Технически изисквания

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Потребителите на Display & Video 360 трябва да спазват тези правила на Google Ads. Посетете Помощния център на Display & Video 360 за допълнителни ограничения.

За да ни помогнат да запазим рекламите ясни и функционални, рекламодателите трябва да отговарят на определени технически изисквания.

По-долу сме дали някои примери за това, какво да избягвате в рекламите си. Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Един уебсайт на рекламна група

Не се допуска следното:

червена отметка „х“ Използване на повече от един домейн на показван URL адрес в една рекламна група

Пример: използване на два показвани URL адреса, които са хоствани на различни сайтове
Инструмент за отстраняване на неизправности: Един уебсайт на рекламна група
Illustrating one domain per ad group

Ако рекламата Ви не е била одобрена, рекламната Ви група може да е съдържала повече от един домейн от първо ниво в показваните URL адреси или в URL адресите на ключовите думи на рекламите Ви. Не забравяйте, че оставените на пауза реклами също трябва да използват същия домейн като другите реклами и ключови думи в рекламната Ви група.

Можете да направите следното:

След като рекламната Ви група съдържа само активни и поставени на пауза реклами, използващи един и същ домейн, заявете преглед. Тогава ще видим дали можем да одобрим рекламата Ви, за да започне да се показва:

  1. Посетете раздела Реклами и прегледайте колоната „Състояние“. Задръжте курсора на мишката над бялото балонче Балонче с неодобрение на реклама до „Неодобрена“.
  2. Кликнете върху „Повторно изпращане на кампанията ми за преглед“. Не забравяйте, че тази връзка ще се покаже само ако рекламата Ви не е била одобрена поради определени нарушения.
  3. Следвайте инструкциите на екрана, за да изпратите отново отговарящите на условията неодобрени реклами в кампанията си.

Неприемлива реклама с HTML5

Не се допуска следното:

червена отметка „х“ Реклами с HTML5, които не работят правилно или се показват празни

Примери: Вграждане на активи в дъщерни рамки, зареждане на ресурси от неодобрени източници на трети страни, използване на шрифтове, които не са на Google, добавяне на маркери за аудио или видео

Инструмент за отстраняване на неизправности: Неприемлива реклама с HTML5
  1. Открийте проблема. Прегледайте рекламата и съдържанието й и с помощта на инструмента на Google Ads за проверка на HTML5 разберете каква е причината рекламата да се показва повредена или празна.
  2. Редактирайте рекламата. След като отстраните проблема, качете рекламата отново. Това трябва да доведе до изпращането й за преглед.

    Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.

Ограничения на профила

Не се допуска следното:

червена отметка „х“ Превишаване на ограниченията на профила за реклами и друго съдържание

червена отметка „х“ Прекалено много изпращания чрез няколко профила

червена отметка „х“ Конфигурация на кампаниите, която създава ненужно натоварване върху системите ни

Прегледайте информацията за ограниченията на профила, за да научите какъв обем на съдържанието приемаме от рекламодателите. Докато не премахнете излишното съдържание, няма да можете да създавате нови кампании, реклами или активи.

Неподдържан език

Не се допуска следното:

червена отметка „х“ Съдържанието на рекламата или дестинацията е на неподдържан целеви език

Пример: Езици, които не се поддържат от насочването по език на Google Ads

Забележка: Стандартните езици, които са налице за насочване по език, могат да се използват в реклами и дестинации, но някои рекламни формати, като например активите за рецензии, имат различни езикови ограничения. Уверете се, че съдържанието за тези формати е на одобрен език.

Научете как да коригирате неодобрена реклама или актив.

Неналичен видеоклип

Не се допуска следното:

червена отметка „х“ Видеоклипове, чието състояние е променено на „Изтрит“ след изпращане.

червена отметка „х“ Видеоклипове, чието състояние е променено на „Частен“ след изпращане.

 червена отметка „х“ Видеоклипове, обозначени като „Премиера“.

 червена отметка „х“ Видеоклипове, обозначени със „Само за спонсори“ или „Само за членове“.

Научете как да коригирате неодобрена реклама или актив.Проверете дали видеоклипът не е премахнат или означен като частен. Ако хостингът на видеоклиповете Ви не работи, опитайте се да качите видеоклипа в YouTube.

Видеоклип с ограничен достъп

Не се допуска следното:

червена отметка „х“ Видеоклипове, които са с наложено възрастово ограничение от YouTube.

Научете как да обжалвате възрастовото ограничение за видеоклипа си.

 червена отметка „х“ Видеоклипове, които са предмет на заявление за права върху интелектуална собственост, инициирано от YouTube или собственика на съдържанието.

 червена отметка „х“ Видеоклипове, които са предмет на ограничения за съдържанието в YouTube

Видеоклип с географско ограничение

Не се допуска следното:

червена отметка „х“Видеоклипове, които не са достъпни в държава, към която е насочена рекламата

Примери: Блокиране на видеоклип в конкретни територии след качването му.

Променено видеосъдържание

Не се допуска следното:

червена отметка „х“ Видеоклипове, които са променени след създаване на рекламния елемент.

Разрешете проблема, като създадете нов файл за създаване на реклама след промяната на видеосъдържанието.

Неприемлив видеоформат

Не се допуска следното:

червена отметка „х“ Качване на видеоклипове във формат, който не се поддържа в Google Ads или YouTube

Научете как да коригирате неодобрена реклама или актив. Ако не можете да конвертирате видеоклипа си в приемлив формат, качете друг, който спазва правилата. Обърнете се към списъка на поддържаните видеоформати за качване в YouTube.

Неприемлив скрипт

Не се допуска следното:

червена отметка „х“ Използване на скриптове в Google Ads за заобикаляне на ограничения или лимити за употребата на Google Ads или за други, несвързани с бизнеса цели

Пример: Използване на скриптове за заобикаляне на квотите за операциите

червена отметка „х“ Използване на неподдържани начини за осъществяване на достъп до скриптовете в Google Ads

Забележка: Приемливите начини са посочени в документацията на скриптовете.

червена отметка „х“ Прекомерната или злонамерена употреба на скриптове, включително неразумен обем заявки

червена отметка „х“ Скриптове, които нарушават работата или деактивират функции, възможности или ефективност на платформата Google Ads

червена отметка „х“ Несъответствие с най-добрите практики при използването на скриптове за четене на данни за повече от 1 милион обекта (като например ключови думи или реклами) или за редактиране на повече от 100 000 обекта на ден

Забележка: Обърнете се към документацията на скриптовете за най-добрите практики.

Проверете скриптовете си за злоупотреба или за прекомерна активност и ги редактирайте, така че да спазват тези правила.

Налагане спазването на правилата за скриптове в Google Ads

Право за преглеждане на скриптове

Google може да наблюдава и проверява всяка дейност от скриптове в Google Ads. Тези проверки може да включват достъп, преглеждане и използване на скрипта Ви от страна на Google, например за да бъдат открити проблеми със сигурността, които биха засегнали Google или потребителите ни. При искане от Google трябва да предоставите достъп до всички свои скриптове в Google Ads (дори ако се съхраняват извън услугата) в срок от 2 работни дни.

Нямате право да създавате пречки пред наблюдението или проверката, както и другояче да криете или маскирате от Google дейността на скриптовете си в Google Ads.

Известяване и последици от нарушенията

Ако нарушите някое от тези правила, Google ще изпрати известие до имейл адресите на потребителите с администраторски достъп до профила Ви в МКЦ или Google Ads. Може да е необходимо и да предоставите допълнителна информация за връзка. Ако не отстраните нарушенията в рамките на два работни дни от известието, Google може да спре всички скриптове в профила Ви на мениджър или в профила Ви в АdWords и/или да намали цялостните Ви ограничения за скорост.

Освен това, ако Google има разумно основание да смята, че сте извършили сериозно нарушение на тези правила (напр. ако използването на скриптове от Ваша страна нарушава работата или деактивира функции, възможности или ефективност на платформата Google Ads), може без предизвестие да спре всички скриптове в профила Ви на мениджър или профила Ви в Google Ads.

Нуждаете се от помощ?

Ако имате въпроси за правилата ни, съобщете ни: Връзка с екипа на Google Ads за поддръжка
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
false
true
true
73067