Изисквания за динамичните реклами

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Динамичните дисплейни реклами показват на клиентите персонализирано съдържание от емисия, която контролирате Вие. Рекламите представят новите продукти, услуги или промоции, които актуализирате в емисията си. За динамичните дисплейни реклами важат стандартните правила на Google Ads и изискванията по-долу.

Графичен формат в емисия

Не се допуска следното:

Изображения в емисията са с неподдържан формат

Забележка: Допускат се само изображения във формати PNG, JPG, JPEG или GIF

Научете как да коригирате неодобрена реклама или разширение. Ако не можете да преобразувате изображение, така че да отговаря на това изискване, качете друго, което спазва правилата. За най-добри резултати запазете изображението в цветови код RGB с прикачен ICC профил.

Размер на графичния файл в емисия

Не се допуска следното:

Изображения в емисията са по-големи от 11,4 МБ

Изображенията в емисията са по-големи от 6 милиона пиксела

Научете как да коригирате неодобрена реклама или разширение. Ако не можете да редактирате изображението, така че да отговаря на това изискване, качете друго, което спазва правилата. За най-добри резултати размерът на изображението Ви трябва да е 300 x 300 пиксела при 72 точки на инч.

Неналично изображение в емисия

Не се допуска следното:

Изображения в емисия липсват, блокирани са заради разрешения или не са достъпни по друга причина

Изображения не могат да бъдат извлечени заради проблеми с SSL сертификата на уебсайта

Инструмент за отстраняване на неизправности: Неналично изображение в емисия
 1. Прочетете правилата по-горе, за да научите какво не допускаме. На сървъра си за хостинг проверете дали изображенията не са блокирани и дали сървърът не се бави твърде много при предоставянето им.
 2. Хоствайте изображението на достъпно място. Предоставете необходимите разрешения, за да може изображението да се използва от емисията Ви. Проверете SSL сертификата на уебсайта си с онлайн инструмент или превключете към URL адреси, които не използват този сертификат. Ако сървърът Ви не успява да отговори за разумно време, преместете съдържанието си на нов сървър, който може да поеме заявките за изображения.
Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, моля, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.

Неприемлив формат на адреса

Не се допуска следното:

Адреси не са форматирани правилно

Инструмент за отстраняване на неизправности: Неприемлив формат на адреса
 1. Прочетете правилата по-горе, за да научите какво не допускаме. Прегледайте адресите в емисията си за грешки при форматирането.
 2. Редактирайте адресите в емисията. Адресите трябва да бъдат форматирани по един от следните одобрени начини:
  • – град, код на щат, държава;
  • – пълен адрес с пощенски код;
  • – географска ширина/дължина във формат DDD (десетични градуси).

  Използвайте запетая като разделител за адреса. Вижте спецификациите за градовете, регионите и държавите.

Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, моля, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.

Сродни правила и чести причини за неодобрение

Следните правила на Google Ads са особено важни за динамичните реклами и са честа причина за получаване на неодобрение. Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Сексуално съдържание

За да поддържа рекламите подходящи и безопасни за потребителите, при определени обстоятелства Google ограничава сексуалното съдържание. За повече информация вижте правилата относно сексуалното съдържание.

Неясна уместност

Цялата информация трябва да е подходяща за това, което рекламирате. Например всички изпратени полета на рекламата трябва да са за един и същ рекламодател и да са подходящи за популяризирания продукт. За повече информация вижте правилата за неясна уместност.

Запазени марки

Google може да премахне реклами или разширения в отговор на жалби от собственици на запазени марки. Рекламодателите носят отговорност за правомерното използване на запазени марки в рекламния си текст, активите и фирмената информация. За повече информация вижте правилата за запазените марки.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false