Googles tredjepartspolicy

Denna policy avser alla tredjepartsföretag som köper eller hanterar Google-annonser för sina kunders räkning.

Ansvarighet är en kärnprincip när det gäller annonsering på Google. Vi vill försäkra oss om att annonsörerna, vare sig de arbetar direkt eller indirekt med Google, förstår resultatet av annonseringen på Google och vad de kan förvänta sig av sina tredjepartspartner.

Vår tredjepartspolicy består av tre delar:

Krav på insyn

För att annonsörerna ska få ut så mycket som möjligt av sina Google-annonser, behöver de tillgång till rätt information så att de kan fatta välgrundade beslut. Därför kräver vi att alla tredjepartsföretag är transparenta i fråga om information som påverkar sådana beslut. Utöver att uppfylla kraven ovan, måste tredjepartsföretagen göra rimliga ansträngningar för att ge sina kunder annan relevant information när de ombeds göra detta.

Kostnader för och resultat av annonsering på Google

Om de annonsvillkor som gäller mellan dig och Google ställer krav på en månatlig resultatrapport för kunderna måste du ta med data om kostnader, klick och visningar för Google-annonsering på kontonivå. I samband med att du informerar kunderna om Googles annonseringskostnader ska du också upplysa om det exakta beloppet som debiteras av Google, exklusive dina egna eventuella avgifter.

Om du tillhandahåller andra kostnads- eller resultatrapporter utöver minimikravet ovan, måste också de rapporterna specifikt avse Googles annonseringsprodukter. Om du till exempel ger kunderna dagliga kostnads- och resultatrapporter på sökordsnivå i alla annonsnätverk, måste du också tillhandahålla rapporter om kostnad och resultat per dag specifikt för Google Ads-sökord.

Delge kunderna dina kostnads- och resultatrapporter på ett lättillgängligt sätt, till exempel via e-post eller på din webbplats. Alternativt kan du låta kunderna logga in direkt på sina konton i Googles annonseringsprodukter och komma åt information om kostnader och resultat. Läs om hur du delar kontoåtkomst.

Administrationsavgifter

Tredjepartsföretag tar ofta ut en administrationsavgift för sina tjänster. Slutanvändarna ska veta om sådana avgifter tillkommer. Informera kunderna om du tar ut en administrationsavgift (utöver kostnaden för Google Ads eller AdWords Express). Som minst ska du skriftligen informera nya kunder om denna avgift före deras första köp, och avgiften ska stå angiven på kundfakturorna.

Meddelande om samarbete med tredje part

Det är extra viktigt att annonsörer med mindre budget, som kanske inte har samma resurser eller expertkunskaper som större annonsörer, vet vad de kan förvänta sig när de anlitar en tredjepartspartner. Därför måste alla tredjepartsföretag som primärt vänder sig till kunder med liten till medelstor budget visa ett meddelande om att man anlitar tredje part för alla sina kunder.

Om 80 procent eller mer av dina kunder spenderar mer än 1 000 USD (eller motsvarande i lokal valuta) per månad på Google Ads eller AdWords Express, måste du visa detta meddelande för alla kunder som köper Google Ads eller AdWords Express via dig. Placera en länk till meddelandet på en väl synlig plats på din webbplats, till exempel i sidfoten på startsidan, i rapportöversikten eller i avsnittet om annonsörer eller produkter och tjänster. I samband med förstagångsköp och förnyelser måste du dessutom informera kunderna om att det här meddelandet finns på din webbplats, genom att skicka en kopia av meddelandet via e-post eller vanlig post.

Kund-id:n för Google Ads och AdWords Express

Det är viktigt att annonsörerna kan kontakta Google direkt om de har frågor om eller invändningar mot en tredjepartspartner. För att Google ska kunna utreda och bistå annonsörerna i sådana frågor, kräver vi att du ger alla kunder information om deras kund-id:n till Google Ads- eller AdWords Express-konton när du ombeds göra detta. Läs om hur du hittar kund-id för Google Ads eller kund-id för AdWords Express.

Förbjudna metoder

Falska, vilseledande eller orealistiska påståenden

Vi vill att annonsörerna ska fatta välinformerade beslut om att samarbeta med tredjepartspartner. Det innebär att du måste vara uppriktig och sanningsenlig när du beskriver ditt företag och dina tjänster, kostnaderna för dessa tjänster och resultatet som annonsörerna kan förvänta sig. Gör inga falska, vilseledande eller orealistiska påståenden.

Exempel

 • på falska grunder hävda partnerskap med Google
 • garantera topplaceringar på Google
 • hävda att annonserna visas utan uppehåll på Google Sök
 • göra gällande att kostnadsfria produkter från Google är avgiftsbelagda
 • göra falska påståenden om hur Google Ads-kostnaderna beräknas
 • erbjuda obegränsade klick

Trakasserande, grovt eller opålitligt beteende

Annonsörerna ska få samma utmärkta service från en tredjepartspartner som när de arbetar direkt med Google. Använd därför inte trakasserande, grova eller opålitliga säljmetoder.

Exempel

 • ringa upprepade oannonserade telefonsamtal till potentiella kunder
 • pressa annonsörer att registrera sig hos eller stanna hos din byrå
 • låta andra personer genomgå Googles certifieringsprov för din räkning
 • nätfiske
 • erbjuda Google Ads-presentkort i utbyte mot betalning

Krav på kontoregistrering

En annonsör per konto

För att bevara integriteten i Google Ads kvalitetsresultat är det mycket viktigt att varje slutannonsör har ett separat konto. Kontohistoriken spelar en avgörande roll för kvalitetsresultatet i Google Ads, och kvalitetsresultatet kan bli missvisande om flera annonsörer delar samma konto. Vi visar dessutom bara en enda annons per konto för ett visst sökord. Om flera annonsörer delar samma konto, blir visningen av deras respektive annonser begränsad. Därför kräver vi att du använder ett separat konto för varje slutannonsör du hanterar.

Om våra policyer

Det är viktigt att du bekantar dig med Googles tredjepartspolicy och håller dig informerad om eventuella ändringar. Om vi anser att du bryter mot våra policyer, kan vi komma att kontakta dig om en ingående granskning av dina metoder och kräva att du vidtar åtgärder. Vid upprepade eller allvarliga överträdelser kanske vi inte längre låter dig annonsera med oss. Vi kan även komma att informera dina kunder om detta.

De här policyerna är ett komplement till våra befintliga villkor och policyer för tredjepartsföretag, bland annat

Vad du kan göra

Det här är vad du kan göra om din webbplats eller app har stängts av på grund av en överträdelse av tredjepartspolicyn.

Överträdelse av tredjepartspolicyn
 1. Läs policyn ovan som beskriver vilka typer av beteenden som inte är tillåtna. Här är några vanliga orsaker till att din webbplats stängs av:
  • Du hävdar på falska grunder att du deltar i något av Googles tredjepartsprogram, till exempel Google Partner. Detta kan inbegripa att du fungerar som värd för innehåll som inbegriper sådana falska anspråk, eller att du visar ett märke för Googles tredjepartsprogram som ditt företag inte har kvalificerat sig för.
  • Du garanterar annonsplaceringar på de översta positionerna på Google eller säljer obegränsade klick på din webbplats.
 2. Korrigera annonsens destination. Om du inte kan ändra annonsens destination måste du lägga in en ny destination i annonsen som följer denna policy.
 3. Redigera annonsen. Då skickas annonsen och dess destination in för förnyad granskning.

  Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning.

Vad händer om du bryter mot policyerna?

Granskning av efterlevnad: Vi kan när som helst kontrollera att ditt företag följer vår tredjepartspolicy. Om vi kontaktar dig och begär information om efterlevnad, måste du svara i god tid och skyndsamt vidta eventuella åtgärder så att du följer våra policyer. Vi kan även komma att kontakta dina kunder i syfte att verifiera efterlevnaden.

Meddelande om icke-efterlevnad: Om vi anser att du bryter mot tredjepartspolicyn, kontaktar vi dig vanligtvis och begär att du åtgärdar problemet. Om du inte genomför åtgärderna inom utsatt tid, kan vi komma att vidta åtgärder. Vid allvarliga eller upprepade överträdelser kan vi vidta omedelbara åtgärder utan föregående meddelande.

Avstängning från tredjepartsprogram: Din medverkan i Googles tredjepartsprogram, som Google Partners eller Premier SMB Partner, bygger på att du följer tredjepartspolicyn. Din medverkan kan begränsas eller stängas av om vi upptäcker att du bryter mot våra policyer, eller om du inte samarbetar vid en granskning av ditt företags efterlevnad.

Avstängning av annonseringskonto: Vi kan stänga av dina annonseringskonton hos Google om du gör dig skyldig till allvarliga policyöverträdelser. Vid upprepade eller särskilt allvarliga överträdelser kan vi stänga av dina konton permanent, och du får då inte längre annonsera med Google. Vi kan även komma att informera dina kunder om detta.

Rapportera ett tredjepartsföretag som bryter mot policyn

Anser du att en tredjepartspartner bryter mot policyn? Meddela oss:

Rapportera en partner som bryter mot tredjepartspolicyn

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?