Zásady společnosti Google pro třetí strany

K poskytování přeložených verzí centra nápovědy vedou společnost Google praktické důvody. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Chcete-li tento článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Tyto zásady se vztahují na všechny třetí strany, které jménem svých zákazníků kupují inzerci nebo ji jejich jménem spravují.

Alfou a omegou inzerce na Googlu je odpovědnost. Rádi bychom měli jistotu, že inzerenti (bez ohledu na to, zda přímo spolupracují se společností Google nebo ne) chápou, jakým způsobem jim inzerce na Googlu přináší výhody a co od partnerů z řad třetích stran můžou očekávat.

Naše zásady týkající se třetích stran se dají rozdělit do tří oblastí:

Požadavky na transparentnost

Pokud si mají inzerenti plně uvědomit všechny výhody inzerce na Googlu, musí mít správné informace, aby se mohli informovaně rozhodovat. Proto od všech našich partnerů z řad třetích stran vyžadujeme, aby transparentně uváděli všechny údaje, které by na takovéto rozhodování mohly mít vliv. Kromě toho, že třetí strany musí splnit požadavky uvedené níže, musí také vynaložit přiměřené úsilí a poskytnout zákazníkovi na vyžádání další relevantní informace.

Reklamní náklady a výkon na Googlu

Pokud příslušné smluvní podmínky inzertní služby upravující vztah mezi vámi a společností Google vyžadují, abyste zákazníkům měsíčně poskytovali přehledy výkonu, je třeba v nich uvádět údaje o nákladech, kliknutích a zobrazení na úrovni inzertního účtu Google. Když zákazníkům předkládáte údaje o reklamních nákladech na Googlu, uvádějte přesné částky, které si Google účtuje. Nezapočítávejte do nich své vlastní účtované poplatky.

Pokud zákazníkům předkládáte jiné přehledy nákladů nebo výkonu nad rámec výše popsaných minimálních požadavků, musí tyto přehledy zároveň konkrétně uvádět údaje týkající se inzertních služeb Google. Pokud třeba zákazníkům uvádíte denní náklady a přehledy výkonu na úrovni klíčových slov v rámci všech inzertních sítí, pak také musíte konkrétně uvést přehledy týkající se denních nákladů a výkonu klíčových slov Google Ads.

Přehledy reklamních nákladů a výkonu Google zákazníkům sdělujte tak, aby se k nim snadno dostali (například prostřednictvím e‑mailu nebo na vašem webu). Případně můžete tyto požadavky na přehledy splnit tak, že zákazníkům umožníte, aby se přihlásili ke svému inzertnímu účtu na Googlu a údaje o nákladech a výkonu si prohlédli přímo. Zjistěte, jak sdílet přístup k účtu.

Poplatky za správu

Služby, které třetí strany poskytují, mají svou hodnotu, a proto si za ně často účtují určité poplatky. O této skutečnosti by koncové inzerenty měly informovat. Jestliže si tedy účtujete poplatek za správu (mimo náklady na služby Google Ads nebo AdWords Express), své zákazníky o tom informujte. Minimálně byste vždy měli písemně informovat nové zákazníky, a to dříve, než jim poprvé něco prodáte. Poplatek by měl být uveden i na faktuře.

Poskytnutí informačního dokumentu

Pro inzerenty je důležité vědět, co mají při spolupráci s partnerskou třetí stranou očekávat – to platí zejména u těch, kteří operují s malým rozpočtem a nejspíš nemají takové prostředky a odborné znalosti jako velcí zadavatelé reklamy. Proto musí třetí strany, které svoje služby primárně poskytují zákazníkům s malým nebo středně velkým rozpočtem, všechny své zákazníky seznámit s Průvodcem inzercí: spolupráce s třetími stranami.

Pokud 80 % vašich zákazníků nebo více utratí měsíčně za služby Google Ads nebo AdWords Express méně než 1 000 $ (či odpovídající částku v místní měně), musíte informační dokument poskytnout všem zákazníkům, kteří si od vás kupují služby Google Ads nebo AdWords Express. Odkaz na informační dokument by měl být na dobře viditelném místě na webu. Příklady přípustných míst: zápatí domovské stránky, část webu určená pro inzerenty, hlavní panel s přehledy inzerentů nebo část webu věnovaná produktům či službám. V případě nového prodeje nebo obnoveného poskytování služeb musíte zákazníky navíc upozornit na přítomnost informačního dokumentu na webu, a to tak, že jim e‑mailem zašlete elektronickou kopii nebo tištěnou kopii poštou.

Číslo zákazníka Google Ads nebo AdWords Express

Je důležité, aby se inzerenti mohli přímo obrátit na Google, pokud mají na partnera třetí strany nějaké stížnosti. Aby mohla společnost Google tyto záležitosti řádně prošetřit a inzerentovi nějakým způsobem pomoci, potřebujeme, abyste svým zákazníkům na požádání poskytli příslušná čísla zákazníka k jejich účtům Google Ads nebo AdWords Express. Přečtěte si, jak zjistit číslo zákazníka Google Ads nebo AdWords Express.

Zakázané postupy

Nepravdivá, zavádějící nebo nerealistická tvrzení

Chceme, aby inzerenti měli při rozhodování o případné spolupráci s partnerskými třetími stranami k dispozici potřebné informace. Znamená to, že byste měli otevřeně a pravdivě popsat svou společnost, své služby, uvést jejich ceny a výsledky, které mohou inzerenti očekávat. Netvrďte nic, co není pravda nebo je zavádějící či nerealistické.

Příklady:

 • tvrzení, že jste přidruženým subjektem společnosti Google,
 • tvrzení, že dokážete zaručit nejvyšší umístění na Googlu,
 • tvrzení, že se reklamy budou ve vyhledávání Google zobrazovat stále,
 • tvrzení, že se u bezplatných služeb Google platí za umístění,
 • nepravdivá tvrzení ohledně výpočtu nákladů na službu Google Ads,
 • nabízení neomezeného počtu kliknutí.

Obtěžující, urážlivé nebo nedůvěryhodné chování

Inzerentům by se mělo od partnerských třetích stran dostat stejně skvělých služeb, jako by spolupracovali přímo se společností Google. K potenciálním nebo stávajícím zákazníkům se proto nechovejte urážlivě, nedůvěryhodně a ani je svým jednáním neobtěžujte.

Příklady:

 • opakované nevyžádané telefonáty potenciálním zákazníkům (cold calling),
 • nepřiměřený nátlak na inzerenta, aby se zaregistroval nebo zůstal u vaší agentury,
 • necháte se na certifikačních zkouškách Google zastupovat jinou osobou,
 • phishing,
 • nabízení poukazů Google Ads za úplatu.

Požadavky na založení účtu

Jeden inzerent, jeden účet

Má-li být zachována důvěryhodnost skóre kvality Google Ads, je naprosto nezbytné, abyste pro každého koncového inzerenta měli samostatný účet. Historie účtu představuje klíčový faktor skóre kvality Google Ads. Pokud byste v jednom účtu měli větší počet inzerentů, mohla by skóre kvality nepřesně vyjadřovat výkon jednotlivých inzerentů. Kromě toho ke každému klíčovému slovu zobrazíme z každého účtu jenom jednu reklamu. Pokud byste v jednom účtu měli inzerentů více, mohli byste těmto inzerentům nespravedlivě omezit zobrazování reklam. Proto požadujeme, abyste pro každého koncového inzerenta pod vaší správou používali samostatný účet.

O našich zásadách

Je důležité, abyste se se zásadami společnosti Google týkajícími se třetích stran seznámili a znali jejich aktuální znění. Pokud se budeme domnívat, že naše zásady porušujete, můžeme vás kontaktovat za účelem podrobného přezkoumání vašich postupů a případně vás požádat o provedení nápravných akcí. Dojde-li k opakovanému nebo závažnému porušování zásad, můžeme vaši inzerci u nás zastavit a informovat o tom vaše zákazníky.

Tyto zásady doplňují stávající podmínky a zásady, které se na třetí strany můžou případně vztahovat. Patří mezi ně tyto dokumenty:

Co můžete udělat

Níže naleznete doporučený postup pro případ pozastavení vašeho webu či aplikace z důvodu porušení zásad pro třetí strany.

Porušování zásad pro třetí strany
 1. Přečtěte si výše uvedené zásady. Dozvíte se, jaké chování nepovolujeme. Mezi obvyklé důvody pozastavení webu patří například:
  • Klamné tvrzení o získání určitého statusu v programu Google pro třetí strany (například v programu Google Partners). Patří sem rovněž hostování obsahu, který tato tvrzení uvádí, případně zobrazování odznaku programu Google pro třetí strany, na nějž vaše společnost nemá nárok.
  • Záruka nejlepšího umístění reklamy na Googlu či prodej neomezeného počtu kliknutí na webu.
 2. Opravte cíl reklamy. Pokud nemůžete opravit cíl reklamy, aktualizujte reklamu. Stanovte takový cíl, který zásady splňuje.
 3. Upravte reklamu. Reklama i její cíl tak budou znovu odeslány ke kontrole.

  Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to však může trvat i déle.

Co se stane, když zásady porušíte

Kontrola dodržování zásad: Máme právo kdykoli zkontrolovat, zda vaše firma splňuje zásady týkající se třetích stran. Pokud se na vás obrátíme s žádosti, abyste nám poskytli informace související s dodržováním zásad, jste povinni včas odpovědět a neprodleně učinit jakékoli nápravné kroky, které budou k zajištění souladu s našimi zásadami potřeba. Dodržování zásad můžeme ověřovat i u vašich zákazníků.

Oznámení o porušení zásad: Pokud se domníváme, že porušujete zásady pro třetí strany, obvykle vás požádáme o provedení příslušné nápravné akce. Pokud požadovaná opatření ve stanovené lhůtě neprovedete, můžeme přistoupit k jejich vymáhání. Dojde-li k závažnému nebo opakovanému porušování zásad, můžeme zasáhnout okamžitě a bez oznámení.

Pozastavení účasti v programech pro třetí strany: Vaše účast v programech Google pro třetí strany, například Google Partners, je podmíněna tím, že budete dodržovat zásady týkající se třetích stran. Pokud zjistíme, že je porušujete, nebo s námi nebudete při kontrole jejich dodržování vaší firmou spolupracovat, může být vaše účast omezena nebo pozastavena.

Pozastavení inzertního účtu: Pokud zásady porušíte závažným způsobem, můžeme vám pozastavit inzertní účet Google. Budete-li zásady porušovat opakovaně nebo obzvlášť závažným způsobem, můžeme vaše inzertní účty Google trvale deaktivovat, čímž přijdete o možnost inzerovat na Googlu. O této skutečnosti můžeme navíc informovat i vaše zákazníky.

Nahlášení porušení zásad pro třetí strany

Domníváte se, že vaše partnerská třetí strana tyto zásady porušuje? Dejte nám vědět:

Nahlášení porušení zásad pro třetí strany

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false