Wymagania dotyczące reklam dynamicznych

Dynamiczne reklamy displayowe wyświetlają treść dostosowaną do użytkowników na podstawie kontrolowanego przez Ciebie pliku danych. Reklamy będą promować nowe produkty, usługi i promocje, które zaktualizujesz w swoim pliku danych. Dynamiczne reklamy displayowe podlegają standardowym zasadom Google Ads i poniższym wymaganiom.

Format obrazu w pliku danych

Nie zezwalamy na:

Nieobsługiwany format obrazu w pliku danych

Uwaga: obrazy mogą mieć wyłącznie format PNG, JPG, JPEG lub GIF

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub rozszerzenie. Jeśli nie możesz skonwertować obrazu tak, aby spełniał ten wymóg, prześlij inny obraz zgodny z zasadami. Najlepsze wyniki uzyskasz, zapisując obrazy w kolorach RGB z dołączonym profilem ICC.

Rozmiar obrazu w pliku danych

Nie zezwalamy na:

Obrazy w pliku danych większe niż 11,4 MB

Obrazy w pliku danych mające więcej niż 6 milionów pikseli

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub rozszerzenie. Jeśli nie możesz dostosować obrazu do tego wymogu, prześlij inny obraz zgodny z zasadami. Najlepsze wyniki uzyskasz, stosując parametry obrazów 300 x 300 piks. i 72 dpi.

Plik obrazu niedostępny

Nie zezwalamy na:

Obrazy w pliku danych, których brakuje lub które są zablokowane przez uprawnienia albo niedostępne z innego powodu

Obrazy, których nie można pobrać ze względu na problemy z certyfikatem SSL witryny

Rozwiązanie problemu: plik obrazu niedostępny
 1. Przeczytaj powyższe zasady, by dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Sprawdź serwer obsługujący, by mieć pewność, że obrazy nie są blokowane oraz że czas ich wyświetlania nie jest za długi.
 2. Umieść obraz w dostępnej lokalizacji. Zmień uprawnienia, by zezwolić na korzystanie z obrazu przez plik danych. Sprawdź certyfikat SSL za pomocą narzędzia internetowego lub zacznij korzystać z adresów URL, które nie potrzebują certyfikatu SSL witryny. Jeśli Twój serwer nie odpowiada w rozsądnym czasie, przenieś swoje treści na nowy serwer, który jest w stanie obsługiwać żądania obrazów.
Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Niedopuszczalny format adresu

Nie zezwalamy na:

Adresy sformatowane w nieodpowiedni sposób

Rozwiązanie problemu: niedopuszczalny format adresu
 1. Przeczytaj powyższe zasady, by dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Sprawdź adresy w swoim pliku danych pod kątem błędów w formatowaniu.
 2. Zmień adresy w swoim pliku danych. Upewnij się, że adresy mają jeden z poniższych zatwierdzonych formatów:
  • Miejscowość, kod województwa, kraj
  • Pełny adres z kodem pocztowym
  • Długość i szerokość geograficzna w zapisie dziesiętnym (DDD)

  Poszczególne elementy adresu oddzielaj przecinkami. Zobacz specyfikacje dla miast, regionów i krajów.

Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Powiązane zasady i najczęstsze przyczyny odrzucenia

Poniższe zasady Google Ads dotyczą zwłaszcza reklam dynamicznych, a ich naruszanie jest częstą przyczyną odrzucenia reklamy. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Treści dla dorosłych

By reklamy były odpowiednie i bezpieczne dla użytkowników, Google w niektórych przypadkach ogranicza wyświetlanie treści dla dorosłych. Więcej informacji znajdziesz w zasadach dotyczących treści erotycznych. Reklamy dynamiczne nie mogą zawierać treści przeznaczonych tylko dla dorosłych.

Niska trafność

Wszystkie informacje powinny być związane z tym, co reklamujesz. Na przykład wszystkie przesłane pola kreacji muszą odnosić się do tego samego reklamodawcy i być związane z reklamowanym produktem. Więcej informacji można znaleźć w zasadach dotyczących niskiej trafności.

Znaki towarowe

Google może usunąć reklamy lub rozszerzenia w odpowiedzi na skargę właściciela znaku towarowego. Reklamodawcy są odpowiedzialni za właściwe wykorzystanie znaków towarowych w tekście reklamy, zasobach i informacjach o firmie. Więcej informacji znajdziesz w zasadach dotyczących znaków towarowych.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?