Изисквания за графичните реклами

Графичните реклами включват изображение и се предлагат в разнообразни размери. Графичните реклами са предмет на стандартните правила на Google Ads и изискванията по-долу. Обърнете внимание, че тези изисквания важат също за рекламите с насложено изображение и за рекламите с HTML5.

Анимация в графични реклами

Не се допуска следното:

Анимации, продължаващи повече от 30 секунди

Забележка: По-кратките анимации могат да бъдат циклични или повтарящи се, но трябва да спират след 30 секунди.

Анимираните GIF изображения с висока детайлност вече не се поддържат в Google Ads

Научете как да коригирате неодобрена реклама или разширение. Ако не можете да редактирате изображението, така че да отговаря на това изискване, качете друго, което спазва правилата.

Сродни правила и чести причини за неодобрение

Следните правила на Google Ads са особено важни за графичните реклами и са честа причина за получаване на неодобрение. Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Качество на изображенията

Всички изображения, използвани в рекламите, трябва да отговарят на определени стандарти за качество. Оформлението на изображенията трябва да съответства на стандартите на Google Ads, а самото изображение не може да е замъглено. За повече информация прегледайте правилата за качеството на изображенията.

Неясна уместност

Цялата информация трябва да е подходяща за това, което рекламирате. Например всички изпратени полета на файла за създаване на реклама трябва да са за един и същ рекламодател и да са подходящи за популяризирания продукт. За повече информация вижте правилата за неясна уместност.

Подвеждащо съдържание

Цялата информация трябва да е точна и да описва това, което рекламирате. Вижте правилата ни за подвеждащото съдържание за повече информация. Графичните реклами не могат да съдържат изображения, които наподобяват съобщения за предупреждения или грешки в сайта, а изображенията не може да изглеждат така, сякаш са повече от една реклама.

Съдържание за пълнолетни

За да поддържа рекламите подходящи и безопасни за потребителите, при определени обстоятелства Google ограничава съдържанието за пълнолетни. Вижте правилата за съдържанието за пълнолетни за повече информация. Графичните реклами не могат да включват съдържание за пълнолетни.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?