การสื่อให้เข้าใจผิด

Google แปลเนื้อหาในศูนย์ช่วยเหลือไว้หลายภาษา โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบาย อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันทางการที่เราบังคับใช้นโยบายคือเวอร์ชันภาษาอังกฤษ หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดเลือกภาษาจากเมนูแบบเลื่อนลงท้ายหน้า

ผู้ใช้ Display & Video 360 ต้องปฏิบัติตามนโยบายของ Google Ads โปรดดูข้อจํากัดเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Display & Video 360

สําหรับคําบรรยายในภาษาของคุณ ให้เปิดคำบรรยายวิดีโอใน YouTube เลือกไอคอนการตั้งค่า รูปภาพไอคอนการตั้งค่า YouTube ท้ายวิดีโอเพลเยอร์ จากนั้นเลือก "คําบรรยาย" แล้วเลือกภาษา


เราต้องการให้ผู้ใช้เชื่อถือโฆษณาในแพลตฟอร์มของเราได้ เราจึงพยายามตรวจสอบเพื่อเน้นย้ำให้โฆษณามีความชัดเจน ตรงไปตรงมา และให้ข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องใช้ประกอบการตัดสินใจ เราไม่อนุญาตโฆษณาหรือปลายทางที่หลอกลวงผู้ใช้โดยการละเว้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือให้ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือธุรกิจ

ตัวอย่างสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในโฆษณามีดังนี้ ดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากคุณละเมิดนโยบาย

การดำเนินธุรกิจที่ยอมรับไม่ได้

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

การโกงผู้ใช้โดยปกปิดหรือให้ข้อมูลธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่าง (โดยสังเขป):

 • การล่อลวงให้ผู้ใช้ให้เงินหรือข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น หรือการกล่าวเป็นนัยด้วยความเท็จว่ามีความเกี่ยวข้องกับหรือได้รับการรับรองโดยบุคคลสาธารณะ แบรนด์ หรือองค์กร
 • การล่อลวงให้ผู้ใช้ให้เงินหรือข้อมูลผ่านธุรกิจที่ไร้ซึ่งคุณสมบัติหรือความสามารถในการมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการตามที่โฆษณา
 • การโฆษณาบริการที่เป็นเท็จและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต หรือความปลอดภัยของผู้ใช้ การแสร้งให้บริการสำคัญที่ส่งผลให้ผู้ใช้ได้รับการรักษาหรือความช่วยเหลือทางการแพทย์ล่าช้า

ปลายทางของโฆษณาที่ใช้เทคนิค "ฟิชชิง" เพื่อรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): เว็บไซต์ที่หลอกลวงให้ผู้ใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยเลียนแบบผู้ที่เชื่อถือได้ เช่น เบราว์เซอร์หรือธนาคาร

หมายเหตุ: เราอาจดำเนินการกับบัญชีของผู้ลงโฆษณา เช่น คำเตือน ข้อตกลง กฎระเบียบว่าด้วยข้อบังคับในการลงโทษเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของผู้ลงโฆษณา หรือการร้องเรียนโดยตรงจากธุรกิจหรือบุคคลอื่นเกี่ยวกับการแอบอ้างบุคคลอื่น

เราถือปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด และถือว่าการละเมิดนโยบายนี้เป็นเรื่องร้ายแรง การละเมิดนโยบายของ Google Ads อย่างร้ายแรงเป็นการละเมิดที่ร้ายแรงมากจนถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้อย่างมหันต์ เราอาจใช้ข้อมูลจากแหล่งที่มามากกว่า 1 แห่ง ซึ่งรวมถึงโฆษณา เว็บไซต์ บัญชีของคุณ และแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม เพื่อพิจารณาว่าผู้ลงโฆษณาหรือปลายทางเป้าหมายนั้นละเมิดนโยบายนี้หรือไม่  หากพบการละเมิดนโยบายนี้ เราจะระงับบัญชี Google Ads ของคุณเมื่อตรวจพบโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า และคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงโฆษณากับเราอีก หากคุณเชื่อว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นและคุณไม่ได้ละเมิดนโยบาย ให้ยื่นอุทธรณ์เพื่ออธิบายสาเหตุ เราจะเปิดให้บัญชีกลับมาใช้งานได้อีกครั้งในกรณีที่มีหลักฐานและเหตุผลชัดเจนเท่านั้น ดังนั้นขอให้คุณใช้เวลาเขียนอธิบายอย่างละเอียด ถูกต้อง และตรงไปตรงมา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

การกระทำที่เป็นการร่วมกันหลอกลวง

เราไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

ไม่อนุญาต การประสานงานกับเว็บไซต์หรือบัญชีอื่นเพื่อปกปิดหรือสื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตนของคุณหรือรายละเอียดข้อเท็จจริงอื่นๆ เกี่ยวกับตัวคุณในเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง ประเด็นทางสังคม หรือเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจ

ไม่อนุญาต การนำผู้ใช้ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศของคุณเองไปยังเนื้อหาทางการเมือง ประเด็นทางสังคม หรือเรื่องราวที่ประเทศของคุณกำลังให้ความสนใจ การบิดเบือนหรือปกปิดประเทศต้นทางของคุณหรือรายละเอียดทางเอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับตัวคุณเอง 

เราถือปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด และถือว่าการละเมิดนโยบายนี้เป็นเรื่องร้ายแรง การละเมิดนโยบายของ Google Ads อย่างร้ายแรงเป็นการละเมิดที่ร้ายแรงมากจนถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้อย่างมหันต์ เราอาจใช้ข้อมูลจากแหล่งที่มามากกว่า 1 แห่ง ซึ่งรวมถึงโฆษณา เว็บไซต์ บัญชีของคุณ และแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม เพื่อพิจารณาว่าผู้ลงโฆษณาหรือปลายทางเป้าหมายนั้นละเมิดนโยบายนี้หรือไม่  หากพบการละเมิดนโยบายนี้ เราจะระงับบัญชี Google Ads ของคุณเมื่อตรวจพบโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า และคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงโฆษณากับเราอีก หากคุณเชื่อว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นและคุณไม่ได้ละเมิดนโยบาย ให้ยื่นอุทธรณ์เพื่ออธิบายสาเหตุ เราจะเปิดให้บัญชีกลับมาใช้งานได้อีกครั้งในกรณีที่มีหลักฐานและเหตุผลชัดเจนเท่านั้น ดังนั้นขอให้คุณใช้เวลาเขียนอธิบายอย่างละเอียด ถูกต้อง และตรงไปตรงมา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

การนําเสนอที่ทําให้เข้าใจผิด

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

ไม่อนุญาต การกล่าวอ้างที่ทำให้เข้าใจผิด การปิดบังหรือละเว้นข้อมูลทางเอกสารเกี่ยวกับตัวตน ความเป็นแอฟฟิลิเอต หรือคุณวุฒิของคุณ

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): การกล่าวเป็นนัยว่าเป็นแอฟฟิลิเอตหรือได้รับการรับรองโดยองค์กร แบรนด์ หรือบุคคลธรรมดาโดยที่องค์กร แบรนด์ หรือบุคคลธรรมดาดังกล่าวไม่ทราบหรือไม่ยินยอม นักการตลาดแบบแอฟฟิลิเอตที่โฆษณาบริการทางกฎหมายโดยไม่เปิดเผยว่าตนเองไม่ได้ให้บริการทางกฎหมาย ผู้รับเหมาสร้างบ้านที่ไม่มีใบอนุญาตที่อ้างว่าเป็นผู้ให้บริการที่มีใบอนุญาต

ไม่อนุญาต การระบุชื่อธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง หรือชื่อธุรกิจที่ไม่แสดงถึงธุรกิจที่โฆษณาอย่างชัดเจนหรือไม่ได้แสดงถึงความแตกต่างจากธุรกิจที่คล้ายกันในโฆษณาหรือเมื่อโต้ตอบกับผู้ใช้

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): การสื่อให้เข้าใจชื่อธุรกิจผิดเมื่อโทรติดต่อผู้ใช้

การละเมิดนโยบายนี้จะไม่ทำให้บัญชีถูกระงับในทันที แต่เราจะแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะระงับบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

การกำหนดราคาที่คลุมเครือ

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

การไม่เปิดเผยรูปแบบการชำระเงินหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบให้ชัดเจนและเห็นได้ชัด

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): การไม่เปิดเผยราคา ค่าจัดส่ง และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับกรณีชำระล่าช้า หรือค่าสมัครใช้บริการที่เกิดซ้ำ การใช้หมายเลขโทรศัพท์อัตราพิเศษในชิ้นงานการโทร การทำให้ราคาสูงขึ้นจากจำนวนที่เสนอเพื่อหาประโยชน์จากผู้ใช้ในสถานการณ์ที่มีช่องโหว่หรือผู้ใช้ผู้ที่ถูกบีบบังคับ

การโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เรียกเก็บเงินได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการฟรี

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): การโปรโมตแอปว่าฟรีแต่ผู้ใช้ต้องจ่ายเงินเพื่อติดตั้งแอป

 1. ตรวจสอบโฆษณาและปลายทางเพื่อดูว่าอาจขาดข้อมูลที่สำคัญที่จุดใดบ้าง ตัวอย่างมีดังนี้
  • แบบแผนการชำระเงินและข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน: ตรวจสอบให้เว็บไซต์หรือแอปของคุณเปิดเผยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบ รวมถึงวิธีการทำงานของกระบวนการเรียกเก็บเงินของคุณอย่างชัดเจนและแจ่มแจ้ง เราอาจใช้ปัจจัยต่อไปนี้เพื่อพิจารณาว่าข้อมูลชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วหรือยัง 
   • ผู้ใช้ข้อมูลมองเห็นข้อมูลการกำหนดราคาได้อย่างชัดเจนเด่นชัดหรือไม่ (เช่น การไม่มีข้อมูลการกำหนดราคาในหน้า Landing Page หรือซ่อนข้อมูลนั้นไว้ถือเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากผู้ใช้ควรเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ก่อนเริ่มใช้บริการ)
   • ลูกค้าเห็นและเข้าใจหรือไม่ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง หรือในอีกทางหนึ่งคือ หน้าเว็บได้รับการออกแบบมาเพื่อพรางข้อมูลการกำหนดราคาหรือทำให้ลูกค้าสับสนว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือไม่ (เช่น การแสดงข้อมูลการกำหนดราคาด้วยอักขระสีเทาแล้วใช้พื้นหลังเป็นสีเทา การใช้ขนาดตัวอักษรเล็กเกินไป หรือการแสดงองค์ประกอบอื่นๆ ในหน้าเว็บทับข้อมูลที่สำคัญนี้)
   • มีโครงสร้างค่าบริการที่เข้าใจง่ายหรือไม่ (เช่น ควรอธิบายวิธีคิดค่าบริการด้วยสูตรคำนวณที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาที่สุด) 
    ตัวอย่างที่เจาะจง: หากคุณเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์ผ่านหมายเลขโทรศัพท์อัตราพิเศษจากผู้ใช้ ให้แสดงราคาที่ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนและแจ่มแจ้ง เช่น ค่าโทรศัพท์ในแต่ละครั้งและ/หรือค่าโทรศัพท์ต่อนาที 
  • การติดตั้งแอป: นำเนื้อหาออกจากโฆษณาที่ทำให้ผู้ใช้เข้าใจว่าแอปดาวน์โหลดได้ฟรี แต่จริงๆ แล้วไม่ฟรี
 2. แก้ไขปลายทางของโฆษณา เพิ่มข้อมูลที่จำเป็น หากคุณแก้ไขปลายทางของโฆษณาไม่ได้ ให้อัปเดตปลายทางใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายนี้
 3. แก้ไขโฆษณา เพิ่มข้อมูลที่จำเป็น หากโฆษณาสอดคล้องกับนโยบายอยู่แล้วแต่คุณเปลี่ยนแปลงปลายทางของโฆษณา ให้ทำการแก้ไขในโฆษณาและบันทึกการแก้ไขนั้น การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางเข้ารับการตรวจทานอีกครั้ง

การละเมิดนโยบายนี้จะไม่ทำให้บัญชีถูกระงับในทันที แต่เราจะแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะระงับบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

โฆษณาคลิกเบต

เราไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

โฆษณาที่ใช้กลยุทธ์คลิกเบต หรือมีข้อความหรือภาพดึงดูดใจเพื่อกระตุ้นให้เข้าไปชม

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): โฆษณาที่อ้างว่าเป็นการเผยความลับ ข่าวลือ หรือข้อมูลดึงดูดใจอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่โฆษณานั้น โฆษณาที่ใช้ข้อความคลิกเบต เช่น "คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่ม" "คุณคงไม่เชื่อว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้" หรือวลีที่มีความหมายพ้องหรือคล้ายว่าจะส่งเสริมให้ผู้ใช้คลิกโฆษณาเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดของโฆษณานั้น โฆษณาที่เห็นได้ชัดว่ามีการดัดแปลงใช้การซูมเข้าไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย รูปภาพคนร้าย หรือรูปภาพอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจริงเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือโฆษณาที่ใช้รูปภาพ "ก่อนและหลัง" เพื่อโปรโมตให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของร่างกายมนุษย์

โฆษณาที่ใช้เหตุการณ์เลวร้ายของชีวิต เช่น การเสียชีวิต อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย การถูกจับกุม หรือการล้มละลายเพื่อทำให้เกิดความกลัว รู้สึกผิด หรืออารมณ์ที่รุนแรงในเชิงลบอื่นๆ ที่จะกดดันให้ผู้ชมตัดสินใจดำเนินการในทันที

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): โฆษณาที่กดดันให้ผู้ใช้ซื้อ สมัคร หรือหยุดใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย โฆษณาที่ทำให้เห็นภาพความเสียใจ ความเจ็บปวด ความกลัว หรือความตื่นตระหนกอย่างรุนแรงเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การละเมิดนโยบายนี้จะไม่ทำให้บัญชีถูกระงับในทันที แต่เราจะแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะระงับบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

การออกแบบโฆษณาที่ทําให้เข้าใจผิด

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

 

ไม่อนุญาต โฆษณาที่ทำให้ผู้ใช้สับสนว่ากำลังโต้ตอบกับโฆษณาอยู่หรือไม่

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): โฆษณาที่ดูคล้ายคำเตือน/ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของระบบหรือเว็บไซต์ โฆษณาที่เลียนแบบข้อความ กล่องโต้ตอบ เมนู หรือการแจ้งคำขอ โฆษณาที่โฮสต์ซึ่งแยกความแตกต่างจากเนื้อหาอื่นๆ ไม่ได้ โฆษณาที่มีฟีเจอร์ที่ทำงานไม่ได้จริง เช่น ปุ่มปิด กล่องใส่ข้อความ คำตอบปรนัย ปุ่มหรือไอคอนดาวน์โหลด/ติดตั้งในโฆษณาแบบรูปภาพ โฆษณาที่มีพื้นหลังโปร่งใส รูปภาพที่แบ่งเป็นส่วนๆ รูปภาพที่มีหลายสำเนาในโฆษณานั้นๆ รูปภาพที่ดูเป็นการโฆษณามากกว่า 1 รายการ ลูกศรที่ขยับไปมาและคลิก โฆษณาที่ใช้เทคนิคซ่อนเร้นเพื่อปิดบังลักษณะที่แท้จริง

หมายเหตุ: โฆษณาภาพเคลื่อนไหวและโฆษณาแบบแกลเลอรีโฆษณาอาจลอกเลียนฟีเจอร์หรือไอคอนที่เคลื่อนไหวได้ ตราบใดที่ฟังก์ชันดังกล่าวทำงานได้ หรือผู้ใช้ใช้ฟีเจอร์ดังกล่าวได้ในหน้า Landing Page

การละเมิดนโยบายนี้จะไม่ทำให้บัญชีถูกระงับในทันที แต่เราจะแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะระงับบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

สื่อที่ผ่านการดัดแปลง

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

 

ไม่อนุญาต การควบคุมการใช้สื่อเพื่อการหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): การบิดเบือนสื่อให้หลอกลวงเกี่ยวกับการเมือง ประเด็นทางสังคม หรือเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจ

การละเมิดนโยบายนี้จะไม่ทำให้บัญชีถูกระงับในทันที แต่เราจะแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะระงับบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

การกล่าวอ้างที่เป็นเท็จหรือคำกล่าวอ้างที่ดึงดูดผู้ใช้ด้วยผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ยาก (แม้ว่าผลลัพธ์นี้จะเป็นไปได้ก็ตาม) ว่าเป็นผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นและผู้ใช้คาดหวังได้

คำกล่าวอ้างเกี่ยวกับสุขภาพและการลดน้ำหนัก
 • การกล่าวอ้างว่ามีการรักษาโรคที่รักษาไม่หายซึ่งไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าได้ผลจริง

  ตัวอย่าง (โดยสังเขป): การรักษาโรคแบบเกินจริง เช่น ข้ออักเสบ เบาหวาน อัลไซเมอร์ หรือมะเร็ง ผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่ารักษาได้หลายโรค

  หมายเหตุ: สำหรับคำกล่าวอ้างที่เกี่ยวกับสุขภาพซึ่งรวมถึงเนื้อหาคำนิยม เราอาจใช้หลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลของท้องถิ่นเมื่อบังคับใช้นโยบายนี้

 • การกล่าวอ้างเกี่ยวกับการลดน้ำหนักที่เกินจริงในกรอบเวลาหนึ่งๆ หรือใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย

  ตัวอย่าง (โดยสังเขป): ผลิตภัณฑ์หรือโปรแกรมลดน้ำหนักอย่างสุดโต่ง

  ตัวอย่างเฉพาะเจาะจง: โฆษณาลดน้ำหนักที่บอกว่าคุณรับประทานทุกอย่างได้ตามต้องการและลดน้ำหนักได้ 10 กิโลกรัมภายใน 1 เดือน

 • เนื้อหาที่ส่งเสริมการกล่าวอ้างด้านสุขภาพที่เป็นอันตราย หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ด้านสุขภาพในปัจจุบัน และเนื้อหาที่ค้านกับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้

  ตัวอย่าง (โดยสังเขป): การสนับสนุนการต่อต้านการฉีดวัคซีน การปฏิเสธสภาวะทางการแพทย์ที่มีอยู่ เช่น เอดส์หรือโควิด-19 การบำบัดเพื่อเปลี่ยนรสนิยมทางเพศ

หมายเหตุ: หากคุณรับประกันผลลัพธ์เฉพาะเจาะจง จะต้องมีนโยบายการคืนเงิน (จ่ายเงินคืน) ที่ชัดเจนและเข้าถึงง่าย คำนิยมที่กล่าวอ้างผลลัพธ์อย่างเจาะจงจะต้องรวมข้อจำกัดความรับผิดที่มองเห็นได้ซึ่งบอกว่าไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอน มีลิงก์ไปยังคำยืนยันจากบุคคลที่สาม หรือมีข้อจำกัดความรับผิดที่เกี่ยวข้องและมองเห็นได้ เมื่อคำนิยมและการรับรองบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่โปรโมตมักใช้ได้ผลโดยทั่วไป

คำกล่าวอ้างที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือกลอุบายเกี่ยวกับการสร้างรายได้
 • การให้สัญญาที่ไม่สมเหตุสมผลว่าจะได้รับผลตอบแทนทางการเงินจำนวนมากโดยมีความเสี่ยงต่ำ และใช้ความพยายามหรือการลงทุนเพียงเล็กน้อย

  ตัวอย่าง (โดยสังเขป): แผนการ "รวยทันใจ" การรับประกันผลตอบแทน หรือสัญญาว่าจะได้ผลตอบแทนที่ไม่สมเหตุสมผลหรือเกินจริงสําหรับผลิตภัณฑ์การลงทุนที่โฆษณา การนําเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าไร้ความเสี่ยงหรือลดทอนความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสในการลงทุน

คำกล่าวอ้างที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ประเด็นทางสังคม หรือเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจ
 • การเผยแพร่ข้อมูลเท็จซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมหรือบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือในกระบวนการเลือกตั้งหรือประชาธิปไตย

  ตัวอย่าง (โดยสังเขป): ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้ง คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยพิจารณาจากอายุหรือภูมิลำเนา ผลการเลือกตั้ง หรือการเข้าร่วมการสำรวจสำมะโนประชากรโดยให้ข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามบันทึกของทางราชการ คำกล่าวอ้างที่ไม่เป็นความจริงว่าบุคคลสาธารณะรายหนึ่งรายใดเสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุ

 • คำกล่าวอ้างที่ขัดแย้งกับความคิดเห็นเชิงวิทยาศาสตร์ที่คนส่วนใหญ่เชื่อถือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
การละเมิดนโยบายนี้จะไม่ทำให้บัญชีถูกระงับในทันที แต่เราจะแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะระงับบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

ความเกี่ยวข้องที่ไม่ชัดเจน

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

การโปรโมตที่ไม่เกี่ยวข้องกับปลายทาง

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): โฆษณาที่ใช้ฟีเจอร์การแทรกคีย์เวิร์ดโดยไม่มีคีย์เวิร์ด "เริ่มต้น" ที่เกี่ยวข้องอยู่ก่อนแล้ว หัวข้อโฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาโฆษณา โฆษณาที่ไม่ระบุอย่างชัดเจนว่าปลายทางที่แสดงคือหน้าผลการค้นหา โฆษณาที่ไม่อธิบายสิ่งที่ผู้ใช้จะเห็นที่ปลายทางอย่างถูกต้อง การใช้คีย์เวิร์ดกว้างเกินไป หรือการทำสแปมคีย์เวิร์ด

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้การแทรกคีย์เวิร์ด ควรใช้ข้อความโฆษณาเริ่มต้นที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย

การละเมิดนโยบายนี้จะไม่ทำให้บัญชีถูกระงับในทันที แต่เราจะแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะระงับบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

ข้อเสนอที่ใช้ไม่ได้

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อเสนอโปรโมชันในโฆษณาที่รับชมไม่ได้หรือหาได้ยากที่ปลายทาง

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): การโปรโมตผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในสต็อก การโปรโมตดีลที่ไม่ได้ใช้แล้ว การโปรโมตราคาที่ไม่ตรงกับความจริง คำกระตุ้นการตัดสินใจในโฆษณาที่ดำเนินการได้ยากที่ปลายทาง

ตัวอย่างเฉพาะเจาะจง: โฆษณาที่เขียนว่า "ซื้อแท็บเล็ตราคาเริ่มต้นที่ 1,200 บาท" แต่เมื่อคลิกโฆษณา ผู้ใช้กลับไม่พบแท็บเล็ตที่จะซื้อได้ในราคา 1,200 บาท

หมายเหตุ: หลีกเลี่ยงการสร้างโฆษณาสำหรับข้อเสนอพิเศษที่เจาะจง นอกจากคุณจะอัปเดตโฆษณาเมื่อคลังผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอพิเศษมีการเปลี่ยนแปลงแล้วได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างโฆษณาที่แสดงส่วนลดโปรโมชันวันเดียว อย่าลืมอัปเดตหรือนำโฆษณาออกในวันถัดไปที่ข้อเสนอพิเศษนั้นไม่สามารถใช้ได้แล้ว หากสินค้าคงคลังหรือราคาในเว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆ ลองพิจารณาสร้างโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหาแบบไดนามิกที่แสดงโฆษณาตามเนื้อหาของเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ

การละเมิดนโยบายนี้จะไม่ทำให้บัญชีถูกระงับในทันที แต่เราจะแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะระงับบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

หากต้องการความช่วยเหลือ

หากมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยติดต่อฝ่ายสนับสนุน Google Ads

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก