις απαιτήσεις προορισμού που περιγράφονται παρακάτω.

 

Ορισμός επιχειρηματικών μοντέλων

 • Κύριος πάροχος: Ο κάτοχος, διοργανωτής ή χώρος της εκδήλωσης που πωλεί αρχικά το εισιτήριο ή ένας πωλητής εισιτηρίων που έχει εξουσιοδοτηθεί να το κάνει αυτό εκ μέρους των παραπάνω, βάσει σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, τα εισιτήρια δεν επιτρέπεται να έχουν πωληθεί ή διατεθεί προηγουμένως.
 • Μεταπωλητής: Επιχειρήσεις που μεταπωλούν εισιτήρια τα οποία έχουν ήδη διατεθεί ή πωληθεί στην κύρια αγορά. Ο μεταπωλητής ή η αγορά μεταπώλησης καθορίζει την τιμή των εισιτηρίων (η οποία μπορεί να είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από την ονομαστική αξία) και τυχόν πρόσθετους ισχύοντες φόρους, χρεώσεις υπηρεσιών ή προμήθειες. Οι απαιτήσεις για τους μεταπωλητές ισχύουν και για τις αγορές που φέρνουν τους μεταπωλητές σε επαφή με αγοραστές εισιτηρίων.
 • Ομάδα που σχετίζεται με την εκδήλωση: Κάθε καλλιτέχνης, οργανωμένο ταξίδι, ομάδα, οργάνωση, χώρος και παρόμοια εκδήλωση ή ομάδα εκ μέρους της οποίας πωλούνται εισιτήρια.
 • Ιστότοπος-αθροιστής εισιτηρίων: Κάθε ιστότοπος που συγκεντρώνει τιμές εισιτηρίων από άλλους ιστοτόπους μεταπωλητών, στον οποίο όμως δεν πραγματοποιούνται πωλήσεις εισιτηρίων.
Σημείωση: Στη Γαλλία και στις γαλλικές επικράτειες, η πώληση εισιτηρίων εκδηλώσεων περιορίζεται στους κατάλληλους κύριους παρόχους.


Απαιτήσεις προορισμού ανά επιχειρηματικό μοντέλο

Αν πουλάτε ή παρέχετε συνδέσμους προς ιστοτόπους για εισιτήρια μεταπώλησης, πρέπει να πληροίτε ορισμένες ή όλες τις παρακάτω απαιτήσεις προορισμού. Λάβετε υπόψη ότι εάν είστε κύριος πάροχος, δεν υπάρχουν απαιτήσεις προορισμού, εκτός αν παρέχετε σύνδεσμο προς έναν ιστότοπο που διεξάγει μεταπώληση εισιτηρίων.

Ακολουθεί μια σύνοψη κάθε απαίτησης προορισμού, ανάλογα με το επιχειρηματικό μοντέλο σας, καθώς και ανάλογα με το τι προωθεί η διαφήμισή σας.

Σύνοψη

Τομέας URL

Αν δραστηριοποιείστε στη μεταπώληση εισιτηρίων ή παρέχετε συνδέσμους προς ιστοτόπους που μεταπωλούν εισιτήρια, το όνομα της ομάδας που σχετίζεται με την εκδήλωση στον τομέα URL επιτρέπεται μόνο αν παρέχετε ένα από τα εξής:

 • Σύμβαση ή νομική τεκμηρίωση που υποδεικνύει σχέση ή συνεργασία μεταξύ της εταιρείας σας και της ομάδας που σχετίζεται με την εκδήλωση
 • Επιστολή σε εταιρικό επιστολόχαρτο, υπογεγραμμένη από πληρεξούσιο ή από στέλεχος της εταιρείας σας, που επιβεβαιώνει τη σχέση ή τη συνεργασία σας με την ομάδα που σχετίζεται με την εκδήλωση

