Ebaausa käitumise võimaldamine

Hindame ausust ja õiglust, seega ei luba me reklaamida tooteid ega teenuseid, mis on loodud ebaausa käitumise võimaldamiseks.

Allpool on mõned näited selle kohta, mida peaksite reklaamides vältima. Lugege, mis juhtub siis, kui rikute meie eeskirju.

Ebaausa käitumise võimaldamine

Järgmine pole lubatud.

Tooted või teenused, mis võimaldavad teisi petta

Näited (loend ei ole ammendav): valedokumentide või võltsitud dokumentide loomine (nt passid või diplomid); selliste numbrite müümine, mis jäljendavad riiklikke identifitseerimisnumbreid; klientidele krediidilimiitide volitatud kasutajate hulka lisamise vahendusteenuste osutamine; vahendid, mis aitavad läbida narkoteste; koolitööde kirjutamise või eksamite sooritamise teenused; võltsitud kasutajategevuse müümine kehtetute klikkide, arvustuste või sotsiaalmeedia soovituste näol

Tooted või teenused, mille abil kasutaja saab loata juurdepääsu süsteemidele, seadmetele või varale (või saab neis teha loata muudatusi)

Näited (loend ei ole ammendav): häkkimisteenused, kaabeltelevisiooni pildi varastamine, radarisegajad, valgusfooride töö muutmine, telefonivestluste või muude sidevahendite kaudu toimuvate vestluste pealtkuulamine

Tooted või teenused, mille abil saab kasutaja teist inimest või tema tegevust jälgida ilma tema loata

Näited (loend pole lõplik): nuhkvara ja tehnoloogia lähisuhtepartneri jälgimiseks, sh, kuid mitte ainult, nuhkvara või pahavara, mille abil saab seirata tekstsõnumeid, telefonikõnesid või sirvimisajalugu; GPS-jälgijad, mida turundatakse kui toodet, mis võimaldab kellegi järel nuhkida või kedagi jälgida ilma tema nõusolekuta; selliste jälgimisseadmete (nt kaamerate, helisalvestite, pardakaamerate, varjatud kaamerate) reklaamimine, mida turundatakse selgelt nuhkimiseks mõeldud toodetena

See ei hõlma järgmist: a) eradetektiiviteenuseid; b) tooteid või teenuseid, mis on mõeldud lastevanematele oma alaealiste laste jälgimiseks.

Nende eeskirjade rikkumisega ei kaasne kohene konto peatamine ilma eelneva hoiatuseta. Vähemalt seitse päeva enne konto peatamist väljastatakse hoiatus. Vaadake peatatud kontode kohta lisateavet.

Kas vajate abi?

Kui teil on meie eeskirjade kohta küsimusi, andke meile sellest teada: võtke ühendust Google'i reklaamitoega
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?