Technické požiadavky

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Používatelia služby Display & Video 360 musia dodržiavať tieto pravidlá služby Google Ads. Ďalšie obmedzenia nájdete v centre pomoci služby Display & Video 360.

Ak chcete, aby sa zobrazovali titulky vo vašom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videa vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube, potom vyberte Titulky a napokon požadovaný jazyk.


V záujme zachovania prehľadnosti a funkčnosti reklám sa od inzerentov vyžaduje, aby dodržiavali určité technické požiadavky.

Nižšie nájdete niekoľko príkladov, čomu by ste sa vo svojich reklamách mali vyhýbať. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Jeden web na reklamnú skupinu

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

červená značka x Používanie viacerých domén zobrazených webových adries v jednej reklamnej skupine

Príklad: používanie dvoch zobrazených webových adries, ktorých hostiteľom sú rôzne webové stránky.
Ako problém vyriešiť: jeden web na reklamnú skupinu
Illustrating one domain per ad group

Ak bola vaša reklama zamietnutá, zobrazené webové adresy reklám alebo webové adresy kľúčových slov v reklamnej skupine možno obsahujú viac ako jednu doménu najvyššej úrovne. Upozorňujeme, že aj pozastavené reklamy musia používať rovnakú doménu ako ostatné reklamy a kľúčové slová v danej reklamnej skupine.

Postup je takýto:

Keď budú aktívne aj pozastavené reklamy vo vašej reklamnej skupine používať tú istú doménu, požiadajte o posúdenie. Následne rozhodneme, či vašu reklamu môžeme schváliť, aby sa mohla začať spúšťať.

  1. Prejdite na kartu Reklamy a pozrite si stĺpec Stav. Umiestnite kurzor myši na bielu rečovú bublinu Bublina zamietnutia reklamy vedľa položky Zamietnuté.
  2. Kliknite na položku Znovu odoslať moju kampaň na posúdenie. Pripomíname, že tento odkaz sa zobrazí iba v prípade, že vaša reklama bola zamietnutá v dôsledku určitých porušení pravidiel.
  3. Podľa pokynov na obrazovke znova odošlite zamietnuté reklamy vo svojej kampani, ktoré sú vhodné na zobrazovanie.

Neprijateľná reklama HTML5

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

červená značka x Reklamy HTML5, ktoré nefungujú správne alebo sa zobrazujú prázdne

Príklady: vkladanie podkladov do podriadených rámcov; načítavanie prvkov z neschválených zdrojov tretích strán; používanie písma, ktoré neposkytuje spoločnosť Google; pridávanie značiek audia alebo videa.

Ako problém vyriešiť: neprijateľná reklama HTML5
  1. Identifikujte problém. Skontrolujte reklamu a jej obsah a pomocou nástroja na overenie formátu HTML5 pre Google Ads zistite, prečo sa zobrazuje nesprávne alebo prázdna.
  2. Upravte reklamu. Keď problém vyriešite, znova svoju reklamu nahrajte. Odošle sa tak na kontrolu.

    Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

Obmedzenia účtu

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

červená značka x Prekročenie obmedzení účtu pre reklamy a ďalší obsah

červená značka x Odosielanie nadmerného množstva obsahu cez viaceré účty

červená značka x Konfigurácia kampane, ktorá nadmerne zaťažuje naše systémy

Preštudujte si informácie o obmedzeniach účtu a zistite, aké množstvo obsahu prijímame od inzerentov. Kým neodstránite nadmerné množstvo obsahu, je možné, že nebudete môcť vytvárať žiadne nové kampane, reklamy ani podklady.

Nepodporovaný jazyk

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

červená značka x Reklama alebo cieľový obsah v nepodporovanom zacielenom jazyku

Príklad: jazyky, ktoré nie sú podporované v rámci zacielenia na jazyky v službe Google Ads

Poznámka: Štandardné jazyky dostupné v rámci zacielenia na jazyky možno použiť v reklamách a cieľoch, no pre niektoré formáty reklamy, napríklad recenzie, platia iné jazykové obmedzenia. Zabezpečte, aby obsah pre tieto formáty bol v schválenom jazyku.

Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Nedostupné video

Nepovoľujeme:

červená značka x Videá, ktorých stav je po odoslaní zmenený na Odstránené.

červená značka x Videá, ktorých stav je po odoslaní zmenený na Súkromné.

 červená značka x Videá označené ako premiéra naživo.

 červená značka x Videá označené ako len pre sponzorov alebo členov.

Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.Uistite sa, že video nie je odstránené ani označené ako súkromné. Ak je vaša hostiteľská služba pre videá mimo prevádzky, skúste video nahrať do služby YouTube.

Video s obmedzeným prístupom

Nepovoľujeme:

červená značka x Videá, ktoré sú vekovo obmedzené službou YouTube.

Prečítajte si, ako sa odvolať proti vekovému obmedzeniu prístupu k videu.

 červená značka x Videá, na ktoré sa vzťahuje nárok na duševné vlastníctvo, ktorý iniciovala služba YouTube alebo vlastník obsahu

 červená značka x Videá, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia obsahu služby YouTube

Geograficky obmedzené video

Nepovoľujeme:

červená značka x Videá nedostupné v krajine, na ktorú je reklama zacielená

Príklady: Blokovanie videa na konkrétnych územiach po nahraní.

Zmenený videoobsah

Nepovoľujeme:

červená značka x Videá, ktoré sa zmenili po vytvorení reklamnej jednotky

Tento problém vyriešite tak, že po zmene videoobsahu znova vytvoríte novú reklamnú kreatívu.

Neprijateľný formát videa

Nepovoľujeme:

červená značka x Nahrávanie videí vo formáte, ktorý nie je podporovaný v službe Google Ads ani službe YouTube

Príklad: pokus o nahranie súboru videa vo formáte dvdproj (súbor projektu iDVD)
Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Ak video nemôžete previesť do prijateľného formátu, nahrajte iné video, ktoré je v súlade s pravidlami. Pozrite si zoznam podporovaných formátov videa, ktoré možno nahrať do služby YouTube.

Neprijateľný skript

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

červená značka x Používanie skriptov služby Google Ads na obchádzanie obmedzení alebo limitov vzťahujúcich sa na používanie služby Google Ads, prípadne ich používanie na iné účely nesúvisiace s podnikaním

Príklad: používanie skriptov na obchádzanie limitov počtu operácií.

červená značka x Používanie nepodporovaných metód na prístup k skriptom služby Google Ads

Poznámka: Prijateľné metódy sú uvedené v dokumentácii k skriptom.

červená značka x Nadmerné používanie alebo zneužívanie skriptov vrátane neprimeraných množstiev požiadaviek

červená značka x Skripty, ktoré upravujú, narúšajú alebo deaktivujú prvky, výkonnosť alebo funkcie platformy Google Ads

červená značka x Nedodržanie osvedčených postupov pri používaní skriptov na čítanie údajov pre viac ako milión položiek (napr. kľúčových slov alebo reklám), prípadne na úpravu viac ako stotisíc položiek denne

Poznámka: Osvedčené postupy nájdete v dokumentácii k skriptom.

Skontrolujte, či vaše skripty nie sú zneužívané alebo používané v nadmernom rozsahu, a upravte ich, aby boli v súlade s týmito pravidlami.

Presadzovanie pravidiel pre skripty v službe Google Ads

Právo na kontrolu skriptov

Spoločnosť Google môže monitorovať a kontrolovať aktivitu súvisiacu so skriptami služby Google Ads. Takéto preverovanie môže zahŕňať získanie prístupu, kontrolu a používanie vášho skriptu zo strany spoločnosti Google na účely, ako je napríklad identifikácia problémov so zabezpečením, ktoré môžu mať vplyv na spoločnosť Google alebo jej používateľov. Na základe žiadosti spoločnosti Google musíte do dvoch pracovných dní od jej podania poskytnúť prístup ku všetkým skriptom služby Google Ads (aj keď nie sú uložené v službe Google Ads).

Toto monitorovanie alebo túto kontrolu nesmiete narúšať a nesmiete ani inak zakrývať či utajovať aktivity skriptov služby Google Ads pred spoločnosťou Google.

Upozornenie a dôsledky porušenia

Ak porušíte niektoré z týchto pravidiel, spoločnosť Google odošle upozornenia na e-mailové adresy používateľov s prístupom správcu k vášmu účtu MKC alebo Google Ads. Okrem toho sa od vás môže požadovať poskytnutie ďalších kontaktných informácií. Ak porušenia neodstránite do dvoch pracovných dní od upozornenia, spoločnosť Google môže pozastaviť všetky skripty vo vašom účte správcu alebo Google Ads, prípadne obmedziť vaše celkové limity na požiadavky.

Ak sa okrem toho spoločnosť Google odôvodnene domnieva, že ste tieto pravidlá porušili závažným spôsobom (napr. ak vaše používanie skriptov narúša alebo deaktivuje akékoľvek prvky, výkonnosť alebo funkcie platformy Google Ads), spoločnosť Google môže pozastaviť všetky skripty vo vašom účte správcu alebo Google Ads bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky o našich pravidlách, kontaktujte podporu služby Google Ads.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
18316053388040174601
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067