ข้อกำหนดของโฆษณาแบบไดนามิก

Google แปลเนื้อหาในศูนย์ช่วยเหลือไว้หลายภาษา โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบาย อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันทางการที่เราบังคับใช้นโยบายคือเวอร์ชันภาษาอังกฤษ หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดเลือกภาษาจากเมนูแบบเลื่อนลงท้ายหน้า

โฆษณาดิสเพลย์แบบไดนามิกจะแสดงเนื้อหาที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณแก่ลูกค้าจากฟีดที่คุณควบคุมได้ โฆษณาจะแสดงผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรโมชันใหม่ๆ ที่คุณอัปเดตบนฟีด โฆษณาดิสเพลย์แบบไดนามิกต้องปฏิบัติตามนโยบาย Google Ads มาตรฐานและข้อกำหนดด้านล่าง

Feed image format

The following is not allowed:

รูปภาพฟีดอยู่ในรูปแบบที่ไม่รองรับ

หมายเหตุ: อนุญาตให้ใช้รูปภาพแบบ PNG, JPG, JPEG หรือ GIF เท่านั้น

ดูวิธีแก้ไขโฆษณาหรือชิ้นงานที่ไม่ได้รับอนุมัติ If you can’t convert the image to meet this requirement, upload a different image that complies with the policy. For best results, save images in RGB color code with an ICC profile attached.

Unavailable feed image

The following is not allowed:

ไม่มีรูปภาพในฟีด ถูกบล็อกสิทธิ์ หรือเข้าถึงไม่ได้

ดึงข้อมูลรูปภาพไม่ได้เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับใบรับรอง SSL ของเว็บไซต์

Troubleshooter: Unavailable feed image
 1. อ่านนโยบายด้านบนเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เราไม่อนุญาต ตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์รูปภาพว่ารูปภาพไม่ถูกบล็อก และเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ
 2. โฮสต์รูปภาพในสถานที่ที่เข้าถึงได้ อนุญาตให้ฟีดใช้รูปภาพได้ ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของคุณด้วยเครื่องมือออนไลน์ หรือเปลี่ยนไปใช้ URL ที่ไม่ใช้ใบรับรอง SSL ของเว็บไซต์ หากเซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบสนองในเวลาที่เหมาะสม ให้ย้ายเนื้อหาไปยังเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่รองรับคำขอรูปภาพได้อย่างที่ต้องการ
หากคุณแก้ไขการละเมิดเหล่านี้ไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดนำโฆษณาออกเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป

Unacceptable address format

The following is not allowed:

ใช้รูปแบบที่อยู่ไม่ถูกต้อง

Troubleshooter: Unacceptable address format
 1. อ่านนโยบายด้านบนเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เราไม่อนุญาต ตรวจสอบที่อยู่ในฟีดของคุณว่าใช้รูปแบบถูกต้องหรือไม่
 2. แก้ไขที่อยู่ในฟีด ตรวจสอบว่าที่อยู่ใช้รูปแบบที่อนุญาตอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมือง รหัสรัฐ ประเทศ
  • ที่อยู่ที่ครบถ้วนพร้อมด้วยรหัสไปรษณีย์
  • ละติจูด-ลองจิจูดในรูปแบบ DDD

  ใช้เครื่องหมายจุลภาคเพื่อคั่นที่อยู่ ดูข้อกำหนดสำหรับเมือง ภูมิภาค และประเทศ

หากคุณแก้ไขการละเมิดเหล่านี้ไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่แก้ไข โปรดนำโฆษณาออกเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีถูกระงับในอนาคตเนื่องจากมีโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป

Related policies and common disapprovals

The following Google Ads policies are especially relevant to dynamic ads and are often associated with disapprovals. ดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากคุณละเมิดนโยบาย

เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ

Google จะจำกัดการแสดงโฆษณาร่วมกับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศในบางสถานการณ์เพื่อให้โฆษณาตรงกับความต้องการและปลอดภัยต่อผู้ใช้อยู่เสมอ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในนโยบายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ

ความเกี่ยวข้องที่ไม่ชัดเจน

ข้อมูลทั้งหมดควรเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณโฆษณา เช่น ช่องข้อมูลของโฆษณาที่ส่งทั้งหมดต้องเป็นของผู้ลงโฆษณาเดียวกันและเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่โปรโมต อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายเรื่องความเกี่ยวข้องที่ไม่ชัดเจน

เครื่องหมายการค้า

Google อาจนำโฆษณาหรือชิ้นงานออกเนื่องจากการร้องเรียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ผู้ลงโฆษณาเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องในข้อความโฆษณา ชิ้นงาน และข้อมูลทางธุรกิจ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายเครื่องหมายการค้า

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก