Ochranné známky

Společnost Google se řídí místní legislativou o ochranných známkách a vyžaduje, aby reklamy ve službě Google Ads neporušovaly práva k ochranným známkám třetích stran. Připouštíme, že v určitých situacích, jako je například popis výrobků distributory, je používání ochranných známek třetími stranami vhodné.

Jestliže majitel ochranné známky podá společnosti Google stížnost, která se týká používání ochranné známky v reklamách, provedeme v této věci kontrolu a můžeme případně stanovit určitá omezení takového používání. Následující zásady se vztahují na ochranné známky používané v textových reklamách ve Vyhledávací síti a uplatní se v případě, že majitel ochranné známky vznese u společnosti Google oprávněnou stížnost.

Jestliže jste majitelem ochranné známky a máte podezření, že dochází k jejímu nevhodnému používání, pročtěte si prosím znovu zásady uvedené na této stránce a navštivte stránku Nápověda pro vlastníky ochranných známek, kde získáte další informace, jako podat stížnost.

Pokud jste inzerent a máte nějaký dotaz, který se týká vlivu těchto zásad na vaše reklamy, navštivte prosím stránku Nápověda k ochranným známkám pro inzerenty.

Ochranné známky v textu reklamy

V reakci na stížnosti vlastníků ochranných známek můžeme jejich používání v textu reklamy omezit.

Existují specifické požadavky na distributory, informační webové stránky a autorizované inzerenty, které je třeba splnit, chceme-li používat ochranné známky, pro které jinak platí určitá omezení.

Zásady pro distributory a informační webové stránky

Ochrannou známku lze použít v textu reklamy, jsou-li splněny následující požadavky:

Distributoři: Vstupní stránka dané reklamy se zaměřuje primárně na prodej produktů či služeb, komponentů, náhradních dílů nebo jiných kompatibilních produktů či služeb, které s danou ochrannou známkou nějak souvisejí. Vstupní stránka musí zcela zjevně nabízet možnost koupě produktů či služeb nebo obsahovat takové informace, jako jsou sazby či ceny těchto produktů či služeb.

Informační webové stránky: Primárním účelem vstupní stránky reklamy je poskytnutí detailních informací o produktech či službách, které nějak souvisejí s danou ochrannou známkou.

Zásady pro distributory a informační webové stránky nepovolují následující:

  • reklamy odkazují na ochrannou známkou jako na konkurenci,
  • reklamy s takovými vstupními stránkami, které od uživatelů před zobrazením komerčních informací požadují zadání velkého množství údajů,
  • z reklamy není jasné, zda inzerent představuje distributora nebo informační web.

Autorizovaní inzerenti

Inzerenti mohou v textu reklamy používat ochranné známky, pokud to vlastník ochranné známky povolil. Jestliže jste vlastníkem ochranné známky a chcete autorizovat inzerenta, podívejte se prosím na stránku Nápověda pro vlastníky ochranných známek. Jste-li inzerent, který potřebuje získat povolení k používání ochranné známky, postupujte prosím podle pokynů na stránce Nápověda k ochranným známkám pro inzerenty.

Výraz nepoužitý v souvislosti s ochrannou známkou

Výraz se může používat v textu následujících typů reklam:

  • reklamy, které používají výraz popisně, obvyklým způsobem a nikoli ve vztahu k ochranné známce,
  • reklamy, které se vztahují na zboží či služby, které s ochrannou známkou nijak nesouvisejí,

Rozšíření reklam a další formáty reklam

U vybraných rozšíření a formátů reklamy může být v textu reklamy uvedena ochranná známka, pokud doplňuje informace o inzerovaných produktech nebo službách.

Ochranné známky jako klíčová slova

Ochranné známky ve funkci klíčových slov nijak neprošetřujeme ani neomezujeme.

Ochranné známky v EU a EFTA

U reklamních kampaní, které cílí na Evropskou unii a na oblasti Evropského sdružení volného obchodu, platí zásady pro používání ochranných známek v textech reklam a v klíčových slovech. V reakci na odůvodněnou stížnost pocházející z těchto oblastí však nicméně provedeme zběžné šetření, abychom zjistili, zda daná kombinace klíčového slova a reklamy obsahující ochrannou známku není z hlediska původu inzerovaného zboží a služeb matoucí. Pokud zjistíme, že kombinace klíčového slova a reklamy matoucí je, zamítneme ji.

Následující typy reklam cílených na oblasti EU a EFTA mohou používat ochranné známky v roli klíčového slova, pokud vzniklá kombinace klíčového slova a reklamy není matoucí. Zde je několik příkladů (nejde o úplný seznam):

  • reklamy, ve kterých se daný termín používá popisně či obecně a nikoli ve vztahu k ochranné známce,
  • reklamy na konkurenční zboží či služby,
  • reklamy inzerující prodej produktů či služeb, náhradních dílů nebo kompatibilních produktů či služeb, které nějak souvisí s ochrannou známkou,
  • reklamy inzerující webové stránky s podrobnými informacemi o produktech či službách se vztahem k dané ochranné známce,
  • platí pouze pro určitá rozšíření reklam a reklamní formáty: reklamy odkazující na ochrannou známku za účelem poskytnutí dodatečných informací o inzerovaných produktech či službách.
Oblasti v EU a EFTA
Ålandy
Rakousko
Bassas da India
Belgie
Bouvetův ostrov
Bulharsko
Clippertonův ostrov
Chorvatsko
Kypr
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Ostrov Europa
Finsko
Francie
Francouzská Guyana
Francouzská Polynésie
Francouzská jižní a antarktická území
Německo
Gibraltar
Souostroví Glorieuses
Řecko
Guadeloupe
Guernsey
Maďarsko
Island
Irsko
Ostrov Man
Itálie
Jan Mayen
Jersey
Ostrov Juan de Nova
Lotyšsko
Lichtenštejnsko
Litva
Lucembursko
Malta
Martinik
Mayotte
Monako
Nizozemsko
Nová Kaledonie
Norsko
Polsko
Portugalsko
Réunion
Rumunsko
Svatý Bartoloměj
Svatý Martin
Saint-Pierre a Miquelon
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Špicberky
Švédsko
Švýcarsko
Ostrov Tromelin
Velká Británie
Wallis a Futuna

Ochranné známky ve viditelných URL

Výše jsme uvedli, že můžeme prošetřit a případně omezit používání ochranných známek v textu reklam. Tento postup se nevztahuje na ochranné známky ve viditelné URL adrese reklamy (URL adresa webu, která se zobrazuje v reklamách).

V reakci na stížnost můžeme zakázat, aby se ochranná známka zobrazovala v subdoméně viditelné adresy URL inzerenta. Samotná reklama nemusí být zamítnuta, ale ve viditelné adrese URL se nebudou zobrazovat žádné subdomény. V ostatních věcech týkajících se ochranných známek ve viditelných adresách URL se vlastníci ochranných známek mohou obrátit přímo na daného inzerenta.

Ochranné známky ve výsledcích vyhledávání Google

Neprošetřujeme používání ochranných známek na webových stránkách, které se objevují ve výsledcích vyhledávání Google.

Ochranné známky v jiných typech reklam

Zásady používání ochranných známek se vztahují pouze na ochranné známky v textových reklamách služby Google Ads ve Vyhledávací síti Google. Společnost Google však může v reakci na stížnosti majitelů ochranných známek ze sítě Google konkrétní reklamy odstranit.

Ochranné známky v informacích o zadavateli reklamy

Na základě stížnosti můžeme zakázat, aby se v rámci informací o zadavateli zobrazovala v názvu inzerenta reklamy ochranná známka, a nahradit ji názvem z platebního profilu. To se týká i zveřejňovaných informací o inzerentovi.

Použití ochranných známek Google

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?