Vaaralliset tuotteet tai palvelut

Haluamme auttaa ihmisiä tuntemaan olonsa turvalliseksi sekä verkossa että sen ulkopuolella, joten emme salli joidenkin sellaisten tuotteiden tai palveluiden mainostamista, jotka voivat aiheuttaa vahinkoja, haittaa tai loukkaantumisia.

Alla on esimerkkejä tuotteista ja palveluista, joiden katsomme olevan vaarallisia ja joihin viittaamista mainoksissa tulee välttää. Tutustu käytäntörikkomusten seurauksiin.

Räjähteet

Seuraavanlainen sisältö ei ole sallittua:

 Sellaisten tuotteiden mainokset, jotka on suunniteltu räjähtämään ja jotka voivat vahingoittaa lähistöllä olevia ihmisiä ja omaisuutta

Esimerkkejä: naulapommi, kemiallinen pommi, räjähtävät ilotulitteet, sähikäiset ja kranaatit

 Räjähteiden kokoamista, parantelua tai hankkimista koskevan ohjesisällön mainokset

Esimerkkejä: pomminrakentamissivustot sekä oppaat, ohjelmistot tai laitteet kranaatin osien 3D-tulostamiseen 

Aseet, aseen osat ja niihin liittyvät tuotteet

Seuraavanlainen sisältö on sallittua:

          Aseen turvallisuutta parantavien aseen osien tai vastaavien tuotteiden mainokset
             Esimerkkejä: aselukot, varmistinsokat ja turvaliput

Seuraavanlainen sisältö ei ole sallittua:

 Sellaisten toimintakuntoisten laitteiden mainokset, joilla voidaan laukaista panos suurella nopeudella urheilussa, itsepuolustuksessa tai taistelussa

Huom. Sovellamme tätä käytäntöä varmuuden vuoksi myös harrasteaseisiin, jotka voivat väärinkäytettyinä aiheuttaa huomattavaa vahinkoa tai jotka näyttävät aidoilta aseilta.

Esimerkkejä: käsiaseet, kiväärit, haulikot, metsästysaseet, toimivat antiikkiaseet, muovikuula-aseet, värikuula-aseet, ilma-aseet ja 3D-tulostetut aseet

 Sellaisten valmiiden tai viimeistelemättömien aseen osien tai komponenttien mainokset, jotka ovat keskeisiä aseen käytön kannalta tai jotka tehostavat aseen toimintaa

Esimerkkejä: ammukset, panoslippaat, äänenvaimentimet, panosvyöt, tukit, muuntosarjat, aseen kädensijat, tähtäimet sekä kaksi- ja kolmijalkaiset ampumatuet

 Sellaisen ohjesisällön mainokset, jossa opastetaan kokoamaan tai parantelemaan toimintakuntoisia laitteita, joilla voidaan laukaista ammus suurella nopeudella

Esimerkkejä: ohjeet aseen kokoamiseen sekä oppaat, ohjelmistot tai laitteet aseiden tai aseen osien 3D-tulostamiseen

Muut aseet

Seuraavanlainen sisältö ei ole sallittua:

 Sellaisten veitsien mainokset, jotka on (nykykäytössä) suunniteltu tai joita mainostetaan käytettäviksi vahingon tuottamiseen urheilussa, itsepuolustuksessa tai taistelussa

 Sellaisten veitsien mainokset, joiden muotoilusta on etua yhteenottotilanteissa (esimerkiksi niiden naamioidun ulkoasun tai terän nopean avaamismekanismin ansiosta)

Esimerkkejä: kääntöveitset, taisteluveitset, miekkakepit, perhosveitset, sotilasveitset, tikarit ja heittokirveet

 Muiden sellaisten tuotteiden mainokset, jotka on (nykykäytössä) suunniteltu vahingoittamaan vastustajaa urheilussa, itsepuolustuksessa tai taistelussa

Esimerkkejä: heittotähdet, nyrkkiraudat, etälamauttimet ja pippurisuihkeet

 Sellaisen ohjesisällön mainokset, jossa opastetaan kokoamaan, parantelemaan tai hankkimaan muita aseita koskevan käytäntömme alaisia tuotteita

Esimerkkejä: oppaat, ohjelmistot tai laitteet tikarien, nyrkkirautojen ja heittotähtien 3D-tulostamiseen

Huumausaineet

Seuraavanlainen sisältö ei ole sallittua:

 Tajunnan tilaan vaikuttavien, päihtymistarkoituksessa nautittavien aineiden mainokset

Esimerkkejä: kokaiini, kristalli (metamfetamiini), heroiini ja muut laittomat opioidit, marihuana, kokaiinin kaltaiset tuotteet, mefedroni ja "lailliset päihteet"

 Sellaisten tuotteiden tai palvelujen mainokset, joita markkinoidaan huumekäyttötarkoituksiin

Esimerkkejä: piiput, bongit ja kannabiskahvilat

 Huumeiden valmistamista, ostamista tai käyttämistä koskevan ohjesisällön mainokset

Esimerkkejä: keskustelupalstat, joissa kerrotaan huumeiden käyttöön liittyviä vinkkejä tai suosituksia

Tupakka

Seuraavanlainen sisältö ei ole sallittua:

 Tupakan tai tupakkatuotteiden mainokset

Esimerkkejä: savukkeet, sikarit, nuuska, purutupakka, irtotupakka ja piipputupakka

 Tupakkatuotteiden osien mainokset tai sellaisten tuotteiden tai palvelujen mainokset, jotka suoraan mahdollistavat tupakan kulutuksen tai edistävät sitä

Esimerkkejä: savukepaperit, piiput, filtterit, vesipiippukahvilat ja sikaribaarit

 Sellaisten tuotteiden mainokset, joilla jäljitellään tupakan polttamista

Esimerkkejä: yrttisavukkeet, sähkötupakat ja e-tupakat

Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on kysyttävää käytännöistämme, ota yhteyttä Google Adsin tukeen.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?