Nebezpečné výrobky alebo služby

Používatelia služby Display & Video 360 musia dodržiavať tieto pravidlá služby Google Ads. Ďalšie obmedzenia nájdete v centre pomoci služby Display & Video 360.

Chceme, aby boli ľudia v bezpečí, či už online alebo offline. Preto nepovoľujeme propagáciu niektorých produktov a služieb, ktoré spôsobujú škody, ujmy alebo zranenia.

Nižšie uvádzame niekoľko príkladov výrobkov a služieb, ktoré považujeme za nebezpečné a ktorým by ste sa vo svojich reklamách alebo cieľoch mali vyhýbať. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Porušenia pravidiel uvedených nižšie nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Prečítajte si viac o pozastavených účtoch.

Výbušniny

Nasledujúce položky nie sú povolené:

Reklamy na výrobky, ktoré vybuchujú a môžu spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie majetku v ich blízkosti

Príklady (neúplný zoznam): klincová bomba, chemická bomba, všetky vybuchujúce ohňostroje, petardy, granáty

 Reklamy na inštruktážny obsah týkajúci sa výroby, zlepšovania či získavania výbušných predmetov

Príklady (neúplný zoznam): webové stránky venované výrobe bômb, návody, softvér alebo vybavenie na priestorovú tlač častí granátov

Zbrane, diely zbraní a súvisiace výrobky

Nasledujúce položky sú povolené:

Reklamy na časti zbraní a súvisiace položky, ktoré zvyšujú bezpečnosť zbraní

Príklady (neúplný zoznam): zámky na zbraň, zámky na spúšť, poistné kolíky a zarážky do zbraní

Nasledujúce položky nie sú povolené:

 Reklamy na funkčné zariadenia, pri ktorých je zrejmé, že slúžia na vystrelenie projektilu vysokou rýchlosťou pri športe, sebaobrane alebo v boji

Upozornenie: Chceme predísť zbytočnému riziku, preto tieto pravidlá uplatňujeme na športové alebo rekreačné zbrane, ktoré môžu v prípade zneužitia spôsobiť vážnu ujmu, prípadne ktoré vyzerajú ako skutočné zbrane.

Príklady (neúplný zoznam): ručné strelné zbrane, pušky, brokovnice, lovecké zbrane, funkčné starožitné zbrane, airsoftové zbrane, paintballové zbrane, vzduchové zbrane, zbrane vyrobené pomocou priestorovej tlače

 Reklamy na ľubovoľnú časť či komponent (či už dokončený alebo nedokončený), ktorý je nevyhnutný na fungovanie zbrane alebo ju zlepšuje

Príklady (neúplný zoznam): munícia, zásobníky, tlmiče, trojnožky a dvojnožky pre strelné zbrane, pažby, súpravy na prestavbu zbrane, rukoväte zbraní, puškohľady a mieridlá, náhradné pažby využívajúce spätný ráz (bump stock)

 Reklamy na návody týkajúce sa výroby alebo zlepšovania funkčnosti strelných zbraní

Iné zbrane

Nasledujúce položky nie sú povolené:

 Reklamy na nože, ktoré sú určené alebo propagované (vychádzajúc z ich súčasného využitia) ako produkty, ktoré možno použiť na zranenie protivníka pri športe, sebaobrane alebo v boji

 Reklamy na akýkoľvek typ noža, ktorý poskytuje konfrontačnú výhodu (vrátane maskovaného vzhľadu alebo mechanizmu zjednodušujúceho otvárania)

Príklady (neúplný zoznam): vyskakovacie nože, bojové nože, kordy v palici, nože typu motýlik, vojenské nože, pästné dýky, vrhacie sekery

 Reklamy na akýkoľvek iný výrobok, ktorý je (vychádzajúc z jeho súčasného využitia) určený na zranenie protivníka pri športe, sebaobrane alebo v boji

Príklady (neúplný zoznam): vrhacie hviezdice, boxery, paralyzéry, slzotvorné spreje

 Reklamy na inštruktážny obsah týkajúci sa výroby, zlepšovania či získavania akýchkoľvek výrobkov, na ktoré sa vzťahujú pravidlá pre iné zbrane

Príklady (neúplný zoznam): návody, softvér alebo vybavenie na priestorovú tlač pästných dýk, boxerov a vrhacích hviezdic

Rekreačné drogy

Nasledujúce položky nie sú povolené:

 Reklamy na látky spôsobujúce zmenu psychického stavu s cieľom dosiahnuť rozptýlenie alebo inak navodiť eufóriu

Príklady (neúplný zoznam): kokaín, metamfetamín, heroín a iné nelegálne opioidy, marihuana, náhrady kokaínu, mefedron, „legálne drogy“

 Reklamy na výrobky alebo služby ponúkané na uľahčenie rekreačného užívania drog

Príklady (neúplný zoznam): fajky, bongá, marihuanové kaviarne

 Reklamy na inštruktážny obsah týkajúci sa výroby, nákupu alebo užívania rekreačných drog

Príklady (neúplný zoznam): fóra s tipmi alebo odporúčaniami týkajúcimi sa užívania drog

Tabak

Nasledujúce položky nie sú povolené:

 Reklamy na tabak alebo akékoľvek výrobky obsahujúce tabak

Príklady (neúplný zoznam): cigarety, cigary, orálny tabak (snus), žuvací tabak, tabak do šúľacích cigariet a fajok

Reklamy na výrobky, ktoré tvoria súčasť tabakového výrobku, a tiež výrobky a služby priamo podporujúce alebo propagujúce spotrebu tabaku

Príklady (neúplný zoznam): cigaretový papier, fajky, tabakové filtre, bary s vodnými fajkami, cigarové bary

 Reklamy na výrobky, ktoré simulujú fajčenie tabaku

Príklady (neúplný zoznam): bylinné cigarety, elektronické cigarety, e-cigarety

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky o našich pravidlách, kontaktujte podporu služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?