Các yêu cầu đối với quảng cáo dạng hình ảnh

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Quảng cáo dạng hình ảnh bao gồm một hình ảnh kèm theo quảng cáo và có thể hiển thị ở nhiều kích thước. Quảng cáo dạng hình ảnh phải tuân thủ các chính sách tiêu chuẩn của Google Ads và những yêu cầu bên dưới. Xin lưu ý rằng những yêu cầu này cũng áp dụng cho Quảng cáo lớp phủ dạng hình ảnh và Quảng cáo HTML5.

Ảnh động trong quảng cáo dạng hình ảnh

Chúng tôi không cho phép:

Ảnh động dài hơn 30 giây

Lưu ý:  Ảnh động chỉ được lặp lại trong vòng 30 giây. Nếu quá thời lượng trên, quảng cáo sẽ bị từ chối.

 

Chúng tôi không còn hỗ trợ ảnh gif động HD trong Google Ads

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo bị từ chối hoặc thành phần bị từ chối. Nếu bạn không thể chỉnh sửa hình ảnh đó cho đáp ứng yêu cầu này, hãy chọn một hình ảnh khác tuân thủ chính sách để tải lên.

Các chính sách liên quan và trường hợp hay bị từ chối

Những chính sách sau đây của Google Ads đặc biệt áp dụng cho quảng cáo dạng hình ảnh và thường khiến quảng cáo bị từ chối. Tìm hiểu về hậu quả nếu bạn vi phạm chính sách của Google.

Chất lượng ảnh

Tất cả hình ảnh mà bạn sử dụng trong quảng cáo phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nhất định. Bố cục hình ảnh phải tuân theo các tiêu chuẩn của Google Ads và bản thân hình ảnh không bị mờ. Vui lòng xem Chính sách về chất lượng hình ảnh để biết thêm thông tin.

Khó xác định sự liên quan

Tất cả thông tin phải liên quan đến những gì bạn đang quảng cáo. Ví dụ: tất cả các trường thông tin về quảng cáo mà bạn gửi phải thể hiện cùng một nhà quảng cáo và liên quan đến sản phẩm trong quảng cáo. Vui lòng xem chính sách về Mức độ liên quan không rõ ràng để biết thêm thông tin.

Nội dung gây hiểu lầm

Tất cả thông tin phải chính xác và mô tả đúng những gì bạn đang quảng cáo. Vui lòng xem Chính sách về nội dung gây hiểu lầm để biết thêm thông tin.

Quảng cáo dạng hình ảnh không được chứa những hình ảnh trông giống các cảnh báo hoặc thông báo lỗi của trang web, và các hình ảnh không được cố tình khiến người xem nghĩ rằng đó là hai hoặc nhiều quảng cáo riêng biệt.

Nội dung tình dục

Để giúp quảng cáo luôn phù hợp và an toàn cho người dùng, Google hạn chế nội dung tình dục trong một số trường hợp nhất định. Vui lòng xem Chính sách về nội dung tình dục để biết thêm thông tin.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính