Zahtjevi za slikovne oglase

Slikovni oglasi sadrže sliku s vašim oglasom i dostupni su u nizu dimenzija. Slikovni oglasi podliježu standardnim pravilima Google Adsa i zahtjevima u nastavku. Ti se zahtjevi primjenjuju i na slikovne višeslojne oglase i HTML5 oglase.

Animacija u slikovnim oglasima

Nije dopušteno sljedeće:

Animacije koje traju duže od 30 sekundi

Napomena: kraće se animacije mogu ponavljati, ali moraju prestati nakon 30 sekundi.

Google Ads ne podržava HD animirane GIF-ove

Saznajte kako ispraviti neodobreni oglas ili proširenje. Ako sliku ne možete urediti tako da udovoljava zahtjevima, prenesite neku drugu sliku koja je usklađena s pravilima.

Povezana pravila i česti razlozi neodobravanja

Sljedeća pravila Google Adsa posebno su relevantna za slikovne oglase i često su povezana s neodobravanjem. Saznajte što se događa ako kršite naša pravila.

Kvaliteta slike

Sve slike koje se upotrebljavaju u oglašavanju moraju zadovoljavati određene standarde kvalitete. Izgled slike mora biti u skladu sa standardima Google Adsa, a sama slika ne smije biti mutna. Više informacija potražite u pravilima o kvaliteti slike.

Nejasna relevantnost

Sve informacije moraju biti relevantne za ono što oglašavate. Na primjer, sva poslana polja oglasa moraju predstavljati istog oglašivača i moraju biti relevantna za promovirani proizvod. Više informacija nalazi se u pravilima o nejasnoj relevantnosti.

Obmanjujući sadržaj

Sve informacije moraju biti točne i opisivati ono što oglašavate. Više informacija potražite u pravilu Obmanjujući sadržaj. Slikovni oglasi ne smiju sadržavati slike koje podsjećaju na upozorenja web-lokacije ili poruke pogreške, a slike ne smiju izgledati kao više oglasa.

Sadržaj za punoljetne

Da bi oglasi bili relevantni i sigurni za korisnike, Google u određenim okolnostima ograničava sadržaj za punoljetne. Više informacija potražite u pravilima o sadržaju za punoljetne. Slikovni oglasi ne smiju sadržavati nikakav sadržaj za punoljetne.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?