Gepersonaliseerd adverteren

Google biedt vertaalde versies van het Helpcenter. Het is echter niet de bedoeling dat deze de content van ons beleid veranderen. De Engelse versie is de officiële taal waarmee we ons beleid handhaven. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

Gepersonaliseerd adverteren is een krachtige tool die de relevantie van advertenties voor gebruikers verbetert en de ROI voor adverteerders verhoogt. Aangezien bij gepersonaliseerd adverteren gebruik wordt gemaakt van online gebruikersgegevens om gebruikers te targeten met relevantere advertentiecontent. Dit heeft voordelen voor zowel gebruikers als adverteerders.

Bij het gebruik van gebruikersgedrag of interessegegevens om relevantere advertentiecontent weer te geven, is het van belang die informatie op passende wijze te verwerken. We realiseren ons dat bepaalde interesses gevoelig zijn en dat targeting op basis hiervan een negatieve invloed kan hebben op de gebruikerservaring.

Daarom hebben we op basis van de gevoeligheden die samenhangen met het targeten van advertenties op gebruikers, beleidsnormen vastgesteld voor alle targetingfuncties voor gepersonaliseerd adverteren. Deze normen dienen niet als vervanging van ons overige advertentiebeleid (bijvoorbeeld voor Google Ads of Shopping) en adverteerders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor naleving van alle toepasselijke advertentiebeleidsregels, in aanvulling op het beleid voor gepersonaliseerd adverteren. Daarnaast moeten adverteerders voldoen aan ons beleid ten aanzien vantoestemming van gebruikers in de Europese Unie, indien van toepassing.

Het Privacybeleid van Google is van toepassing op alle Google-functies en schrijft voor hoe Google gebruikersgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt. Meer informatie over wat er gebeurt als u ons beleid schendt

Beleid voor gepersonaliseerd adverteren
Beginselen van het contentbeleid voor gepersonaliseerd adverteren Beleid voor verzameling en gebruik van gegevens voor gepersonaliseerd adverteren
Beperkingen op basis van de targetingfunctie die voor gepersonaliseerd adverteren wordt gebruikt
Beleidsbeginselen: gevoelige interessecategorieën
 

Beginselen van het contentbeleid voor gepersonaliseerd adverteren

Gevoelige interessecategorieën zijn in gepersonaliseerde advertenties beperkt. We definiëren gevoelige interessecategorieën aan de hand van de volgende beginselen van het contentbeleid:

Juridische beperkingen: advertenties moeten voldoen aan de wet.

Persoonlijke problemen: advertenties mogen gebruikers niet targeten op een manier die inspeelt op hun problemen.

Identiteit en overtuiging: advertenties mogen gebruikers niet targeten op basis van categorieën die vatbaar zijn voor stigmatisering of systematische discriminatie.

Seksuele interesses: advertenties mogen gebruikers niet targeten op basis van inherent persoonlijke seksuele interesses of ervaringen.

Toegang tot kansen: advertenties mogen de toegang tot kansen niet beperken door bij het targeten van gebruikers met specifieke contentcategorieën gebruik te maken van vooroordelen in de samenleving.

Beperkingen op basis van de targetingfunctie die voor gepersonaliseerd adverteren wordt gebruikt

Afhankelijk van de gebruikte targetingfunctie wordt het beleid voor gepersonaliseerde advertenties op verschillende manieren toegepast. Voor alle targetingfuncties worden 2 aspecten onderscheiden:

 • Gebruikers targeten: dit aspect heeft betrekking op de groepen gebruikers die u heeft geselecteerd om advertenties aan weer te geven en omvat alles wat komt kijken bij het maken of selecteren van deze groepen.
 • Producten en services promoten: dit aspect heeft betrekking op de specifieke content in uw advertentie of op uw landingspagina.

Afhankelijk van het gegeven of de targetingfunctie gebruikmaakt van een door de adverteerder beheerde doelgroep of een vooraf gedefinieerde Google-doelgroep, zijn de gevoelige interessecategorieën voor gepersonaliseerde advertenties al dan niet van toepassing op de promotie van producten en services.

 • Voor alle targetingfuncties voor gepersonaliseerde advertenties geldt dat het niet is toegestaan gebruikers te targeten op basis van gevoelige interessecategorieën.
 • Voor door adverteerders beheerde doelgroepen, waarbij adverteerders hun eigen doelgroepen kunnen aanpassen, beheren of uploaden, geldt bovendien dat adverteerders ook geen producten en services in gevoelige interessecategorieën mogen promoten.
 • Voor vooraf gedefinieerde Google-doelgroepen, waarbij Google de ontwikkeling en het beheer van doelgroepen die aan het beleid voldoen, beheert op basis van gegevens uit Google-services, geldt dat adverteerders wel producten en services in gevoelige interessecategorieën mogen promoten.

Gevolg van het beleid

Adverteerders die producten en services promoten die binnen gevoelige interessecategorieën vallen, kunnen geen gebruikmaken van doelgroepen die ze zelf beheren. Zo zorgen we ervoor dat gevoelige interessecategorieën niet onbedoeld worden gebruikt om doelgroepen te targeten. Omdat vooraf gedefinieerde Google-doelgroepen expliciet zijn ingesteld zonder gevoelige gebruikerssignalen, mogen deze door alle adverteerders worden gebruikt, zelfs als ze gevoelige interessecategorieën promoten.

Bekijk de volgende, niet-volledige lijst met targetingfuncties waarin we aangeven hoe het beleid voor gepersonaliseerde advertenties van toepassing is.

Door de adverteerder beheerde doelgroepen

Als u een adverteerder bent die producten en services promoot in gevoelige interessecategorieën, kunt u de volgende targetingfuncties niet gebruiken.

Vooraf gedefinieerde Google-doelgroepen

Alle adverteerders kunnen de volgende targetingfuncties gebruiken. Dit geldt ook voor adverteerders die producten en services promoten in gevoelige interessecategorieën.

 • Klantenmatch
 • Uw gegevenssegmenten
 • Vergelijkbare segmenten
 • Aangepaste segmenten
 • In-market
 • Affiniteit
 • Demografie
 • Gedetailleerde demografie
 • Levensgebeurtenissen
 • Targeting op locatie
 

Gevoelige interessecategorieën

Wettelijke beperkingen

Advertenties moeten voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op alle locaties waar uw advertenties worden weergegeven.

We staan ​​niet toe dat gebruikers worden getarget op basis van wettelijk beperkte content, zoals gedefinieerd in de volgende gevoelige interessecategorieën. Afhankelijk van de gebruikte targetingfunctie mag u mogelijk ook geen producten of services uit deze gevoelige interessecategorieën promoten.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw advertenties aan het beleid voldoen waar dit van toepassing is. Hieronder volgen enkele specifieke voorbeelden van wat we niet toestaan.

 
Probleemoplosser: voldoen aan het beleid
 1. Lees het onderstaande beleid voor informatie over wat we niet toestaan. Zorg ervoor dat uw advertentie, site of app voldoet aan ons beleid voor gepersonaliseerd adverteren. Houd er rekening mee dat sommige typen advertentiecontent verboden zijn, zelfs als u uw advertenties niet target met behulp van gevoelige categorieën.
 2. Deze content moet van uw site of uit uw app worden verwijderd. Als uw site of app content bevat die we niet toestaan, verwijdert u alle content die niet aan dit beleid voldoet. Daarna vraagt u een beoordeling aan voordat u doorgaat naar de volgende stap: uw doelgroeplijsten controleren.
 3. Verwijder de betreffende content uit uw advertentie.
  Als uw advertentie dit beleid schendt, bewerkt u de advertentie zodanig dat deze wel aan het beleid voldoet.
  • Plaats op de pagina Advertenties de muisaanwijzer op de advertentie die u wilt bewerken.
  • Klik op het potloodicoon naast de advertentie om deze te bewerken.
  • Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.
 4. Zodra u uw advertentie heeft bewerkt en opgeslagen, wordt deze verstuurd voor beoordeling. We beoordelen de meeste advertenties binnen 1 werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist. Nadat u de onacceptabele content uit uw advertentie en de bestemming heeft verwijderd, kunt u een beoordeling van uw advertentie aanvragen.
 5. Ontkoppel of verwijder de advertentiegroepen of targeting die gebruikmaken van de doelgroep- of remarketinglijsten. Nadat we de site of app hebben beoordeeld, worden de gekoppelde lijsten aangezet. Zorg ervoor dat de advertenties die gebruikmaken van deze lijsten, voldoen aan het beleid voor gepersonaliseerd adverteren. Als de advertenties niet voldoen aan het beleid voor gepersonaliseerd adverteren, verwijdert u de advertentiegroepen of de targeting die gebruikmaken van de doelgroep- of remarketinglijsten.
Als u deze schendingen niet kunt of niet wilt oplossen, verwijdert u uw advertentie om te voorkomen dat uw account in de toekomst wordt opgeschort vanwege te veel afgekeurde advertenties.

