Googlen kolmansia osapuolia koskeva käytäntö

Tämä käytäntö koskee kaikkia kolmansia osapuolia, jotka ostavat tai hallinnoivat Google-mainontatuotteita asiakkaidensa puolesta.

Vastuullisuus on yksi Googlessa mainostamisen perusperiaatteista. Haluamme varmistaa, että mainostajat (työskentelevätpä he suoraan Googlen kanssa tai eivät) ymmärtävät, millaisia tuloksia Google-mainonnalla voi saada ja mitä he voivat odottaa yhteistyöstä kolmansina osapuolina toimivien kumppaneiden kanssa.

Googlen kolmansia osapuolia koskeva käytäntö kattaa kolme osa-aluetta:

Avoimuutta koskevat vaatimukset

Jotta mainostajat voivat saada kattavan kuvan Googlessa mainostamisen eduista, heillä on oltava tarvittavat tiedot perusteltujen päätösten tekemiseen. Siksi Google edellyttää, että kaikkien kolmantena osapuolena toimivien kumppanien on avoimesti esitettävä kaikki kyseisiin päätöksiin vaikuttavat tiedot. Alla kuvattujen vaatimusten lisäksi kolmansien osapuolten on pyrittävä parhaansa mukaan välittämään asiakkailleen muita olennaisia tietoja niitä pyydettäessä.

Google-mainontakulut ja ‑kehitystiedot

Jos sinun ja Googlen välillä sovellettavissa mainontakäyttöehdoissa edellytetään kuukausittaisen kehitysraportin toimittamista asiakkaille, raporttiin on sisällytettävä tiedot kuluista, klikkauksista ja näyttökerroista Google-mainontatilin tasolla. Google-mainontakulutiedoissa asiakkaalle on ilmoitettava Googlen veloittama tarkka summa ilman omia palkkioitasi.

Jos lähetät asiakkaalle muita kuin yllä kuvattuihin vähimmäisvaatimuksiin kuuluvia kulu- tai kehitysraportteja, kyseisten raporttien on liityttävä tiettyihin Googlen mainostustuotteisiin. Jos lähetät asiakkaillesi esimerkiksi päivittäisen kulu- ja kehitysraportin avainsanatasolla koskien kaikkia mainosverkostoja, tällöin sinun ole lähetettävä myös erityisesti Google Adsin avainsanoja koskevat päivittäiset kulu- ja kehitysraportit.

Googlen mainontakulu- ja kehitysraportit on lähetettävä asiakkaille siten, että asiakkaan on helppo käyttää niitä, esimerkiksi sähköpostitse tai verkkosivuston kautta. Vaihtoehtoisesti voit antaa asiakkaiden itse kirjautua Google-mainontatileilleen ja tarkastella omia kulu- ja kehitystietojaan. Lue lisätietoja tilin käyttöoikeuden jakamisesta.

Hallinnointipalkkiot

Kolmannet osapuolet veloittavat usein hallinnointipalkkion tarjoamistaan arvokkaista palveluista. Mainostajille on ilmoitettava, jos heiltä aiotaan veloittaa kyseisiä palkkioita. Jos veloitat hallinnointipalkkion (Google Adsin tai AdWords Expressin maksujen lisäksi), siitä on ilmoitettava asiakkaalle. Vähimmäisedellytyksenä on, että ilmoitat uusille asiakkaille asiasta kirjallisesti ennen ensimmäistä myyntitapahtumaa ja että palkkion summa eritellään asiakkaiden laskuissa.

Ilmoitusasiakirjan jakaminen

Mainostajat haluavat tietää, mitä he voivat odottaa yhteistyöltä kolmantena osapuolena toimivan kumppanin kanssa. Tämä on erityisen tärkeää mainostajille, joilla on pieni mainontabudjetti ja joilla ei välttämättä ole samoja resursseja ja asiantuntemusta kuin suurilla mainostajilla. Siksi ensisijaisesti pienten ja keskisuurien mainontabudjettien asiakkaiden parissa työskentelevien kolmansien osapuolten on jaettava asiakkailleen Yhteistyö kolmansien osapuolten kanssa ‑ilmoitusasiakirja.

Jos vähintään 80 prosenttia asiakkaistasi käyttää kuukaudessa Google Ads- tai AdWords Express ‑mainontaan alle 1 000 dollaria (tai vastaavan summan paikallisessa valuutassa), sinun on jaettava ilmoitusasiakirja kaikille asiakkaillesi, jotka ostavat Google Adsin tai AdWords Expressin kauttasi. Ilmoitusasiakirjan on oltava helposti löydettävissä verkkosivustollasi. Hyväksyttäviä sijainteja ovat esimerkiksi etusivun alatunniste, sivustosi mainostajaosio, mainostajien raporttien hallintapaneeli tai sivustosi tuote- ja palveluosio. Lisäksi sinun on uusien myyntitapahtumien tai uusimisten yhteydessä kerrottava asiakkaille verkkosivustollasi olevasta ilmoituksesta, lähetettävä heille digitaalinen kopio sähköpostitse tai postitettava tulostettu kopio.

Google Adsin tai AdWords Expressin asiakastunnukset

Mainostajien on tärkeää voida ottaa yhteyttä suoraan Googleen, jos heillä on kolmantena osapuolena toimivaan kumppaniin liittyviä ongelmia. Jotta Google voi asianmukaisesti tutkia asiaa ja auttaa mainostajaa, kolmantena osapuolena toimivan kumppanin on pyydettäessä toimitettava asiakkaan Google Ads- tai AdWords Express ‑tilien asiakastunnukset asiakkaalle. Lue lisätietoja Google Ads ‑asiakastunnuksen tai AdWords Express ‑asiakastunnuksen löytämisestä.

Kielletyt käytännöt

Virheelliset, harhaanjohtavat tai epärealistiset väitteet

Mainostajien on pystyttävä valitsemaan kolmantena osapuolena toimiva kumppaninsa luotettavien tietojen perusteella, joten sinun on kerrottava omasta yrityksestäsi, palveluistasi ja kyseisistä palveluista veloitettavista palkkioista sekä odotettavissa olevista tuloksista rehellisesti ja todenmukaisesti. Älä esitä virheellisiä, harhaanjohtavia tai epärealistisia väitteitä.

Kolmantena osapuolena toimivat kumppanit eivät esimerkiksi saa

 • väittää virheellisesti olevansa kumppanuussuhteessa Googlen kanssa
 • väittää voivansa taata parhaimmat sijoittelut Googlessa
 • väittää mainosten näkyvän Google-haussa kaikkina aikoina
 • antaa väärää tietoa ilmaisista Google-tuotteista väittämällä niitä maksullisiksi tuotteiksi
 • antaa virheellisiä tietoja siitä, miten Google Adsin kulut lasketaan
 • väittää pystyvänsä tarjoamaan rajoittamattoman määrän klikkauksia.

Häiritsevä, ahdisteleva tai epäluotettava toiminta

Kolmantena osapuolena toimivan kumppanin on tarjottava yhtä laadukasta palvelua mainostajille kuin mitä he saisivat asioidessaan suoraan Googlen kanssa. Älä siis käytä häiritseviä, ahdistelevia tai epäselviä myyntikäytäntöjä ollessasi yhteydessä potentiaalisiin tai nykyisiin asiakkaisiin.

Kolmantena osapuolena toimivat kumppanit eivät esimerkiksi saa

 • soittaa jatkuvasti odottamattomia markkinointipuheluita potentiaalisille asiakkaille
 • painostaa mainostajaa kohtuuttomasti liittymään palveluun tai pysymään kumppanin asiakkaana
 • pyytää toista henkilöä suorittamaan Googlen sertifiointikokeita puolestaan
 • harjoittaa tietojenkalastelua
 • tarjota Google Ads ‑kuponkeja maksua vastaan.

Tiliasetusten vaatimukset

Yksi mainostaja tiliä kohden

On erittäin tärkeää, että kullakin mainostajalla on oma tili Google Adsin laatupisteiden pitämiseksi yhdenmukaisina. Koska Google Adsin laatupisteet perustuvat tilihistoriaan, eri mainostajien liittäminen samalle tilille voi aiheuttaa sen, että laatupisteet määräytyvät virheellisesti vain yhden yksittäisen mainostajan menestyksen perusteella. Yhdellä tilillä näytetään vain yksi mainos tiettyä avainsanaa kohti, joten mainostajien liittäminen samalle tilille voi rajoittaa muiden mainostajien mainosten näyttämistä. Tästä syystä Google edellyttää erillisen tilin käyttämistä kullekin hallinnoimallesi mainostajalle.

Tietoja Googlen käytännöistä

On tärkeää, että tutustut Googlen kolmansia osapuolia koskeviin käytäntöihin ja olet selvillä niihin tehtävistä muutoksista. Jos mielestämme rikot käytäntöjämme, saatamme ottaa sinuun yhteyttä, tarkastaa toimintasi yksityiskohtaisesti ja pyytää sinua ryhtymään korjaustoimiin. Toistuvat vakavat rikkomukset voivat johtaa mainontasi lopettamiseen Googlessa. Saatamme myös ilmoittaa tilanteesta asiakkaillesi.

Esimerkiksi seuraavat käytännöt koskevat kolmansia osapuolia muiden voimassa olevien käyttöehtojen ja käytäntöjen lisäksi:

Toimintaohjeet

Toimi seuraavasti, jos sivustosi tai sovelluksesi on jäädytetty, koska se on kolmansia osapuolia koskevan käytännön vastainen.

Kolmansia osapuolia koskevan käytännön rikkomukset
 1. Lue edellä mainittu käytäntö, niin saat lisätietoja kielletyistä toimintatavoista. Seuraavassa on lueteltu yleisiä syitä sille, miksi sivustosi on saatettu jäädyttää:
  • Väität virheellisesti kuuluvasi Googlen kolmannen osapuolen ohjelmaan, kuten Google Partners ‑ohjelmaan. Sivustollasi saattaa esimerkiksi olla sisältöä, jossa esitetään tällaisia väitteitä, tai Googlen kolmannen osapuolen ohjelman tunnus, jota yritykselläsi ei ole oikeutta käyttää.
  • Takaat parhaan mainoksen sijoittelun Googlessa tai tarjoat rajoittamattoman määrän klikkauksia verkkosivustollasi.
 2. Korjaa mainoksen kohde. Jos et voi korjata mainoksen kohdetta, päivitä mainokselle uusi, tämän käytännön mukainen kohde.
 3. Muokkaa mainosta. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkistettaviksi.

  Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainoksista vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin.

Käytännön rikkomisen seuraukset

Sääntöjen noudattamistarkistukset: Google voi milloin tahansa tarkistaa, noudattaako yrityksesi kolmansia osapuolia koskevia sääntöjä. Sinun on pyydettäessä toimitettava Googlelle käytäntöjen noudattamista koskevat tiedot kohtuullisen ajan kuluessa ja korjattava mahdolliset puutteet nopeasti käytäntöjen mukaisiksi. Saatamme varmistaa käytännön noudattamisen ottamalla yhteyttä myös asiakkaisiisi.

Ilmoitus käytännön rikkomisesta: Jos havaitsemme sinun rikkovan kolmansia osapuolia koskevaa käytäntöä, otamme sinuun yhteyttä ja pyydämme korjaamaan puutteet. Jos pyydettyjä korjauksia ei tehdä määräajassa, saatamme ryhtyä toimenpiteisiin. Jos rikkomukset ovat vakavia tai toistuvia, saatamme ryhtyä toimenpiteisiin heti ilman erillistä ilmoitusta.

Jäsenyyden jäädytys kolmannen osapuolen ohjelmassa: Jäsenyytesi Googlen kolmannen osapuolen ohjelmissa, kuten Google Partners ‑ohjelmassa, perustuu kolmansia osapuolia koskevan käytännön noudattamiseen. Jäsenyyttäsi voidaan rajoittaa tai se voidaan jäädyttää, jos havaitsemme sinun rikkovan Googlen käytäntöjä etkä pyynnöistämme huolimatta korjaa havaittuja puutteita.

Mainostilin jäädyttäminen: Vakava sääntörikkomus voi johtaa Google-mainostiliesi jäädyttämiseen. Toistuvat tai etenkin vakavat sääntörikkomukset voivat johtaa Google-mainostiliesi pysyvään jäädyttämiseen, minkä jälkeen et voi enää mainostaa Googlessa. Saatamme myös ilmoittaa tilanteesta asiakkaillesi.

Kolmansia osapuolia koskevan käytännön rikkomisesta ilmoittaminen

Epäiletkö kolmantena osapuolena toimivan kumppanin rikkovan tätä käytäntöä? Ilmoita siitä Googlelle:

Ilmoita kolmansia osapuolia koskevan käytännön rikkomisesta

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?