Google trešo pušu politika

Šī politika attiecas uz visām trešajām pusēm, kas savu klientu vārdā iegādājas vai pārvalda Google reklamēšanas pakalpojumus.

Būtisks Google reklamēšanas pakalpojumu princips ir kontrolējamība, un mēs vēlamies būt droši, ka reklāmdevēji (neatkarīgi no tā, vai viņi tieši sadarbojas ar Google) izprot, kā Google reklamēšana darbojas viņu labā un ko gaidīt no trešās puses partneriem.

Mūsu trešo pušu politika attiecas uz trīs tālāk norādītajām tēmām.

Pārredzamības prasības

Lai reklāmdevēji pilnībā izprastu reklamēšanas priekšrocības Google tīklā, viņiem ir jābūt pieejamai pareizai informācijai, lai pieņemtu pārdomātus lēmumus. Šī iemesla dēļ visiem trešo pušu partneriem ir skaidri jānorāda informācija, kas ietekmē šos lēmumus. Trešajām pusēm ir ne tikai jāievēro tālāk norādītās prasības, bet arī jāveic saprātīgas darbības, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu klientiem citu atbilstošu informāciju.

Google reklamēšanas izmaksas un veiktspēja

Ja atbilstošajos reklamēšanas pakalpojumu sniegšanas noteikumos, par kuriem esat vienojies ar Google, ir noteikts, ka nepieciešams ikmēneša veiktspējas pārskats klientiem, jums ir jāietver dati par izmaksām, klikšķiem un seansiem Google reklamēšanas konta līmenī. Sniedzot Google reklamēšanas izmaksu datus klientiem, norādiet precīzu summu, ko iekasē Google, bez jebkādas jūsu iekasētās maksas.

Ja papildus iepriekš aprakstītajiem pārskatiem sniedzat citus pārskatus par izmaksām vai darbību, arī šiem pārskatiem ir jāattiecas tieši uz Google reklamēšanas produktiem. Piemēram, ja sniedzat klientiem pārskatus par dienas izmaksām un darbību atslēgvārdu līmenī visos reklamēšanas tīklos, jums ir arī jāsniedz pārskats par dienas izmaksām un darbību īpaši Google Ads atslēgvārdiem.

Kopīgojiet savus Google reklamēšanas izmaksu un darbības pārskatus tā, lai klienti varētu tiem viegli piekļūt, piemēram, izmantojot e-pastu vai jūsu vietni. Šo pārskatu prasību varat ievērot, arī atļaujot klientiem tieši pierakstīties savos Google reklamēšanas kontos, lai piekļūtu datiem par izmaksām un veiktspēju. Uzziniet, kā kopīgot piekļuvi kontam.

Pārvaldības maksa

Bieži vien trešās puses iekasē pārvaldības maksu par sniegtajiem pakalpojumiem, un reklāmdevējiem ir jāzina, vai šī maksa tiks iekasēta. Ja iekasējat pārvaldības maksu (atsevišķi no Google Ads vai AdWords Express maksas), informējiet klientus. Pirms katra pirmās pārdošanas gadījuma noteikti rakstiski informējiet jaunos klientus un norādiet šo maksu klientu rēķinos.

Paziņojums par informācijas atklāšanu

Reklāmdevējiem ar mazāku budžetu, kuriem, iespējams, nav lielākiem reklāmdevējiem pieejamo resursu vai zināšanu, ir īpaši svarīgi zināt, kas ir sagaidāms, sadarbojoties ar trešās puses partneri. Šī iemesla dēļ visām trešajām pusēm, kas galvenokārt apkalpo klientus ar mazu vai vidēju budžetu, ir jāsniedz visiem saviem klientiem paziņojums par informācijas atklāšanu “Sadarbība ar trešo pusi”.

