Om certificering af forhandlere af billetter til events

Virksomheder, der forhandler billetter til events, har lov til at annoncere via Google Ads, hvis de er blevet certificeret af Google. Denne certificering er et krav i forbindelse med alle annonceformater og udvidelser. Ansøg om certificering via denne formular.

Virksomheder skal muligvis opfylde bestemte krav til destination for at kunne blive certificeret. Derudover kan nogle virksomheder blive pålagt at overholde yderligere krav på annonceniveau. 

Nedenfor kan du læse om følgende:

 • Definition af forretningsmodeller: Du skal identificere den forretningsmodel, som du tilhører, for at finde frem til de krav, som du skal opfylde med hensyn til certificering og annoncer.
 • Krav til destination for at opnå certificering: Krav i forbindelse med certificering fordelt efter forretningsmodel.
 • Krav på annonceniveau: Krav til annoncer fordelt efter forretningsmodel.
Authorized Buyers og Display & Video 360-konti, der forhandler billetter, behøver ikke certificering, men er stadig underlagt kravene til destination, som er beskrevet nedenfor. 

Definitioner på termer i politikken for forhandlere af billetter til events

 • Primær udbyder: Den ejer, arrangør eller det sted, som er den oprindelige sælger af billetten til denne event. Det kan også være en billetsælger, der har fået godkendelse til at sælge billetten på vegne af den oprindelige sælger ifølge kontraktlig aftale. Uanset hvad, må billetterne ikke tidligere have været solgt eller tildelt.
 • Forhandler: De virksomheder, som forhandler billetter, som allerede er blevet tildelt eller solgt på den primære markedsplads. En forhandler eller forhandlermarkedsplads fastsætter billetternes pris (som kan være højere eller lavere end billetternes pålydende værdi) og eventuelle yderligere afgifter, servicegebyrer eller andre gebyrer.
 • Eventrelateret gruppe: Alle kunstnere, turnéer, teams, ligaer og arrangementsteder samt lignende events eller grupper, som billetterne sælges på vegne af.
 • Billetportal: De websites, hvor der ikke sælges billetter, men hvor der formidles billetpriser fra forhandleres websites.

Krav til destination for at opnå certificering

Hvis du forhandler billetter eller linker til websites, der forhandler billetter, skal du opfylde nogle af eller alle de følgende krav til destination. Bemærk! Hvis du er den primære udbyder, stilles der ingen krav til destination, medmindre du linker til et website, der forhandler billetter. 

Nedenfor kan du se en oversigt over alle krav til destination. Under oversigten kan du læse, hvornår de enkelte krav gælder, afhængigt af din forretningsmodel, og hvad din annonce promoverer.

Oversigt over krav til destination

Webadressedomæne

Hvis du forhandler billetter eller linker til at website, der forhandler af billetter, må du kun have navnet på den eventrelaterede gruppe i dit webadressedomæne, hvis du kan fremvise et af følgende dokumenter:

 • En kontrakt eller juridisk dokumentationsmateriale, der angiver tilknytning eller et samarbejdsforhold mellem annoncørens virksomhed og den eventrelaterede gruppe.
 • Et officielt brev, som er udfærdiget på virksomhedens brevpapir og underskrevet af en advokat eller en ledende medarbejder i din virksomhed, og som attesterer, at virksomheden er knyttet til eller har et samarbejdsforhold med den eventrelaterede gruppe.

Offentliggørelse

For at beskytte kunder mod svindel og undgå forvirring skal du som forhandler af billetter oplyse klart og tydeligt på dit website eller i din app, at:

 • Du er forhandler og altså ikke den primære udbyder af billetterne
 • Dine billetpriser er muligvis er højere end den pålydende værdi (dvs. den pris, som den primære udbyder sælger billetterne til)

Oplysningerne skal være letforståelige og vises tydeligt et sted på de øverste 20 % (over skillelinjen) af forhandlerens website, herunder startsiden og eventuelle landingssider. Oplysningerne må ikke vises i et underretningsformat, der kan lukkes, og skrifttypen skal være mindst lige så stor som den skrifttype, der benyttes til størstedelen af teksten på siden.

