Допускане на непочтено поведение

Ние ценим честността и справедливото отношение, затова не допускаме популяризирането на продукти или услуги, които имат за цел да позволят непочтено поведение.

По-долу сме дали някои примери за това, какво да избягвате в рекламите си. Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Допускане на непочтено поведение

Продукти или услуги, които помагат на потребителите да подвеждат други хора

Примери: Създаване на фалшифицирани или фалшиви документи, като например паспорти или дипломи; продажба на номера, които по вида си имитират национални идентификационни номера; услуги, които посредничат за включване на клиенти като упълномощени потребители на кредитни линии; средства за манипулиране на резултатите от тестове за наркотици, услуги за изготвяне на академични работи или полагане на изпити; продаване на фалшифицирани действия на потребителите във вид на невалидни кликвания, отзиви или подкрепа в социалните медии

Продукти или услуги, които позволяват на потребител да придобие неупълномощен достъп до (или да извършва неупълномощени промени в) системи, устройства или собствености

Примери: Хакерски услуги, кражба на кабели, антирадари, превключване на светофарни уредби или телефонно подслушване

Нуждаете се от помощ?

Ако имате въпроси за правилата ни, съобщете ни: Връзка с екипа на Google Ads за поддръжка
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?