Tehnički zahtjevi

Da bi vam izašao u susret, Google nudi prevedene verzije centra za pomoć, no njima se ne mijenja sadržaj naših pravila. Verzija na engleskom jeziku službena je verzija na kojoj se temelji provedba naših pravila. Za prikaz ovog članka na drugom jeziku upotrijebite padajući izbornik pri dnu stranice.

Kako bi oglasi ostali jasni i funkcionalni, oglašivači se trebaju pridržavati određenih tehničkih zahtjeva.

U nastavku su neki primjeri onoga što treba izbjegavati u oglasima. Saznajte što se događa ako kršite naša pravila.

Jedna web-lokacija po grupi oglasa

Sljedeće nije dopušteno:

Upotreba više domena URL-a za prikaz u jednoj grupi oglasa

Primjer: upotreba dvaju URL-ova za prikaz koji su hostirani na različitim web-lokacijama
Alat za rješavanje problema: jedna web-lokacija po grupi oglasa
Illustrating one domain per ad group

Ako vaš oglas nije odobren, vaša grupa oglasa možda sadrži više vršnih domena u URL-ovima za prikaz ili URL-ovima ključnih riječi oglasa. Pauzirani oglasi također trebaju upotrebljavati istu domenu kao i drugi oglasi i ključne riječi u grupi oglasa.

Evo što možete učiniti:

Kada grupa oglasa bude sadržavala samo aktivne i pauzirane oglase koji upotrebljavaju istu domenu, zatražite pregled pa ćemo vidjeti možemo li odobriti oglas za ponovno prikazivanje:

  1. Otvorite karticu Oglasi i pogledajte stupac "Status". Postavite pokazivač miša iznad bijelog govornog oblačića Oblačić neodobravanja oglasa pokraj oznake "Neodobreno".
  2. Kliknite "Ponovo pošalji moju kampanju na pregled". Ne zaboravite da će se ta veza prikazati samo ako je oglas neodobren zbog određenih kršenja pravila.
  3. Slijedite upute na zaslonu kako biste ponovno poslali neodobrene oglase iz svoje kampanje koji ispunjavaju uvjete.

Neprihvatljiv HTML5 oglas

Sljedeće nije dopušteno:

HTML5 oglasi koji ne funkcioniraju ispravno ili se prikazuju prazni

Primjeri: ugrađeni sadržaji u podređenim okvirima, učitavanje resursa s izvora neodobrenih trećih strana, upotrebljavanje fontova koji nisu namijenjeni za Google, dodavanje audiooznaka ili videooznaka

Alat za rješavanje problema: neprihvatljiv HTML5 oglas
  1. Pronađite problem. Pregledajte oglas i njegov sadržaj te upotrijebite Google Ads alat za provjeru HTML5 formata kako biste saznali što uzrokuje to neispravno funkcioniranje oglasa ili zbog čega se oglas prikazuje prazan.
  2. Uredite oglas. Nakon što riješite problem, ponovno prenesite oglas. Time će se oglas poslati na pregled.

    Većina oglasa pregleda se u roku od 1 radnog dana, iako za one koji zahtijevaju složeniji pregled može biti potrebno više vremena.

Ograničenja računa

Sljedeće nije dopušteno:

Prekoračenje ograničenja računa za oglase i ostali sadržaj

Prekoračenje slanja putem više računa

Konfiguracija kampanje koja nepotrebno opterećuje naše sustave

Pogledajte ograničenja računa kako biste saznali koju količinu sadržaja prihvaćamo od oglašivača. Dok ne uklonite suvišan sadržaj, možda nećete moći izrađivati nove kampanje, oglase ili proširenja.

Nepodržan jezik

Sljedeće nije dopušteno:

Oglas ili odredišni sadržaj na nepodržanom ciljanom jeziku

Primjer: jezici koje ne podržava Google Ads ciljanje jezika

Napomena: standardni jezici dostupni za ciljanje jezika mogu se upotrebljavati u oglasima i odredištima, ali neki formati oglasa, kao što su proširenja za recenziju, imaju drugačija ograničenja jezika. Sadržaj za te formate pružajte na odobrenom jeziku.

Nedostupan videozapis

Sljedeće nije dopušteno:

Videozapisi koji su uklonjeni, označeni kao privatni ili su nedostupni javnosti na neki drugi način

Videozapisi koji nisu dostupni u zemlji koju cilja oglas

Saznajte kako ispraviti neodobreni oglas ili proširenje. Videozapis ne smije biti uklonjen ili označen kao privatan. Ako vaša usluga hostinga videozapisa ne funkcionira, pokušajte prenijeti videozapis na YouTube.

Neprihvatljiv format videozapisa

Sljedeće nije dopušteno:

Prijenos videozapisa u formatu koji nije podržan na Google Adsu ili YouTubeu

Saznajte kako ispraviti neodobreni oglas ili proširenje. Ako ne možete prebaciti videozapis u prihvatljivi format, prenesite drugi videozapis koji je u skladu s pravilima. Provjerite popis podržanih formata videozapisa za prijenos na YouTube.

Neprihvatljiva skripta

Sljedeće nije dopušteno:

Upotreba Google Ads skripti za zaobilaženje ograničenja ili limita upotrebe Google Adsa ili njihova upotreba u bilo koju drugu svrhu koja nije povezana s poslovanjem

Primjer: upotreba skripti za zaobilaženje ograničenja kvote operacija

Upotreba nepodržanih metoda za pristup Google Ads skriptama

Napomena: prihvatljive metode navedene su u dokumentaciji o skriptama.

Prekomjerna upotreba ili zloupotreba skripti, uključujući nerazumne količine zahtjeva

Skripte koje izmjenjuju, ometaju ili onemogućuju značajke, izvedbu ili funkcioniranje platforme Google Ads

Ignoriranje najboljih primjera iz prakse prilikom upotrebe skripti za čitanje podataka za više od milijun entiteta (kao što su ključne riječi ili oglasi) ili uređivanje više od 100 tisuća entiteta dnevno

Napomena: najbolje primjere iz prakse potražite u dokumentaciji o skriptama.

Provjerite postoji li prekomjerna upotreba ili zloupotreba skripti, a zatim ih uredite da budu u skladu s tim pravilima.

Provedba pravila za Google Ads skripte

Pravo na pregledavanje skripti

Google može nadzirati i provjeravati svaku aktivnost Google Ads skripti. Ta analiza može uključivati Googleovo pristupanje vašoj skripti, njeno pregledavanje i njenu upotrebu da, na primjer, utvrdi sigurnosne probleme koji bi mogli utjecati na Google ili njegove korisnike. Na Googleov zahtjev morate omogućiti pristup svim svojim Google Ads skriptama (čak i ako su pohranjene izvan Google Adsa) unutar 2 radna dana nakon zahtjeva.

Ne smijete ometati taj nadzor ili provjere i od Googlea ne smijete skrivati ili prikrivati aktivnost svojih Google Ads skripti.

Obavijest o kršenju pravila i posljedice

Ako prekršite neko od ovih pravila, Google će poslati obavijesti na e-adrese korisnika s administrativnim pristupom vašem MCC ili Google Ads računu. Od vas se može zatražiti i da pružite dodatne podatke za kontakt. Ako ne ispravite kršenja u roku od dva radna dana od obavijesti, Google može obustaviti sve skripte na vašem računu upravitelja ili Google Ads računu i/ili smanjiti vaš ukupni opseg prometa.

Osim toga, ako Google ima razloga vjerovati da ste ozbiljno prekršili ova pravila (na primjer ako vaša upotreba skripti ometa ili onemogućuje neku značajku, izvedbu ili funkcioniranje platforme Google Ads), Google može bez prethodne obavijesti obustaviti sve skripte na vašem računu upravitelja ili Google Ads računu.

Trebate li pomoć?

Ako imate pitanja o našim pravilima, obavijestite nas: kontaktirajte korisničku podršku za Google Ads
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
73067
false