Wettelijke vereisten

Google biedt vertaalde versies van het Helpcentrum om het gebruikers gemakkelijker te maken. Deze vertalingen hebben echter geen invloed op de inhoud van ons beleid. Voor handhaving van het beleid is de Engelse versie leidend. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

Display & Video 360-gebruikers moeten voldoen aan dit Google Ads-beleid. Ga naar het Helpcentrum van Display & Video 360 voor aanvullende beperkingen.

We verwachten dat alle adverteerders voldoen aan de lokale wetten in elk gebied dat hun advertenties targeten, in aanvulling op het standaardbeleid van Google Ads. We nemen over het algemeen het zekere voor het onzekere bij de toepassing van dit beleid, omdat we geen content willen toestaan waarvan de wettigheid twijfelachtig is.

Hieronder vindt u voorbeelden van landspecifieke wettelijke vereisten, maar houd er rekening mee dat dit geen volledige lijst is. We verwachten dat adverteerders zelf onderzoek doen naar de lokale regelgeving voor elke locatie die hun advertenties targeten.Meer informatie over wat er gebeurt als u ons beleid schendt

Bepaalde landen, branches en handelsverenigingen hebben hun eigen zelfregulerende codes voor reclame en marketing. Een lijst met een aantal van deze codes vindt u hier. Adverteerders op Google moeten, waar relevant, verwijzen naar deze codes.

Als we een geldig juridisch verzoek krijgen waarin staat dat uw advertenties inbreuk maken op lokale wetgeving, of toepasselijke regelgeving of gedragscode, kunnen we ze lokaal afkeuren in de jurisdictie waar ze illegaal zijn.

Juridische verzoeken om content te verwijderen kunnen worden ingediend door elke gebruiker of overheidsentiteit bij Google via het juridische helpcentrum op g.co/legal.

Omdat we de transparantie willen waarborgen, kan een exemplaar van elk juridische verzoek dat we krijgen naar het Lumen-project worden gestuurd voor publicatie. Adverteerders kunnen op Lumen informatie vinden over klachten tegen hun advertenties door te zoeken op de relevante Ads-URL.

Adverteerders kunnen ook contact opnemen met Google Ads-support als ze andere vragen hebben over juridische verwijderingsverzoeken. We raden adverteerders aan om de klacht in eerste instantie rechtstreeks af te handelen met de eiser die de juridische informatie heeft ingediend.

Bekijk het Transparantierapport voor aanvullende gegevens over de verzoeken die we krijgen van auteursrechteigenaren en overheden om informatie te verwijderen uit onze producten.

Schending van handelssancties

 

Adverteerders moeten zich schikken naar toepasselijke sancties en exportregelgeving, waaronder sancties die zijn opgelegd door het Office of Foreign Assets Control (OFAC), en ermee akkoord gaan dat zij er niet de oorzaak van zullen zijn dat Google deze regels schendt. U kunt Ads niet gebruiken voor of namens beperkte entiteiten of individuen. U kunt Ads niet gebruiken voor of namens entiteiten of individuen die zich in gesanctioneerde landen of regio's bevinden.

Bovendien is Ads niet beschikbaar voor entiteiten of individuen waarvoor beperkingen gelden op grond van toepasselijke handelssancties en nalevingswetgeving voor export. Ads is ook niet beschikbaar voor entiteiten of individuen die eigendom zijn van of worden beheerd door of optreden voor of namens dergelijke beperkte entiteiten of individuen.

Het volgende is niet toegestaan:

rood kruis Advertentiecampagnes die geografisch landen of gebieden onder embargo targeten

rood kruis Advertentiecampagnes die worden weergegeven namens bedrijven die zijn gevestigd in landen of regio's onder embargo, zelfs als de accounteigenaar niet is gevestigd in een land of regio onder embargo

rood kruis Advertentiecampagnes die worden uitgevoerd door of namens entiteiten of individuen waarvoor beperkingen gelden op grond van toepasselijke handelssancties en -regelgeving

Opmerking: Google moet zich schikken naar de sancties die zijn opgelegd door het OFAC. Entiteiten en individuen waarvoor beperkingen gelden, mogen geen Google Ads-account maken of gebruiken en anderen mogen Google Ads niet namens hen gebruiken. Mensen die zijn gevestigd in of gewoonlijk wonen in landen of gebieden onder embargo, mogen geen Google Ads-account maken of gebruiken. Momenteel gelden er embargo's tegen Cuba, Iran, de Krim, Noord-Korea, Syrië en de zogenoemde Volksrepubliek Donetsk en Volksrepubliek Loehansk.

Richtlijn voor audiovisuele mediadiensten

Voor adverteerders die hun advertenties targeten in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, kan dit betekenen dat u moet voldoen aan de vereisten van de Richtlijn voor audiovisuele mediadiensten (Audiovisual Media Services Directive, AVMSD) zoals geïmplementeerd in het getargete land. We hebben artikel 9 van deze richtlijn hieronder ter referentie opgenomen.

Dit is geen volledige lijst van de lokale wettelijke vereisten in elk land en adverteerders zijn er nog steeds verantwoordelijk voor de lokale wetgeving waar uw bedrijf actief is en in alle regio's die uw advertenties targeten, te onderzoeken en na te leven.

Artikel 9

1. De lidstaten zorgen ervoor dat audiovisuele commerciële communicatie door onder hun bevoegdheid vallende aanbieders van mediadiensten aan de volgende eisen voldoet:
(a) Audiovisuele commerciële communicatie moet gemakkelijk als zodanig herkenbaar zijn. Audiovisuele commerciële communicatie in de vorm van sluikreclame is verboden.
(b) Bij audiovisuele commerciële communicatie mogen geen subliminale technieken worden gebruikt.
(c) Audiovisuele commerciële communicatie mag niet:
(i) de menselijke waardigheid aantasten,
(ii) enige vorm van discriminatie bevatten of bevorderen op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, nationaliteit, godsdienst of levensbeschouwing, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid,
(iii) aansporen tot gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of veiligheid,
(iv) aansporen tot gedrag dat in hoge mate schadelijk is voor het milieu.
(d) Alle vormen van audiovisuele commerciële communicatie voor sigaretten en andere tabaksproducten, en voor elektronische sigaretten en navulverpakkkingen, zijn verboden.
(e) Audiovisuele commerciële communicatie voor alcoholische dranken mag niet specifiek gericht zijn op minderjarigen en mag niet tot overmatig gebruik van dergelijke dranken aanzetten.
(f) Audiovisuele commerciële communicatie voor geneesmiddelen en medische behandelingen die alleen op doktersvoorschrift verkrijgbaar zijn in de lidstaat onder wiens bevoegdheid de aanbieder van mediadiensten valt, is verboden.
(g) Audiovisuele commerciële communicatie mag minderjarigen geen lichamelijke, mentale of zedelijke schade toebrengen. Derhalve mag dergelijke communicatie minderjarigen er niet rechtstreeks toe aanzetten een product of dienst te kopen of te huren door misbruik te maken van hun onervarenheid of goedgelovigheid, hen niet rechtstreeks aanzetten hun ouders of anderen over te halen de aangeprezen producten of diensten te kopen, geen misbruik maken van het bijzondere vertrouwen dat minderjarigen stellen in ouders, leerkrachten of andere personen, en minderjarigen niet zonder gegronde redenen tonen in gevaarlijke situaties.

Lokale wettelijke vereisten

Als u de typen lokale wettelijke vereisten wilt bekijken die Google in advertenties controleert, selecteert u een land in het menu hieronder. Dit is geen volledige lijst van alle lokale wettelijke vereisten of van alle landen. U bent er nog steeds verantwoordelijk voor zelf na te gaan wat de lokale wetten zijn en daaraan te voldoen in landen waar uw bedrijf actief is en in alle regio's die u met uw advertenties target.

