Ochranné známky

Společnost Google poskytuje překlady článků centra nápovědy. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Pokud chcete článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Uživatelé služby Display & Video 360 musí tyto zásady Google Ads dodržovat. Informace o dalších omezeních najdete v centru nápovědy služby Display & Video 360.

Řídíme se místními právními předpisy o ochranných známkách a chráníme práva jejich vlastníků. Nepovolujeme proto reklamy, které práva k ochranným známkám porušují. V určitých níže popsaných situacích však mohou inzerenti používat ochranné známky jiných vlastníků, například k identifikaci produktu, který distribuují. Pokud vlastník ochranné známky podá u společnosti Google stížnost, která se týká používání ochranné známky v reklamách Google Ads, případ prověříme a můžeme používání ochranné známky omezit.

Kritéria zásad používání ochranných známek

Při posuzování stížnosti vlastníka ochranné známky vezmeme v úvahu všechna níže uvedená kritéria. Na základě toho pak rozhodneme, zda používání dané ochranné známky v reklamách omezit.

Kde se v reklamě ochranná známka používá

Ochranná známka musí být použita v reklamě, nejen na její vstupní stránce.

Omezení nebudeme uplatňovat v těchto případech:

Způsob použití ochranné známky

Budeme omezovat:

  • používání ochranné známky v reklamě přímého konkurenta,
  • používání ochranné známky v reklamě matoucím, klamným nebo zavádějícím způsobem.

Omezení nebudeme uplatňovat v těchto případech:

  • Ochranná známka se používá v reklamě, jejíž vstupní stránka je primárně určena k prodeji (nebo zjevně usnadňuje prodej) produktů nebo služeb, komponent, náhradních dílů či kompatibilních produktů nebo služeb souvisejících s danou ochrannou známkou.

    • Vstupní stránka reklamy musí zřetelně nabízet možnost koupě produktů či služeb a uvádět obchodní informace o nich, například sazby nebo ceny.

    • Z reklamy i vstupní stránky musí být zřejmé, jestli je inzerent distributorem, nebo se jedná jen o informativní web.

  • Primárním účelem vstupní stránky reklamy používající ochrannou známku je poskytnout podrobné informace o produktech nebo službách souvisejících s ochrannou známkou nebo index výsledků vyhledávání, které se jí týkají.
  • Reklama používá ochrannou známku popisným způsobem v běžném významu daného slova.

Podání stížnosti na porušení ochranné známky

Pokud jste vlastník ochranné známky a chcete podat stížnost týkající se ochranné známky, přečtěte si informace, jak nahlásit obsah na Googlu.

Pokud po kontrole stížnosti zjistíme, že musíme omezit používání ochranné známky v reklamě, budeme toto omezení obecně průběžně používat na všechny reklamy, které v cílové URL uvádějí tutéž doménu druhé úrovně.

Odvolání proti omezení zásad používání ochranných známek

Inzerenti, kteří se domnívají, že je omezení jejich reklam podle těchto zásad nesprávné, mohou podat odvolání podle pokynů v oznámení daných omezení. Pokud jsou v účtu inzerenta reklamy, které porušují zásady, i reklamy, které je neporušují, může inzerent odstranit reklamy porušující zásady a podat odvolání ohledně zrušení omezení pro reklamy, které zásady neporušují. Pokud však tento inzerent později vytvoří nové reklamy, které porušují zásady, budou libovolná další omezení týkající se ochranných známek ponechána v platnosti bez ohledu na změny účtu inzerenta.

Stížnosti na porušení ochranné známky podané před 24. červencem 2023

Některé reklamy mohou být omezeny na základě stížností na porušení ochranné známky podaných před 24. červencem 2023. Jak je popsáno v záznamu změn zásad Google Ads, budou taková omezení do roku 2024 postupně odstraněna. Inzerenti mohou podat odvolání podle pokynů v oznámení daného omezení nebo může vlastník ochranné známky povolit účet inzerenta vyplněním formuláře žádosti o povolení třetí strany.

Pokud máte po pečlivém přečtení této stránky se zásadami další dotazy, můžete využít nástroj Google Ads pro odstraňování problémů s ochrannými známkami, který vás navede ke správným zdrojům informací.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka