Tehnilised nõuded

Reklaamide selguse ja toimivuse huvides peavad reklaamijad järgima teatud tehnilisi nõudeid.

Allpool on mõned näited selle kohta, mida peaksite reklaamides vältima. Lugege, mis juhtub siis, kui rikute meie eeskirju.

Üks veebisait reklaamirühma kohta

Järgmine pole lubatud.

Rohkem kui ühe kuvatava URL-i domeeni kasutamine ühes reklaamirühmas

Näide: kasutatakse kahte kuvatavat URL-i, mis on hostitud eri saitidel
Vigade otsimine: üks veebisait reklaamirühma kohta
Illustrating one domain per ad group

Kui teie reklaam lükati tagasi, võivad teie reklaamirühma reklaamide kuvatavad URL-id või märksõna URL-id sisaldada rohkem kui ühte üladomeeni. Ärge unustage, et peatatud reklaamid peavad samuti kasutama sama domeeni kui kõik ülejäänud reklaamirühma reklaamid ja märksõnad.

Olukorra saab lahendada järgmiselt.

Kui teie reklaamirühm sisaldab ainult sama domeeni kasutavaid aktiivseid ja peatatud reklaame, taotlege ülevaatamist. Siis teeme kindlaks, kas saame teie reklaamid kinnitada, et neid saaks esitama hakata.

  1. Minge vahekaardile Reklaamid ja vaadake veergu „Olek“. Hõljutage kursorit oleku „Mitte heaks kiidetud” kõrval asuva valge kõnemulli Reklaami tagasilükkamise mull kohal.
  2. Klikkige käsul „Esita kampaania uuesti ülevaatamisele”. See link kuvatakse ainult siis, kui reklaam lükati tagasi teatud rikkumiste tõttu.
  3. Järgige selle kampaania sobilike tagasilükatud reklaamide uuesti esitamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Sobimatu HTML5-reklaam

Järgmine pole lubatud.

HTML5-reklaamid, mis ei tööta korralikult või kuvatakse tühjana

Näited. Varade manustamine alamraamidesse, ressursside laadimine kinnitamata kolmanda osapoole allikatest, mitte-Google'i fontide kasutamine, heli- või videomärgendite lisamine

Vigade otsimine: sobimatu HTML5-reklaam
  1. Tuvastage probleem. Vaadake reklaam ja selle sisu üle ning kasutage Google Adsi HTML5-reklaamide validaatorit, et välja uurida, mis on vigase või tühja reklaami kuvamise põhjuseks.
  2. Muutke reklaami. Kui olete probleemi parandanud, laadige reklaam uuesti üles. Sellega esitatakse reklaam uuesti ülevaatamiseks.

    Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust.

Kontopiirangud

Järgmine pole lubatud.

Konto reklaamide ja muu sisu piirang on ületatud

Mitme konto kaudu on saadetud liiga palju sisu

Kampaania seadistus, mis koormab liigselt meie süsteeme

Vaadake teemast Konto piirangud teavet selle kohta, kui suurtes kogustes sisu reklaamijatelt vastu võtame. Te ei saa luua uusi kampaaniaid, reklaame ega laiendeid enne, kui eemaldate liigse sisu.

Toetamata keel

Järgmine pole lubatud.

Reklaami või sihtkoha sisu on keeles, mille sihtimist ei toetata

Näide: keeled, mida Google Adsi keele sihtimise funktsioon ei toeta

Märkus. Standardseid keele sihtimiseks saadaolevaid keeli võib kasutada nii reklaamides kui ka sihtkohtades, kuid mõnel reklaamivormingul (nt arvustuste laiendid) on erinevad keelepiirangud. Veenduge, et nende vormingute sisu oleks toetatud keeles.

Video pole saadaval

Järgmine pole lubatud.

Videod, mis on eemaldatud, privaatsed või pole muul põhjusel avalikult saadaval

Videod, mis pole saadaval riigis, mida reklaam sihib

Lugege, kuidas parandada tagasi lükatud reklaami või laiendit. Veenduge, et video poleks eemaldatud ega privaatseks määratud. Kui video hostimisteenus ei tööta, proovige video YouTube'i üles laadida.

Lubamatu videovorming

Järgmine pole lubatud.

Videote üleslaadimine vormingus, mida Google Ads või YouTube ei toeta

Lugege, kuidas parandada tagasi lükatud reklaami või laiendit. Kui te ei saa videot sobivasse vormingusse teisendada, laadige üles teine video, mis järgib eeskirju. Vaadake YouTube'i üleslaadimiseks toetatud videovorminguid.

Lubamatud skriptid

Järgmine pole lubatud.

Google Adsi skriptide kasutamine Google Adsi kasutamisele kehtestatud keeldudest või piirangutest mööda pääsemiseks või skriptide kasutamine muudel mitteärilistel eesmärkidel

Näide: skriptide kasutamine toimingute kvootide piirangute alistamiseks

Toetuseta meetodite kasutamine Google Adsi skriptidele juurdepääsu saamiseks

Märkus. Lubatud meetodeid on kirjeldatud skriptide dokumentatsioonis.

Skriptide liigne või kuritarvitav kasutamine, sh ebamõistlikud taotluste mahud

Skriptid, mis muudavad, häirivad või keelavad Google Adsi platvormi funktsioone, toiminguid või funktsionaalsust

Heade tavade mittejärgimine, kui kasutate skripte igapäevaselt rohkem kui ühe miljoni üksuse (nt märksõnad või reklaamid) andmete lugemiseks või rohkem kui saja tuhande üksuse muutmiseks

Märkus. Häid tavasid vaadake skriptide dokumentatsioonist.

Kontrollige skripti kuritarvitava või liigse aktiivsuse suhtes ja muutke seda nii, et see järgiks eeskirju.

Eeskirjade jõustamine Google Adsi skriptide puhul

Skriptide ülevaatamise õigus

Google võib jälgida ja kontrollida mis tahes Google Adsi skriptidega seotud tegevust. Selline uurimine võib hõlmata Google'i juurdepääsu teie skriptile, selle ülevaatamist ja kasutamist näiteks selliste turbeprobleemide tuvastamiseks, mis võivad mõjutada Google'it või selle kasutajaid. Google'i taotluse korral peate andma juurdepääsu kõikidele oma Google Adsi skriptidele (isegi kui neid hoiustatakse väljaspool Google Adsi) taotlusele järgneva kahe (2) tööpäeva jooksul.

Te ei tohi jälgimist ega kontrollimist segada ega muul moel oma Google Adsi skriptidega seotud tegevust Google'i eest varjata ega segaseks ajada.

Rikkumiste märguanded ja tagajärjed

Kui rikute mõnda neist eeskirjadest, saadab Google märguande nende kasutajate e-posti aadressi(de)le, kellel on administraatorijuurdepääs teie MCC või Google Adsi kontole. Võimalik, et peate lisama ka täiendava kontaktteabe. Kui te ei kõrvalda rikkumist kahe tööpäeva jooksul pärast märguande saamist, võib Google peatada kõik haldurikonto või Google Adsi konto skriptid ja/või vähendada üldisi limiite.

Kui Google'il on alust arvata, et olete neid eeskirju tõsiselt rikkunud (nt kui teie skriptide kasutus häirib või keelab mõnd Google Adsi platvormi funktsiooni, toimingut või funktsionaalsust), võib Google peatada kõik skriptid teie haldurikontol või Google Adsi kontol ilma sellest eelnevalt ette teatamata.

Kas vajate abi?

Kui teil on meie eeskirjade kohta küsimusi, andke meile sellest teada: võtke ühendust Google'i reklaamitoega
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?