Googlen kolmansia osapuolia koskeva käytäntö

Google tarjoaa ohjekeskuksen sisällöstä käännettyjä versioita, joiden tarkoituksena ei kuitenkaan ole muuttaa Googlen käytäntöjen sisältöä. Englanninkielinen versio on virallinen versio, jota käytetään Googlen käytäntöjen täytäntöönpanossa. Jos haluat nähdä tämän artikkelin jollakin toisella kielellä, vaihda kieli sivun alareunan avattavasta kielivalikosta.

Tämä käytäntö koskee kaikkia kolmansia osapuolia, jotka ostavat tai hoitavat Google-mainontaa asiakkaidensa puolesta.

Vastuullisuus on yksi Google-mainonnan perusperiaatteista. Haluamme varmistaa, että mainostajat (toimivatpa he suoraan Googlen kanssa tai eivät) ymmärtävät, miten Google-mainonta toimii heidän kohdallaan ja mitä he voivat odottaa kolmantena osapuolena toimivilta kumppaneilta.

Googlen kolmansia osapuolia koskeva käytäntö kattaa kolme osa-aluetta:

Avoimuutta koskevat vaatimukset

Jotta mainostajat voivat saada kattavan kuvan Googlessa mainostamisen eduista, heillä on oltava tarvittavat tiedot perusteltujen päätösten tekemiseen. Siksi Google edellyttää, että kaikkien kolmantena osapuolena toimivien kumppanien on avoimesti esitettävä kaikki kyseisiin päätöksiin vaikuttavat tiedot. Alla kuvattujen vaatimusten lisäksi kolmansien osapuolten on pyrittävä parhaansa mukaan välittämään asiakkailleen muita olennaisia tietoja niitä pyydettäessä.

Google-mainontakulut ja ‑kehitystiedot

Jos sinun ja Googlen välillä sovellettavissa mainontakäyttöehdoissa edellytetään kuukausittaisen kehitysraportin toimittamista asiakkaille, raporttiin on sisällytettävä tiedot kuluista, klikkauksista ja näyttökerroista Google-mainontatilin tasolla. Google-mainontakulutiedoissa asiakkaalle on ilmoitettava Googlen veloittama tarkka summa ilman omia palkkioitasi.

Jos toimitat asiakkaille muita kuin yllä kuvattujen vähimmäisvaatimusten mukaisia kulu- ja kehitysraportteja, kyseisten raporttien tulee koskea nimenomaan Googlen mainontatuotteita. Jos esimerkiksi toimitat asiakkaille päivittäisiä avainsanatason kulu- ja kehitysraportteja, jotka koskevat kaikkia mainontaverkostoja, sinun on toimitettava myös pelkästään Google Ads ‑avainsanoja koskevia päivittäisiä kulu- ja kehitysraportteja.

Googlen mainontakulu- ja kehitysraportit on lähetettävä asiakkaille siten, että heidän on helppo käyttää niitä, esimerkiksi sähköpostitse tai verkkosivuston kautta. Vaihtoehtoisesti voit antaa asiakkaiden itse kirjautua Google-mainontatileilleen ja tarkastella omia kulu- ja kehitystietojaan. Lue lisätietoja tilin käyttöoikeuden jakamisesta.

Hallinnointipalkkiot

Kolmannet osapuolet veloittavat usein hallinnointipalkkion tarjoamistaan arvokkaista palveluista. Mainostajille on ilmoitettava, jos heiltä aiotaan veloittaa kyseisiä palkkioita. Jos veloitat hallinnointipalkkion (Google Adsin tai AdWords Expressin kulujen lisäksi), kerro siitä asiakkaille. Uusille asiakkaille on ilmoitettava asiasta kirjallisesti vähintään ennen ensimmäistä myyntitapahtumaa, ja palkkion määrä on eriteltävä asiakkaiden laskuissa.

Ilmoitusasiakirjan jakaminen

Mainostajille on tärkeää tietää, mitä he voivat odottaa yhteistyöltä kolmantena osapuolena toimivan kumppanin kanssa. Tämä pätee etenkin mainostajiin, joilla on pienet budjetit ja joilla ei välttämättä ole samoja resursseja ja asiantuntemusta kuin suurilla mainostajilla. Siksi kaikkien kolmansien osapuolten, jotka tekevät yhteistyötä pienellä tai keskisuurella mainontabudjetilla toimivien asiakkaiden kanssa, on jaettava asiakkailleen Mainostajan opas: Yhteistyö kolmansien osapuolten kanssa ‑asiakirja.

Jos vähintään 80 % asiakkaistasi käyttää kuukaudessa alle 1 000 USD (tai vastaavan summan paikallisessa valuutassa) Google Adsiin tai AdWords Expressiin, sinun on jaettava kyseinen ilmoitusasiakirja kaikille asiakkaille, jotka ostavat sinulta Google Adsiin tai AdWords Expressiin liittyviä palveluja. Ilmoitusasiakirjan on oltava helposti saatavilla verkkosivustollasi. Hyväksyttäviä sijainteja ovat esimerkiksi etusivun alatunniste, sivustosi mainostajaosio, mainostajien raporttien hallintapaneeli tai sivustosi tuote- ja palveluosio. Lisäksi sinun on uusien myyntien tai uusimisten yhteydessä kerrottava asiakkaille verkkosivustollasi olevasta ilmoituksesta lähettämällä heille asiakirjan kopio sähköpostitse tai postittamalla heille tulostettu kopio.

Google Ads- tai AdWords Express ‑asiakastunnus

Mainostajien on tärkeää voida ottaa yhteyttä suoraan Googleen, jos heillä on kolmantena osapuolena toimivaan kumppaniin liittyviä ongelmia. Jotta Google voi tutkia asiaa kunnolla ja auttaa mainostajaa, kolmantena osapuolena toimivan kumppanin on pyydettäessä toimitettava asiakkaalle hänen Google Ads- tai AdWords Express ‑tilin asiakastunnuksensa. Lue, miten löydät Google Ads ‑asiakastunnuksen tai AdWords Express ‑asiakastunnuksen.

Kielletyt käytännöt

Virheelliset, harhaanjohtavat tai epärealistiset väitteet

Mainostajien on pystyttävä valitsemaan kolmantena osapuolena toimiva kumppaninsa luotettavien tietojen perusteella, joten sinun on kerrottava omasta yrityksestäsi, palveluistasi ja kyseisistä palveluista veloitettavista palkkioista sekä odotettavissa olevista tuloksista rehellisesti ja todenmukaisesti. Älä esitä virheellisiä, harhaanjohtavia tai epärealistisia väitteitä.

Kolmantena osapuolena toimivat kumppanit eivät esimerkiksi saa

 • väittää virheellisesti olevansa kumppanuussuhteessa Googlen kanssa
 • väittää voivansa taata parhaimmat sijoittelut Googlessa
 • väittää mainosten näkyvän Google-haussa kaikkina aikoina
 • väittää maksuttomia Google-tuotteita maksullisiksi
 • antaa väärää tietoa siitä, miten Google Adsin kulut lasketaan
 • väittää pystyvänsä tarjoamaan rajoittamattoman määrän klikkauksia.

Häiritsevä, ahdisteleva tai epäluotettava toiminta

Kolmantena osapuolena toimivan kumppanin on tarjottava yhtä laadukasta palvelua mainostajille kuin mitä he saisivat asioidessaan suoraan Googlen kanssa. Älä siis käytä häiritseviä, ahdistelevia tai epäselviä myyntikäytäntöjä ollessasi yhteydessä potentiaalisiin tai nykyisiin asiakkaisiin.

Kolmantena osapuolena toimivat kumppanit eivät esimerkiksi saa

 • soittaa jatkuvasti odottamattomia markkinointipuheluita potentiaalisille asiakkaille
 • painostaa mainostajaa kohtuuttomasti liittymään palveluun tai pysymään kumppanin asiakkaana
 • pyytää toista henkilöä suorittamaan Googlen sertifiointikokeita puolestaan
 • kalastella tietoja
 • tarjota Google Ads ‑kuponkeja maksua vastaan.

Tilin luomista koskevat vaatimukset

Yksi mainostaja tiliä kohden

Kullakin mainostajalla on oltava oma tili, jotta Google Adsin laatupisteiden oikeellisuus voidaan varmistaa. Tilihistoria vaikuttaa olennaisesti Google Adsin laatupisteisiin, joten eri mainostajien liittäminen samalle tilille voi aiheuttaa sen, että laatupisteet antavat virheellisen kuvan yksittäisen mainostajan menestyksestä. Lisäksi yhtä tiliä kohden näytetään vain yksi mainos tietylle avainsanalle, joten mainostajien liittäminen samalle tilille voi rajoittaa heidän mainostensa näyttämistä. Tästä syystä Google edellyttää erillisen tilin käyttämistä kullekin hallinnoimallesi mainostajalle.

Tietoja Googlen käytännöistä

On tärkeää, että tutustut Googlen kolmansia osapuolia koskeviin käytäntöihin ja olet selvillä niihin tehtävistä muutoksista. Jos mielestämme rikot käytäntöjämme, saatamme ottaa sinuun yhteyttä, tarkastaa toimintasi yksityiskohtaisesti ja pyytää sinua ryhtymään korjaustoimiin. Toistuvat vakavat rikkomukset voivat johtaa mainontasi lopettamiseen Googlessa. Saatamme myös ilmoittaa tilanteesta asiakkaillesi.

Esimerkiksi seuraavat käytännöt koskevat kolmansia osapuolia muiden voimassa olevien käyttöehtojen ja käytäntöjen lisäksi:

Toimintaohjeet

Toimi seuraavasti, jos sivustosi tai sovelluksesi on jäädytetty, koska se on kolmansia osapuolia koskevan käytännön vastainen.

Kolmansia osapuolia koskevan käytännön rikkomukset
 1. Lue edellä mainittu käytäntö, niin saat lisätietoja kielletyistä toimintatavoista. Seuraavassa on lueteltu yleisiä syitä sille, miksi sivustosi on saatettu jäädyttää:
  • Väität virheellisesti kuuluvasi Googlen kolmannen osapuolen ohjelmaan, kuten Google Partners ‑ohjelmaan. Sivustollasi saattaa esimerkiksi olla sisältöä, jossa esitetään tällaisia väitteitä, tai Googlen kolmannen osapuolen ohjelman tunnus, jota yritykselläsi ei ole oikeutta käyttää.
  • Takaat parhaan mainoksen sijoittelun Googlessa tai tarjoat rajoittamattoman määrän klikkauksia verkkosivustollasi.
 2. Korjaa mainoksen kohde. Jos et voi korjata mainoksen kohdetta, päivitä mainokselle uusi, tämän käytännön mukainen kohde.
 3. Muokkaa mainosta. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkistettaviksi.

  Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainoksista vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin.

Käytännön rikkomisen seuraukset

Sääntöjen noudattamistarkistukset: Google voi milloin tahansa tarkistaa, noudattaako yrityksesi kolmansia osapuolia koskevia sääntöjä. Sinun on pyydettäessä toimitettava Googlelle käytäntöjen noudattamista koskevat tiedot kohtuullisen ajan kuluessa ja korjattava mahdolliset puutteet nopeasti käytäntöjen mukaisiksi. Saatamme varmistaa käytännön noudattamisen ottamalla yhteyttä myös asiakkaisiisi.

Ilmoitus käytännön rikkomisesta: Jos havaitsemme sinun rikkovan kolmansia osapuolia koskevaa käytäntöä, otamme sinuun yhteyttä ja pyydämme korjaamaan puutteet. Jos pyydettyjä korjauksia ei tehdä määräajassa, saatamme ryhtyä toimenpiteisiin. Jos rikkomukset ovat vakavia tai toistuvia, saatamme ryhtyä toimenpiteisiin heti ilman erillistä ilmoitusta.

Jäsenyyden jäädytys kolmannen osapuolen ohjelmassa: Jäsenyytesi Googlen kolmannen osapuolen ohjelmissa, kuten Google Partners ‑ohjelmassa, perustuu kolmansia osapuolia koskevan käytännön noudattamiseen. Jäsenyyttäsi voidaan rajoittaa tai se voidaan jäädyttää, jos havaitsemme sinun rikkovan Googlen käytäntöjä etkä pyynnöistämme huolimatta korjaa havaittuja puutteita.

Mainostilin jäädyttäminen: Vakava sääntörikkomus voi johtaa Google-mainostiliesi jäädyttämiseen. Toistuvat tai etenkin vakavat sääntörikkomukset voivat johtaa Google-mainostiliesi pysyvään jäädyttämiseen, minkä jälkeen et voi enää mainostaa Googlessa. Saatamme myös ilmoittaa tilanteesta asiakkaillesi.

Kolmansia osapuolia koskevan käytännön rikkomisesta ilmoittaminen

Epäiletkö kolmantena osapuolena toimivan kumppanin rikkovan tätä käytäntöä? Ilmoita siitä Googlelle:

Ilmoita kolmansia osapuolia koskevan käytännön rikkomisesta

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
11042757661522224678
true
Ohjekeskushaku
true
true
true
true
true
73067