Udspecificering af afgifter/gebyrer 

Hvis du er forhandler af billetter, skal du udspecificere billetprisen i forbindelse med betalingsprocessen, inden der angives betalingsoplysninger. Udspecificeringen skal vise de specifikke omkostninger, der er tilføjet, f.eks. afgifter og eventuelle gebyrer.

Hvis du er en primær udbyder, der linker til et website, der forhandler billetter, skal du sikre dig, at det website, som du linker til, lever op til de krav til destination, der er opsummeret her. Se Primær udbyder nedenfor for at få flere oplysninger.

Krav til destination efter forretningsmodel

Primær udbyder

Annoncørbeskrivelse Hvad promoveres der via annoncerne? Offentliggørelse (website) Udspecificering af afgifter/gebyrer (website)
Du er kun primær udbyder Primære billetter til et event Ikke påkrævet Ikke påkrævet
Du er primær udbyder, men på din startside eller side med events linkes der til en forhandlers website Primære billetter til et event Ikke påkrævet på dit website Ikke påkrævet på dit website
Kun dit website, eller videresalgsbilletter til et event Kun påkrævet på landingssiden og startsiden på det forhandlerwebsite, der linkes til Påkrævet på det forhandlerwebsite, der linkes til

Forhandler

Annoncørbeskrivelse Hvad promoveres der via annoncerne? Offentliggørelse Udspecificering af afgifter/gebyrer
Du er "autoriseret" eller "officiel" forhandler af billetter til specifikke events Specifikke events Påkrævet Påkrævet
Kun dit website eller events, som du ikke er officiel forhandler af billetter til Påkrævet Påkrævet
Specifikke amerikanske professionelle sportsligaer, som du er officiel forhandler for Påkrævet Påkrævet
Du er kun forhandler Dit website eller videresalgsbilletter til et event Påkrævet Påkrævet
Du er forhandler, som a) også er en primær udbyder af billetter specifikke events, b) linker til primære udbydere eller c) linker til andre forhandlere Primære billetter til et event Påkrævet på startsiden, men ikke på landingssiden, hvis der kun vises oplysninger om de primære billetter Ikke påkrævet
Kun dit website, eller videresalgsbilletter til et event Påkrævet Påkrævet

Eventrelateret gruppe

Annoncørbeskrivelse Hvad promoveres der via annoncerne? Offentliggørelse  Udspecificering af afgifter/gebyrer 
Du er en eventrelateret gruppe, og på dit website linkes der til en primær udbyder af billetter Primære billetter til et event Ikke påkrævet på dit website Ikke påkrævet på dit website
Du er en eventrelateret gruppe, og på dit website linkes der til en forhandler af billetter Kun dit website Kun påkrævet på landingssiden og startsiden på det forhandlerwebsite, der linkes til
 
Kun påkrævet på det forhandlerwebsite, der linkes til

Du er en eventrelateret gruppe, og på dit website linkes der både til en primær udbyder og en sekundær forhandler af billetter
Kun dit website Kun påkrævet på landingssiden og startsiden på det forhandlerwebsite, der linkes til Påkrævet på det forhandlerwebsite, der linkes til

Billetportal

Annoncørbeskrivelse Offentliggørelse Udspecificering af afgifter/gebyrer
Din virksomhed er en billetportal, hvor der linkes til forhandlere, og du sælger ikke billetter på dit website Påkrævet på dit website og det forhandlerwebsite, der linkes til Påkrævet på det forhandlerwebsite, der linkes til

Krav på annonceniveau

Hvis du ikke er den primære udbyder af billetter, skal du opfylde nogle af eller alle de følgende krav på annonceniveau. 

Nedenfor er en oversigt over kravene på annonceniveau. Under oversigten kan du læse, hvornår de enkelte krav gælder, afhængigt af din forretningsmodel, og hvad din annonce promoverer.

Oversigt over krav på annonceniveau

Brug af termen "officiel" 

Hvis din forretningsmodel nogle gange kan betegnes som en forhandler eller billetportal, må du ikke antyde, at du udelukkende er en primær udbyder af billetterne ved at bruge ord som "officiel" i dine annoncer eller i henvisninger til dit website (f.eks. "officiel udbyder af billetter til [navn på event]" eller "officielt website for billetforhandler").

Hvis du har en juridisk aftale med en eventrelateret gruppe, hvori du kan henvise til dig selv som en officiel forhandler eller officiel primær billetsælger for den pågældende eventrelaterede gruppe, har du lov til at bruge ordet "officiel" i din annonce, såfremt du opfylder følgende krav:

 • Du skal kunne fremvise et brev fra den relevante eventrelaterede gruppe med en udtrykkelig erklæring om, at du har tilladelse til at bruge betegnelsen "officiel" med henvisning til den pågældende gruppe i forbindelse med din promovering af billetter til disse events.
 • Du kan bruge "officiel" i en af de følgende udtryk efterfulgt af navnet på den eventrelaterede gruppe (f.eks. "Officiel fans til fans-markedsplads for [gruppens navn]").

Hvis aftalen går ud på, at du kan henvise til dig selv som officiel primær udbyder for en eventrelateret gruppe

 • Officiel primær billetpartner
 • Officiel markedsplads til primært billetsalg
 • Officiel leverandør til primært billetsalg
 • Officiel billetpartner til primær markedsplads
 • Officiel billetleverandør til primær markedsplads
 • Officielt primært billetsalg
 • Officiel primær billetsælger

Hvis aftalen går ud på, at du kan henvise til dig selv som officiel forhandler for en eventrelateret gruppe

 • Officiel fans til fans-billetmarkedsplads
 • Officiel fans til fans-markedsplads
 • Officiel fans til fans-gensalgsmarkedsplads
 • Officiel billetpartner til gensalg
 • Officiel markedsplads til billetgensalg
 • Officiel leverandør til billetgensalg
 • Officiel billetpartner til gensalgsmarkedsplads
 • Officiel billetleverandør til gensalgsmarkedsplads
 • Officiel billetmarkedsplads til fans
 • Officiel billetbørs/-markedsplads
 • Officiel markedsplads til forhandling af billetter
 • Officiel forhandler

 

Begrænsninger for annonceret webadresse

For at sikre, at kunderne ikke bliver vildledt om dit forhold til den eventrelaterede gruppe, hvis du er en forhandler eller billetportal, må du ikke have nogen stier efter domænenavnet eller underdomæner i din annoncerede webadresse.

Krav til annoncer efter forretningsmodel

Forhandler

Annoncørbeskrivelse Hvad promoveres der via annoncerne? Brug af termer som "officiel" Begrænsninger for annonceret webadresse
Du er kun forhandler Dit website eller videresalgsbilletter til et event Ikke tilladt Annonceret webadresse må ikke indeholde underdomæne eller sti efter domænenavn
Du er forhandler, som a) også er en primær udbyder af billetter til specifikke events, b) linker til primære udbydere eller c) linker til andre forhandlere Primære billetter til et event Ikke tilladt Annonceret webadresse må ikke indeholde underdomæne eller sti efter domænenavn
Kun dit website, eller videresalgsbilletter til et event Ikke tilladt Annonceret webadresse må ikke indeholde underdomæne eller sti efter domænenavn

Eventrelateret gruppe

Annoncørbeskrivelse Hvad promoveres der via annoncerne? Brug af termer som "officiel" Begrænsninger for annonceret webadresse
Du er en eventrelateret gruppe, og på dit website linkes der til en primær udbyder af billetter Primære billetter til et event Tilladt Ingen
Du er en eventrelateret gruppe, og på dit website linkes der til en forhandler af billetter Kun dit website Tilladt Ingen

Billetportal

Annoncørbeskrivelse Brug af termer som "officiel" Begrænsninger for annonceret webadresse
Din virksomhed er en billetportal, hvor der linkes til forhandlere, og du sælger ikke billetter på dit website Ikke tilladt Annonceret webadresse må ikke indeholde underdomæne eller sti efter domænenavn

Sådan bliver du certificeret

Hvis du opfylder ovenstående krav, kan du ansøge om certificering. I ansøgningsformularen bliver du bedt om at angive oplysninger om din virksomhed og de webadresser, du har tænkt dig at annoncere for.

Google gennemgår din ansøgning og underretter dig om din certificeringsstatus. Når du er certificeret, kan du begynde at annoncere med det samme. Vær opmærksom på, at din certificering kan blive fjernet når som helst, hvis din konto ikke opfylder kravene. 

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?