Ja 80% (vai lielāka daļa) jūsu klientu Google Ads vai AdWords Express pakalpojumiem mēnesī tērē mazāk nekā 1000 ASV dolāru (vai līdzvērtīgu summu vietējā valūtā), jums ir jāsniedz šis paziņojums par informācijas atklāšanu visiem klientiem, kuri no jums iegādājas Google Ads vai AdWords Express pakalpojumus. Saitei uz paziņojumu par informācijas atklāšanu jūsu vietnē ir jāatrodas viegli pamanāmā vietā. Pieņemamu vietu piemēri: sākumlapas kājene, vietnes reklāmdevēju sadaļa, reklāmdevēju pārskatu informācijas panelis un vietnes produktu un pakalpojumu sadaļa. Turklāt jaunos pārdošanas vai pakalpojumu atjaunošanas gadījumos informējiet klientus par to, ka jūsu vietnē ir atrodams paziņojums par informācijas atklāšanu, vai arī nosūtiet tā kopiju e-pasta ziņojumā vai pa pastu.

Google Ads vai AdWords Express klientu ID

Ir svarīgi, lai reklāmdevēji varētu tieši sazināties ar Google saistībā ar jautājumiem par trešās puses partneri. Lai Google varētu veikt atbilstošu izmeklēšanu un palīdzēt reklāmdevējam, jums pēc pieprasījuma klientiem ir jānorāda viņu Google Ads un AdWords Express kontu klientu ID. Uzziniet, kā atrast Google Ads klienta ID vai AdWords Express klienta ID.

Aizliegtas metodes

Nepatiesi, maldinoši vai nereāli apgalvojumi

Mēs vēlamies, lai reklāmdevēji pieņemtu pamatotus lēmumus par sadarbību ar trešo pušu partneriem. Tas nozīmē, ka jums atklāti un patiesi jāapraksta savs uzņēmums, pakalpojumi, ar tiem saistītās izmaksas un rezultāti, ko reklāmdevēji var sagaidīt. Nesniedziet nepatiesus, maldinošus vai nereālus apgalvojumus.

Piemēri:

 • nepatiesi apgalvojumi par partnerību ar Google;
 • augstāko izvietojumu garantēšana Google tīklā;
 • apgalvojumi, ka reklāmas vienmēr tiks parādītas Google meklēšanā;
 • Google bezmaksas produktu uzdošana par produktiem, kuros ievietošana tiek veikta par maksu;
 • nepatiesi apgalvojumi par Google Ads izmaksu aprēķināšanas veidu;
 • neierobežotu klikšķu piedāvāšana.

Uzmācīga, aizskaroša vai neuzticama rīcība

Reklāmdevējiem no trešās puses partnera ir jāsaņem tikpat kvalitatīvs pakalpojums kā tad, ja viņi tieši sadarbotos ar uzņēmumu Google. Šī iemesla dēļ, strādājot ar potenciāliem vai esošiem klientiem, neizmantojiet uzmācīgus, aizskarošus vai neuzticamus paņēmienus.

Piemēri:

 • atkārtota potenciālo klientu apzvanīšana;
 • pārmērīga spiediena izdarīšana uz reklāmdevēju, lai panāktu, ka viņš sāk vai turpina izmantot jūsu aģentūras pakalpojumus;
 • Google sertifikācijas eksāmenu kārtošana ar citu personu starpniecību;
 • pikšķerēšana;
 • Google Ads kuponu piedāvāšana par maksu.

Konta iestatījumu prasības

Kontu var lietot tikai viens reklāmdevējs

Lai saglabātu Google Ads kvalitātes rādītāja integritāti, ir svarīgi, lai katram gala reklāmdevējam tiktu izmantots atsevišķs konts. Tā kā konta vēsture ir Google Ads kvalitātes rādītāja galvenā sastāvdaļa, kvalitātes rādītājs var neprecīzi atspoguļot katra atsevišķa reklāmdevēja darbību, ja vairāki reklāmdevēji izmanto vienu kontu. Turklāt konkrētam atslēgvārdam kontā tiks rādīta tikai viena reklāma. Ja vairākiem reklāmdevējiem tiek izmantots viens konts, tādējādi tiek negodīgi ierobežota viņu reklāmu rādīšana. Šo iemeslu dēļ katram pārvaldītajam gala reklāmdevējam ir jāizmanto atsevišķs konts.

