Google-beleid voor derden

Google biedt vertaalde versies van het Helpcenter. Het is echter niet de bedoeling dat deze de content van ons beleid veranderen. De Engelse versie is de officiële taal waarmee we ons beleid handhaven. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

Dit beleid is van toepassing op alle derden die namens hun klanten Google-advertenties kopen of beheren.

De verantwoordelijkheid jegens de klant is een van de belangrijkste principes van de advertentieprogramma's van Google en we willen ervoor zorgen dat adverteerders begrijpen, of ze nu rechtstreeks met Google werken of niet, hoe hun Google-advertenties presteren en wat ze kunnen verwachten van hun externe partners.

Ons beleid voor derden beslaat drie gebieden:

Transparantievereisten

Adverteerders kunnen alleen optimaal van hun advertenties op Google profiteren als ze over de juiste informatie beschikken om weloverwogen beslissingen te nemen. Daarom eisen wij van onze externe partners dat ze transparant zijn wat betreft informatie die van invloed is op deze beslissingen. Naast de onderstaande vereisten moeten externe partners redelijke inspanningen leveren om hun klanten desgevraagd van andere relevante informatie te voorzien.

Kosten en prestaties van Google-advertenties

Als de toepasselijke advertentie-servicevoorwaarden tussen u en Google vereisen dat u uw klanten een maandelijks prestatierapport verstrekt, neemt u hierin gegevens op over kosten, klikken en vertoningen voor de Google-advertenties op accountniveau. Wanneer u de kostengegevens voor Google-advertenties deelt met klanten, geeft u exact aan welk bedrag Google in rekening brengt, exclusief de kosten die u berekent.

Als u naast de hierboven beschreven minimale vereisten andere rapporten over de kosten of prestaties verstrekt, moeten deze rapporten ook specifiek van toepassing zijn op de advertentieproducten van Google. Als u klanten bijvoorbeeld rapporten voor alle advertentienetwerken verstrekt met informatie over de dagelijkse kosten en prestaties op zoekwoordniveau, rapporteert u ook specifiek de dagelijkse kosten en prestaties voor Google Ads-zoekwoorden.

Deel uw rapporten met informatie over de kosten en prestaties van Google-advertenties op een dusdanige manier, bijvoorbeeld via e-mail of via uw websites, dat ze makkelijk toegankelijk zijn voor uw klanten. U kunt eventueel ook aan deze rapportagevereiste voldoen door ervoor te zorgen dat uw klanten rechtstreeks kunnen inloggen op hun account voor Google-advertenties, zodat ze kosten- en prestatiegegevens kunnen bekijken. Meer informatie over het delen van de toegang tot een account.

Beheerkosten

Derden brengen vaak beheerkosten in rekening voor de waardevolle services die ze verlenen. Eindadverteerders moeten weten of deze kosten in rekening worden gebracht. Als u naast de kosten voor Google Ads of AdWords Express beheerkosten in rekening brengt, informeert u uw klanten hierover. U stelt nieuwe klanten minstens schriftelijk in kennis vóór elke eerste verkoop en vermeldt de hoogte van deze kosten op de klantfactuur.

De openbaarmakingskennisgeving delen

Met name voor adverteerders die een klein budget hebben en wellicht niet over de middelen en expertise van grote adverteerders beschikken, is het belangrijk te weten wat ze kunnen verwachten van een externe partner. Daarom moeten alle derden die voornamelijk voor klanten met een klein of middelgroot budget werken, de Handleiding voor adverteerders: samenwerken met een externe partner delen met al hun klanten.

Als 80% of meer van uw klanten op Google Ads of AdWords Express minder dan € 1000 (of het equivalent in de lokale valuta) per maand aan Google AdWords of AdWords Express uitgeeft, moet u deze openbaarmakingskennisgeving delen met alle klanten die via Google Ads of AdWords Express bij u kopen. Plaats een link naar de openbaarmakingskennisgeving op een duidelijk zichtbare locatie op uw website. Voorbeelden van acceptabele locaties zijn onder meer de voettekst van uw startpagina, het advertentiegedeelte van uw site, het rapportagedashboard van uw adverteerder en het gedeelte van uw site met producten en services. Daarnaast moet u bij nieuwe verkopen of verlengingen uw klanten laten weten dat de openbaarmakingskennisgeving op uw website staat door hun per e-mail een digitale kopie te sturen of per post een afgedrukte kopie.

Klant-ID's voor Google Ads of AdWords Express

Het is voor adverteerders belangrijk dat ze rechtstreeks contact kunnen opnemen met Google als er problemen met een externe partner ontstaan. We vereisen dat u uw klanten desgevraagd voorziet van de klant-ID voor hun Google Ads- of AdWords Express-account, zodat Google problemen goed kan onderzoeken en de betreffende adverteerder kan ondersteunen. Informatie over het vinden van een klant-ID voor Google Ads of een klant-ID voor AdWords Express.

Verboden praktijken

Valse, misleidende of onrealistische claims

We willen dat adverteerders weloverwogen beslissingen kunnen nemen over samenwerken met een externe partner. Dit betekent dat u een oprechte en eerlijke beschrijving moet geven van uw bedrijf, de services, de kosten voor deze services en de resultaten die de adverteerders mogen verwachten. Maak geen valse, misleidende of onrealistische claims.

