Google'i kolmanda osapoole eeskirjad

Need eeskirjad kehtivad kõikide Google'i reklaamiteenuseid klientide nimel ostvate või haldavate kolmandate osapoolte kohta.

Vastutus on Google'i reklaamiteenuste üks tähtsamaid põhimõtteid ja me soovime, et reklaamijad – olenemata sellest, kas nad teevad Google'iga vahetult koostööd või mitte – mõistaksid, kuidas Google'i reklaamiteenused nende heaks töötavad ja mida kolmandast osapoolest partneritelt oodata.

Meie kolmanda osapoole eeskirjad hõlmavad kolme teemat.

Läbipaistvuse nõuded

Selleks et reklaamijad mõistaksid täielikult Google'is reklaamimise eeliseid, on neil teadlike otsuste tegemiseks vaja õiget teavet. Seetõttu nõuame, et kõik kolmanda osapoole partnerid annaksid läbipaistvat teavet, mis mõjutab neid otsuseid. Peale allpool kirjeldatud nõuetele vastamise peavad kolmandad osapooled mõistlikkuse piires esitama klientidele nõudmisel muud asjakohast teavet.

Google'i reklaamikulud ja reklaamide toimivus

Kui teie ja Google'i vahelised kohaldatavad teenusetingimused nõuavad, et klientidele tuleb iga kuu esitada toimivusaruanne, peate sinna lisama Google'i reklaamikonto taseme kulude, klikkide ja näitamiste andmed. Klientidele Google'i reklaamikulude andmeid jagades esitage täpsed summad, mille ulatuses Google tasu võtab, ja jätke kõrvale teie nõutavad tasud.

Kui esitate lisaks muid kulu- või toimivusaruandeid, mis pole ülalkirjeldatud miinimumnõudega ette nähtud, peavad ka need aruanded olema seotud ainult Google'i reklaamiteenustega. Näiteks kui esitate klientidele päevapõhiseid kulu- ja toimivusaruandeid märksõnatasemel kõikide reklaamivõrgustike kohta, tuleb teil esitada ka eraldi päevapõhised kulu- ja toimivusaruanded Google Adsi märksõnade kohta.

Jagage Google'i reklaamikulu- ja toimivusaruandeid nii, et kliendid saaksid neid hõlpsalt vaadata. Tehke seda näiteks meilitsi või veebisaidi kaudu. Võite ka selle aruandlusnõude täitmiseks võimaldada klientidel otse reklaamikontole sisse logida ning kulu- ja toimivusandmeid vaadata. Vaadake, kuidas jagada juurdepääsu kontole.

Haldustasud

Kolmandad osapooled nõuavad pakutavate väärtuslike teenuste eest sageli haldustasu ja lõppreklaamijad peaksid teadma, kas neil tuleb nende teenuste eest maksta. Kui nõuate lisaks Google Adsi või AdWords Expressi kuludele ka haldustasu, siis andke sellest klientidele teada. Miinimumnõudeks on uute klientide kirjalik teavitamine enne esimest müügitehingut ja tasu avaldamine kliendiarvetel.

Avalikustamisteate jagamine

Kolmandast osapoolest partneriga tehtava koostöö kohta vajavad selgust eriti just väikese eelarvega reklaamijad, kellel ei pruugi olla sama palju ressursse või kogemusi kui suurtel reklaamijatel. Seetõttu peavad kõik kolmandad osapooled, kes pakuvad teenuseid peamiselt väikese või keskmise eelarvega klientidele, jagama kõigi oma klientidega dokumenti Reklaamija juhend: kolmandate osapooltega töötamine.

Kui klientidest 80% või rohkem kulutavad Google Adsis või AdWords Expressis kuu jooksul vähem kui 1000 USA dollarit (või sellega võrdväärse summa kohalikus valuutas), tuleb teil jagada avalikustamisteadet kõikide klientidega, kes ostavad teilt Google Adsi või AdWords Expressiga seotud teenuseid. Lisage avalikustamisteate link oma veebisaidile ja veenduge, et see oleks hõlpsasti leitav. Teate jaoks sobivad asukohad on näiteks avalehe jalus, saidi reklaamijate jaotis, reklaamijate aruandluse juhtpaneel või saidi toodete ja teenuste jaotis. Peale selle tuleb teil lepingute uuendamisel ja uute lepingute sõlmimisel teavitada kliente sellest, et avalikustamisteade on teie veebisaidil saadaval, saates neile teate koopia meilitsi või selle prinditud koopia posti teel.

Google Adsi või AdWords Expressi kliendi-ID-d

Reklaamijad peavad kolmandast osapoolest partneriga seotud küsimuste korral saama Google'iga otse ühendust võtta. Selleks et Google saaks probleeme uurida ja reklaamijat abistada, tuleb teil nõudmise korral kliendile esitada tema Google Adsi või AdWords Expressi konto kliendi-ID. Lugege teavet Google Adsi kliendi ID või AdWords Expressi kliendi ID leidmise kohta.

Keelatud toimingud

Valed, eksitavad või ebarealistlikud väited

Soovime, et reklaamijad teeksid teadlikke otsuseid kolmanda osapoole partneritega koostöö tegemise kohta. See tähendab, et teil tuleb ausalt ja selgelt kirjeldada oma ettevõtet, teenuseid, teenustega seotud kulusid ning eeldatavaid tulemusi. Ärge esitage valesid, eksitavaid ega ebarealistlikke väiteid.

Näited

 • Teie ja Google'i vahelise seose kohta valeväidete esitamine
 • Parima paigutuse garanteerimine Google'is
 • Väitmine, et reklaamid ilmuvad Google'i otsingus kogu aeg
 • Tasuta Google'i toodete esitlemine paigutusepõhiste tasudega toodetena
 • Valeväidete esitamine Google Adsi kulude arvutamise kohta
 • Piiramatu hulga klikkide pakkumine

Ahistav, solvav või ebausaldusväärne käitumine

Reklaamijad peavad kolmanda osapoole partnerilt saama sama suurepärast teenust kui Google'iga vahetut koostööd tehes. Seetõttu ärge käituge potentsiaalsete või olemasolevate klientidega suheldes ahistavalt, solvavalt ega ebausaldusväärselt.

Näited

 • Potentsiaalsetele klientidele telefonitsi korduvalt müügipakkumiste tegemine
 • Reklaamija sobimatu survestamine teie agentuuriga liitumiseks või koostöö jätkamiseks
 • Teistel teie eest Google'i sertifitseerimiseksamite teha laskmine
 • Andmepüük
 • Google Adsi kupongide müümine

Konto seadistamise nõuded

Üks reklaamija konto kohta

Google Adsi kvaliteediskoori tervikluse huvides tuleb iga lõppreklaamija jaoks luua eraldi konto. Kuna konto ajalugu on Google Adsi kvaliteediskoori üks tähtsamaid osi, võib ühel kontol mitme reklaamija reklaamide haldamine põhjustada olukorra, kus kvaliteediskoorid ei kajasta iga reklaamija toimivust õigesti. Peale selle näitame kindla märksõna korral vaid üht reklaami konto kohta, mistõttu võib ühel kontol mitme reklaamija haldamine ebaõiglaselt piirata nende reklaamijate reklaamide esitamist. Seetõttu peate iga hallatava lõppreklaamija puhul kasutama eraldi kontot.

Teave meie eeskirjade kohta

Tutvuge kindlasti põhjalikult Google'i kolmanda osapoole eeskirjadega ja hoidke end nendega kursis. Kui arvame, et rikute meie eeskirju, võime teiega ühendust võtta, uurida põhjalikult teie tegevust ja nõuda tegevuste muutmist. Korduvate või ränkade rikkumiste korral võime keelata teil meie reklaamiteenuste kasutamise ja võtta ühendust teie klientidega, et neid sellest teavitada.

Need eeskirjad kehtivad lisaks olemasolevatele tingimustele ja eeskirjadele, mis võivad kehtida kolmandatele osapooltele, sealhulgas järgmised.

Mida saate teha?

Kui teie sait või rakendus on kolmanda osapoole eeskirjade rikkumise tõttu peatatud, toimige järgmiselt.

Kolmanda osapoole rikkumised
 1. Lugege ülalolevaid eeskirju, et teada saada, milline käitumine on keelatud. Sagedased põhjused saidi peatamiseks on järgmised.
  • Valeväited Google'i kolmanda osapoole programmi liikmesuse kohta (näiteks Google'i partneri tiitel). See võib hõlmata selliseid väiteid sisaldava sisu hostimist või sellise Google'i kolmanda osapoole märgi kuvamist, milleks teie ettevõttel pole õigust.
  • Garantiide andmine Google'is parima reklaamipaigutuse hankimise kohta või veebisaidi piiramatute klikkide müümine.
 2. Parandage reklaami sihtkohta. Kui te ei saa reklaami sihtkohta parandada, määrake reklaamile uus sihtkoht, mis järgib neid eeskirju.
 3. Muutke reklaami. Sel juhul saadetakse reklaam ja selle sihtkoht uuesti ülevaatamisele.

  Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuid kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust, võib see kauem aega võtta.

Mis juhtub eeskirjade rikkumisel?

Eeskirjade järgimise ülevaatus: võime igal ajal teie ettevõtte üle vaadata veendumaks, et järgite kolmanda osapoole eeskirju. Kui võtame teiega ühendust eeskirjade järgimisega seotud teabe taotlemiseks, tuleb teil aegsasti vastata ja teha vajaduse korral kiiresti muudatusi eeskirjade järgimiseks. Võime eeskirjade järgimise kontrollimiseks võtta ühendust ka teie klientidega.

Eeskirjade rikkumisest teavitamine: kui arvame, et rikute kolmanda osapoole eeskirju, võtame teiega tavaliselt ühendust ja palume tegevust muuta. Kui te ei tee vajalikke muudatusi ettenähtud ajaperioodi jooksul, võime jõustada vajalikud meetmed. Ränkade või korduvate rikkumiste puhul võime vajalikud meetmed võtta kohe ja ette teatamata.

Kolmanda osapoole programmi peatamine: Google'i kolmanda osapoole programmides (nagu Google Partners) osalemise eeldus on kolmanda osapoole eeskirjade järgimine. Kui leiame, et rikute meie eeskirju ega tee eeskirjade järgimise kontrollimisel meiega koostööd, võidakse teie osalemist piirata või osalemine peatada.

Reklaamikonto peatamine: eeskirjade ränga rikkumise korral võime teie Google'i reklaamikontod peatada. Eeskirjade korduva või ränga rikkumise korral võidakse teie Google'i reklaamikontod jäädavalt peatada ja teil võidakse Google'is reklaamimine keelata. Lisaks võime võtta ühendust teie klientidega, et neid sellest teavitada.

Kolmanda osapoole eeskirjade rikkumisest teavitamine

Kas arvate, et kolmandast osapoolest partner rikub neid eeskirju? Andke meile teada.

Kolmanda osapoole eeskirjade rikkumisest teavitamine

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?