Požiadavky na obrázkové reklamy

Obrázkové reklamy sú reklamy obsahujúce obrázok. Sú k dispozícii s rôznymi rozmermi. Na obrázkové reklamy sa vzťahujú štandardné pravidlá služby Google Ads a požiadavky uvedené nižšie. Upozorňujeme, že tieto požiadavky platia aj pre prekryvné obrázkové reklamy a reklamy vo formáte HTML5.

Animácia v obrázkových reklamách

Nie je povolené:

Animácie trvajúce dlhšie než 30 sekúnd

Poznámka: Kratšie animácie sa môžu prehrávať v slučke alebo opakovať, no po 30 sekundách sa musia zastaviť.

Animované reklamy vo formáte GIF s vysokým rozlíšením už v službe Google Ads nie sú podporované

Prečítajte si, ako opraviť zamietnutú reklamu alebo zamietnuté rozšírenie. Ak obrázok nemožno upraviť, aby spĺňal túto požiadavku, nahrajte iný, ktorý vyhovuje pravidlám.

Súvisiace pravidlá a bežné dôvody zamietnutia

Nasledujúce pravidlá služby Google Ads sa vzťahujú špeciálne na obrázkové reklamy a často sú dôvodom zamietnutia. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Kvalita obrázkov

Všetky obrázky používané v inzercii musia spĺňať určité štandardy kvality. Rozloženie obrázka musí zodpovedať štandardom služby Google Ads, pričom samotný obrázok nesmie byť rozmazaný. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si pravidlá pre kvalitu obrázkov.

Nejasná relevancia

Všetky informácie by mali súvisieť s tým, čo inzerujete. Napríklad všetky odoslané polia reklamnej kreatívy musia reprezentovať rovnakého inzerenta a súvisieť s propagovaným produktom. Ďalšie informácie si môžete prečítať v pravidlách týkajúcich sa nejasnej relevancie.

Zavádzajúci obsah

Všetky informácie by mali byť presné a mali by opisovať to, čo inzerujete. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách pre zavádzajúci obsah. Obrázkové reklamy nesmú obsahovať obrázky pripomínajúce upozornenia alebo chybové hlásenia na webových stránkach. Obrázky tiež nesmú pôsobiť dojmom, že ide o viac než jednu reklamu.

Obsah pre dospelých

Spoločnosť Google obmedzuje za určitých okolností použitie obsahu pre dospelých, aby boli reklamy pre používateľov relevantné a bezpečné. Prečítajte si ďalšie informácie v pravidlách pre obsah pre dospelých. Obrázkové reklamy nesmú zahŕňať žiadny obsah pre dospelých.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?