Yêu cầu kỹ thuật

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Người dùng Display & Video 360 phải tuân thủ chính sách Google Ads này. Hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp Display & Video 360 để biết thêm các quy định hạn chế khác.

Để giúp chúng tôi giữ cho quảng cáo luôn rõ ràng và hoạt động, nhà quảng cáo phải đáp ứng một số yêu cầu về kỹ thuật nhất định.

Dưới đây là một số ví dụ về những điều cần tránh trong quảng cáo của bạn. Tìm hiểu về những biện pháp mà Google sẽ thực hiện trong trường hợp bạn vi phạm chính sách của Google.

Một trang web cho mỗi nhóm quảng cáo

Chúng tôi không cho phép hoạt động sau đây:

dấu x màu đỏ Sử dụng nhiều hơn một tên miền URL hiển thị trong một nhóm quảng cáo

Ví dụ: sử dụng hai URL hiển thị được lưu trữ trên các trang web khác nhau
Trình khắc phục sự cố: Một trang web cho mỗi nhóm quảng cáo
Illustrating one domain per ad group

Nếu quảng cáo của bạn bị từ chối, thì có thể nhóm quảng cáo đã chứa nhiều hơn một tên miền cấp cao nhất trong URL hiển thị hoặc URL từ khóa của quảng cáo. Lưu ý rằng quảng cáo bị tạm dừng cũng cần sử dụng tên miền giống với các quảng cáo và từ khóa khác trong nhóm quảng cáo của bạn.

Đây là những việc bạn có thể làm:

Khi nhóm quảng cáo của bạn chỉ chứa quảng cáo hiện hoạt và quảng cáo bị tạm dừng sử dụng cùng một tên miền, hãy yêu cầu xem xét và chúng tôi sẽ xem liệu chúng tôi có thể chấp thuận để quảng cáo của bạn bắt đầu chạy hay không:

  1. Truy cập vào tab Quảng cáo và xem cột "Trạng thái". Di chuột qua ô lời thoại màu trắng Bong bóng từ chối quảng cáobên cạnh "Bị từ chối".
  2. Nhấp vào "Gửi lại chiến dịch của tôi để xem xét". Hãy nhớ rằng liên kết này sẽ chỉ xuất hiện nếu quảng cáo của bạn đã bị từ chối vì các vi phạm nhất định.
  3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để gửi lại quảng cáo bị từ chối đủ điều kiện trong chiến dịch của bạn.

Quảng cáo HTML5 không được chấp nhận

Chúng tôi không cho phép hoạt động sau đây:

dấu x màu đỏ Quảng cáo HTML5 không hoạt động đúng hoặc hiển thị trống

Ví dụ: Nhúng nội dung trong khung con, tải tài nguyên từ các nguồn bên thứ ba không được chấp thuận, sử dụng phông chữ không phải của Google, thêm thẻ âm thanh hoặc video

Trình khắc phục sự cố: Quảng cáo HTML5 không được chấp nhận
  1. Tìm sự cố. Hãy xem lại quảng cáo và nội dung quảng cáo, đồng thời sử dụng Trình xác thực HTML5 của Google Ads để tìm hiểu nguyên nhân khiến quảng cáo hiển thị lỗi hoặc hiển thị trống.
  2. Chỉnh sửa quảng cáo. Sau khi bạn đã khắc phục sự cố, hãy tải quảng cáo lên lại. Việc này sẽ gửi quảng cáo đi xem xét.

    Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, mặc dù một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần xem xét phức tạp hơn.

Giới hạn tài khoản

Chúng tôi không cho phép hoạt động sau đây:

dấu x màu đỏ Vượt quá giới hạn tài khoản đối với quảng cáo và nội dung khác

dấu x màu đỏ Gửi nội dung vượt mức thông qua nhiều tài khoản

dấu x màu đỏ Cấu hình chiến dịch tạo ra gánh nặng quá mức lên hệ thống của chúng tôi

Xem xét thông tin về các giới hạn đối với tài khoản để biết lượng nội dung mà chúng tôi chấp thuận từ các nhà quảng cáo. Bạn sẽ không thể tạo bất kỳ chiến dịch, quảng cáo hoặc thành phần mới nào nếu chưa xoá nội dung vượt giới hạn.

Ngôn ngữ không được hỗ trợ

Chúng tôi không cho phép hoạt động sau đây:

dấu x màu đỏ Trình bày nội dung quảng cáo hoặc đích đến bằng ngôn ngữ nhắm mục tiêu không được hỗ trợ

Ví dụ: Những ngôn ngữ mà tính năng nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ của Google Ads chưa hỗ trợ

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng những ngôn ngữ chuẩn có sẵn cho tính năng nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ trong quảng cáo và đích đến. Tuy nhiên, một số định dạng quảng cáo, chẳng hạn như thành phần Bài đánh giá sẽ có các quy định hạn chế khác về ngôn ngữ. Hãy đảm bảo rằng nội dung cho những định dạng này được trình bày bằng ngôn ngữ được phê duyệt.

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo bị từ chối hoặc thành phần bị từ chối.

Video không hoạt động

Chúng tôi không cho phép:

dấu x màu đỏ Những video có trạng thái sẽ thay đổi thành "đã xoá" sau khi được gửi.

dấu x màu đỏ Những video có trạng thái sẽ thay đổi thành "riêng tư" sau khi được gửi.

 dấu x màu đỏ Những video được đánh dấu là công chiếu trực tiếp.

 dấu x màu đỏ Những video được đánh dấu là chỉ dành cho nhà tài trợ hoặc hội viên.

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo bị từ chối hoặc thành phần bị từ chối.Đảm bảo rằng video này không bị xoá hoặc không được đánh dấu là video riêng tư. Nếu dịch vụ lưu trữ video của bạn không hoạt động, hãy thử tải video lên YouTube.

Video bị hạn chế theo quyền truy cập

Chúng tôi không cho phép:

dấu x màu đỏ Video bị giới hạn độ tuổi trên YouTube.

Tìm hiểu cách khiếu nại quyết định giới hạn về độ tuổi đối với video của bạn.

 dấu x màu đỏ Video bị YouTube hoặc chủ sở hữu nội dung khiếu nại về quyền sở hữu trí tuệ.

 dấu x màu đỏ  Video bị giới hạn nội dung trên YouTube

Video bị hạn chế theo vị trí địa lý

Chúng tôi không cho phép:

dấu x màu đỏNhững video không hoạt động ở quốc gia mà quảng cáo nhắm đến

Ví dụ: Chặn một video ở những lãnh thổ cụ thể sau khi tải lên.

Nội dung video thay đổi

Chúng tôi không cho phép:

dấu x màu đỏVideo đã thay đổi sau khi đơn vị quảng cáo được tạo.

Giải quyết bằng cách tạo lại mẫu quảng cáo mới sau khi nội dung video thay đổi.

Định dạng video không được chấp nhận

Chúng tôi không cho phép hoạt động sau đây:

dấu x màu đỏ Tải lên video bằng định dạng không được hỗ trợ trong Google Ads hoặc YouTube

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo bị từ chối hoặc thành phần bị từ chối. Nếu bạn không thể chuyển đổi video sang định dạng được chấp nhận, hãy tải lên video khác tuân thủ chính sách. Tham khảo danh sách các định dạng video được hỗ trợ cho tải lên YouTube.

Tập lệnh không được chấp nhận

Chúng tôi không cho phép hoạt động sau đây:

dấu x màu đỏ Sử dụng tập lệnh Google Ads để phá vỡ bất kỳ hạn chế hoặc giới hạn nào về sử dụng Google Ads hoặc sử dụng các tập lệnh đó cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến việc kinh doanh

Ví dụ: Sử dụng tập lệnh để phá vỡ giới hạn hạn ngạch hoạt động

dấu x màu đỏ Sử dụng các phương pháp không được hỗ trợ để truy cập tập lệnh Google Ads

Lưu ý: Các phương pháp có thể chấp nhận được nêu trong tài liệu tập lệnh.

dấu x màu đỏ Sử dụng quá mức hoặc lạm dụng tập lệnh, bao gồm cả khối lượng yêu cầu không hợp lý

dấu x màu đỏ Những tập lệnh sửa đổi, làm gián đoạn hoặc vô hiệu hóa bất kỳ tính năng, hoạt động hoặc chức năng nào của nền tảng Google Ads

dấu x màu đỏ Không tuân thủ các phương pháp hay nhất khi sử dụng tập lệnh để đọc dữ liệu cho hơn 1 triệu mục (như từ khóa hoặc quảng cáo) hoặc chỉnh sửa hơn 100.000 mục mỗi ngày

Lưu ý: Tham khảo tài liệu tập lệnh để biết các phương pháp hay nhất.

Kiểm tra tập lệnh của bạn xem có hoạt động quá mức hoặc lạm dụng hay không và sau đó chỉnh sửa để chúng tuân thủ các chính sách này.

Thực thi chính sách đối với tập lệnh Google Ads

Quyền xem xét tập lệnh

Google có thể giám sát và kiểm tra bất kỳ hoạt động nào của tập lệnh Google Ads. Các điều tra này có thể bao gồm Google truy cập, đánh giá và sử dụng tập lệnh của bạn, chẳng hạn để xác định các vấn đề bảo mật có thể ảnh hưởng đến Google hoặc người dùng của Google. Theo yêu cầu từ Google, bạn phải cung cấp quyền truy cập vào tất cả tập lệnh Google Ads của mình (ngay cả khi chúng được lưu trữ bên ngoài Google Ads) trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày yêu cầu.

Bạn không được can thiệp vào việc giám sát hoặc kiểm tra này và nói cách khác là không được che giấu hoặc làm xáo trộn hoạt động của tập lệnh Google Ads với Google.

Thông báo và hậu quả của vi phạm

Nếu bạn vi phạm bất kỳ chính sách nào trong số này, Google sẽ thông báo tới địa chỉ email của những người dùng có quyền truy cập quản trị vào tài khoản MCC hoặc tài khoản Google Ads của bạn. Bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin liên hệ. Nếu bạn không khắc phục vi phạm trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, Google có thể tạm ngưng tất cả tập lệnh trong tài khoản người quản lý hoặc tài khoản Google Ads của bạn và/hoặc giảm giới hạn lưu lượng tổng thể.

Ngoài ra, nếu Google có lý do tin rằng bạn đã vi phạm nghiêm trọng các chính sách này (ví dụ: nếu việc sử dụng tập lệnh của bạn làm gián đoạn hoặc vô hiệu hóa bất kỳ tính năng, hoạt động hoặc chức năng nào của nền tảng Google Ads), Google có thể tạm ngưng tất cả tập lệnh trong tài khoản người quản lý hoặc tài khoản Google Ads của bạn mà không cần thông báo trước.

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi về các chính sách của Google, vui lòng cho chúng tôi biết: Liên hệ với Nhóm hỗ trợ Google Ads
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
73067
false
false