Nebezpečné produkty alebo služby

Chceme, aby boli ľudia v bezpečí, či už online alebo offline. Preto nepovoľujeme propagáciu niektorých produktov a služieb, ktoré spôsobujú škody, ujmy alebo zranenia.

Nižšie uvádzame niekoľko príkladov produktov a služieb, ktoré považujeme za nebezpečné a ktorým by ste sa mali vyhýbať vo svojich reklamách: Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Výbušniny

Nasledujúce položky nie sú povolené:

 Reklamy na produkty, ktoré vybuchujú a môžu spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie majetku v ich blízkosti

Príklady: klincová bomba, chemická bomba, všetky vybuchujúce ohňostroje, petardy, granáty

 Reklamy na inštruktážny obsah týkajúci sa výroby, zlepšovania či získavania akýchkoľvek výbušných predmetov

Príklady: webové stránky venované výrobe bômb, návody, softvér alebo vybavenie na 3D tlač častí granátov 

Zbrane, diely zbraní a súvisiace produkty

Nasledujúce položky sú povolené:

          Reklamy na časti zbraní a súvisiace položky, ktoré zvyšujú bezpečnosť zbraní
             Príklady: zámky na zbraň, zámky na spúšť, poistné kolíky a zarážky do zbraní

Nasledujúce položky nie sú povolené:

 Reklamy na funkčné zariadenia, pri ktorých je zrejmé, že slúžia na vystrelenie projektilu vysokou rýchlosťou pri športe, sebaobrane alebo v boji

Upozornenie: Chceme predísť zbytočnému riziku, preto tieto pravidlá uplatňujeme na športové alebo rekreačné zbrane, ktoré môžu v prípade zneužitia spôsobiť vážnu ujmu, prípadne ktoré vyzerajú ako skutočné zbrane.

Príklady: ručné strelné zbrane, pušky, brokovnice, lovecké zbrane, funkčné starožitné zbrane, airsoftové zbrane, paintballové zbrane, vzduchové zbrane, zbrane vyrobené pomocou 3D tlače

 Reklamy na ľubovoľnú časť či komponent (či už dokončený alebo nedokončený), ktorý je nevyhnutný pre funkčnosť zbrane alebo ju zlepšuje

Príklady: munícia, zásobníky s nábojmi, tlmiče, nábojové pásy, pažby, súpravy na prestavbu zbrane, rukoväte zbraní, puškohľady a mieridlá, trojnožky a dvojnožky

 Reklamy na inštruktážny obsah týkajúci sa výroby alebo zlepšovania akéhokoľvek funkčného zariadenia (prípadne dielov alebo komponentov zaradenia), pri ktorom je zrejmé, že vystreľuje projektil vysokou rýchlosťou

Príklady: pokyny na výrobu zbraní, návody, softvér alebo vybavenie na 3D tlač zbraní alebo častí zbraní

Iné zbrane

Nasledujúce položky nie sú povolené:

 Reklamy na nože, ktoré sú určené alebo propagované (vychádzajúc z ich súčasného využitia) ako produkty, ktoré možno použiť na zranenie protivníka pri športe, sebaobrane alebo v boji

 Reklamy na akýkoľvek typ noža, ktorý poskytuje konfrontačnú výhodu (vrátane maskovaného vzhľadu alebo mechanizmu zjednodušujúceho otváranie)

Príklady: vyskakovacie nože, bojové nože, kordy v palici, nože typu motýlik, vojenské nože, pästné dýky, vrhacie sekery

 Reklamy na akýkoľvek iný produkt, ktorý je (vychádzajúc z jeho súčasného využitia) určený na zranenie protivníka pri športe, sebaobrane alebo v boji

Príklady: vrhacie hviezdice, boxery, paralyzéry, slzotvorné spreje

 Reklamy na inštruktážny obsah týkajúci sa výroby, zlepšovania či získavania akýchkoľvek produktov, na ktoré sa vzťahujú pravidlá pre iné zbrane

Príklady: návody, softvér alebo vybavenie na 3D tlač pästných dýk, boxerov a vrhacích hviezdic

Rekreačné drogy

Nasledujúce položky nie sú povolené:

 Reklamy na látky spôsobujúce zmenu psychického stavu s cieľom dosiahnuť rozptýlenie alebo inak navodiť eufóriu

Príklady: kokaín, metamfetamín, heroín a ostatné nelegálne opiáty, marihuana, náhrady kokaínu, mefedron, „legálne drogy“

 Reklamy na produkty alebo služby umožňujúce rekreačné užívanie drog

Príklady: fajky, bongá a coffee shopy

 Reklamy na inštruktážny obsah týkajúci sa výroby, nákupu alebo užívania rekreačných drog

Príklady: fóra s tipmi alebo odporúčaniami na užívanie drog

Tabak

Nasledujúce položky nie sú povolené:

 Reklamy na tabak alebo akékoľvek produkty obsahujúce tabak

Príklady: cigarety, cigary, orálny tabak (snus), žuvací tabak, tabak do šúľacích cigariet a fajok

 Reklamy na produkty, ktoré tvoria súčasť tabakového výrobku, a tiež výrobky a služby priamo podporujúce alebo propagujúce spotrebu tabaku

Príklady: cigaretový papier, fajky, tabakové filtre, bary s vodnými fajkami, cigarové bary

 Reklamy na produkty, ktoré simulujú fajčenie tabaku

Príklady: bylinné cigarety, elektronické cigarety alebo e-cigarety

Potrebujete pomoc?

V prípade otázok o našich pravidlách kontaktujte podporu služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?