Par mūsu politikām

Ir svarīgi iepazīties ar Google trešo pušu politiku un regulāri skatīt tās jaunumus. Ja uzskatīsim, ka esat pārkāpis mūsu politikas, varam sazināties ar jums, lai detalizēti izskatītu jūsu paņēmienus un pieprasītu korektīvas darbības. Atkārtotu vai nopietnu pārkāpumu gadījumā, iespējams, vairs neļausim turpināt reklamēšanu mūsu pakalpojumā, kā arī varam sazināties ar jūsu klientiem, lai brīdinātu viņus.

Šīs politikas ir papildinājums visiem esošajiem noteikumiem un politikām, kas attiecas uz trešajām pusēm, tostarp šīm:

Rīcība

Ja jūsu vietnes vai lietotnes darbība ir apturēta trešo pušu politikas pārkāpumu dēļ, varat veikt tālāk minētās darbības.

Trešo pušu pārkāpumi
 1. Izlasiet iepriekš izklāstīto politiku, lai uzzinātu, ko mēs uzskatām par neatļautu rīcību. Tālāk ir norādīti bieži izplatīti vietnes darbības apturēšanas iemesli.
  • Nepatiesi apgalvojumi par dalību Google trešo pušu programmā, piemēram, programmā Google partneri. Tas attiecas uz tāda satura mitināšanu, kurā izteikti šādi apgalvojumi, vai Google trešo pušu programmas emblēmas rādīšana, ja jūsu uzņēmumam nav tiesību to rādīt.
  • Vislabākā reklāmu izvietojuma garantēšana Google tīklā vai neierobežota klikšķu skaita pārdošana vietnē.
 2. Labojiet reklāmas galamērķi. Ja nevarat labot reklāmas galamērķi, atjauniniet reklāmu, norādot jaunu, šai politikai atbilstošu galamērķi.
 3. Rediģējiet reklāmu. Šādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai.

  Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt, ja nepieciešama padziļināta pārskatīšana, šis process var būt ilgāks.

Politikas pārkāpumu sekas

Atbilstības pārskatīšana: mēs jebkurā brīdī varam pārskatīt jūsu uzņēmuma atbilstību trešo pušu politikai. Ja sazināmies ar jums, lai pieprasītu informāciju saistībā ar atbilstību, jums ir laikus jāatbild un ātri jāveic nepieciešamās korektīvās darbības, lai nodrošinātu atbilstību mūsu politikām. Varam arī sazināties ar jūsu klientiem, lai pārbaudītu atbilstību politikām.

Paziņojums par neatbilstību: ja uzskatīsim, ka esat pārkāpis trešo pušu politiku, parasti sazināsimies ar jums, lai pieprasītu korektīvas darbības. Ja attiecīgajā laika periodā neveiksiet pieprasītos labojumus, iespējams, veiksim nepieciešamās darbības. Nopietnu vai atkārtotu pārkāpumu gadījumā varam sākt rīkoties nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma.

Dalības apturēšana trešo pušu programmās: jūsu dalība Google trešo pušu programmās (piemēram, programmā Google partneri) ir atkarīga no tā, vai nodrošināt atbilstību trešo pušu politikām, un var tikt ierobežota vai apturēta, ja konstatēsim, ka pārkāpjat mūsu politikas, vai ja nesadarbosities, lai mēs varētu pārskatīt jūsu uzņēmuma atbilstību.

Reklamēšanas konta darbības apturēšana: ja pieļausit nopietnus politikas pārkāpumus, mēs, iespējams, apturēsim jūsu Google reklamēšanas kontu darbību. Atkārtotu vai īpaši nopietnu politikas pārkāpumu gadījumos jūsu Google reklamēšanas kontu darbība var tikt neatgriezeniski apturēta un jūs, iespējams, vairs nevarēsiet veikt reklamēšanu Google tīklā. Varam arī sazināties ar jūsu klientiem, lai brīdinātu viņus.

Ziņošana par trešo pušu politikas pārkāpumu

Vai uzskatāt, ka trešās puses partneris pārkāpj šo politiku? Informējiet mūs:

Ziņot par trešo pušu politikas pārkāpumu

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?