Keperluan teknikal

Google memberikan versi terjemahan Pusat Bantuan kami sebagai kemudahan, walaupun terjemahan tersebut tidak bertujuan mengubah kandungan dasar kami. Versi bahasa Inggeris ialah bahasa rasmi yang kami gunakan untuk menguatkuasakan dasar kami. Untuk melihat artikel ini dalam bahasa lain, gunakan menu lungsur bahasa di bahagian bawah halaman.

Untuk membantu kami memastikan iklan adalah jelas dan berfungsi, pengiklan mesti memenuhi keperluan teknikal tertentu.

Di bawah ialah beberapa contoh perkara yang harus dielakkan dalam iklan anda. Ketahui tentang akibatnya jika anda melanggar dasar kami.

Satu tapak web bagi setiap kumpulan iklan

Perkara berikut tidak dibenarkan:

tanda x merah Menggunakan lebih daripada satu domain URL paparan dalam satu kumpulan iklan

Contoh: menggunakan dua URL paparan yang dihoskan di tapak yang berbeza
Penyelesai masalah: Satu tapak web bagi setiap kumpulan iklan
Illustrating one domain per ad group

Jika iklan anda tidak diluluskan, kumpulan iklan anda mungkin mengandungi lebih daripada satu domain tahap atas dalam URL paparan atau URL kata kunci iklan anda. Ingat bahawa iklan yang dijeda juga perlu menggunakan domain yang sama dengan iklan dan kata kunci lain dalam kumpulan iklan anda.

Berikut ialah perkara yang boleh anda lakukan:

Setelah kumpulan iklan anda mengandungi iklan aktif dan dijeda sahaja yang menggunakan domain yang sama, minta semakan dan kami akan melihat sama ada kami boleh meluluskan iklan anda untuk disiarkan:

  1. Lawati tab Iklan anda dan lihat pada lajur "Status". Tuding atas gelembung pertuturan putih Gelembung iklan tidak diluluskan bersebelahan dengan "Tidak diluluskan".
  2. Klik "Serah semula kempen saya untuk semakan." Perlu diingat bahawa pautan ini akan dipaparkan hanya jika iklan anda tidak diluluskan atas pelanggaran tertentu.
  3. Ikut arahan pada skrin untuk menyerahkan semula iklan layak yang tidak diluluskan dalam kempen anda.

Iklan HTML5 yang tidak boleh diterima

Perkara berikut tidak dibenarkan:

tanda x merah Iklan HTML5 yang tidak berfungsi dengan betul atau kelihatan kosong

Contoh: Membenamkan aset dalam bingkai anak, memuatkan sumber daripada sumber pihak ketiga yang tidak dibenarkan, menggunakan fon bukan Google, menambah teg audio atau video

Penyelesai masalah: Iklan HTML5 yang tidak boleh diterima
  1. Kenal pasti masalah. Semak iklan dan kandungan iklan tersebut lalu gunakan Google Ads HTML5 Validator untuk mengetahui perkara yang menyebabkan iklan tersebut kelihatan rosak atau kosong.
  2. Edit iklan. Setelah anda membetulkan masa, muat naik iklan sekali lagi. Tindakan ini akan menyerahkan iklan untuk semakan.

    Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, namun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih terperinci.

Had akaun

Perkara berikut tidak dibenarkan:

tanda x merah Melebihi had akaun untuk iklan dan kandungan lain

tanda x merah Penyerahan yang berlebihan melalui berbilang akaun

tanda x merah Konfigurasi kempen yang menimbulkan beban yang tidak wajar pada sistem kami

Lihat had akaun untuk mendapatkan maklumat tentang jumlah kandungan yang kami terima daripada pengiklan. Anda tidak akan dapat membuat sebarang kempen, iklan atau sambungan baharu selagi anda tidak mengalih keluar kandungan yang berlebihan.

Bahasa tidak disokong

Perkara berikut tidak dibenarkan:

tanda x merah Kandungan iklan atau destinasi dalam bahasa penyasaran yang tidak disokong

Contoh: Bahasa yang tidak disokong oleh penyasaran bahasa Google Ads

Nota: Bahasa standard yang tersedia untuk penyasaran bahasa boleh digunakan dalam iklan dan destinasi, tetapi sesetengah format iklan, seperti Sambungan ulasan mempunyai pengehadan bahasa yang berlainan. Pastikan kandungan format ini adalah dalam bahasa yang diluluskan.

Video tidak tersedia

Perkara berikut tidak dibenarkan:

tanda x merah Video yang dialih keluar, ditandakan sebagai peribadi atau tidak tersedia kepada khalayak umum

tanda x merah Video yang tidak tersedia di negara yang disasarkan oleh iklan

Ketahui cara membetulkan iklan atau sambungan yang tidak diluluskan. Pastikan video tidak dialih keluar atau ditandakan sebagai peribadi. Jika perkhidmatan pengehosan video anda tergendala, cuba muat naik video tersebut ke YouTube.

Format video yang tidak boleh diterima

Perkara berikut tidak dibenarkan:

tanda x merah Memuat naik video menggunakan format yang tidak disokong oleh Google Ads atau YouTube

Ketahui cara membetulkan iklan atau sambungan yang tidak diluluskan. Jika anda tidak dapat menukar imej kepada format yang diterima, muat naik video lain yang mematuhi dasar. Sila rujuk senarai format video yang disokong untuk muat naik YouTube.

Skrip yang tidak boleh diterima

Perkara berikut tidak dibenarkan:

tanda x merah Menggunakan skrip Google Ads untuk memintas apa-apa sekatan atau had terhadap penggunaan Google Ads atau menggunakan skrip tersebut untuk apa-apa tujuan lain yang tidak berkaitan dengan perniagaan

Contoh: Menggunakan skrip untuk memintas had kuota operasi

tanda x merah Menggunakan kaedah yang tidak disokong untuk mengakses skrip Google Ads

Nota: Kaedah yang diterima ada dinyatakan dalam dokumentasi skrip.

tanda x merah Penggunaan skrip secara berlebihan atau penyalahgunaan skrip, termasuk volum permintaan yang tidak munasabah

tanda x merah Skrip yang mengubah suai, mengganggu atau melumpuhkan mana-mana ciri, prestasi atau fungsi platform Google Ads

tanda x merah Kegagalan mematuhi amalan terbaik semasa menggunakan skrip untuk membaca data bagi lebih daripada 1 juta entiti (seperti kata kunci atau iklan) atau mengedit lebih daripada 100 ribu entiti setiap hari

Nota: Sila rujuk dokumentasi skrip untuk mengetahui tentang amalan terbaik.

Pastikan skrip anda tidak mengandungi aktiviti yang kasar atau berlebih-lebihan, kemudian edit skrip tersebut agar mematuhi dasar ini.

Penguatkuasaan dasar untuk skrip Google Ads

Hak untuk menyemak skrip

Google mungkin memantau dan mengaudit apa-apa aktiviti skrip Google Ads. Siasatan ini boleh termasuk Google mengakses, menyemak dan menggunakan skrip anda, contohnya, mengenal pasti isu keselamatan yang boleh menjejaskan Google atau penggunanya. Atas permintaan Google, anda mesti memberikan akses kepada semua skrip Google Ads anda (walaupun skrip tersebut disimpan di luar Google Ads) dalam tempoh 2 hari perniagaan dari permintaan tersebut.

Anda tidak mengganggu pemantauan atau pengauditan ini dan sebaliknya tidak boleh menyembunyikan daripada Google atau mengelirukan Google tentang aktiviti skrip Google Ads anda.

Notis dan akibat pelanggaran

Jika anda melanggar mana-mana dasar ini, Google akan memaklumkan alamat e-mel pengguna yang mempunyai akses pentadbiran kepada akaun MCC atau Google Ads anda. Anda mungkin dikehendaki memberikan maklumat hubungan tambahan juga. Jika anda tidak membetulkan pelanggaran tersebut dalam tempoh 2 hari perniagaan dari tarikh menerima pemberitahuan, Google boleh menggantung semua skrip dalam akaun pengurus atau akaun Google Ads anda dan/atau mengurangkan had kadar keseluruhan anda.

Di samping itu, jika Google mempercayai secara wajar bahawa anda telah melakukan pelanggaran yang serius terhadap dasar ini (misalnya, jika penggunaan skrip anda mengganggu atau melumpuhkan apa-apa ciri, prestasi atau fungsi platform Google Ads), Google boleh menggantung semua skrip dalam akaun pengurus atau akaun Google Ads anda tanpa apa-apa notis terlebih dahulu.

Perlukan bantuan?

Jika anda mempunyai soalan tentang dasar kami, beritahu kami: Hubungi Sokongan Google Ads
Adakah perkara ini membantu?
Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?
Cari
Kosongkan carian
Tutup carian
Apl Google
Menu utama
Cari di Pusat Bantuan
true
73067
false
false