Krav på bildannonser

Bildannonser innehåller en bild tillsammans med annonsen och finns i många olika mått. Standardpolicyerna för Google Ads och kraven nedan gäller för bildannonser. Observera att kraven även gäller bildöverlagringsannonser och HTML5-annonser.

Animation i bildannonser

Följande är inte tillåtet:

Animationer som pågår längre än 30 sekunder

Obs! Kortare animationer får upprepas men måste avslutas efter 30 sekunder.

Animerade GIF-bilder i HD stöds inte längre i Google Ads

Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons eller ett avvisat tillägg. Om du inte kan redigera bilden så att den uppfyller det här kravet bör du ladda upp en annan bild som följer policyn.

Relaterade policyer och vanliga orsaker till underkännande

Följande Google Ads-policyer är särskilt relevanta för bildannonser och är ofta kopplade till underkännanden. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Bildkvalitet

Alla bilder som används vid annonsering måste uppfylla vissa kvalitetsstandarder. Bildlayouten måste följa Google Ads-riktlinjerna och själva bilden får inte vara suddig. Mer information finns i policyn för bildkvalitet.

Oklar relevans

All information ska vara relevant för det du marknadsför. Till exempel måste informationen i alla fält i annonsmaterialet som skickas in gälla samma annonsör och beröra den marknadsförda produkten. Mer information finns i policyn om oklar relevans.

Vilseledande innehåll

All information ska vara korrekt och beskriva det du marknadsför. Mer information finns i policyn för vilseledande innehåll. Bildannonser får inte innehålla bilder som liknar webbplatsvarningar eller felmeddelanden, och bilderna får inte se ut att utgöra mer än en annons.

Barnförbjudet innehåll

Google vill att annonserna ska vara relevanta och säkra för användarna och begränsar därför barnförbjudet innehåll i vissa fall. Mer information finns i policyn om barnförbjudet innehåll. Bildannonser får inte innehålla barnförbjudet innehåll.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?