Ochranné známky

Společnost Google poskytuje přeložené verze centra nápovědy z praktických důvodů. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodující jazykovou verzí, kterou používáme při vymáhání zásad, je anglická. Chcete-li tento článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Uživatelé služby Display & Video 360 musí tyto zásady Google Ads dodržovat. Informace o dalších omezeních najdete v centru nápovědy služby Display & Video 360.

Pokud chcete titulky ve svém jazyce, můžete si je zapnout na YouTube. Ve spodní části přehrávače videa klikněte na ikonu Nastavení Obrázek ikony nastavení YouTube, vyberte Titulky a nastavte požadovaný jazyk.


Společnost Google se řídí místní legislativou o ochranných známkách a vyžaduje, aby reklamy ve službě Google Ads neporušovaly práva k ochranným známkám třetích stran. Připouštíme, že v určitých situacích, jako je například popis výrobků distributory, je používání ochranných známek třetími stranami vhodné.

Jestliže majitel ochranné známky podá společnosti Google stížnost, která se týká používání ochranné známky v reklamách Google Ads, provedeme v této věci kontrolu a můžeme případně stanovit určitá omezení takového používání. 

Jestliže jste majitelem ochranné známky a máte podezření, že dochází k jejímu nevhodnému používání, pročtěte si prosím znovu zásady uvedené na této stránce a navštivte stránku Nápověda pro vlastníky ochranných známek, kde získáte další informace, jak podat stížnost.

Pokud jste inzerent a máte nějaký dotaz, který se týká vlivu těchto zásad na vaše reklamy, navštivte prosím stránku Nápověda k ochranným známkám pro inzerenty.

Ochranné známky v reklamách ve vyhledávání

Následující zásady se vztahují na textové reklamy zobrazené ve Vyhledávací síti Google nebo v rámci reakcí na vyhledávací dotazy v Obsahové síti a uplatní se v případě, že majitel ochranné známky vznese u společnosti Google oprávněnou stížnost.

Ochranné známky v textu reklamy

V reakci na stížnosti vlastníků ochranných známek můžeme jejich používání v textu reklamy omezit.

Existují specifické požadavky na distributory, informační webové stránky a autorizované inzerenty, které musí splnit, pokud chtějí používat ochranné známky, pro které jinak platí určitá omezení.

Zásady pro distributory a informační webové stránky

Ochrannou známku lze použít v textu reklamy, jsou-li splněny následující požadavky:

Distributoři: Vstupní stránka dané reklamy se zaměřuje primárně na prodej (nebo evidentně napomáhá prodeji) produktů či služeb, komponent, náhradních dílů nebo jiných kompatibilních produktů či služeb, které s danou ochrannou známkou souvisejí. Vstupní stránka musí zcela zjevně nabízet možnost koupě produktů či služeb a zobrazovat o nich relevantní obchodní informace, jako například sazby či ceny těchto produktů či služeb.

Informační webové stránky: Primárním účelem vstupní stránky reklamy je poskytnutí detailních informací o produktech či službách, které nějak souvisejí s danou ochrannou známkou.

Zásady pro distributory a informační webové stránky nepovolují následující:

  • reklamy odkazují na ochrannou známkou jako na konkurenci,
  • reklamy s takovými vstupními stránkami, které od uživatelů před zobrazením komerčních informací požadují zadání velkého množství údajů,
  • z reklamy není jasné, zda inzerent představuje distributora nebo informační web.

Autorizovaní inzerenti

Inzerenti mohou v textu reklamy používat ochranné známky, pokud to vlastník ochranné známky povolil. Jestliže jste vlastníkem ochranné známky a chcete autorizovat inzerenta, podívejte se prosím na stránku Nápověda pro vlastníky ochranných známek. Jste-li inzerent, který potřebuje získat povolení k používání ochranné známky, postupujte prosím podle pokynů na stránce Nápověda k ochranným známkám pro inzerenty.

Výraz nepoužitý v souvislosti s ochrannou známkou

Výraz se může používat v textu následujících typů reklam:

  • reklamy, které používají výraz popisně, obvyklým způsobem a nikoli ve vztahu k ochranné známce,
  • reklamy, které se vztahují na zboží či služby, které s ochrannou známkou nijak nesouvisejí,

Podklady reklam a další formáty reklam

U vybraných podkladů a formátů reklamy může být v textu reklamy uvedena ochranná známka, pokud doplňuje informace o inzerovaných produktech nebo službách.

Ochranné známky jako klíčová slova

Ochranné známky ve funkci klíčových slov nijak neprošetřujeme ani neomezujeme.

Ochranné známky v EU a EFTA

U reklamních kampaní, které cílí na Evropskou unii a na oblasti Evropského sdružení volného obchodu, platí zásady pro používání ochranných známek v textech reklam a v klíčových slovech. V reakci na odůvodněnou stížnost pocházející z těchto oblastí však nicméně provedeme zběžné šetření, abychom zjistili, zda daná kombinace klíčového slova a reklamy obsahující ochrannou známku není z hlediska původu inzerovaného zboží a služeb matoucí. Pokud zjistíme, že kombinace klíčového slova a reklamy matoucí je, zamítneme ji.

Následující typy reklam cílených na oblasti EU a EFTA mohou používat ochranné známky v roli klíčového slova, pokud vzniklá kombinace klíčového slova a reklamy není matoucí. Zde je několik příkladů (nejde o úplný seznam):

  • reklamy, ve kterých se daný termín používá popisně či obecně a nikoli ve vztahu k ochranné známce,
  • reklamy na konkurenční zboží či služby,
  • reklamy inzerující prodej produktů či služeb, náhradních dílů nebo kompatibilních produktů či služeb, které nějak souvisí s ochrannou známkou,
  • reklamy inzerující webové stránky s podrobnými informacemi o produktech či službách se vztahem k dané ochranné známce,
  • platí pouze pro určité podklady reklam a reklamní formáty: reklamy odkazující na ochrannou známku za účelem poskytnutí dodatečných informací o inzerovaných produktech či službách.

Ochranné známky ve viditelných URL

V reakci na stížnosti vlastníků ochranných známek můžeme omezit zobrazování ochranných známek v subdoménách viditelných URL. Neprošetřujeme ani nijak neomezujeme používání ochranných známek v doménách druhé úrovně ve viditelné URL nebo v cestě ve viditelné URL na místě za doménou.

Ochranné známky ve firemních podkladech

V reakci na stížnosti vlastníků můžeme omezit používání ochranných známek ve firemních podkladech (například názvy a loga firem). 

Ochranné známky v jiných typech reklam

Společnost Google může v reakci na stížnosti majitelů ochranných známek ze sítě Google konkrétní reklamy odstranit.

Ochranné známky v informacích o zadavateli reklamy

Na základě stížnosti můžeme zakázat, aby se v rámci informací o zadavateli zobrazovala v názvu inzerenta reklamy ochranná známka, a nahradit ji názvem z platebního profilu. To se týká i zveřejňovaných informací o inzerentovi.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
false
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
73067