Τεχνικές απαιτήσεις

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας για διευκόλυνση, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Οι διαφημιζόμενοι, προκειμένου να συμβάλλουν στη διατήρηση της σαφήνειας και τη λειτουργικότητας των διαφημίσεων, πρέπει να πληρούν ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα για όσα πρέπει να αποφεύγετε στις διαφημίσεις σας. Μάθετε τι θα συμβεί, αν παραβείτε τις πολιτικές μας.

Ένας ιστότοπος ανά ομάδα διαφημίσεων

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Χρήση περισσότερων του ενός τομέα URL εμφάνισης σε μία ομάδα διαφημίσεων

Παράδειγμα: χρήση δύο URL εμφάνισης που φιλοξενούνται σε διαφορετικούς ιστότοπους
Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Ένας ιστότοπος ανά ομάδα διαφημίσεων
Illustrating one domain per ad group

Αν η διαφήμισή σας απορρίφθηκε, η ομάδα διαφημίσεών σας μπορεί να περιείχε περισσότερους από έναν τομείς ανώτερου επιπέδου στα URL εμφάνισης ή τα URL λέξεων-κλειδιών των διαφημίσεών σας. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι διαφημίσεις που έχουν τεθεί σε παύση πρέπει, επίσης, να χρησιμοποιούν τον ίδιο τομέα με τις υπόλοιπες διαφημίσεις και λέξεις-κλειδιά στην ομάδα διαφημίσεών σας.

Δείτε τι μπορείτε να κάνετε:

Όταν η ομάδα διαφημίσεών σας θα περιέχει μόνο ενεργές διαφημίσεις και διαφημίσεις σε παύση που χρησιμοποιούν τον ίδιο τομέα, ζητήστε μας να ελέγξουμε τη διαφήμισή σας και θα εξετάσουμε αν μπορούμε να την εγκρίνουμε, ώστε να αρχίσει να προβάλλεται:

  1. Μεταβείτε στην καρτέλα Διαφημίσεις και ελέγξτε τη στήλη "Κατάσταση". Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το λευκό συννεφάκι ομιλίας, Συννεφάκι απόρριψης διαφήμισηςδίπλα στην επισήμανση "Απορρίφθηκε".
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή "Εκ νέου υποβολή της καμπάνιας μου για έλεγχο." Μην ξεχνάτε ότι αυτός ο σύνδεσμος θα εμφανιστεί μόνο αν η διαφήμισή σας απορρίφθηκε για συγκεκριμένες παραβάσεις.
  3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να υποβάλετε εκ νέου εκείνες τις διαφημίσεις της καμπάνιας που έχουν απορριφθεί.

Μη αποδεκτή διαφήμιση HTML5

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Διαφημίσεις HTML5 που δεν λειτουργούν κανονικά ή εμφανίζονται κενές

Παραδείγματα: Ενσωμάτωση στοιχείων σε θυγατρικά πλαίσια, φόρτωση πόρων από μη εγκεκριμένες πηγές τρίτου μέρους, χρήση γραμματοσειρών εκτός Google, προσθήκη ετικετών ήχου ή βίντεο

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Μη αποδεκτή διαφήμιση HTML5
  1. Εντοπίστε το πρόβλημα. Ελέγξτε τη διαφήμιση και τα περιεχόμενά της και χρησιμοποιήστε το εργαλείο επικύρωσης HTML5 του Google Ads, για να μάθετε γιατί η διαφήμιση εμφανίζεται κατεστραμμένη ή κενή.
  2. Επεξεργαστείτε τη διαφήμιση. Μόλις διορθώσετε το πρόβλημα, ανεβάστε ξανά τη διαφήμιση. Με αυτήν την ενέργεια θα υποβάλετε τη διαφήμιση για έλεγχο.

    Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός 1 εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Όρια λογαριασμού

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Υπέρβαση ορίων λογαριασμού για διαφημίσεις και άλλο περιεχόμενο

Υπερβολικές υποβολές μέσω πολλαπλών λογαριασμών

Διαμόρφωση καμπάνιας που επιβαρύνει αδικαιολόγητα τα συστήματά μας

Δείτε τα όρια λογαριασμού για πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα περιεχομένου που δεχόμαστε από τους διαφημιζόμενους. Έως ότου καταργήσετε το υπερβολικό περιεχόμενο, ενδέχεται να μην μπορείτε να δημιουργήσετε νέες καμπάνιες, διαφημίσεις ή επεκτάσεις.

Μη υποστηριζόμενη γλώσσα

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Περιεχόμενο διαφήμισης ή προορισμού σε μη υποστηριζόμενη στοχευμένη γλώσσα

Παράδειγμα: Γλώσσες που δεν υποστηρίζονται από τη στόχευση γλώσσας στο Google Ads

Σημείωση: Οι βασικές διαθέσιμες γλώσσες για στόχευση γλώσσας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφημίσεις και προορισμούς, αλλά ορισμένες μορφές διαφήμισης, όπως οι Επεκτάσεις κριτικής, έχουν διαφορετικούς περιορισμούς γλώσσας. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο για αυτές τις μορφές είναι σε εγκεκριμένη γλώσσα.

Μη διαθέσιμο βίντεο

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Βίντεο που έχουν καταργηθεί, έχουν επισημανθεί ως ιδιωτικά ή με άλλον τρόπο δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό

Βίντεο που δεν είναι διαθέσιμα σε χώρα όπου στοχεύει η διαφήμιση

Μάθετε πώς μπορείτε να διορθώσετε μια διαφήμιση ή επέκταση που έχει απορριφθεί. Βεβαιωθείτε ότι το βίντεο δεν έχει καταργηθεί ή δεν έχει επισημανθεί ως ιδιωτικό. Εάν η λειτουργία της υπηρεσίας φιλοξενίας βίντεο που χρησιμοποιείτε έχει διακοπεί, δοκιμάστε να ανεβάσετε το βίντεο στο YouTube.

Μη αποδεκτή μορφή βίντεο

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Μεταφόρτωση βίντεο σε μορφή που δεν υποστηρίζεται στο Google Ads ή στο YouTube

Μάθετε πώς μπορείτε να διορθώσετε μια διαφήμιση ή επέκταση που έχει απορριφθεί. Εάν δεν μπορείτε να μετατρέψετε το βίντεο σε αποδεκτή μορφή, ανεβάστε διαφορετικό βίντεο που συμμορφώνεται με την πολιτική. Ανατρέξτε στη λίστα υποστηριζόμενων μορφών βίντεο για μεταφόρτωση στο YouTube.

Μη αποδεκτό σενάριο

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Χρήση των σεναρίων του Google Ads για παράκαμψη τυχόν περιορισμών ή ορίων χρήσης του Google Ads ή χρήση τους για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που δεν σχετίζεται με την επιχείρηση

Παράδειγμα: Χρήση σεναρίων για παράκαμψη ορίων λειτουργιών

Χρήση μη υποστηριζόμενων μεθόδων για πρόσβαση στα σενάρια του Google Ads

Σημείωση: Οι αποδεκτές μέθοδοι περιγράφονται στην τεκμηρίωση σεναρίων.

Υπερβολική ή καταχρηστική χρήση σεναρίων, συμπεριλαμβανομένων μη εύλογων όγκων αιτημάτων

Σενάρια που τροποποιούν, διακόπτουν ή απενεργοποιούν τυχόν δυνατότητες, λειτουργίες ή την απόδοση της πλατφόρμας του Google Ads

Μη συμμόρφωση με τις βέλτιστες πρακτικές κατά τη χρήση σεναρίων για την ανάγνωση δεδομένων για περισσότερες από 1 εκατομμύριο οντότητες (όπως λέξεις-κλειδιά ή διαφημίσεις) ή για την επεξεργασία περισσότερων από 100 χιλιάδων οντοτήτων σε καθημερινή βάση

Σημείωση: Για τις βέλτιστες πρακτικές ανατρέξτε στην τεκμηρίωση σεναρίων.

Ελέγξτε τα σενάριά σας για καταχρηστική ή υπερβολική δραστηριότητα και, στη συνέχεια, επεξεργαστείτε τα, προκειμένου να συμμορφώνονται με αυτές τις πολιτικές.

Εφαρμογή πολιτικής για σενάρια Google Ads

Δικαίωμα ελέγχου σεναρίων

Η Google μπορεί να παρακολουθεί και να ελέγχει οποιαδήποτε δραστηριότητα σεναρίων του Google Ads. Αυτές οι έρευνες μπορεί να περιλαμβάνουν την πρόσβαση, τον έλεγχο και τη χρήση του σεναρίου σας από την Google, για παράδειγμα, για προσδιορισμό προβλημάτων ασφαλείας που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την Google ή τους χρήστες της. Κατόπιν αιτήματος από την Google, πρέπει να παρέχετε πρόσβαση σε όλα τα σενάριά σας στο Google Ads (ακόμα και αν είναι αποθηκευμένα εκτός του Google Ads) εντός 2 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.

Δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνετε στην εν λόγω παρακολούθηση ή στον συγκεκριμένο έλεγχο και δεν μπορείτε να αποκρύπτετε από την Google με άλλον τρόπο τη δραστηριότητα σεναρίων που έχετε στο Google Ads.

Ειδοποίηση και συνέπειες παραβάσεων

Εάν παραβείτε κάποια από αυτές τις πολιτικές, η Google θα ειδοποιήσει τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών με πρόσβαση διαχειριστή στον λογαριασμό σας στο MCC ή στο Google Ads. Επίσης, μπορεί να χρειαστεί να παράσχετε επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας. Εάν δεν διορθώσετε τις παραβάσεις εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση, η Google μπορεί να αναστείλει όλα τα σενάρια στον λογαριασμό διαχειριστή ή στον λογαριασμό Google Ads που διαθέτετε ή/και να μειώσει τα συνολικά όρια τιμής.

Επιπλέον, εάν η Google πιστεύει εύλογα ότι έχετε διαπράξει σοβαρή παράβαση αυτών των πολιτικών (για παράδειγμα, εάν η από μέρους σας χρήση των σεναρίων διακόπτει ή απενεργοποιεί τυχόν δυνατότητες, λειτουργίες ή απόδοση της πλατφόρμας του Google Ads), ενδέχεται να αναστείλει όλα τα σενάρια στον λογαριασμό διαχειριστή ή στον λογαριασμό Google Ads χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές μας, ενημερώστε μας, επικοινωνώντας με την Υποστήριξη του Google Ads
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false