Αποκαλύψεις

Για την προστασία των πελατών από απάτες και την αποτροπή πιθανής σύγχυσης, αν πουλάτε εισιτήρια μεταπώλησης, πρέπει να γνωστοποιείτε με σαφήνεια στον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας τα εξής:

 • Δραστηριοποιείστε σε αγορά μεταπώλησης και δεν είστε ο κύριος πάροχος των εισιτηρίων
 • Οι τιμές των εισιτηρίων ενδέχεται να είναι υψηλότερες από την ονομαστική αξία (δηλαδή από την τιμή που προσφέρει ο κύριος πάροχος)

Αυτή η αποκάλυψη θα πρέπει να είναι εύκολα ορατή και να επεξηγείται με σαφήνεια στο πρώτο 20% (στο επάνω μέρος) του ιστοτόπου του μεταπωλητή, συμπεριλαμβανομένων της αρχικής σελίδας και τυχόν προορισμών. Η εν λόγω αποκάλυψη δεν πρέπει να παρέχεται σε μορφή ειδοποίησης με δυνατότητα κλεισίματος ή απόκρυψης και η γραμματοσειρά πρέπει να έχει μέγεθος ίσο ή μεγαλύτερο από το περισσότερο κείμενο στη σελίδα.

Ανάλυση φόρων/προμηθειών

Εάν πουλάτε εισιτήρια μεταπώλησης, πρέπει να παρέχετε μια ανάλυση φόρων/προμηθειών της τιμής κατά την ολοκλήρωση της αγοράς και πριν από την παροχή στοιχείων πληρωμής από τον πελάτη. Η ανάλυση θα πρέπει να δείχνει το συγκεκριμένο επιπρόσθετο κόστος, όπως φόρους και προμήθειες που έχουν προστεθεί.

Ανά επιχειρηματικό μοντέλο

Κύριος πάροχος

Περιγραφή διαφημιζομένου Τι προωθούν οι διαφημίσεις Αποκαλύψεις (ιστότοπος) Ανάλυση φόρων/προμηθειών (ιστότοπος)
Είστε μόνο κύριος πάροχος Εισιτήρια από τον κύριο πάροχο για μια εκδήλωση Δεν απαιτούνται Δεν απαιτείται
Είστε κύριος πάροχος, αλλά η σελίδα εκδήλωσης ή η αρχική σελίδα σας παρέχει συνδέσμους προς έναν ιστότοπο μεταπωλητή Εισιτήρια από τον κύριο πάροχο για μια εκδήλωση Δεν απαιτείται στον ιστότοπό σας Δεν απαιτείται στον ιστότοπό σας
Μόνο τον ιστότοπό σας ή εισιτήρια μεταπώλησης για μια εκδήλωση Απαιτούνται μόνο στη σελίδα προορισμού και την αρχική σελίδα του συνδεδεμένου μεταπωλητή Απαιτείται στον ιστότοπο του συνδεδεμένου μεταπωλητή

Μεταπωλητής

Περιγραφή διαφημιζομένου Τι προωθούν οι διαφημίσεις Αποκαλύψεις Ανάλυση φόρων/προμηθειών
Είστε "εξουσιοδοτημένος" ή "επίσημος" μεταπωλητής για συγκεκριμένες εκδηλώσεις Συγκεκριμένες εκδηλώσεις Απαιτείται Απαιτείται
Μόνο τον ιστότοπό σας ή εκδηλώσεις για τις οποίες δεν είστε ο επίσημος μεταπωλητής Απαιτείται Απαιτείται
Συγκεκριμένα αθλητικά πρωταθλήματα των ΗΠΑ για τα οποία είστε επίσημος μεταπωλητής Απαιτείται Απαιτείται
Είστε μόνο μεταπωλητής και όχι "εξουσιοδοτημένος" ή "επίσημος" μεταπωλητής Τον ιστότοπό σας ή εισιτήρια μεταπώλησης για μια εκδήλωση Απαιτείται Απαιτείται
Είστε μεταπωλητής που α) είστε ταυτόχρονα και κύριος πάροχος για συγκεκριμένες εκδηλώσεις, β) παρέχετε συνδέσμους προς κύριους παρόχους ή γ) παρέχετε συνδέσμους προς άλλους μεταπωλητές Εισιτήρια από τον κύριο πάροχο για μια εκδήλωση Απαιτούνται στην αρχική σελίδα, αλλά όχι στη σελίδα προορισμού σε περίπτωση που εμφανίζει μόνο πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με εισιτήρια από τον κύριο πάροχο Δεν απαιτείται
Μόνο τον ιστότοπό σας ή εισιτήρια μεταπώλησης για μια εκδήλωση Απαιτείται Απαιτείται