Gebruikers jonger dan 13 jaar in gepersonaliseerde advertenties

Persoonlijke gegevens verzamelen van kinderen die jonger zijn dan 13 jaar of de toepasselijke leeftijd in hun land, of content op basis van interesses targeten op kinderen die jonger zijn dan 13 jaar of de toepasselijke leeftijd in hun land

Termen met betrekking tot geneesmiddelen op recept in gepersonaliseerde advertenties

rood kruis Op recept verkrijgbare geneesmiddelen en informatie over op recept verkrijgbare geneesmiddelen, tenzij het geneesmiddel en de eventuele vermelde ingrediënten uitsluitend bedoeld zijn voor toepassing op dieren en niet gevoelig zijn voor misbruik door mensen of ander misbruik.

Werving voor klinische proeven in gepersonaliseerde advertenties

Promoties voor de werving voor klinische proeven

Alcohol in gepersonaliseerde advertenties

Alcoholhoudende dranken en drankjes die lijken op alcoholhoudende dranken

Kansspelen in gepersonaliseerde advertenties

Kansspelen, zowel online als offline, informatie over online kansspelen, online niet-casinospellen die worden gespeeld voor geld of prijzen en online casinospellen, ongeacht of daarvoor geld wordt uitgewisseld

Kansspelen op basis van locatie (postcodeloterij) in gepersonaliseerde advertenties

Fysieke casino's die kansspelen op expliciete wijze promoten

 

Persoonlijke problemen

We begrijpen dat gebruikers geen advertenties willen zien die inspelen op hun persoonlijke problemen en moeilijkheden. Daarom staan we geen advertenties toe die zijn gepersonaliseerd op basis van deze problemen. Dergelijke persoonlijke problemen omvatten gezondheidsaandoeningen, behandelingen, procedures, persoonlijk falen, moeilijkheden of traumatische persoonlijke ervaringen. U mag de gebruiker evenmin negatief benaderen.

We staan ​​niet toe dat gebruikers worden getarget op basis van persoonlijke problemen, zoals gedefinieerd in de volgende gevoelige interessecategorieën. Afhankelijk van de gebruikte targetingfunctie mag u mogelijk ook geen producten of services uit deze gevoelige interessecategorieën promoten.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw advertenties aan het beleid voldoen waar dit van toepassing is. Hieronder volgen enkele specifieke voorbeelden van wat we niet toestaan.

Probleemoplosser: voldoen aan het beleid
 1. Lees het onderstaande beleid voor informatie over wat we niet toestaan. Zorg ervoor dat uw advertentie, site of app voldoet aan ons beleid voor gepersonaliseerd adverteren. Houd er rekening mee dat sommige typen advertentiecontent verboden zijn, zelfs als u uw advertenties niet target met behulp van gevoelige categorieën.
 2. Deze content moet van uw site of uit uw app worden verwijderd. Als uw site of app content bevat die we niet toestaan, verwijdert u alle content die niet aan dit beleid voldoet. Daarna vraagt u een beoordeling aan voordat u doorgaat naar de volgende stap: uw doelgroeplijsten controleren.

 3. Verwijder de betreffende content uit uw advertentie.

  Als uw advertentie dit beleid schendt, bewerkt u de advertentie zodanig dat deze wel aan de beleidsvoorwaarden voldoet.

  • Plaats op de pagina Advertenties de muisaanwijzer op de advertentie die u wilt bewerken.
  • Klik op het potloodpictogram naast de advertentie om deze te bewerken.
  • Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.

  Nadat u uw advertentie heeft bewerkt en opgeslagen, wordt deze ter beoordeling bij ons ingediend. We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist. Als u de onacceptabele inhoud uit uw advertentie en van de bestemmingspagina heeft verwijderd, kunnen we uw advertentie goedkeuren voor weergave.

