Požiadavky na obrázkové reklamy

Obrázkové reklamy sú reklamy obsahujúce obrázok. Sú k dispozícii s rôznymi rozmermi. Na obrázkové reklamy sa vzťahujú štandardné pravidlá služby Google Ads a požiadavky uvedené nižšie. Upozorňujeme, že tieto požiadavky platia aj pre prekryvné obrázkové reklamy a reklamy vo formáte HTML5.

Animácia v obrázkových reklamách

Nie je povolené:

Animácie trvajúce dlhšie než 30 sekúnd

Poznámka: Kratšie animácie sa môžu prehrávať v slučke alebo opakovať, no po 30 sekundách sa musia zastaviť.

Animované reklamy vo formáte GIF s vysokým rozlíšením už v službe Google Ads nie sú podporované

Prečítajte si, ako opraviť zamietnutú reklamu alebo zamietnuté rozšírenie. Ak obrázok nemožno upraviť, aby spĺňal túto požiadavku, nahrajte iný, ktorý vyhovuje pravidlám.

Súvisiace pravidlá a bežné dôvody zamietnutia

Nasledujúce pravidlá služby Google Ads sa vzťahujú špeciálne na obrázkové reklamy a často sú dôvodom zamietnutia. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Kvalita obrázkov

Všetky obrázky používané v reklame musia spĺňať určité štandardy kvality. Rozloženie obrázka musí zodpovedať štandardom služby Google Ads, pričom samotný obrázok nesmie byť rozmazaný. Viac sa dozviete v pravidlách pre kvalitu obrázkov.

Nejasná relevancia

Všetky informácie by mali súvisieť s tým, čo inzerujete. Napríklad všetky odoslané polia reklamnej kreatívy musia reprezentovať rovnakého inzerenta a súvisieť s propagovaným produktom. Ďalšie informácie si môžete prečítať v pravidlách týkajúcich sa nejasnej relevancie.

Zavádzajúci obsah

Všetky informácie by mali byť presné a mali by opisovať to, čo inzerujete. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách pre zavádzajúci obsah. Obrázkové reklamy nesmú obsahovať obrázky pripomínajúce upozornenia alebo chybové hlásenia na webových stránkach. Obrázky tiež nesmú pôsobiť dojmom, že ide o viac než jednu reklamu.

Obsah pre dospelých

Spoločnosť Google obmedzuje za určitých okolností použitie obsahu pre dospelých, aby boli reklamy pre používateľov relevantné a bezpečné. Prečítajte si ďalšie informácie v pravidlách pre obsah pre dospelých. Obrázkové reklamy nesmú zahŕňať žiadny obsah pre dospelých.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?