Ομάδα που σχετίζεται με εκδήλωση

Περιγραφή διαφημιζομένου Τι προωθούν οι διαφημίσεις Αποκαλύψεις Ανάλυση φόρων/προμηθειών
Είστε ομάδα που σχετίζεται με μια εκδήλωση και ο ιστότοπός σας παρέχει συνδέσμους προς έναν κύριο πάροχο για την έκδοση των εισιτηρίων σας Εισιτήρια από τον κύριο πάροχο για μια εκδήλωση Δεν απαιτείται στον ιστότοπό σας Δεν απαιτείται στον ιστότοπό σας
Είστε ομάδα που σχετίζεται με μια εκδήλωση και ο ιστότοπός σας παρέχει συνδέσμους προς έναν μεταπωλητή για την έκδοση των εισιτηρίων σας Μόνο τον ιστότοπό σας Απαιτούνται μόνο στη σελίδα προορισμού και την αρχική σελίδα του συνδεδεμένου μεταπωλητή
 
Απαιτείται μόνο στον ιστότοπο του συνδεδεμένου μεταπωλητή

Είστε ομάδα που σχετίζεται με μια εκδήλωση και ο ιστότοπός σας παρέχει συνδέσμους προς έναν κύριο πάροχο και προς έναν μεταπωλητή για την έκδοση των εισιτηρίων σας
Μόνο τον ιστότοπό σας Απαιτούνται μόνο στη σελίδα προορισμού και την αρχική σελίδα του συνδεδεμένου μεταπωλητή Απαιτείται στον ιστότοπο του συνδεδεμένου μεταπωλητή

Ιστότοπος-αθροιστής εισιτηρίων

Περιγραφή διαφημιζομένου Αποκαλύψεις Ανάλυση φόρων/προμηθειών
Η επιχείρησή σας είναι ιστότοπος-αθροιστής εισιτηρίων και παρέχει συνδέσμους προς μεταπωλητές. Δεν πουλάτε εισιτήρια στον ιστότοπό σας. Απαιτούνται στον ιστότοπό σας και στον ιστότοπο του συνδεδεμένου μεταπωλητή Απαιτείται στον ιστότοπο του συνδεδεμένου μεταπωλητή

 

Απαιτήσεις διαφημίσεων ανά επιχειρηματικό μοντέλο

Εάν δεν είστε κύριος πάροχος εισιτηρίων, πρέπει να πληροίτε ορισμένες ή όλες τις παρακάτω απαιτήσεις διαφημίσεων.

Ακολουθεί μια σύνοψη κάθε απαίτησης διαφημίσεων, ανάλογα με το επιχειρηματικό μοντέλο που χρησιμοποιείτε, καθώς και ανάλογα με το τι προωθεί η διαφήμισή σας.

Σύνοψη

Χρήση του όρου "επίσημος"

Αν το επιχειρηματικό μοντέλο σας ορισμένες φορές πληροί τις προϋποθέσεις για μεταπωλητή ή ιστότοπο-αθροιστή εισιτηρίων, μην υπονοείτε ότι είστε μόνο κύριος πάροχος των εισιτηρίων, χρησιμοποιώντας λέξεις όπως "επίσημος" στις διαφημίσεις σας ή αναφερόμενοι στον ιστότοπό σας (για παράδειγμα, "επίσημοι πάροχοι εισιτηρίων για την εκδήλωση Όνομα_εκδήλωσης" ή "επίσημος ιστότοπος Μεταπωλητή_εισιτηρίων").

Ωστόσο, αν έχετε μια νομική σύμβαση με μια ομάδα που σχετίζεται με μια εκδήλωση και η σύμβαση ορίζει ότι μπορείτε να αναφέρεστε ως επίσημος μεταπωλητής για τη συγκεκριμένη ομάδα ή ως επίσημος κύριος πωλητής για τη συγκεκριμένη ομάδα, επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον όρο "επίσημος" στη διαφήμισή σας, υπό την προϋπόθεση ότι πληροίτε τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Πρέπει να προσκομίσετε επιστολή από τη σχετική ομάδα που σχετίζεται με την εκδήλωση, στην οποία να αναφέρεται ρητά ότι σας επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον όρο "επίσημος" όταν, στις προωθήσεις εισιτηρίων για εκδηλώσεις, αναφέρεστε στην ομάδα.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον όρο "επίσημος" σε μία από τις παρακάτω φράσεις και, στη συνέχεια, το όνομα της ομάδας που σχετίζεται με την εκδήλωση (για παράδειγμα, "Επίσημη αγορά Fan to Fan για [όνομα ομάδας]").

Αν η σύμβαση ορίζει ότι μπορείτε να αναφέρεστε ως επίσημος κύριος πωλητής για μια ομάδα που σχετίζεται με μια εκδήλωση

 • Επίσημος συνεργάτης κύριας πώλησης εισιτηρίων
 • Επίσημη κύρια αγορά εισιτηρίων
 • Επίσημος πάροχος κύριας πώλησης εισιτηρίων
 • Επίσημος συνεργάτης κύριας αγοράς εισιτηρίων
 • Επίσημος πάροχος κύριας αγοράς εισιτηρίων
 • Επίσημες πωλήσεις εισιτηρίων από την κύρια αγορά
 • Επίσημος κύριος πωλητής εισιτηρίων

Αν η σύμβαση ορίζει ότι μπορείτε να αναφέρεστε ως επίσημος μεταπωλητής για μια ομάδα που σχετίζεται με μια εκδήλωση

 • Επίσημη αγορά εισιτηρίων Fan to Fan
 • Επίσημη αγορά Fan to Fan
 • Επίσημη δευτερεύουσα αγορά Fan to Fan
 • Επίσημος συνεργάτης δευτερεύουσας πώλησης εισιτηρίων
 • Επίσημη δευτερεύουσα αγορά εισιτηρίων
 • Επίσημος πάροχος δευτερεύουσας πώλησης εισιτηρίων
 • Επίσημος συνεργάτης δευτερεύουσας αγοράς εισιτηρίων
 • Επίσημος πάροχος δευτερεύουσας αγοράς εισιτηρίων
 • Επίσημη αγορά εισιτηρίων Fan
 • Επίσημος ιστότοπος αγοράς/ανταλλαγής εισιτηρίων
 • Επίσημη αγορά μεταπώλησης εισιτηρίων
 • Επίσημος μεταπωλητής

Περιορισμοί URL προβολής

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πελάτες δεν παραπλανώνται ως προς τη σχέση σας με την ομάδα που σχετίζεται με μια εκδήλωση, εάν είστε μεταπωλητής ή ιστότοπος-αθροιστής εισιτηρίων, δεν επιτρέπεται να έχετε διαδρομές μετατομέων ή υποτομείς στο URL προβολής.