 4. Ontkoppel of verwijder de advertentiegroepen of targeting die gebruikmaken van de doelgroep- of remarketinglijsten. Nadat we de site of app hebben beoordeeld, worden de gekoppelde lijsten aangezet. Zorg ervoor dat de advertenties die gebruikmaken van deze lijsten, voldoen aan het beleid voor gepersonaliseerd adverteren. Als de advertenties niet voldoen aan het beleid voor gepersonaliseerd adverteren, verwijdert u de advertentiegroepen of de targeting die gebruikmaken van de doelgroep- of remarketinglijsten.
Als u deze schendingen niet kunt of niet wilt oplossen, verwijdert u uw advertentie om te voorkomen dat uw account in de toekomst wordt opgeschort vanwege te veel afgekeurde advertenties.

Gezondheid in gepersonaliseerde advertenties

rood kruis Content met betrekking tot persoonlijke gezondheid, waaronder:

 • fysieke of mentale aandoeningen, met inbegrip van ziekten, seksuele aandoeningen en chronische aandoeningen, waarvoor langdurige zorg of langdurig beheer vereist is,
 • producten, services of procedures voor de behandeling of het beheer van chronische aandoeningen, met inbegrip van vrij verkrijgbare geneesmiddelen en medische apparaten,
 • gezondheidsproblemen in verband met intieme lichaamsdelen of -functies, met inbegrip van aandoeningen aan de genitaliën, de spijsvertering en de urinewegen,
 • invasieve medische ingrepen, met inbegrip van cosmetische chirurgie,
 • beperkingen, zelfs als de content gericht is op de primaire verzorger van de gebruiker.
  • Voorbeelden: behandelingen voor chronische aandoeningen (zoals diabetes of artritis), behandelingen voor seksueel overdraagbare aandoeningen, adviesdiensten voor mentale gezondheidsproblemen (zoals depressie of angststoornissen), medische apparatuur voor slaapapneu (zoals CPAP-apparaten), vrij verkrijgbare geneesmiddelen voor schimmelinfecties, informatie over hoe u uw autistische kind kunt ondersteunen

Negatieve financiële status in gepersonaliseerde advertenties

Persoonlijke financiële nood of problemen

 • Voorbeelden: services voor faillissement of bijstand, daklozenopvang, bronnen voor werklozen, producten en services voor 'roofleningen'

Relatieproblemen in gepersonaliseerde advertenties

Persoonlijke problemen met familie, vrienden of andere persoonlijke relaties

 • Voorbeelden: scheidingsservices, boeken over hoe om te gaan met een scheiding, producten of services na een sterfgeval, familietherapie

Plegen van een misdrijf in gepersonaliseerde advertenties

Persoonlijk strafblad, gepleegde misdrijven, beschuldigingen of telastleggingen van strafbare feiten

 • Voorbeelden: services voor borgstelling, advocaten die zijn gespecialiseerd in strafrecht

Misbruik en trauma in gepersonaliseerde advertenties

Persoonlijke ervaringen als slachtoffer van misbruik, mishandeling, misdaad of een andere traumatische gebeurtenis

 • Voorbeelden: opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld, ondersteuningsservices voor slachtoffers

Negatieve benadering van gebruikers in gepersonaliseerde advertenties

Een negatieve benadering van de gebruiker of een negatief perspectief of vooroordeel gebruiken om een contentcategorie te promoten

 • Voorbeelden: body shaming, negativiteit met betrekking tot fysieke eigenschappen of sociale interactie, suggereren dat er negatieve gevolgen voor de gebruiker zijn als deze niet bepaalde handelingen uitvoert
 

Identiteit en overtuiging

We beschouwen identiteits- en overtuigingssystemen als zeer persoonlijk en complex. Deze systemen hangen in grote mate af van de diversiteit van culturele normen, geografie, geschiedenis en persoonlijke levenservaringen. We begrijpen ook dat de wijze waarop iemand zich identificeert of de overtuiging die iemand heeft, kan worden gebruikt om gebruikers in te delen op basis van vooroordelen of stigma's.

We willen dat advertenties een positieve ervaring bieden en zijn gebaseerd op de interesses van gebruikers, niet op hoe gebruikers worden gezien als persoon. Daarom staan we geen advertenties toe die zijn gepersonaliseerd op basis van de fundamentele of intrinsieke zelfidentiteit van een gebruiker of diens overtuigingen. Deze identiteiten en overtuigingen kunnen bestaan uit inherent persoonlijke classificaties die de persoon zelf heeft, classificaties die onderhevig zijn aan stigma's, discriminatie of intimidatie, lidmaatschap van een groep die gevoelig is voor stigma's, discriminatie of vooroordelen, en persoonlijke overtuigingssystemen.

We staan ​​niet toe dat gebruikers worden getarget op basis van identiteit en overtuiging, zoals beschreven in de volgende gevoelige interessecategorieën. Afhankelijk van de gebruikte targetingfunctie mag u mogelijk ook geen producten of services uit deze gevoelige interessecategorieën promoten.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw advertenties aan het beleid voldoen waar dit van toepassing is. Hieronder volgen enkele specifieke voorbeelden van wat we niet toestaan.

Probleemoplosser: voldoen aan het beleid
 1. Lees het onderstaande beleid voor informatie over wat we niet toestaan. Zorg ervoor dat uw advertentie, site of app voldoet aan ons beleid voor gepersonaliseerd adverteren. Houd er rekening mee dat sommige typen advertentiecontent verboden zijn, zelfs als u uw advertenties niet target met behulp van gevoelige categorieën.
 2. Deze content moet van uw site of uit uw app worden verwijderd. Als uw site of app content bevat die we niet toestaan, verwijdert u alle content die niet aan dit beleid voldoet. Daarna vraagt u een beoordeling aan voordat u doorgaat naar de volgende stap: uw doelgroeplijsten controleren.
 3. Verwijder de betreffende content uit uw advertentie.
  Als uw advertentie dit beleid schendt, bewerkt u de advertentie zodanig dat deze wel aan het beleid voldoet.
  • Plaats op de pagina Advertenties de muisaanwijzer op de advertentie die u wilt bewerken.
  • Klik op het potloodicoon naast de advertentie om deze te bewerken.
  • Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.
 4. Zodra u uw advertentie heeft bewerkt en opgeslagen, wordt deze verstuurd voor beoordeling. We beoordelen de meeste advertenties binnen 1 werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist. Nadat u de onacceptabele content uit uw advertentie en de bestemming heeft verwijderd, kunt u een beoordeling van uw advertentie aanvragen.
 5. Ontkoppel of verwijder de advertentiegroepen of targeting die gebruikmaken van de doelgroep- of remarketinglijsten. Nadat we de site of app hebben beoordeeld, worden de gekoppelde lijsten aangezet. Zorg ervoor dat de advertenties die gebruikmaken van deze lijsten, voldoen aan het beleid voor gepersonaliseerd adverteren. Als de advertenties niet voldoen aan het beleid voor gepersonaliseerd adverteren, verwijdert u de advertentiegroepen of de targeting die gebruikmaken van de doelgroep- of remarketinglijsten.
Als u deze schendingen niet kunt of niet wilt oplossen, verwijdert u uw advertentie om te voorkomen dat uw account in de toekomst wordt opgeschort vanwege te veel afgekeurde advertenties.

Seksuele geaardheid in gepersonaliseerde advertenties

Seksuele geaardheid, met inbegrip van lesbische, homoseksuele, nog niet gevormde of heteroseksuele geaardheid

 • Voorbeelden: informatie over het onthullen van uw homoseksualiteit, gay dating, gay-reizen en informatie over biseksualiteit

Politieke voorkeur in gepersonaliseerde advertenties

Dit beleid voor gepersonaliseerd adverteren is niet van toepassing op Gmail-advertenties, maar wel op alle andere targetingfuncties. Raadpleeg het onderstaande beleid voor politieke content in Gmail-advertenties.

Politieke voorkeur

 • Voorbeelden: politieke ideologieën, politieke overtuigingen, politieke partijen, politieke organisaties, politieke campagnes, betrokkenheid bij politieke discussies

Politieke content in gepersonaliseerde advertenties

Dit beleid voor gepersonaliseerd adverteren is niet alleen van toepassing op Gmail-advertenties, maar ook op alle andere targetingfuncties.

Politieke voorkeur

 • Voorbeelden: politieke ideologieën, politieke overtuigingen, politieke partijen, politieke organisaties, politieke campagnes, betrokkenheid bij politieke discussies

Vakbondslidmaatschap in gepersonaliseerde advertenties

Vakbonden en advertenties die suggereren dat de adverteerder informatie heeft over het vakbondslidmaatschap van een gebruiker

 • Voorbeelden: vakbondssites, informatie die is gericht op vakbondsleden, vakbondsblogs en vakbondsondersteuning bij arbeidsgeschillen

Ras en etniciteit in gepersonaliseerde advertenties

Individueel ras of individuele etniciteit

 • Voorbeelden: publicaties die op ras of etniciteit zijn gericht, universiteiten die op ras of etniciteit zijn gericht, dating die op ras of etniciteit is gericht

Religieuze overtuiging in gepersonaliseerde advertenties

Persoonlijke religieuze overtuigingen

 • Voorbeelden: gebedshuizen, religieus advies, religieus onderwijs of religieuze universiteiten, religieuze producten

Gemarginaliseerde groepen in gepersonaliseerde advertenties

Deel uitmaken van een gemarginaliseerde of sociaal kwetsbare groep, zoals sociale kasten, immigranten en vluchtelingen

 • Voorbeelden: producten die zijn gericht op gebruikers op basis van sociale kaste, services voor immigranten, juridische services voor vluchtelingen

Transgender-identiteit in gepersonaliseerde advertenties

Persoonlijke identificatie met een geslacht dat anders is dan het geslacht bij geboorte, of een geslacht dat kan worden beschouwd als niet uitsluitend mannelijk of vrouwelijk

 • Voorbeelden: informatie over het transitieproces voor transgenders, anti-discriminatieadvocaten voor transgenders
 

  Seksuele interesses

We begrijpen dat seksuele interesses inherent privé zijn en, afhankelijk van culturele normen, niet vaak openlijk worden besproken. Wij geloven in handhaving van de privacy van een gebruiker met betrekking tot diens seksuele interesses. Daarom staan we geen gepersonaliseerde advertenties toe die zijn getarget op gebruikers op basis van hun persoonlijke seksuele interesses, ervaringen, activiteiten of voorkeuren. Dergelijke interesses omvatten seksueel gedrag, seksuele activiteiten en producten die worden gebruikt voor seksuele activiteiten. Daarnaast staan we geen categorieën toe die seksueel suggestief zijn of zijn bedoeld voor seksuele opwinding.

We staan ​​niet toe dat gebruikers worden getarget op basis van seksuele interesses, zoals beschreven in de volgende gevoelige interessecategorieën. Afhankelijk van de gebruikte targetingfunctie mag u mogelijk ook geen producten of services uit deze gevoelige interessecategorieën promoten.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw advertenties aan het beleid voldoen waar dit van toepassing is. Hieronder volgen enkele specifieke voorbeelden van wat we niet toestaan.

Probleemoplosser: voldoen aan het beleid
 1. Lees het onderstaande beleid voor informatie over wat we niet toestaan. Zorg ervoor dat uw advertentie, site of app voldoet aan ons beleid voor gepersonaliseerd adverteren. Houd er rekening mee dat sommige typen advertentiecontent verboden zijn, zelfs als u uw advertenties niet target met behulp van gevoelige categorieën.
 2. Deze content moet van uw site of uit uw app worden verwijderd. Als uw site of app content bevat die we niet toestaan, verwijdert u alle content die niet aan dit beleid voldoet. Daarna vraagt u een beoordeling aan voordat u doorgaat naar de volgende stap: uw doelgroeplijsten controleren.
 3. Verwijder de betreffende content uit uw advertentie.
  Als uw advertentie dit beleid schendt, bewerkt u de advertentie zodanig dat deze wel aan het beleid voldoet.
  • Plaats op de pagina Advertenties de muisaanwijzer op de advertentie die u wilt bewerken.
  • Klik op het potloodicoon naast de advertentie om deze te bewerken.
  • Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.
 4. Zodra u uw advertentie heeft bewerkt en opgeslagen, wordt deze verstuurd voor beoordeling. We beoordelen de meeste advertenties binnen 1 werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist. Nadat u de onacceptabele content uit uw advertentie en de bestemming heeft verwijderd, kunt u een beoordeling van uw advertentie aanvragen.
 5. Ontkoppel of verwijder de advertentiegroepen of targeting die gebruikmaken van de doelgroep- of remarketinglijsten. Nadat we de site of app hebben beoordeeld, worden de gekoppelde lijsten aangezet. Zorg ervoor dat de advertenties die gebruikmaken van deze lijsten, voldoen aan het beleid voor gepersonaliseerd adverteren. Als de advertenties niet voldoen aan het beleid voor gepersonaliseerd adverteren, verwijdert u de advertentiegroepen of de targeting die gebruikmaken van de doelgroep- of remarketinglijsten.
Als u deze schendingen niet kunt of niet wilt oplossen, verwijdert u uw advertentie om te voorkomen dat uw account in de toekomst wordt opgeschort vanwege te veel afgekeurde advertenties.