 

Australië

rood kruis Een voorbeeld van wat niet is toegestaan

 • Abortusopwekkende medicijnen

Bangladesh

rood kruis Een voorbeeld van wat niet is toegestaan

 • Voedselproducten voor baby's

België

rood kruis Een voorbeeld van wat niet is toegestaan

 • Radardetectieproducten

Brazilië

No issues detected and positive check mark icon Enkele voorbeelden van wat is toegestaan met beperkingen

 • Cosmetica en parfums
 • Meetinstrumenten
 • Geneesmiddelen en kruidengeneesmiddelen

rood kruis Enkele voorbeelden van wat niet is toegestaan

 • Creatine, L-carnitine of carnitine, polifenol de alcachofra
 • Ongeautoriseerde financiële instellingen
 • Niet-geregistreerde bedrijven: Bedrijven voor financiële dienstverlening (zoals banken) en telecommunicatieservices moeten geregistreerd staan bij de juiste lokale autoriteit om te mogen adverteren

China

No issues detected and positive check mark icon Enkele voorbeelden van wat is toegestaan met beperkingen

 • Dierenvoer en -supplementen
 • Onderwijs en training
 • Entertainment, waaronder films, tv-programma's, muziek, dvd's, videogames en gerelateerde content
 • Natuurvoeding
 • Voedselproducten voor baby's
 • Medische apparatuur
 • Online games en puzzels
 • Pesticiden
 • Onroerend goed
 • Religieuze content
 • Zaden en planten: inclusief gewaszaden, boomzaden, graszaden of stekken van waterplanten en aqua- en waterculturen
 • Diergeneesmiddelen

rood kruis Enkele voorbeelden van wat niet is toegestaan

 • Klikpakketten
 • 'Geld terug'-services bij creditcardaankopen
 • Datingsites
 • Drugsverslavingsbehandeling
 • Gamehacks
 • Geslachtsbepaling
 • Politieke content: Google staat niet toe dat advertenties met de volgende content worden weergegeven in China: promotie van namen van staatsinstanties of politiek personeel, kritiek op de Communistische partij of de regering van de Volksrepubliek China, de onafhankelijkheid van Taiwan, de Democratische Partij van Hongkong of de opstand op het Tiananmen-plein
 • Privéservers
 • Apparatuur voor satelliet-tv
 • Seksueel getinte producten
 • Draagmoederschap
 • Claims met superlatieven of vergelijkingen (zoals 'de beste', 'nummer 1', 'beter dan', 'sneller dan'), zelfs als dergelijke claims worden ondersteund door verificatie van derden
 • Tabaksproducten: Google staat de weergave van advertenties waarin namen, handelsmerken, verpakkingen of slogans van tabaksproducten worden gepromoot, niet toe in China

Frankrijk

rood kruis Enkele voorbeelden van wat niet is toegestaan

 • Vaderschapstests: betreft zowel services voor vaderschapstests in een kliniek als vaderschapstests die zelf thuis worden uitgevoerd
 • Radardetectieproducten
 • Scientology

Duitsland

rood kruis Enkele voorbeelden van wat niet is toegestaan

 • HIV-zelftests
 • Radardetectieproducten
 • Scientology
 • Geheime vaderschapstests

Hongkong

rood kruis Een voorbeeld van wat niet is toegestaan

 • Plastische chirurgie: Hieronder vallen operaties met betrekking tot zicht, gehoor, evenwicht, huidziekten, haar of hoofdhuid

India

No issues detected and positive check mark icon Enkele voorbeelden van wat is toegestaan met beperkingen

 • Boekhoudservices: Google staat advertenties waarin boekhoudservices worden gepromoot toe in India, zolang deze geen specifieke accountant promoten
 • Juridische dienstverlening: Google staat advertenties waarin juridische dienstverlening wordt gepromoot toe, zolang deze geen specifieke advocaat promoten
 • Medische services: Google staat advertenties waarin medische services worden gepromoot toe in India, zolang deze geen specifieke arts of geneeskundige promoten

rood kruis Enkele voorbeelden van wat niet is toegestaan

Indonesië

No issues detected and positive check mark icon Een voorbeeld van wat is toegestaan met beperkingen

