Googles retningslinjer for tredjeparter

Google sørger for at det foreligger oversatte versjoner av informasjonen i brukerstøtten. Hensikten med retningslinjene er imidlertid den samme. Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen vi bruker for å håndheve retningslinjene våre. Hvis du vil lese denne artikkelen på et annet språk, kan du bruke rullegardinmenyen for språk nederst på siden.

Disse retningslinjene gjelder for alle tredjeparter som kjøper eller administrerer Google-annonsering på vegne av kundene sine.

Åpenhet er en av grunnpilarene for annonsering hos Google. Vi ønsker å sørge for at annonsørene – enten de arbeider direkte med Google eller ikke – forstår hvilke resultater de oppnår med Google-annonseringen, og hva de kan forvente av tredjepartspartnerne sine.

Retningslinjene våre for tredjeparter dekker tre områder:

Krav til åpenhet

For at annonsørene skal kunne dra full nytte av fordelene med Google-annonsering, må de ha tilgang til all den informasjonen de trenger for å kunne ta veloverveide beslutninger. Vi krever derfor at alle tredjepartspartnerne våre åpent deler all informasjon som er nødvendig for å kunne ta disse beslutningene. I tillegg til at tredjepartene må oppfylle kravene som er beskrevet nedenfor, må de også gjøre sitt beste for å gi kundene sine annen relevant informasjon når kundene ber om det.

Kostnader og resultater for Google-annonsering

Hvis de gjeldende annonseringsvilkårene mellom deg og Google krever at du leverer en månedlig resultatrapport til kundene dine, må du ta med data om kostnader, klikk og visninger på kontonivå for Google-annonseringen. Kostnadsdataene du videreformidler til kundene dine for Google-annonseringen, må inneholde det nøyaktige beløpet Google belaster, uten eventuelle avgifter du krever inn.

Hvis du gir kundene andre rapporter om kostnader eller resultater utover minstekravet som er beskrevet ovenfor, må disse rapportene gjelde spesielt for Google-produktene for annonsering. Hvis du for eksempel tilbyr kundene daglige rapporter om kostnadene og resultatene på søkeordnivå for alle annonseringsnettverkene, er du også nødt til å tilby rapporter om daglige kostnader og resultater spesielt for Søkeord i Google Ads.

Du må dele kostnads- og resultatrapportene for Google-annonseringen på en måte som gjør det enkelt for kundene dine å finne dem, for eksempel via e-post eller via nettstedet ditt. Du kan også oppfylle dette rapporteringskravet ved å gjøre det mulig for kundene å logge på kontoene sine for Google-annonsering direkte for å finne kostnads- og resultatdataene sine. Finn ut hvordan du kan dele kontotilgangen.

Administrasjonsavgifter

Tredjepartene krever ofte en administrasjonsavgift for tjenestene de leverer. Sluttannonsørene bør vite om de kommer til å bli belastet med disse avgiftene. Hvis du krever en administrasjonsavgift (utenom kostnadene for Google Ads eller AdWords Express), må du informere kundene om dette. Du må som et minstekrav informere nye kunder skriftlig før hvert første salg, og vise denne avgiften på kundefakturaene.

Melding om samarbeid med tredjeparter

Det er spesielt viktig at annonsørene som har små budsjetter – og som kanskje ikke har de samme ressursene eller den samme ekspertisen som store annonsører har – vet hva de kan forvente seg når de samarbeider med tredjepartspartnere. Alle tredjepartene som hovedsakelig betjener kunder med små og mellomstore budsjetter, må derfor gjøre bekjentgjørelsesmeldingen «Annonsørveiledning: arbeide med tredjeparter» tilgjengelig for alle kundene sine.

Hvis 80 % eller flere av kundene dine bruker mindre enn 10 000 kr per måned på AdWords eller AdWords Express, må du gjøre denne bekjentgjørelsesmeldingen tilgjengelig for alle som kjøper AdWords eller AdWords Express av deg. Plassér en godt synlig link til meldingen på nettstedet ditt, for eksempel i bunnteksten på startsiden din, i rapportoversikten eller i avsnittet om annonsører eller produkter eller tjenester. I forbindelse med førstegangskjøp eller fornyelser må du i tillegg informere kundene dine om at denne meldingen ligger på nettstedet ditt, ved å sende dem en kopi av meldingen via e-post eller i posten.

Kunde-ID-er for Google Ads og AdWords Express

Det er viktig at annonsørene har muligheten til å kontakte Google direkte hvis de har spørsmål knyttet til tredjepartspartnere. For at Google skal kunne undersøke og hjelpe annonsørene på riktig måte, krever vi at du oppgir kunde-ID-ene for Google Ads- eller AdWords Express-kontoene til kundene dine, når du blir bedt om det. Se hvordan du kan finne kunde-ID-er for Google Ads- og AdWords Express-kontoer.

Praksiser som ikke er tillatt

Falske, villedende eller urealistiske påstander

Vi ønsker at annonsørene våre skal ha et godt beslutningsgrunnlag når de vurderer å samarbeide med tredjeparter. Dette innebærer at du må være åpen og ærlig når du beskriver bedriften din, tjenestene du tilbyr, kostnadene som er tilknyttet de aktuelle tjenestene, og hvilke resultater annonsørene kan forvente å oppnå. Du må ikke komme med falske, villedende eller urealistiske påstander.

Eksempler:

 • feilaktig antyde at du er tilknyttet Google
 • garantere topplasseringer hos Google
 • hevde at annonsene til enhver tid kommer til å vises på Google Søk
 • feilaktig fremstille gratis Google-produkter som produkter der man belastes for oppføringer
 • komme med falske påstander om hvordan Google Ads-kostnadene blir beregnet
 • tilby ubegrensede antall klikk

Trakasserende, fornærmende eller upålitelig fremferd

Annonsørene skal få like god service fra en tredjepartspartner som de får når de samarbeider direkte med Google. Derfor er det ikke tillatt med trakasserende, fornærmende eller upålitelig fremferd overfor potensielle eller nåværende kunder.

Eksempler:

 • ringe opp potensielle kunder gjentatte ganger
 • legge unødig press på annonsørene for at de skal bli eller fortsette som kunder hos byrået ditt
 • la andre personer ta eksamener i Google AdWords-sertifiseringsprogrammet på dine vegne
 • drive med nettfisking
 • tilby Google Ads-kuponger i bytte mot betaling

Krav til kontokonfigurering

Én annonsør per konto

Det er viktig å ha en egen konto for hver sluttannonsør, for å opprettholde integriteten i Google Ads-kvalitetspoengene. Ettersom kontologgen er en kjernekomponent i Google Ads-kvalitetspoengene, kan det hende at kvalitetspoengene ikke representerer annonsører på riktig måte hvis du blander flere annonsører i én og samme konto. I tillegg viser vi bare én annonse per konto for bestemte søkeord. Hvis du blander annonsører i én og samme konto, kan annonsevisningen for disse annonsørene dermed bli begrenset på en urettferdig måte. Derfor krever vi at du bruker en egen konto for hver sluttannonsør du administrerer.

Om retningslinjene våre

Det er viktig at du gjør deg kjent med og holder deg oppdatert på Googles retningslinjer for tredjeparter. Hvis vi mener at du bryter med retningslinjene våre, kan det hende vi kontakter deg for å ta en detaljert gjennomgang av nettstedet ditt og be om at du korrigerer innholdet som bryter med retningslinjene. Hvis vi oppdager gjentatte eller alvorlige brudd på retningslinjene, kan det hende at du mister muligheten til å annonsere hos oss, og at vi kontakter kundene dine for å informere dem om dette.

Disse retningslinjene kommer i tillegg til eksisterende vilkår og retningslinjer for tredjeparter, innbefattet:

Dette kan du gjøre

Du kan gjøre følgende hvis nettstedet ditt eller appen din er suspendert på grunn av brudd på retningslinjene for tredjeparter:

Brudd på retningslinjene for tredjeparter
 1. Les gjennom retningslinjene ovenfor for å finne ut hvilke typer atferd vi ikke tillater. Følgende er mulige årsaker til at nettstedet ditt er blitt suspendert:
  • Du hevder feilaktig at du deltar i et Google-program for tredjeparter, for eksempel Google Partners. Dette kan omfatte publisering av innhold der slike påstander fremsettes, eller visning av et merke for et Google-program for tredjeparter som bedriften din ikke er kvalifisert til å bruke.
  • Du garanterer topplassering for annonser på Google eller selger et ubegrenset antall klikk på nettstedet ditt.
 2. Korriger annonsens destinasjon. Hvis du ikke får korrigert annonsens destinasjon, må du oppdatere annonsen med en ny destinasjon som er i tråd med disse retningslinjene.
 3. Rediger annonsen. Da sendes annonsen og destinasjonen til ny gjennomgang.

  De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. Enkelte annonser krever imidlertid en grundigere gjennomgang, og dette kan ta lengre tid.

Hva skjer hvis du ikke overholder retningslinjene?

Evaluering av regeloverholdelse: Vi kan når som helst evaluere bedriften din for å kontrollere at den overholder retningslinjene våre for tredjeparter. Hvis vi kontakter deg for å be om informasjon slik at vi kan kontrollere at du overholder retningslinjene våre, er du pliktig til å svare innen rimelig tid og raskt gjøre de nødvendige endringene for å sikre at du overholder retningslinjene. Det kan også hende at vi kontakter kundene dine for å kontrollere at du overholder retningslinjene våre.

Varsel om brudd på retningslinjene: Hvis vi mener at du bryter med retningslinjene for tredjeparter, kontakter vi deg vanligvis for å be om at du korrigerer innholdet som ikke er i tråd med retningslinjene. Hvis du ikke foretar de nødvendige korrigeringene innen den fastsatte tidsfristen, kan det hende vi iverksetter tiltak. Ved alvorlige eller gjentatte overtredelser kan vi iverksette tiltak umiddelbart, uten forvarsel.

Suspensjon fra tredjepartsprogrammer: For å kunne delta i Googles tredjepartsprogrammer, som for eksempel Google Partners, må du overholde retningslinjene for tredjeparter. Vi kan begrense eller suspendere deltakelsen din hvis vi oppdager at du bryter retningslinjene våre, eller hvis du ikke samarbeider med oss når vi forsøker å finne ut om bedriften din overholder retningslinjene våre.

Suspensjon av annonseringskontoer: Kontoene dine for Google-annonsering kan bli suspendert hvis du gjør noe vi anser som et alvorlig brudd på retningslinjene. Ved gjentatte eller spesielt alvorlige brudd på retningslinjene kan kontoene dine for Google-annonsering bli suspendert for godt. Da kan du ikke lenger annonsere med Google. Det kan også hende at vi kontakter kundene dine for å informere dem om dette.

Rapportér en overtredelse av retningslinjene for tredjeparter

Mener du at en tredjepartspartner bryter med disse retningslinjene? Gi oss beskjed:

Rapportér en overtredelse av retningslinjene for tredjeparter

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false