Piltreklaamide nõuded

Google pakub paremini mõistmiseks meie abikeskusest tõlgitud versioone, kuid need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik versioon, mida kasutame meie eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Piltreklaamid lisavad reklaamile kujutise ja on saadaval eri mõõtmetes. Piltreklaamidele kehtivad standardsed Google Adsi eeskirjad ja alltoodud nõuded. Arvestage, et need nõuded kehtivad ka kujutise ülekattega reklaamidele ja HTML5-reklaamidele.

Animatsioonid piltreklaamides

Alljärgnev pole lubatud.

Üle 30 sekundi kestvad animatsioonid

Märkus. Lühemaid animatsioone võib esitada tsüklina või korduvalt, kuid need peavad peatuma 30 sekundi möödudes.

HD-vormingus animeeritud GIF-id pole Google Adsis enam lubatud

Lugege, kuidas parandada tagasi lükatud reklaami või laiendit. Kui te ei saa pilti nõuetekohaselt muuta, laadige üles muu pilt, mis järgib eeskirju.

Seotud eeskirjad ja sagedased tagasilükkamised

Järgmised Google Adsi eeskirjad on piltreklaamide puhul eriti asjakohased ja seotud sageli tagasilükkamisega. Lugege, mis juhtub siis, kui rikute meie eeskirju.

Pildikvaliteet

Kõik reklaamides kasutatud pildid peavad järgima teatud kvaliteedistandardeid. Pildi paigutus peab vastama Google Adsi standarditele ja pilt ise ei tohi olla udune. Lisateavet vaadake pildikvaliteedi eeskirjadest.

Asjakohatus

Kogu teave peaks olema reklaamitava suhtes asjakohane. Näiteks kõik esitatud reklaami väljad peavad esindama sama reklaamijat ja olema reklaamitava toote suhtes asjakohased. Lisateavet leiate eeskirjade jaotisest Asjakohatus.

Eksitav sisu

Kogu teave peab olema täpne ja kirjeldama reklaamitavat toodet/teenust. Lisateavet vaadake eksitava sisu eeskirjadest.Piltreklaamid ei tohi sisaldada pilte, mis meenutavad saidi hoiatusi või veateateid, ja pilt ei tohi jätta muljet, et tegemist on rohkem kui ühe reklaamiga.

Seksuaalne sisu

Kasutajate jaoks reklaamide asjakohasuse ja turvalisuse tagamiseks piirab Google teatud juhtudel täiskasvanutele mõeldud sisu kasutamist. Vaadake täiskasvanutele mõeldud sisu eeskirjades kohta lisateavet.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?