A Google harmadik felekre vonatkozó irányelvei

A Google a felhasználók kényelme érdekében biztosítja a Súgó lefordított verzióját, ezek a verziók azonban nem értelmezhetők az irányelvek tartalmi módosításaként. Minden esetben az angol nyelvű változat tekintendő a hivatalos verziónak, amely alapján az irányelveket betartatjuk. Ha más nyelven szeretné megtekinteni ezt a cikket, használja az oldal alján található nyelvválasztó legördülő menüt.

Ezek az irányelvek azokra a harmadik felekre vonatkoznak, akik ügyfeleik nevében intézik a Google-hirdetések vásárlását, illetve kezelését.

Az átláthatóság a Google hirdetési rendszerének az egyik alapelve, mi pedig biztosítani kívánjuk, hogy a hirdetők – akár közvetlenül a Google-lal dolgoznak, akár nem – megértsék a Google hirdetési rendszerének működését, illetve azt, hogy mit várhatnak el a harmadik felektől.

A harmadik felekre vonatkozó irányelveink három területre terjednek ki:

Átláthatósági követelmények

Ahhoz, hogy a hirdetők teljes mértékben kihasználhassák a Google-hirdetés előnyeit, megfelelő információval kell rendelkezniük, hogy megalapozott döntéseket hozhassanak. Ezért minden harmadik félként működő partnerünktől elvárjuk, hogy átlátható tájékoztatást nyújtson az ilyen döntéseket érintő információkról. Amellett, hogy megfelelnek az alábbiakban vázolt követelményeknek, a harmadik feleknek érdemi erőfeszítéseket kell tenniük azért, hogy ügyfeleik számára más releváns információt is biztosítsanak, ha szükséges.

A Google-hirdetés költsége és teljesítménye

Ha az Ön és a Google közötti, érvényes hirdetési szolgáltatási feltételek megkövetelik, hogy havi teljesítményjelentést készítsen az ügyfeleknek, akkor annak tartalmaznia kell a Google-hirdetési fiók szintjén érvényes költségekkel, kattintásokkal és megjelenítésekkel kapcsolatos adatokat. Ha a Google-hirdetési költségadatokat megosztja az ügyfelekkel, akkor a Google által felszámított pontos összeget adja meg, az Ön által felszámított díjak nélkül.

Ha a fent leírt minimális követelményen túlmenően más jelentéseket is biztosít a költségekről vagy a teljesítményről, akkor e jelentéseknek is kifejezetten a Google hirdetési termékeire kell vonatkozniuk. Például ha az ügyfeleknek napi költség- és teljesítményjelentéseket biztosít kulcsszó szintjén az összes hirdetési hálózaton, akkor napi költség- és teljesítményjelentést kell biztosítania kifejezetten a Google Ads-kulcsszavak esetében is.

A Google-hirdetések költség- és teljesítményjelentéseit úgy kell megosztania, hogy az ügyfelek könnyen hozzáférhessenek a jelentésekhez, például e-mailben vagy az Ön webhelyén keresztül. Ennek a jelentéstételi kötelezettségnek úgy is eleget tehet, ha lehetővé teszi az ügyfeleinek, hogy közvetlenül bejelentkezzenek a Google-hirdetési fiókjukba, hogy hozzáférhessenek saját költség- és teljesítményadataikhoz. Ismerkedjen meg a fiókhozzáférés megosztásának módjával.

Kezelési díjak

A harmadik felek gyakran kezelési díjat számolnak fel az általuk nyújtott értékes szolgáltatásokért, a végfelhasználó hirdetőknek pedig tudniuk kell, hogy ezeket a díjakat felszámolják-e nekik. Ha kezelési költséget számol fel (a Google Ads költségein felül), tudassa ügyfeleivel. Minimális elvárás, hogy az új ügyfeleket az első értékesítés előtt, írásban tájékoztatni kell, illetve e díj meglétét az ügyfelek számláin fel kell tüntetni.

A nyilvánosságra hozatali közlemény megosztása

A kisebb költségkerettel rendelkező hirdetők  – akik esetleg nem rendelkeznek a nagy hirdetők erőforrásaival vagy szakértelmével – számára különösen fontos, hogy tudják, mit várhatnak, ha harmadik félként működő partnerrel dolgoznak együtt. Ezért minden olyan harmadik félnek, amely elsősorban kis és közepes költségkerettel rendelkező ügyfeleket szolgál ki, az összes ügyfelével meg kell osztania a Hirdetői útmutató: együttműködés harmadik félként működő partnerrel tájékoztató dokumentumot.

Ha ügyfeleinek 80%-a vagy nagyobb része havi 1000 dollárnál (vagy helyi pénznemben ennek megfelelő összegnél) kevesebbet költ a Google Ads rendszerben, akkor ezt a nyilvánosságra hozatali közleményt meg kell osztania az összes olyan ügyfelével, aki Öntől Google Ads-szolgáltatást vásárol. A webhelye jól látható részén helyezzen el egy linket, amely a nyilvánosságra hozatali közleményre mutat. Példák az elfogadható elhelyezésre: a kezdőlap lábléce, a webhely hirdetői része, az Ön hirdetőinek jelentési irányítópultja és a webhely termékekkel vagy szolgáltatásokkal foglalkozó része. Ezenfelül új értékesítések vagy szerződésmegújítások során tájékoztatnia kell ügyfeleit arról, hogy webhelyén elérhető a nyilvánosságra hozatali közlemény, akár egy elektronikus példány e-mailben történő vagy egy kinyomtatott példány postai úton való elküldése révén.

Google Ads-ügyfél-azonosítók

Fontos, hogy a hirdetők a harmadik felekkel kapcsolatos problémáikkal közvetlenül a Google-hoz fordulhassanak. Azért, hogy a Google megfelelő vizsgálatot folytathasson, és segíthessen a hirdetőnek, elvárjuk, hogy igény esetén megadja ügyfelei részére Google Ads-fiókjuk ügyfél-azonosítóját. További információ arról, hogyan találhatja meg a Google Ads-ügyfél-azonosítót.

Tiltott tevékenységek

Hamis, félrevezető vagy irreális állítások

Szeretnénk, ha a hirdetők a harmadik félként működő partnerekkel való munkával kapcsolatban megalapozott döntéseket hoznának. Ez azt jelenti, hogy Önnek őszintén és a valóságnak megfelelően kell ismertetnie cégét, szolgáltatásait, a hozzájuk kapcsolódó költségeket és a hirdetők által elvárható eredményeket. Ne tegyen hamis, félrevezető vagy irreális állításokat.

Példák:

 • Google-lal közös üzleti viszony hamis állítása
 • a Google rendszer első helyén való elhelyezés garantálása
 • annak állítása, hogy a hirdetések minden esetben megjelennek a Google Keresésben
 • ingyenes Google termékeknek fizetős elhelyezésű termékekként való feltüntetése
 • hamis állítások arról, hogyan számítja ki a Google Ads a hirdetési költségeket
 • korlátlan számú kattintás kínálása

Zaklató, sértő vagy megbízhatatlan viselkedés

A hirdetők számára a harmadik fél partnernek ugyanolyan kiváló szolgáltatást kell nyújtania, mintha közvetlenül a Google-lal dolgoznának. Tehát ne használjon zaklató, sértő vagy megbízhatatlan taktikát a potenciális vagy meglévő ügyfelekkel szemben.

Példák:

 • potenciális vásárlók többszöri, előre meg nem beszélt hívása
 • indokolatlan nyomásgyakorlás a hirdetőkre az ügynökségnél való regisztrálás vagy további megbízások érdekében
 • Google minősítő vizsgák másokkal történő elvégeztetése az Ön nevében
 • adathalászat
 • Google Ads-kuponok kínálata fizetés ellenében

Fiókbeállítási követelmények

Fiókonként egy hirdető

A külön fiók fenntartása minden végfelhasználó hirdető számára elengedhetetlenül fontos a Google Ads minőségi mutatója integritásának fenntartásához. Mivel a fiókelőzmények a Google Ads minőségi mutatójának egyik alapelemét képezik, a hirdetők egy fiókon belüli összekeverése olyan minőségi mutatót eredményezhet, amely pontatlanul jeleníti meg az adott hirdetők bármelyikének teljesítményét. Továbbá egy adott kulcsszóhoz fiókonként csak egy hirdetést jelenítünk meg, így a hirdetők egy fiókon belüli összekeverése igazságtalanul korlátozhatja a hirdetéseknek az adott hirdetők számára történő megjelenítését. Ezen okok miatt elvárjuk, hogy az Ön által kezelt véghirdetők mindegyike számára külön fiókot használjon.

Az irányelveinkre vonatkozó információk

Fontos, hogy megismerje a Google harmadik felekre vonatkozó irányelveit, és frissen tartsa a velük kapcsolatos ismereteit. Ha úgy véljük, hogy megsérti az irányelveinket, akkor előfordulhat, hogy felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy részletes felülvizsgálatot készítsünk az Ön módszereiről, és korrekciós intézkedéseket kérjünk. Ismételt vagy súlyos szabálysértések esetén előfordulhat, hogy megszakítjuk a nálunk végzett hirdetési tevékenységét, és az ügyfeleivel is felvehetjük a kapcsolatot, hogy a fentiekről tájékoztassuk őket.

A jelen irányelvek kiegészítésként járulnak valamennyi meglévő, a harmadik felekre vonatkozó feltételekhez és irányelvekhez, így többek között az alábbiakhoz:

Amit tehet

A következőket teheti, ha webhelyét vagy alkalmazását felfüggesztették a harmadik felekre vonatkozó irányelvek megsértése miatt.

Harmadik felekre vonatkozó irányelvek megsértése
 1. Olvassa el a fenti irányelveket, és ismerje meg a meg nem engedett viselkedéseket. A webhelyek felfüggesztésének gyakori indokai:
  • Hamis állítás a Google harmadik felekkel kapcsolatos programjának állapotáról, például Google Partners-státuszról. Ide tartozhat ilyen állításokat megfogalmazó tartalom tárolása vagy a Google harmadik felekre vonatkozó programja jelvényének jogosulatlan megjelenítése.
  • A következők garantálása: hirdetések első helyen való elhelyezése a Google-ban vagy korlátlan kattintások értékesítése a webhelyen
 2. Javítsa ki a hirdetés célját. Ha nem tudja javítani a hirdetés célját, akkor frissítse a hirdetést egy új céllal, amely megfelel ennek az irányelvnek.
 3. Szerkessze a hirdetést. Ezzel újra felülvizsgálatra küldi a hirdetést és a célját.

  A legtöbb hirdetést 1 munkanapon belül felülvizsgáljuk, azonban egyes hirdetések esetén, ha összetettebb felülvizsgálatot igényelnek, a folyamat tovább is eltarthat.

Mi történik, ha megsérti az irányelveket?

Megfelelőségi ellenőrzés: bármikor ellenőrizhetjük vállalkozását, hogy megfelel-e a harmadik felekre vonatkozó irányelveknek. Ha információt kérünk a megfelelőséggel kapcsolatban, akkor időben válaszolnia kell, és gyorsan meg kell tennie az irányelveknek való megfeleléshez szükséges korrekciós intézkedéseket. Az ügyfeleivel is felvehetjük a kapcsolatot, hogy ellenőrizzük a megfelelőséget.

Értesítés a meg nem felelésről: ha úgy véljük, hogy Ön megsérti a harmadik felekre vonatkozó irányelveket, akkor általában felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy korrekciós intézkedéseket kérjünk. Ha a megadott határidőn belül nem végzi el a kért korrekciókat, lépéseket tehetünk az irányelvek betartatása érdekében. Súlyos vagy ismételt szabálysértés esetén értesítés nélkül is azonnali lépéseket tehetünk.

Harmadik fél programjának felfüggesztése: az Ön részvétele a Google harmadik félként működő partnereinek programjaiban – mint például a Google Partners programban – a harmadik felekre vonatkozó irányelveknek való megfelelőségen alapul, és korlátozhatjuk vagy felfüggeszthetjük azt, ha úgy találjuk, hogy Ön megszegi az irányelveinket, vagy ha nem támogatja a vállalkozás felülvizsgálatára tett erőfeszítéseinket a követelmények betartására vonatkozóan.

Hirdetési fiók felfüggesztése: az irányelv komoly megsértése esetén felfüggeszthetjük az Ön Google hirdetési fiókjait. Ismételt vagy különösen súlyos irányelvsértések esetén az Ön Google hirdetési fiókjai véglegesen felfüggesztésre kerülhetnek, és előfordulhat, hogy a továbbiakban már nem lesz képes hirdetni a Google-lal. Ezenkívül az ügyfeleivel is felvehetjük a kapcsolatot, hogy a fentiekről tájékoztassuk őket.

A harmadik félre vonatkozó irányelvek megsértésének jelentése

Úgy gondolja, egy harmadik félként működő partnerünk megsérti ezeket az irányelveket? Tudassa velünk:

A harmadik félre vonatkozó irányelvek megsértésének jelentése

Hasznosnak találta?

Hogyan fejleszthetnénk?
Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü