Keperluan iklan imej

Iklan imej termasuk imej dengan iklan anda dan tersedia dalam pelbagai dimensi. Iklan imej tertakluk pada dasar Google Ads standard dan keperluan di bawah. Harap maklum bahawa keperluan ini turut digunakan pada iklan Tindihan imej dan iklan HTML5.

Animasi dalam iklan imej

Perkara berikut adalah tidak dibenarkan:

Animasi yang bermain lebih lama daripada 30 saat

Nota: Animasi yang lebih pendek boleh digelungkan atau diulang, namun mesti berhenti selepas 30 saat.

Gif beranimasi HD tidak disokong lagi dalam Google Ads

Ketahui cara membetulkan iklan atau sambungan yang tidak diluluskan. Jika anda tidak dapat mengedit imej untuk memenuhi keperluan ini, muat naik imej lain yang mematuhi dasar.

Dasar yang berkaitan dan penolakan yang biasa berlaku

Dasar Google Ads yang berikut sangat berkaitan dengan iklan imej dan sering kali dikaitkan dengan penolakan. Ketahui tentang akibatnya jika anda melanggar dasar kami.

Kualiti imej

Semua imej yang digunakan dalam pengiklanan hendaklah memenuhi standard kualiti tertentu. Reka letak imej mesti mematuhi standard Google Ads dan imej tersebut tidak boleh kelihatan kabur. Lihat Dasar kualiti imej untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Perkaitan tidak jelas

Semua maklumat hendaklah berkaitan dengan kandungan yang anda iklankan. Misalnya, semua medan kreatif iklan yang diserahkan harus mewakili pengiklan yang sama dan berkaitan dengan produk yang dipromosikan. Lihat dasar tentang Perkaitan tidak jelas untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Kandungan mengelirukan

Semua maklumat hendaklah tepat dan menerangkan perkara yang anda iklankan. Lihat Dasar kandungan mengelirukan untuk mendapatkan maklumat lanjut. Iklan imej tidak boleh mengandungi imej yang menyerupai amaran tapak atau mesej ralat dan imej tidak boleh kelihatan sebagai lebih daripada satu iklan.

Kandungan dewasa

Bagi memastikan iklan yang disiarkan adalah berkaitan dan selamat untuk pengguna, Google mengehadkan kandungan dewasa dalam keadaan yang tertentu. Lihat Dasar kandungan dewasa untuk mendapatkan maklumat lanjut. Iklan imej tidak boleh mengandungi apa-apa kandungan berorientasikan dewasa.
Adakah perkara ini membantu?
Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?