Tehniskās prasības

Lai reklāmas būtu skaidras un funkcionālas, reklāmdevējiem ir jāievēro noteiktas tehniskās prasības.

Tālāk ir sniegti daži reklāmu ierobežojumu piemēri. Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Viena vietne katrai reklāmu kopai

Nav atļauts tālāk minētais.

Vairāku redzamo URL domēnu izmantošana vienā reklāmu kopā

Piemērs: tiek izmantoti divi redzamie URL, kas tiek mitināti dažādās vietnēs
Problēmu novēršanas rīks: katrai reklāmu kopai sava tīmekļa vietne
Illustrating one domain per ad group

Ja jūsu reklāma tika noraidīta, iespējams, jūsu reklāmu kopas reklāmu redzamajos URL vai atslēgvārdu vietrāžos URL bija ietverti vairāki augšējā līmeņa domēni. Ņemiet vērā, ka arī apturētajām reklāmām ir jāizmanto tas pats domēns, kas citām jūsu reklāmu kopas reklāmām un atslēgvārdiem.

Varat veikt tālāk norādītās darbības.

Kad reklāmu kopā būs tikai aktīvās un apturētās reklāmas, kurām tiek izmantots viens un tas pats domēns, pieprasiet pārskatīšanu, un mēs izlemsim, vai varam sniegt apstiprinājumu jūsu reklāmas rādīšanai.

  1. Atveriet cilni Reklāmas un pievērsiet uzmanību slejai “Statuss”. Virziet kursoru virs baltā runas burbuļa Reklāmas noraidīšanas burbulis blakus tekstam “Noraidīts”.
  2. Noklikšķiniet uz “Atkārtoti iesniegt manu kampaņu pārskatīšanai”. Atcerieties, ka šī saite tiks rādīta tikai tad, ja jūsu reklāma būs noraidīta noteiktu pārkāpumu dēļ.
  3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai atkārtoti iesniegtu savas kampaņas piemērotās reklāmas, kuras iepriekš tika noraidītas.

Nepieņemama HTML5 reklāma

Nav atļauts tālāk minētais.

HTML5 reklāmas, kas nedarbojas pareizi vai tiek rādītas tukšas

Piemēri: īpašumu iegulšana apakšietvaros, resursu ielādēšana no neapstiprinātiem trešo pušu avotiem, tādu fontu izmantošana, kas nav Google fonti, audio vai video tagu pievienošana.

Problēmu novēršanas rīks: nepieņemama HTML5 reklāma
  1. Atrodiet problēmu. Pārskatiet reklāmu un tās saturu un izmantojiet Google Ads HTML5 pārbaudes rīku, lai atrastu bojātas vai tukšas reklāmas rādīšanas cēloni.
  2. Rediģējiet reklāmu. Kad problēma ir novērsta, augšupielādējiet reklāmu vēlreiz. Šādi reklāma tiks iesniegta pārskatīšanai.

    Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana.

Konta ierobežojumi

Nav atļauts tālāk minētais.

 Reklāmu un cita satura ierobežojumu pārsniegšana kontā

 Pārāk daudz iesniegumu no vairākiem kontiem

 Kampaņas konfigurācija, kas rada pārmērīgu slodzi mūsu sistēmām

Konta ierobežojumu lapā skatiet informāciju par satura apjomu, ko pieņemam no reklāmdevējiem. Jūs varēsiet izveidot jaunas kampaņas, reklāmas vai paplašinājumus tikai pēc tam, kad būsiet noņēmis lieko saturu.

Neatbalstīta valoda

Nav atļauts tālāk minētais.

Reklāmas vai galamērķa saturs ir valodā, kas netiek atbalstīta mērķauditorijas atlasē

Piemērs: valodas, kas netiek atbalstītas Google Ads mērķauditorijas atlasē pēc valodas

Piezīme. Reklāmās un galamērķos var izmantot mērķauditorijas atlasē pēc valodas pieejamās standarta valodas, tomēr dažiem reklāmu formātiem, piemēram, atsauksmju paplašinājumiem, ir atšķirīgi valodu ierobežojumi. Saturam šajos formātos ir jābūt apstiprinātā valodā.

Nepieejams videoklips

Nav atļauts tālāk minētais.

Video, kas ir noņemti, atzīmēti kā privāti vai citādi padarīti nepieejami publikai

Video, kas nav pieejami reklāmas mērķauditorijas atlases valstīs

Uzziniet, kā labot noraidītu reklāmu vai paplašinājumu. Pārliecinieties, vai video nav noņemts vai atzīmēts kā privāts. Ja jūsu video mitināšanas pakalpojums nedarbojas, mēģiniet augšupielādēt video vietnē YouTube.

Nepieņemams videoklipu formāts

Nav atļauts tālāk minētais.

Video augšupielāde programmā Google Ads vai vietnē YouTube neatbalstītā formātā

Uzziniet, kā labot noraidītu reklāmu vai paplašinājumu. Ja nevarat konvertēt video, izmantojot apstiprinātu formātu, augšupielādējiet citu video, kas atbilst politikas nosacījumiem. Skatiet sarakstu ar atbalstītajiem video formātiem augšupielādei vietnē YouTube.

Nepieņemams skripts

Nav atļauts tālāk minētais.

Google Ads skriptu izmantošana, lai apietu Google Ads izmantošanas ierobežojumus, vai izmantošana jebkādā citā nolūkā, kas nav saistīts ar uzņēmējdarbību

Piemērs. Skriptu izmantošana, lai apietu darbību kvotas ierobežojumus

Neatbalstītu metožu izmantošana, lai piekļūtu Google Ads skriptiem

Piezīme. Pieļaujamās metodes ir norādītas skriptu dokumentācijā.

Pārmērīga vai ļaunprātīga skriptu izmantošana, tostarp nepamatoti pieprasījumu apjomi

Skripti, kas maina, pārtrauc vai atspējo jebkuru Google Ads platformas funkciju, veiktspēju vai funkcionalitāti

Atbilstības nenodrošināšana paraugpraksei, kad skripti tiek izmantoti, lai ik dienu lasītu datus vairāk nekā 1 miljonam entītiju (piemēram, atslēgvārdiem vai reklāmām) vai rediģētu datus vairāk nekā 100 000 entītiju

Piezīme. Paraugpraksi skatiet skriptu dokumentācijā.

Pārbaudiet, vai jūsu skripti neveic ļaunprātīgu vai pārmērīgu darbību, un pēc tam rediģējiet tos tā, lai tie atbilstu šo politiku nosacījumiem.

Politikas ieviešana Google Ads skriptiem

Tiesības pārskatīt skriptus

Google var pārraudzīt un pārbaudīt Google Ads skriptu darbību. Izskatīšanas laikā Google var izvērtēt, pārskatīt un izmantot skriptu, lai, piemēram, identificētu drošības problēmas, kas var apdraudēt uzņēmumu Google un lietotājus. Jums ir jāpiešķir piekļuve visiem saviem Google Ads skriptiem (pat ja tie saglabāti ārpus Google Ads) 2 darbadienu laikā, ja Google to pieprasa.

Jūs nevarat traucēt Google veikto pārraudzīšanu vai pārbaudi un citādi slēpt savas Google Ads skriptu darbības.

Paziņošana par pārkāpumiem un to sekas

Ja pārkāpsit šīs politikas, Google nosūtīs paziņojumus uz to lietotāju e-pasta adresēm, kuriem ir administratīvā piekļuve jūsu KC vai Google Ads kontam. Iespējams, jums būs jāsniedz papildu kontaktinformācija. Ja 2 darbadienu laikā kopš paziņojuma nosūtīšanas pārkāpumi netiek novērsti, Google var apturēt visus skriptus jūsu pārziņa kontā vai Google Ads kontā un/vai piemērot stingrākus apjoma ierobežojumus.

Turklāt, ja uzņēmumam Google ir pamats uzskatīt, ka esat veicis nopietnu šo politiku pārkāpumu (piemēram, veids, kā izmantojat skriptu, pārtrauc vai atspējo kādu Google Ads platformas funkciju darbību, veiktspēju vai funkcionalitāti), Google var bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt visu jūsu pārziņa kontā vai Google Ads kontā esošo skriptu darbību.

Vai nepieciešama palīdzība?

Ja jums ir jautājumi par mūsu politikām, informējiet mūs, sazinoties ar Google Ads atbalsta dienestu
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?