Hàng giả

Google Ads cấm bán hoặc quảng cáo để bán hàng giả. Hàng giả có nhãn hiệu hoặc biểu trưng giống hệt hoặc về căn bản không thể phân biệt được với nhãn hiệu của một mặt hàng khác. Hàng giả bắt chước đặc điểm nhãn hiệu của sản phẩm nhằm mạo nhận là sản phẩm chính hiệu của chủ sở hữu thương hiệu. Chính sách này áp dụng cho nội dung của quảng cáo và trang web hoặc ứng dụng của bạn. 

Tìm hiểu về điều sẽ xảy ra nếu bạn vi phạm các chính sách của chúng tôi.

Nếu bạn lo ngại về các quảng cáo hỗ trợ bán hàng giả, vui lòng gửi đơn khiếu nại.

Hàng giả

Dưới đây là hàng giả không được phép:

Các sản phẩm được mô tả là hàng nhái rẻ tiền, hàng nhái cao cấp, hàng nhái, sao chép, giả, giả mạo, hình ảnh bắt chước hoặc các cụm từ tương tự khi đề cập đến tên thương hiệu nhằm mạo nhận là sản phẩm chính hiệu của chủ sở hữu thương hiệu

Các sản phẩm không chính hiệu bắt chước đặc điểm thương hiệu nhằm mạo nhận là sản phẩm chính hiệu

Ví dụ: các sản phẩm không chính hãng có nhãn hiệu hoặc biểu trưng mang tên thương hiệu

Chúng tôi coi những trường hợp vi phạm chính sách này là rất nghiêm trọng vì các lỗi vi phạm đó gây rủi ro đối với sự an toàn của người dùng hoặc tài sản của họ (ví dụ: do hoạt động tội phạm và/hoặc quảng cáo độc hại). Trong quá trình xác định xem một nhà quảng cáo hay trang đích có vi phạm chính sách này hay không, chúng tôi có thể xem xét thông tin từ nhiều nguồn bao gồm quảng cáo, trang web, các tài khoản của bạn và các nguồn của bên thứ ba. Các tài khoản vi phạm chính sách này có thể bị tạm ngưng và có thể không được phép quảng cáo lại với chúng tôi. Nếu bạn tin rằng việc này là nhầm lẫn và bạn không vi phạm chính sách, hãy gửi khiếu nại và giải thích lý do. Chúng tôi chỉ phục hồi tài khoản trong trường hợp có lý do xác đáng. Vì vậy, bạn cần dành thời gian để cung cấp thông tin kỹ lưỡng, chính xác và trung thực. Hãy tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Thông tin bổ sung

Chính sách về hàng giả so với chính sách nhãn hiệu của Google Ads

Chính sách hàng giả của chúng tôi liên quan đến sản phẩm thực tế được quảng bá trên trang web hoặc ứng dụng nêu trong quảng cáo; trong khi đó, chính sách nhãn hiệu lại liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu trong văn bản quảng cáo hoặc từ khóa (trong các trường hợp nhất định) trong chính quảng cáo.

Hàng giả so với Hàng vi phạm luật DCMA/Hàng vi phạm bản quyền/Hàng vi phạm tác quyền của Google Ads

Người làm hàng giả bắt chước đặc điểm thương hiệu của nhãn hiệu thay vì sao chép chính sản phẩm (phần mềm, sách, tác phẩm nghệ thuật, phim, v.v.).

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi về chính sách của Google, hãy cho chúng tôi biết: Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Google Ads
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?