การเปิดโอกาสให้กระทำการฉ้อฉลหลอกลวง

Google แปลเนื้อหาในศูนย์ช่วยเหลือไว้หลายภาษา โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบาย อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันทางการที่เราบังคับใช้นโยบายคือเวอร์ชันภาษาอังกฤษ หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดเลือกภาษาจากเมนูแบบเลื่อนลงท้ายหน้า

ผู้ใช้ Display & Video 360 ต้องปฏิบัติตามนโยบายของ Google Ads โปรดดูข้อจํากัดเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Display & Video 360

สําหรับคําบรรยายในภาษาของคุณ ให้เปิดคำบรรยายวิดีโอใน YouTube เลือกไอคอนการตั้งค่า รูปภาพไอคอนการตั้งค่า YouTube ท้ายวิดีโอเพลเยอร์ จากนั้นเลือก "คําบรรยาย" แล้วเลือกภาษา


เราให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์และความยุติธรรม เราจึงไม่อนุญาตการโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ออกแบบมาเพื่อการเปิดโอกาสให้กระทำการฉ้อฉลหลอกลวง

ตัวอย่างสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในโฆษณามีดังนี้ ดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากคุณละเมิดนโยบาย

Enabling dishonest behavior

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

เครื่องหมายกากบาทสีแดง ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด

ตัวอย่าง (โดยย่อ): การจัดทำเอกสารปลอมหรือเป็นเท็จ เช่น หนังสือเดินทางหรือประกาศนียบัตร การขายหมายเลขต่างๆ (เช่น "หมายเลขส่วนตัวสำหรับการขอกู้เงิน") ที่เลียนแบบลักษณะหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน บริการเป็นนายหน้าในการช่วยให้ลูกค้าได้รับวงเงินเครดิต บริการที่ช่วยให้ผ่านการตรวจสารเสพติด บริการรับเขียนรายงานหรือรับทำข้อสอบ การขายกิจกรรมของผู้ใช้ในรูปแบบของคลิกหรือการรีวิว หรือการช่วยโฆษณาในโซเชียลมีเดียที่ไม่เป็นความจริง

เครื่องหมายกากบาทสีแดง ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงหรือเข้าใช้งานบางสิ่งได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาต (หรือทำการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต) ต่อระบบ อุปกรณ์ หรือทรัพย์สิน

ตัวอย่าง (โดยย่อ)​: บริการแฮ็กข้อมูล การขโมยสัญญาณเคเบิล อุปกรณ์รบกวนเรดาร์ การเปลี่ยนสัญญาณจราจร การดักฟังโทรศัพท์หรือสัญญาณการสื่อสาร

เครื่องหมายกากบาทสีแดง ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามหรือเฝ้าสังเกตบุคคลอื่นหรือกิจกรรมของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): สปายแวร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการเฝ้าสังเกตบุคคลใกล้ชิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสปายแวร์/มัลแวร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ดักจับข้อมูลจากข้อความ การโทร หรือประวัติการท่องเว็บ รวมทั้งเครื่องติดตาม GPS ที่ทำมาเพื่อการสอดแนมหรือติดตามบุคคลโดยไม่ได้รับคำยินยอม และการโปรโมตอุปกรณ์เฝ้าระวัง (เช่น กล้อง เครื่องบันทึกเสียง กล้องติดรถยนต์ กล้องวงจรปิด) ซึ่งทำมาเพื่อการสอดแนมโดยเฉพาะ

แต่ไม่รวมถึง (ก) บริการนักสืบเอกชน หรือ (ข) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ปกครองติดตามหรือเฝ้าสังเกตบุตรหลานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

การละเมิดนโยบายนี้จะไม่ทำให้บัญชีถูกระงับในทันที แต่เราจะแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะระงับบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

หากต้องการความช่วยเหลือ

หากมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยติดต่อฝ่ายสนับสนุน Google Ads

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
4271828824336732373
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true