Ανά επιχειρηματικό μοντέλο

Μεταπωλητής

Περιγραφή διαφημιζομένου Τι προωθούν οι διαφημίσεις Χρήση όρων όπως "επίσημος" Περιορισμοί URL προβολής
Είστε μόνο μεταπωλητής Τον ιστότοπό σας ή εισιτήρια μεταπώλησης για μια εκδήλωση Δεν επιτρέπεται Το URL προβολής δεν επιτρέπεται να περιέχει υποτομέα ή διαδρομή μετατομέα
Είστε μεταπωλητής που α) είστε ταυτόχρονα και κύριος πάροχος για συγκεκριμένες εκδηλώσεις, β) παρέχετε συνδέσμους προς κύριους παρόχους ή γ) παρέχετε συνδέσμους προς άλλους μεταπωλητές Εισιτήρια από τον κύριο πάροχο για μια εκδήλωση Δεν επιτρέπεται Το URL προβολής δεν επιτρέπεται να περιέχει υποτομέα ή διαδρομή μετατομέα
Μόνο τον ιστότοπό σας ή εισιτήρια μεταπώλησης για μια εκδήλωση Δεν επιτρέπεται Το URL προβολής δεν επιτρέπεται να περιέχει υποτομέα ή διαδρομή μετατομέα

Ομάδα που σχετίζεται με εκδήλωση

Περιγραφή διαφημιζομένου Τι προωθούν οι διαφημίσεις Χρήση όρων όπως "επίσημος" Περιορισμοί URL προβολής
Είστε ομάδα που σχετίζεται με μια εκδήλωση και ο ιστότοπός σας παρέχει συνδέσμους προς έναν κύριο πάροχο για την έκδοση των εισιτηρίων σας Εισιτήρια από τον κύριο πάροχο για μια εκδήλωση Επιτρέπεται Κανένα
Είστε ομάδα που σχετίζεται με μια εκδήλωση και ο ιστότοπός σας παρέχει συνδέσμους προς έναν μεταπωλητή για την έκδοση των εισιτηρίων σας Μόνο τον ιστότοπό σας Επιτρέπεται Κανένα

Ιστότοπος-αθροιστής εισιτηρίων

Περιγραφή διαφημιζομένου Χρήση όρων όπως "επίσημος" Περιορισμοί URL προβολής
Η επιχείρησή σας είναι ιστότοπος-αθροιστής εισιτηρίων και παρέχει συνδέσμους προς μεταπωλητές. Δεν πουλάτε εισιτήρια στον ιστότοπό σας. Δεν επιτρέπεται Το URL προβολής δεν επιτρέπεται να περιέχει υποτομέα ή διαδρομή μετατομέα
 

Επιλογές για τη διόρθωση παραβάσεων διαφημίσεων

Αν διαπιστώσετε ότι οι διαφημίσεις σας απορρίπτονται όσον αφορά την πώληση εισιτηρίων εκδηλώσεων, ακολουθήστε μία από τις παρακάτω δύο επιλογές.

Αίτημα για επιβεβαίωση καταλληλότητας

Οι επιχειρήσεις που πουλούν εισιτήρια εκδηλώσεων επιτρέπεται να διαφημίζονται μέσω του Google Ads, αφού υποβάλουν αίτηση και λάβουν επιβεβαίωση καταλληλότητας από την Google. Ελέγξτε τα κριτήρια καταλληλότητας εδώ και υποβάλετε αίτηση για επιβεβαίωση καταλληλότητας, χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα.

Υποβολή αιτήματος επανεξέτασης απόφασης πολιτικής

Εάν έχετε διορθώσει τον προορισμό σας ή πιστεύετε ότι έχουμε κάνει λάθος, υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης της απόφασης πολιτικής απευθείας από τον λογαριασμό σας στο Google Ads, για να ζητήσετε έλεγχο. Αφού επιβεβαιώσουμε ότι ο προορισμός συμμορφώνεται, μπορούμε να εγκρίνουμε τις διαφημίσεις σας.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού