Forfalskede varer

Salg eller markedsføring av forfalskede varer er forbudt i Google Ads. Forfalskede varer inneholder en logo eller et varemerke som er identisk med, eller har store likheter med, et annet varemerke. Bestemte kjennetegn ved merkevaren etterlignes for at produktene skal fremstå som ekte produkter fra eieren av varemerket. Disse retningslinjene gjelder for innholdet i annonsen din samt på nettstedet ditt og i appen din. 

Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Hvis du tror at en annonse legger til rette for salg av forfalskede produkter, ber vi deg om å sende inn en klage.

Forfalskede varer

Vi tillater ikke

Produkter som beskrives som falske, forfalskninger, etterligninger, imitasjoner, kloner, kopier eller lignende med referanse til et varemerke i et forsøk på å fremstille produktene som ekte produkter fra varemerkeeieren

falske produkter som etterligner bestemte kjennetegn ved en merkevare i et forsøk på å fremstille produktene som ekte

Eksempler (listen er ikke uttømmende): uautentiske produkter med merkeetiketter eller -logoer

Vi tar brudd på disse retningslinjene svært alvorlig, og vi anser dem som grove brudd. Med et grovt brudd på retningslinjene for Google Ads mener vi et brudd som er så alvorlig at det er lovstridig eller kan påføre brukerne våre betydelige skader. Når vi skal fastslå hvorvidt du som annonsør eller nettstedet ditt bryter disse retningslinjene, kan vi vurdere informasjon fra flere kilder, blant annet annonsen din, nettstedet ditt, kontoene dine og tredjepartskilder. Hvis vi oppdager brudd på disse retningslinjene, suspenderer vi Google Ads-kontoene dine umiddelbart og uten forutgående advarsel. Etter dette kan du aldri igjen annonsere med oss igjen. Hvis du mener at dette er en feil, og at du ikke har brutt retningslinjene, ber vi deg om å sende inn en anke og forklare hvorfor du mener vi har gjort en feil. Vi gjenoppretter bare kontoer hvis den aktuelle situasjonen taler sterkt for det, så det er viktig at du tar deg tid til å gi en ærlig, grundig og nøyaktig forklaring. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Tilleggsinformasjon

Google Ads-retningslinjene om forfalskede varer kontra varemerker

Retningslinjene om forfalskede produkter gjelder de faktiske produktene som markedsføres i appen eller på nettstedet som omtales i annonsen, mens retningslinjene for varemerker gjelder bruken av varemerket i annonseteksten eller, i visse tilfeller, søkeordene i selve annonsen.

Google Ads-retningslinjene om forfalskede produkter kontra produkter som er piratkopierte eller bryter opphavsretten eller Digital Millenium Copyright Act

Forfalskede varer etterligner varemerkers kjennetegn, men er ikke kopier av selve produktene (programvare, bøker, kunstverk, filmer osv.).

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om retningslinjene våre: Kontakt brukerstøtten for Google Ads
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?