 • Religieuze content

rood kruis Een paar voorbeelden van wat niet is toegestaan

 • 'Cashback'-services bij creditcardaankopen
 • Services voor postorderbruiden
 • Politieke content: Google staat de weergave van advertenties waarin politieke kandidaten of politieke partijen worden gepromoot, niet toe in Indonesië
 • Seksproducten en accessoires: Google staat de weergave van advertenties waarin seksproducten en accessoires worden gepromoot, zoals vibrators, sekspompen, seksschommels, dildo's, oliën, glijmiddelen en gels, niet toe in Indonesië
 • Geïmporteerde tweedehands kleding

Italië

rood kruis Enkele voorbeelden van wat niet is toegestaan

 • HIV-zelftests
 • Morning-afterpil

Japan

No issues detected and positive check mark icon Enkele voorbeelden van wat is toegestaan met beperkingen

 • Termijncontracten voor grondstoffen: bedrijven die reclame maken voor termijncontracten betreffende grondstoffen, moeten zich registreren bij het ministerie van economische zaken, handel en industrie. Op de website moet een geldig registratienummer worden weergegeven.
 • Financiële consumentenservices en -leningen: bedrijven die reclame maken voor financiële consumentenservices en -leningen, moeten zijn geregistreerd. Als een bedrijf niet is geregistreerd, bepaalt Google of het toestemming krijgt om te adverteren. Daarbij worden sites die de wetgeving betreffende de maximum limiet voor rente niet naleven, niet weergegeven.
 • Creditcards: bedrijven die reclame maken voor creditcards, moeten zich registreren bij de Consumer Credit Industry Association. Op de website moet een geldig registratienummer worden weergegeven.
 • Datingservices: Adverteerders die op Japan getargete online datingservices aanbieden moeten door Google worden gecertificeerd voordat ze via Google Ads kunnen adverteren [certificering aanvragen]. Daarnaast moeten de advertenties de waarschuwing '18禁' of '18+' bevatten.
 • Financiële instellingen: bedrijven die reclame maken voor onroerend goed, banken, waardepapieren, kredietverleners, investeringsadviseurs, creditcardaanbieders of bureaus die in opdracht rekeningen openen, evenals aangesloten entiteiten van de bovengenoemde bedrijven, moeten zich registreren bij de Financial Services Agency of een andere regulerende instantie. Op de website moet een geldig registratienummer worden weergegeven.
 • Geseksualiseerde naaktheid: Google staat geen ongecensureerde geseksualiseerde naaktheid toe in Japan. Geslachtsdelen moeten in Japan onherkenbaar in beeld worden gebracht. Deze advertenties worden geclassificeerd als seksuele content.

rood kruis Enkele voorbeelden van wat niet is toegestaan

 • Financiering op de zwarte markt
 • Camera-voyeurisme
 • 'Geld terug'-services bij creditcardaankopen
 • Alarmnummers (zoals 110 voor de politie of 119 voor de brandweer)
 • Niet-gezinsvriendelijk en seksuele content en services: Hieronder vallen naaktfoto's en video's op live communicatieservices, telefoondatingclubs, seksclubs, dial-a-porn-services, seksuele datingssites en services voor buitenechtelijke verhoudingen en dating.
 • Multi-level marketing
 • Politieke content: Google staat niet toe dat advertenties voor sites die deel uitmaken van een verkiezingscampagne worden weergegeven in Japan.
 • Netnummers waarvoor hogere tarieven worden berekend (zoals 0570 en 0990)

Korea

No issues detected and positive check mark icon Een voorbeeld van wat is toegestaan met beperkingen

 • Alle financieel gerelateerde bedrijven moeten de wettelijk vereiste registraties, licenties, vergunningen of andere soortgelijke goedkeuringen krijgen van de Financial Services Commission of andere regulerende instanties.

rood kruis Enkele voorbeelden van wat niet is toegestaan

 • Online speelgeld
 • Niet-gezinsvriendelijke dating- en vacatureservices: hieronder vallen seksuele-banensites, datingsites die zijn gericht op seksuele ontmoetingen of een seksueel thema hebben, en chatsites.
 • Militair materieel
 • Seksuele hulpmiddelen: hieronder vallen seksspeeltjes en seksueel stimulerende pillen
 • Niet-geregistreerde mobiele telefoons

Luxemburg

rood kruis Een voorbeeld van wat niet is toegestaan

 • Radardetectieproducten

Maleisië

rood kruis Enkele voorbeelden van wat niet is toegestaan

 • Services voor postorderbruiden
 • Fondsenwerving voor bedrijven die zijn betrokken bij investeringen

Mexico

rood kruis Een voorbeeld van wat niet is toegestaan

 • Dieetproducten

Pakistan

No issues detected and positive check mark icon Enkele voorbeelden van wat is toegestaan met beperkingen

 • Voedselproducten voor baby's
 • Medische services: Google staat advertenties voor medische services in Pakistan toe indien deze niet een specifieke arts of medisch professional promoten.

Peru

rood kruis Een voorbeeld van wat niet is toegestaan

 • Politieke advertenties tijdens de pre-electorale stilte

Filipijnen

rood kruis Een voorbeeld van wat niet is toegestaan

 • Services voor postorderbruiden

Polen

rood kruis Een voorbeeld van wat niet is toegestaan

 • Radardetectieproducten

Rusland

No issues detected and positive check mark icon Enkele voorbeelden van wat is toegestaan met beperkingen

 • Babyvoedsel voor kinderen jonger dan één jaar en borstmelksupplementen: Advertenties voor deze producten moeten verplicht deze tekst bevatten: 'Проконсультируйтесь со специалистом. Для детей с [укажите число] месяцев.'
 • Biologisch actieve toevoegingen (BAA's): Advertenties voor deze producten moeten deze disclaimer bevatten: 'Не является лекарством.'
 • Services in effecten, beleggingsadvies en effectenhandel: Bedrijven die effecten, effectenhandel, clearingservices, vermogensbeheer, trustbeheer of beleggingsadvies promoten, moeten beschikken over een licentie. Op de landingspagina moet een geldig licentienummer worden weergegeven. Elke advertentie moet de naam of de geregistreerde naam van de gelicentieerde financiële dienstverlener bevatten.
 • Kredietinstellingen: Bedrijven die kredietservices aanbieden, waaronder bankdeposito's, bankrekeningen en -overschrijvingen, bewaring van edelmetaal, incasso's, cashverwerking, wisseltransacties, bankgaranties, e-geldtransacties, e-wallets en andere verwante services. Hieronder vallen ook bedrijven die creditcards aanbieden en partners van bovengenoemde instellingen. Bedrijven die deze content promoten, moeten zijn geregistreerd en/of beschikken over een licentie van de juiste overheidsinstantie. Op de landingspagina moet een geldig licentie-/registratienummer worden weergegeven. Elke advertentie moet de naam of de geregistreerde naam van de gelicentieerde/geregistreerde financiële dienstverlener bevatten.
 • Dieetsupplementen: Dieetsupplementen waarvoor reclame wordt gemaakt in Rusland, moeten zijn geregistreerd in overeenstemming met de wet.
 • Forex en valutahandel: Bedrijven die FX ('foreign exchange')- of forex-services promoten, moeten beschikken over een licentie van de juiste Russische overheidsinstantie en/of bij deze instantie zijn geregistreerd. Bedrijven die geldwisselservices promoten, moeten ook beschikken over een licentie van de juiste Russische overheidsinstantie en/of bij deze instantie zijn geregistreerd. Op de landingspagina moet een geldig licentie-/registratienummer worden weergegeven. Elke advertentie moet de naam of de geregistreerde naam van de gelicentieerde financiële dienstverlener bevatten.
 • Verzekeringsservices: Bedrijven die verzekeringsservices promoten, moeten over een licentie beschikken. Op de landingspagina moet een geldig licentienummer worden weergegeven. Elke advertentie moet de naam of de geregistreerde naam van de gelicentieerde financiële dienstverlener bevatten.
 • Leasing, factoringbureau: Bedrijven die leasingservices promoten, moeten zijn geregistreerd. Op de landingspagina moet een geldig registratienummer worden weergegeven. Elke advertentie moet de naam of de geregistreerde naam van de gelicentieerde financiële dienstverlener bevatten.
 • Services voor leningen, microleningen en hypotheken: Bedrijven die services voor onroerend-goedleningen en hypotheken promoten, moeten zijn geregistreerd en/of gelicentieerd bij de juiste overheidsinstantie. Op de landingspagina moet een geldig licentie-/registratienummer worden weergegeven. Elke advertentie moet de naam of de geregistreerde naam van de gelicentieerde/geregistreerde financiële dienstverlener bevatten.
 • Informatieproducten: Advertenties voor informatieproducten moeten een leeftijdsclassificatie bevatten, zoals 18+, 16+, 12+, 6+ of 0+. De leeftijdsclassificatie moet duidelijk zichtbaar zijn in de advertentie of voorkomen in de advertentietekst. Informatieproducten zijn boeken en andere gedrukte of digitale media, films en andere audiovisuele content, muziek, software, games, shows, optredens, concerten, mobiele apps en alle andere producten of evenementen die informatie kunnen bevatten waarvoor in Rusland een leeftijdsbeperking geldt.

rood kruis Enkele voorbeelden van wat niet is toegestaan

 • Aanstekers
 • Ethanol
 • Financieel gespreid wedden: Google staat geen op Rusland getargete advertenties of landingspagina's toe die CFD's, binaire opties of speculatie over de toekomstige prijzen van valuta's, aandelen of goederen promoten
 • Fondsenwerving ten behoeve van participatieve bouwprojecten of deelname aan een woningbouwcoöperatie (ЖСК)
 • Informatieproducten zonder leeftijdsbeoordeling
 • Medische apparatuur, met inbegrip van medische apparaten, medische hulpmiddelen en producten waarvoor speciale training is vereist
 • Medische services, met inbegrip van services met betrekking tot het kunstmatig beëindigen van een zwangerschap (meer informatie)
 • Saponinen die zijn onttrokken aan de noordelijke hertachtigen (geweien en endocriene producten)
 • Virtuele valuta's

Singapore

rood kruis Een voorbeeld van wat niet is toegestaan

 • Services om geld te lenen: Adverteerders die services om geld te lenen aanbieden zijn niet toegestaan. Deze beperking is ook van toepassing op bureaus, partners en vergelijkingssites, maar niet op leningen van banken of andere financiële instellingen, geregistreerde kredietverleners, gelicentieerde lommerds en adverteerders die geld lenen aan geaccrediteerde investeerders voor effecten/contracttermijnen of als investeringstrusts.

Spanje

Enkele voorbeelden van wat niet is toegestaan

 • Dieetproducten: in Spanje staat Google geen advertenties, websites en apps toe die aan gewichtsverlies verwante producten promoten indien hieraan medicinale eigenschappen worden toegeschreven, indien specifieke resultaten worden beloofd of indien ze worden gepromoot door individuen, beroemdheden of organisaties.
 • HIV-zelftests
 • Morning-afterpil
 • Medische procedures voor gewichtsverlies

Zwitserland

Een voorbeeld van wat niet is toegestaan

 • Radardetectieproducten

Taiwan

Green checkmark, allowed Een voorbeeld van wat is toegestaan met beperkingen

 • Immigratieservices: Google staat reclame voor immigratieservices toe indien de serviceverlener is geregistreerd bij de juiste plaatselijke overheidsinstantie.

Een voorbeeld van wat niet is toegestaan

 • Services voor postorderbruiden

Turkije

Een voorbeeld van wat niet is toegestaan

 • Ongeregistreerde dieetsupplementen
 

Verenigd Koninkrijk

Green checkmark, allowed Een voorbeeld van wat is toegestaan met beperkingen

 • Tandbleekmiddelen: in het Verenigd Koninkrijk staat Google geen reclame toe voor tandbleekmiddelen die meer dan 0,1% waterstofperoxide bevatten of die chemicaliën bevatten die waterstofperoxide afscheiden (tenzij deze producten maximaal 6 procent waterstofperoxide of chemicaliën die waterstofperoxide afscheiden bevatten, en tenzij ze bij het eerste gebruik worden aangebracht door een tandheelkundig professional in overeenstemming met de nationale wetgeving).

