Innhold som muliggjør uærlig atferd

Display & Video 360-brukere må overholde disse Google Ads-retningslinjene. Du finner flere begrensninger i brukerstøtten for Display & Video 360.

Ærlighet og rettferdighet er viktig for oss, og derfor tillater vi ikke markedsføring av produkter eller tjenester som fremmer uærlig oppførsel.

Nedenfor ser du eksempler på innhold som ikke er tillatt i annonsene dine. Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Innhold som muliggjør uærlig atferd

Vi tillater ikke

produkter eller tjenester som hjelper brukere med å villede andre

Eksempler (ikke uttømmende liste): produksjon av falske dokumenter, for eksempel pass eller vitnemål, salg av numre (f.eks. «kredittprofilnumre») som etterligner utseendet til nasjonale ID-numre, meglertjenester som formidler tilgang til kreditt, hjelpemidler for å bestå rusmiddeltester, tjenester der noen skriver oppgaver eller tar eksamener på vegne av andre, salg av falsk brukeraktivitet i form av ugyldige klikk, anmeldelser eller anbefalinger i sosiale medier

produkter eller tjenester som kan brukes for å få uautorisert tilgang til (eller gjøre uautoriserte endringer i) systemer, enheter eller eiendommer

Eksempler (listen er ikke uttømmende)​: hacking-tjenester, uautorisert tilgang til kabel-TV, radarblokkering, endring av trafikksignaler, telefonavlytting eller overvåking

Produkter eller tjenester som gjør det mulig for brukere å spore eller overvåke andre personer eller aktivitetene deres uten at disse personene har gitt autorisasjon til dette

Eksempler (listen er ikke uttømmende): spionprogrammer og teknologi som brukes til overvåking av intime partnere, inkludert, men ikke begrenset til, spionprogrammer og skadelig programvare som kan brukes til å overvåke SMS-er, telefonsamtaler eller nettleserlogger, GPS-sporere som markedsføres spesifikt som spionutstyr eller løsninger for å spore noen uten samtykke, markedsføring av overvåkingsutstyr (f.eks. kameraer, lydopptakere, dashbordkameraer og babymonitorer) som spesifikt markedsføres som spionutstyr

Dette omfatter ikke (a) private etterforskningstjenester eller (b) produkter eller tjenester som er utviklet for at foreldre skal kunne spore eller overvåke mindreårige barn.

Brudd på disse retningslinjene fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst sju dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål om retningslinjene våre, kan du kontakte brukerstøtten for Google Ads
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?