Voorbeelden:

 • Claimen van een speciale relatie met Google.
 • Claimen dat u een topplaatsing op Google kunt garanderen.
 • Claimen dat advertenties altijd op Google Zoeken worden weergegeven.
 • Aanbieden van gratis Google-producten als betaalde producten.
 • Verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot het berekenen van de kosten voor Google Ads.
 • Aanbieden van een onbeperkt aantal klikken.

Intimiderend, misleidend of onbetrouwbaar gedrag

Adverteerders moeten van derden dezelfde goede service ontvangen als wanneer ze rechtstreeks met Google zouden werken. Gebruik daarom geen intimiderende, misleidende of onbetrouwbare tactieken voor potentiële of bestaande klanten.

Voorbeelden:

 • Herhaaldelijk ongevraagd opbellen van potentiële klanten.
 • Adverteerders onder druk zetten om zich aan te melden of bij uw bureau te blijven.
 • Anderen de Google-certificeringsexamens namens u laten afleggen.
 • Phishing.
 • Google Ads-vouchers tegen betaling aanbieden.

Vereisten voor het maken van een account

Eén adverteerder per account

Omdat wij de integriteit van de Google Ads Kwaliteitsscore willen waarborgen, is het belangrijk dat iedere eindadverteerder een eigen account heeft. Aangezien de accountgeschiedenis een belangrijk element van de Google Ads Kwaliteitsscore vormt, is het mogelijk dat de kwaliteitsscores voor een account met meerdere adverteerders geen accurate weerspiegeling vormen van de prestaties van de adverteerders. Bovendien geven we slechts één advertentie per account weer voor een bepaald zoekwoord, waardoor de advertentieweergave voor deze adverteerders onterecht kan worden beperkt. Om deze redenen moet u een apart account gebruiken voor iedere eindadverteerder die u beheert.

Over ons beleid

Het is belangrijk dat u bekend bent met en op de hoogte blijft van het Google-beleid voor derden. Wanneer wij denken dat u onze beleidsrichtlijnen overtreedt, kunnen we contact met u opnemen voor een gedetailleerde evaluatie van uw praktijken en u vragen corrigerende maatregelen te treffen. In het geval van herhaalde of ernstige schendingen mag u mogelijk niet meer op Google adverteren en kunnen we contact met uw klanten opnemen om hen hiervan op de hoogte te brengen.

Dit beleid vormt een aanvulling op de bestaande voorwaarden en beleidsrichtlijnen voor derden, waaronder de volgende:

Wat u kunt doen

U kunt het volgende doen als uw site of app is opgeschort wegens schendingen van het beleid voor derden.

Schendingen van het beleid voor derden
 1. Lees bovenstaand beleid voor informatie over gedrag dat we niet toestaan. Hieronder vindt u veelvoorkomende redenen waarom uw site kan worden opgeschort:
  • Ten onrechte claimen dat u een Google-programmastatus voor derden, zoals Google Partner, heeft. Dit omvat mogelijk het hosten van content waarin deze claims worden gedaan of het weergeven van een badge voor een Google-programmastatus voor derden waarvoor uw bedrijf niet is gekwalificeerd.
  • De bovenste advertentieplaatsing op Google garanderen of onbeperkte klikken verkopen op uw website.
 2. Corrigeer de bestemming van de advertentie. Als u de bestemming van de advertentie niet kunt corrigeren, updatet u de advertentie met een nieuwe bestemming die voldoet aan dit beleid.
 3. Bewerk de advertentie. Hierdoor worden de advertentie en bijbehorende bestemming opnieuw ingediend voor beoordeling.

  We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist.

Wat er gebeurt als u het beleid schendt

Controle op de naleving van het beleid: We kunnen op elk gewenst moment controleren of uw bedrijf het beleid voor derden naleeft. Wanneer we contact met u opnemen met het verzoek om informatie met betrekking tot de naleving van het beleid, moet u tijdig reageren en eventueel snel corrigerende maatregelen treffen om aan onze beleidsrichtlijnen te voldoen. We kunnen ook contact met uw klanten opnemen om te controleren of het beleid wordt nageleefd.

Melding van niet-naleving: Als wij van mening zijn dat u het beleid voor derden schendt, nemen we doorgaans contact met u op en verzoeken we u corrigerende maatregelen te treffen. Als u de aanpassingen niet binnen de gestelde tijd doorvoert, kunnen we handhavingsmaatregelen treffen. Wanneer er sprake is van ernstige of herhaalde schendingen, kunnen we onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving actie ondernemen.

Opschorting van deelname aan programma's voor derden: Uw deelname aan Google-programma's voor derden, zoals Google Partners, is gebaseerd op de naleving van het beleid voor derden en kan worden beperkt of opgeschort als wij van mening zijn dat u het beleid schendt of als u niet meewerkt wanneer wij de naleving van uw bedrijf controleren.

Opschorten van advertentieaccount: Bij een ernstige beleidsschending kunnen we uw accounts voor Google-advertenties opschorten. Wanneer er sprake is van herhaalde of zeer ernstige beleidsschendingen, kunnen we uw accounts voor Google-advertenties definitief beëindigen en kunt u niet meer via Google adverteren. Daarnaast kunnen we contact met uw klanten opnemen om hen hiervan op de hoogte te brengen.

Een overtreding van ons beleid voor derden melden

Vermoedt u dat een externe partner dit beleid overtreedt? Laat het ons weten:

Een overtreding van ons beleid voor derden melden

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu