Τεχνικές απαιτήσεις

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Οι χρήστες του Display & Video 360 πρέπει να συμμορφώνονται με αυτήν την πολιτική του Google Ads. Μεταβείτε στο Κέντρο βοήθειας του Display & Video 360, για να δείτε περισσότερους περιορισμούς.

Για υπότιτλους στη γλώσσα σας, ενεργοποιήστε τους υπότιτλους στο YouTube. Επιλέξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων Εικόνα εικονιδίου ρυθμίσεων YouTube στο κάτω μέρος του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο, επιλέξτε Υπότιτλοι και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη γλώσσα σας.


Οι διαφημιζόμενοι, προκειμένου να συμβάλλουν στη διατήρηση της σαφήνειας και τη λειτουργικότητας των διαφημίσεων, πρέπει να πληρούν ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα για όσα πρέπει να αποφεύγετε στις διαφημίσεις σας. Μάθετε τι θα συμβεί, αν παραβείτε τις πολιτικές μας.

Ένας ιστότοπος ανά ομάδα διαφημίσεων

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Χρήση περισσότερων του ενός τομέα URL εμφάνισης σε μία ομάδα διαφημίσεων

Παράδειγμα: χρήση δύο URL εμφάνισης που φιλοξενούνται σε διαφορετικούς ιστότοπους
Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Ένας ιστότοπος ανά ομάδα διαφημίσεων
Illustrating one domain per ad group

Αν η διαφήμισή σας απορρίφθηκε, η ομάδα διαφημίσεών σας μπορεί να περιείχε περισσότερους από έναν τομείς ανώτερου επιπέδου στα URL εμφάνισης ή τα URL λέξεων-κλειδιών των διαφημίσεών σας. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι διαφημίσεις που έχουν τεθεί σε παύση πρέπει, επίσης, να χρησιμοποιούν τον ίδιο τομέα με τις υπόλοιπες διαφημίσεις και λέξεις-κλειδιά στην ομάδα διαφημίσεών σας.

Δείτε τι μπορείτε να κάνετε:

Όταν η ομάδα διαφημίσεών σας θα περιέχει μόνο ενεργές διαφημίσεις και διαφημίσεις σε παύση που χρησιμοποιούν τον ίδιο τομέα, ζητήστε μας να ελέγξουμε τη διαφήμισή σας και θα εξετάσουμε αν μπορούμε να την εγκρίνουμε, ώστε να αρχίσει να προβάλλεται:

  1. Μεταβείτε στην καρτέλα Διαφημίσεις και ελέγξτε τη στήλη "Κατάσταση". Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το λευκό συννεφάκι ομιλίας, Συννεφάκι απόρριψης διαφήμισηςδίπλα στην επισήμανση "Απορρίφθηκε".
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή "Εκ νέου υποβολή της καμπάνιας μου για έλεγχο." Μην ξεχνάτε ότι αυτός ο σύνδεσμος θα εμφανιστεί μόνο αν η διαφήμισή σας απορρίφθηκε για συγκεκριμένες παραβάσεις.
  3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να υποβάλετε εκ νέου εκείνες τις διαφημίσεις της καμπάνιας που έχουν απορριφθεί.

Μη αποδεκτή διαφήμιση HTML5

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Διαφημίσεις HTML5 που δεν λειτουργούν κανονικά ή εμφανίζονται κενές

Παραδείγματα: Ενσωμάτωση στοιχείων σε θυγατρικά πλαίσια, φόρτωση πόρων από μη εγκεκριμένες πηγές τρίτου μέρους, χρήση γραμματοσειρών εκτός Google, προσθήκη ετικετών ήχου ή βίντεο

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Μη αποδεκτή διαφήμιση HTML5
  1. Εντοπίστε το πρόβλημα. Ελέγξτε τη διαφήμιση και τα περιεχόμενά της και χρησιμοποιήστε το εργαλείο επικύρωσης HTML5 του Google Ads, για να μάθετε γιατί η διαφήμιση εμφανίζεται κατεστραμμένη ή κενή.
  2. Επεξεργαστείτε τη διαφήμιση. Μόλις διορθώσετε το πρόβλημα, ανεβάστε ξανά τη διαφήμιση. Με αυτήν την ενέργεια θα υποβάλετε τη διαφήμιση για έλεγχο.

    Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός 1 εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Όρια λογαριασμού

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Υπέρβαση ορίων λογαριασμού για διαφημίσεις και άλλο περιεχόμενο

Κόκκινο σύμβολο x Υπερβολικές υποβολές μέσω πολλαπλών λογαριασμών

Κόκκινο σύμβολο x Διαμόρφωση καμπάνιας που επιβαρύνει αδικαιολόγητα τα συστήματά μας

Ανατρέξτε στα όρια λογαριασμού, για να μάθετε σχετικά με την ποσότητα περιεχομένου που δεχόμαστε από διαφημιζομένους. Έως ότου καταργήσετε το υπερβολικό περιεχόμενο, ενδέχεται να μην μπορείτε να δημιουργήσετε νέες καμπάνιες, διαφημίσεις ή στοιχεία.

Μη υποστηριζόμενη γλώσσα

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Περιεχόμενο διαφήμισης ή προορισμού σε μη υποστηριζόμενη στοχευμένη γλώσσα

Παράδειγμα: Γλώσσες που δεν υποστηρίζονται από τη στόχευση γλώσσας του Google Ads

Σημείωση: Οι βασικές διαθέσιμες γλώσσες για στόχευση γλώσσας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφημίσεις και προορισμούς, αλλά ορισμένες μορφές διαφήμισης, όπως τα Στοιχεία κριτικής, έχουν διαφορετικούς περιορισμούς γλώσσας. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο για αυτές τις μορφές είναι σε εγκεκριμένη γλώσσα.

Μη διαθέσιμο βίντεο

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Βίντεο η κατάσταση των οποίων άλλαξε σε "Διαγραμμένα" μετά την υποβολή.

Κόκκινο σύμβολο x Βίντεο η κατάσταση των οποίων άλλαξε σε "Ιδιωτικά" μετά την υποβολή.

 Κόκκινο σύμβολο x Βίντεο που επισημάνθηκαν ως ζωντανή πρεμιέρα.

 Κόκκινο σύμβολο x Βίντεο που επισημάνθηκαν ως μόνο για χορηγούς ή μέλη.

Μάθετε πώς μπορείτε να διορθώσετε μια διαφήμιση ή ένα στοιχείο που έχει απορριφθεί.Βεβαιωθείτε ότι το βίντεο δεν έχει καταργηθεί ή δεν έχει επισημανθεί ως ιδιωτικό. Αν η λειτουργία της υπηρεσίας φιλοξενίας βίντεο που χρησιμοποιείτε έχει διακοπεί, δοκιμάστε να ανεβάσετε το βίντεο στο YouTube.

Βίντεο περιορισμένης πρόσβασης

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Βίντεο με περιορισμό ηλικίας από το YouTube.

Μάθετε πώς να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης του περιορισμού ηλικίας για το βίντεό σας.

 Κόκκινο σύμβολο x Βίντεο που υπόκεινται σε διεκδίκηση IP, την οποία έχει ξεκινήσει το YouTube ή ο κάτοχος περιεχομένου.

 Κόκκινο σύμβολο x  Βίντεο που υπόκεινται σε περιορισμούς περιεχομένου από το YouTube

Βίντεο με περιορισμό γεωγραφικής τοποθεσίας

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο xΒίντεο που δεν είναι διαθέσιμα σε χώρα την οποία στοχεύει η διαφήμιση

Παραδείγματα: Αποκλεισμός βίντεο σε συγκεκριμένες επικράτειες μετά τη μεταφόρτωσή του.

Το περιεχόμενο βίντεο άλλαξε

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο xΒίντεο που άλλαξαν αφότου δημιουργήθηκε το στοιχείο διαφημίσεων.

Επιλύστε το ζήτημα, αναδημιουργώντας ένα νέο δημιουργικό διαφήμισης αφότου άλλαξε το περιεχόμενο του βίντεο.

Μη αποδεκτή μορφή βίντεο

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Μεταφόρτωση βίντεο σε μορφή που δεν υποστηρίζεται στο Google Ads ή στο YouTube

Παράδειγμα: Απόπειρα μεταφόρτωσης αρχείου βίντεο σε μορφή dvdproj (αρχείο έργου iDVD)

Αν δεν μπορείτε να μετατρέψετε το βίντεο σε αποδεκτή μορφή, ανεβάστε ένα διαφορετικό βίντεο που συμμορφώνεται με την πολιτική. Ανατρέξτε στη λίστα υποστηριζόμενων μορφών βίντεο για μεταφόρτωση στο YouTube.

Μη αποδεκτό σενάριο

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Χρήση των σεναρίων του Google Ads για παράκαμψη τυχόν περιορισμών ή ορίων χρήσης του Google Ads ή χρήση τους για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που δεν σχετίζεται με την επιχείρηση

Παράδειγμα: Χρήση σεναρίων για παράκαμψη ορίων λειτουργιών

Κόκκινο σύμβολο x Χρήση μη υποστηριζόμενων μεθόδων για πρόσβαση στα σενάρια του Google Ads

Σημείωση: Οι αποδεκτές μέθοδοι περιγράφονται στην τεκμηρίωση σεναρίων.

Κόκκινο σύμβολο x Υπερβολική ή καταχρηστική χρήση σεναρίων, συμπεριλαμβανομένων μη εύλογων όγκων αιτημάτων

Κόκκινο σύμβολο x Σενάρια που τροποποιούν, διακόπτουν ή απενεργοποιούν τυχόν δυνατότητες, λειτουργίες ή την απόδοση της πλατφόρμας του Google Ads

Κόκκινο σύμβολο x Μη συμμόρφωση με τις βέλτιστες πρακτικές κατά τη χρήση σεναρίων για την ανάγνωση δεδομένων για περισσότερες από 1 εκατομμύριο οντότητες (όπως λέξεις-κλειδιά ή διαφημίσεις) ή για την επεξεργασία περισσότερων από 100 χιλιάδων οντοτήτων σε καθημερινή βάση

Σημείωση: Για τις βέλτιστες πρακτικές ανατρέξτε στην τεκμηρίωση σεναρίων.

Ελέγξτε τα σενάριά σας για καταχρηστική ή υπερβολική δραστηριότητα και, στη συνέχεια, επεξεργαστείτε τα, προκειμένου να συμμορφώνονται με αυτές τις πολιτικές.

Εφαρμογή πολιτικής για σενάρια Google Ads

Δικαίωμα ελέγχου σεναρίων

Η Google μπορεί να παρακολουθεί και να ελέγχει οποιαδήποτε δραστηριότητα σεναρίων του Google Ads. Αυτές οι έρευνες μπορεί να περιλαμβάνουν την πρόσβαση, τον έλεγχο και τη χρήση του σεναρίου σας από την Google, για παράδειγμα, για προσδιορισμό προβλημάτων ασφαλείας που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την Google ή τους χρήστες της. Κατόπιν αιτήματος από την Google, πρέπει να παρέχετε πρόσβαση σε όλα τα σενάριά σας στο Google Ads (ακόμα και αν είναι αποθηκευμένα εκτός του Google Ads) εντός 2 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.

Δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνετε στην εν λόγω παρακολούθηση ή στον συγκεκριμένο έλεγχο και δεν μπορείτε να αποκρύπτετε από την Google με άλλον τρόπο τη δραστηριότητα σεναρίων που έχετε στο Google Ads.

Ειδοποίηση και συνέπειες παραβάσεων

Εάν παραβείτε κάποια από αυτές τις πολιτικές, η Google θα ειδοποιήσει τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών με πρόσβαση διαχειριστή στον λογαριασμό σας στο MCC ή στο Google Ads. Επίσης, μπορεί να χρειαστεί να παράσχετε επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας. Εάν δεν διορθώσετε τις παραβάσεις εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση, η Google μπορεί να αναστείλει όλα τα σενάρια στον λογαριασμό διαχειριστή ή στον λογαριασμό Google Ads που διαθέτετε ή/και να μειώσει τα συνολικά όρια τιμής.

Επιπλέον, εάν η Google πιστεύει εύλογα ότι έχετε διαπράξει σοβαρή παράβαση αυτών των πολιτικών (για παράδειγμα, εάν η από μέρους σας χρήση των σεναρίων διακόπτει ή απενεργοποιεί τυχόν δυνατότητες, λειτουργίες ή απόδοση της πλατφόρμας του Google Ads), ενδέχεται να αναστείλει όλα τα σενάρια στον λογαριασμό διαχειριστή ή στον λογαριασμό Google Ads χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές μας, ενημερώστε μας, επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Google Ads

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού