Wettelijke vereisten

Google biedt vertaalde versies van het Helpcenter. Het is echter niet de bedoeling dat deze de content van ons beleid veranderen. De Engelse versie is de officiële taal waarmee we ons beleid handhaven. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

Display & Video 360-gebruikers moeten voldoen aan dit Google Ads-beleid. Ga naar het Helpcentrum van Display & Video 360 voor aanvullende beperkingen.

Adverteerders moeten voldoen aan de lokale wet- en regelgeving van het geografische gebied dat hun advertenties targeten, naast het standaardbeleid van Google Ads. Van adverteerders wordt verwacht dat ze zich vertrouwd maken met de lokale wet- en regelgeving voor elke locatie die hun advertenties targeten. Meer informatie over wat er gebeurt als u ons beleid schendt

Bepaalde landen, branches en handelsverenigingen hebben ook eigen codes voor reclame en marketing. Adverteerders op Google moeten, waar relevant, kennisnemen van deze codes. Een lijst met een aantal van deze codes vindt u hier.

Schending van handelssancties

 

Adverteerders moeten zich schikken naar toepasselijke sancties en exportregelgeving, waaronder sancties die zijn opgelegd door het Office of Foreign Assets Control (OFAC), en ermee akkoord gaan dat zij er niet de oorzaak van zullen zijn dat Google deze regels schendt. U kunt Ads niet gebruiken voor of namens beperkte entiteiten of individuen. U kunt Ads niet gebruiken voor of namens entiteiten of individuen die zich in gesanctioneerde landen of regio's bevinden.

Bovendien is Ads niet beschikbaar voor entiteiten of individuen waarvoor beperkingen gelden op grond van toepasselijke handelssancties en nalevingswetgeving voor export. Ads is ook niet beschikbaar voor entiteiten of individuen die eigendom zijn van of worden beheerd door of optreden voor of namens dergelijke beperkte entiteiten of individuen.

Het volgende is niet toegestaan:

rood kruis Advertentiecampagnes die geografisch landen of gebieden onder embargo targeten

rood kruis Advertentiecampagnes die worden uitgevoerd namens bedrijven die zijn gevestigd in landen of regio's onder embargo, zelfs als de accounteigenaar niet is gevestigd in een land of regio onder embargo

rood kruis Advertentiecampagnes die worden uitgevoerd door of namens entiteiten of individuen waarvoor beperkingen gelden op grond van toepasselijke handelssancties en -regelgeving

Opmerking: Google moet zich schikken naar de sancties die zijn opgelegd door het OFAC. Entiteiten en individuen waarvoor beperkingen gelden, mogen geen Google Ads-account maken of gebruiken en anderen mogen Google Ads niet namens hen gebruiken. Mensen die zijn gevestigd in of gewoonlijk wonen in landen of gebieden onder embargo, mogen geen Google Ads-account maken of gebruiken. Momenteel gelden er embargo's tegen Cuba, Iran, de Krim, Noord-Korea, Syrië en de zogenoemde Volksrepubliek Donetsk en Volksrepubliek Loehansk.

Meer informatie over hoe u een opgeschort account corrigeert

Richtlijn voor audiovisuele mediadiensten

Voor adverteerders die hun advertenties targeten in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, kan dit betekenen dat u moet voldoen aan de vereisten van de Richtlijn voor audiovisuele mediadiensten (Audiovisual Media Services Directive, AVMSD) zoals geïmplementeerd in het getargete land. We hebben Artikel 9 van deze Richtlijn hieronder ter referentie opgenomen.

Dit is geen volledige lijst van de lokale wettelijke vereisten in elk land en adverteerders zijn er nog steeds verantwoordelijk voor de lokale wetgeving waar uw bedrijf actief is en in alle regio's die uw advertenties targeten, te onderzoeken en na te leven.

Artikel 9

1. De lidstaten zorgen ervoor dat audiovisuele commerciële communicatie door onder hun bevoegdheid vallende aanbieders van mediadiensten aan de volgende eisen voldoet:
(a) Audiovisuele commerciële communicatie moet gemakkelijk als zodanig herkenbaar zijn. Audiovisuele commerciële communicatie in de vorm van sluikreclame is verboden.
(b) Bij audiovisuele commerciële communicatie mogen geen subliminale technieken worden gebruikt.
(c) Audiovisuele commerciële communicatie mag niet:
(i) de menselijke waardigheid aantasten,
(ii) enige vorm van discriminatie bevatten of bevorderen op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, nationaliteit, godsdienst of levensbeschouwing, beperking, leeftijd of seksuele geaardheid,
(iii) aansporen tot gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of veiligheid,
(iv) aansporen tot gedrag dat in hoge mate schadelijk is voor het milieu.
(d) Alle vormen van audiovisuele commerciële communicatie voor sigaretten en andere tabaksproducten, en voor elektronische sigaretten en navulverpakkkingen, zijn verboden.
(e) Audiovisuele commerciële communicatie voor alcoholische dranken mag niet specifiek gericht zijn op minderjarigen en mag niet tot overmatig gebruik van dergelijke dranken aanzetten.
(f) Audiovisuele commerciële communicatie voor geneesmiddelen en medische behandelingen die alleen op doktersvoorschrift verkrijgbaar zijn in de Lidstaat onder wiens bevoegdheid de aanbieder van mediadiensten valt, is verboden.
(g) Audiovisuele commerciële communicatie mag minderjarigen geen lichamelijke, mentale of zedelijke schade toebrengen. Derhalve mag dergelijke communicatie minderjarigen er niet rechtstreeks toe aanzetten een product of dienst te kopen of te huren door misbruik te maken van hun onervarenheid of goedgelovigheid, hen niet rechtstreeks aanzetten hun ouders of anderen over te halen de aangeprezen producten of diensten te kopen, geen misbruik maken van het bijzondere vertrouwen dat minderjarigen stellen in ouders, leerkrachten of andere personen, en minderjarigen niet zonder gegronde redenen tonen in gevaarlijke situaties.

Illegale content melden aan Google

Iedereen kan een verwijderingsverzoek voor illegale content naar Google sturen via het Helpcentrum voor Content melden om juridische redenen op g.co/legal.

Adverteerders waarvan de advertenties worden afgekeurd als gevolg van deze procedure, kunnen een bezwaarschrift indienen via het webformulier voor juridisch bezwaar in de e-mail of de melding in de gebruikersinterface voor adverteerders.

Omdat we de transparantie willen waarborgen, kan een exemplaar van elk juridisch verzoek dat we krijgen naar het Lumen-project worden gestuurd voor publicatie. Adverteerders kunnen op Lumen informatie vinden over klachten tegen hun advertenties door te zoeken op de relevante Ads-URL.

Adverteerders kunnen ook contact opnemen met Google Ads-support als ze andere vragen hebben over juridische verwijderingsverzoeken. We raden adverteerders aan om de klacht in eerste instantie rechtstreeks af te handelen met de eiser die de juridische kennisgeving heeft ingediend.

Ga naar het Transparantierapport voor aanvullende gegevens over de verzoeken die we krijgen van auteursrechteigenaren en overheden om informatie uit onze producten te verwijderen.

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u ons dat laten weten: neem contact op met Google Ads-support

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
6138353164852230579
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
73067