Een voorbeeld van wat niet is toegestaan

 • Geheime vaderschapstests

Verenigde Staten

Green checkmark, allowed Een voorbeeld van wat is toegestaan met beperkingen

 • Contracten voor auto-onderhoud: contracten voor auto-onderhoud worden door consumenten gesloten om de kosten van autoreparatie(s) te dekken nadat de fabrieksgarantie is verstreken. Google staat advertenties voor contracten voor auto-onderhoud toe als in de advertentie of op de landingspagina fabrikanten of automerken worden genoemd, en als op de landingspagina duidelijk wordt aangegeven of er een connectie met deze fabrikanten of automerken bestaat.

Enkele voorbeelden van wat niet is toegestaan

 • Advertenties van Canadese online apotheken: Google staat geen advertenties van Canadese online apotheken toe die klanten in de Verenigde Staten targeten.
 • Promoties die betrekking hebben op overheidssubsidies en overheidsstimuli
 • Verkoop van contactlenzen zonder recept
   

Vietnam

Green checkmark, allowed Een voorbeeld van wat is toegestaan met beperkingen

 • Religieuze content

Enkele voorbeelden van wat niet is toegestaan

 • Services voor postorderbruiden
 • Politieke content: Met inbegrip van politieke kandidaten en partijen.
Probleemoplosser: Lokale wettelijke vereisten
 1. Lees het landspecifieke beleid voor voorbeelden van lokale wetgeving waar u zich aan moet houden om advertenties weer te geven op die locaties. Opmerking: De lijst is niet volledig. We raden u daarom met klem aan zelf na te gaan aan welke regels advertenties moeten voldoen in de gebieden waarin uw bedrijf actief is en waar uw advertenties worden weergegeven. Hier volgen enkele gebieden waarnaar u onderzoek kunt doen:

  Bedrijfs- of productregistratie: Indien dit op uw locatie is vereist om te mogen adverteren, moet u ervoor zorgen dat uw bedrijf of product is geregistreerd bij een lokale autoriteit.

  Gereguleerde producten en services: Ga na welke beperkingen mogelijk van toepassing zijn op uw producten of services, afhankelijk van waar in de wereld u ze promoot of verkoopt.

 2. Target een andere locatie. Als uw advertentie wel aan de basisvereisten van het beleid voldoet, maar niet aan de beleidsvereisten van de landen die uw campagne target, kunt u ervoor kiezen uw instellingen voor targeting op locatie te bewerken om uw advertenties elders weer te geven waar ze wel aan onze vereisten voldoen. Nadat u uw instellingen zo heeft aangepast dat uw campagne alleen aanvaardbare locaties target, kunt u een herbeoordeling van uw afgekeurde advertenties aanvragen. Wij controleren vervolgens of ze kunnen worden weergegeven:

  Een beoordeling aanvragen

 3. Corrigeer de bestemming van de advertentie. Verwijder alle content die niet voldoet aan de lokale wet- en regelgeving. Als u de bestemming van de advertentie niet kunt corrigeren, updatet u de advertentie met een nieuwe bestemming die voldoet aan dit beleid.
 4. Bewerk de advertentie. Verwijder alle content die niet is toegestaan. Als de advertentie al voldoet aan het beleid, maar u wijzigingen in de bestemming van de advertentie heeft aangebracht, bewerkt u de advertentie en slaat u deze op. Hierdoor worden de advertentie en bijbehorende bestemming opnieuw ingediend voor beoordeling.

  We beoordelen de meeste advertenties binnen 1 werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist.

Als u deze schendingen niet kunt of niet wilt oplossen, verwijdert u de advertentie om te voorkomen dat uw account in de toekomst wordt opgeschort vanwege te veel afgekeurde advertenties.

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u ons dat laten weten: neem contact op met Google Ads-support
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
false
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
73067