Anticonceptie in gepersonaliseerde advertenties

Middelen ter voorkoming van zwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen

 • Voorbeelden: condooms, anticonceptiepil, anticonceptiespons

Seksuele content

 Alle seksuele content zoals gedefinieerd in het Google Ads-beleid voor seksuele content

Als er verschil is in de manier waarop een categorie wordt behandeld volgens het Beleid voor seksuele content en volgens het Beleid inzake seksuele interesses voor gepersonaliseerd adverteren, heeft het Beleid inzake seksuele interesses voor gepersonaliseerd adverteren voorrang op het Beleid voor seksuele content met betrekking tot de manier waarop de categorie kan worden gebruikt voor targeting en gepersonaliseerde advertenties.

 

Toegang tot kansen

Wij zijn van mening dat toegang tot sociale en economische kansen van essentieel belang is voor het persoonlijk welzijn, de sociale status en de kwaliteit van leven van mensen. We erkennen ook dat een langdurige geschiedenis van discriminatie en vooroordelen ertoe heeft geleid dat mensen in sommige geledingen van de maatschappij minder toegang hebben tot deze kansen dan anderen.

Daarom staan we niet toe dat bepaalde categorieën van producten of services op specifieke doelgroepen worden getarget, om de inclusiviteit te verbeteren voor gebruikers die onevenredig worden benadeeld door vooroordelen in de maatschappij. Dit vormt een aanvulling op het bestaande advertentiebeleid, dat discriminatie verbiedt, en het beleid voor gepersonaliseerde advertenties, dat het gebruik van categorieën met betrekking tot identiteit en overtuiging verbiedt. Hieronder volgen enkele specifieke voorbeelden van wat we niet toestaan.

Landen: Verenigde Staten, Canada

In de Verenigde Staten en Canada kunnen de volgende gevoelige interessecategorieën niet worden getarget op doelgroepen op basis van gender, leeftijd, ouderlijke status, burgerlijke staat of postcode:

Huisvesting in gepersonaliseerde advertenties

rood kruis Koop- of huurwoningen, waarbij een woning wordt gedefinieerd als een plaats waar iemand zou kunnen wonen. Dit geldt ook voor producten of services die de verkoop of verhuur van woningen mogelijk maken.

 • Voorbeelden: huizensites, afzonderlijke huizen die te koop staan of te huur zijn, services voor vastgoed.

Werkgelegenheid in gepersonaliseerde advertenties

rood kruis Vacatures plaatsen of mensen werven voor een baan.*

 • Voorbeelden: advertenties voor vacatures, recruitmentsites, vacaturesites.

*Een subset van vooraf bepaalde adverteerders die deel uitmaken van de Amerikaanse overheid en die werkgelegenheid promoten in gepersonaliseerde advertenties, mag onder specifieke voorwaarden beperkte doelgroepen targeten. Als de targeting is gebaseerd op een relevante beroepskwalificatie voor een baan bij de overheid, mogen deze adverteerders, die deel uitmaken van de Amerikaanse overheid, beperkte doelgroepen targeten. Deze relevante beroepskwalificatie wordt volgens de Amerikaanse wet gedefinieerd als een kwalificatie die redelijkerwijs noodzakelijk is voor het normaal functioneren in een baan.

Zoals op 28 november 2023 is aangekondigd, updatet Google het Beleid voor gepersonaliseerde advertenties om nieuwe beperkingen in te voeren voor gepersonaliseerde advertenties die verband houden met financiële producten en services voor consumenten. Het gedeelte 'Leningen in gepersonaliseerde advertenties' van het Beleid voor toegang tot kansen wordt herzien, zodat dit ook 'Consumentenfinanciën in gepersonaliseerde advertenties' omvat. Deze update voegt bancaire producten en services, evenals bepaalde services op het gebied van financiële planning en financieel beheer toe aan het bereik van het bestaande beleid. Deze update is alleen van toepassing in de Verenigde Staten en Canada.

Op 28 februari 2024 beginnen we met de handhaving van dit beleid. Het kan ongeveer zes weken duren voordat de handhaving helemaal op niveau is. Bepaalde adverteerders kunnen het label Lening nog tot en met april 2024 zien.

Meer informatie over de wijzigingen in het Beleid voor toegang tot kansen.

Consumentenfinanciën in gepersonaliseerde advertenties

rood kruis Aanbiedingen in verband met leningen, bancaire producten en services of bepaalde services op het gebied van financiële planning en financieel beheer.

 • Voorbeelden: creditcards en leningen, bankrekeningen, producten voor het beheer van schulden.Beleid voor verzameling en gebruik van gegevens voor gepersonaliseerd adverteren

In dit beleid zijn de vereisten vastgelegd voor verzameling en gebruik van gegevens in gepersonaliseerde advertenties. Dit beleid is van kracht in aanvulling op het Google Ads-beleid voor verzameling en gebruik van gegevens.

Het volgende is niet toegestaan:

rood kruis Advertenties laten lopen die persoonlijk identificeerbare informatie (PII) bevatten of verzamelen, tenzij een advertentie-indeling wordt gebruikt die door Google is aangeleverd en specifiek hiervoor is bedoeld.

 • Voorbeelden: e-mailadressen, telefoonnummers of creditcardnummers verzamelen binnen de advertentie zelf

rood kruis Persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken voor of koppelen aan remarketinglijsten, cookies, datafeeds of overige pseudonieme ID's.

rood kruis Persoonlijk identificeerbare informatie delen met Google via remarketingtags of datafeeds voor producten die mogelijk zijn gekoppeld aan uw advertenties.

rood kruis Google exacte locatiegegevens sturen zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker.

rood kruis Een remarketinglijst gebruiken die een te beperkte of specifieke doelgroep target. Dit omvat onder meer het combineren van een remarketinglijst met andere targetingcriteria (zoals geografische beperkingen of andere segmentatie van gebruikers) resulteert in een advertentie die is getarget op slechts een paar gebruikers. Meer informatie over de vereisten voor de grootte van remarketinglijsten

Voor remarketing

 • U kunt voor gebruikers die geen gepersonaliseerde advertenties willen bekijken, de verzameling van remarketinggegevens uitzetten met de parameter allow_ad_personalization_signals. Meer informatie over hoe u de algemene sitetag aanpast om de verzameling van remarketinggegevens uit te zetten voor specifieke gebruikers
 • Als u functies voor remarketing, hernieuwde engagement of vergelijkbare segmenten gebruikt, bent u verplicht specifieke informatie op te nemen in uw privacybeleid.
 • Google kan kennisgevingslabels in advertenties opnemen om informatie te verstrekken aan onze gebruikers over gepersonaliseerde advertenties. We kunnen ook aan gebruikers laten zien op welke remarketinglijsten ze staan, samen met de bijbehorende domeinnaam. U mag deze kennisgevingen niet wijzigen of onleesbaar maken. Als u uw eigen kennisgeving in een advertentie wilt implementeren, moet u ervoor zorgen dat deze voldoet aan de relevante branchenormen.
 • Google staat niet toe dat andere adverteerders uw remarketinglijsten of lijsten met vergelijkbare segmenten gebruiken zonder uw toestemming.
Probleemoplosser: Beleid voor verzameling en gebruik van gegevens voor gepersonaliseerd adverteren
 1. Lees het onderstaande beleid voor informatie over wat we niet toestaan. Zorg ervoor dat uw advertentie, site of app voldoet aan ons beleid voor gepersonaliseerd adverteren. Houd er rekening mee dat sommige typen advertentiecontent verboden zijn, zelfs als u uw advertenties niet target met behulp van gevoelige categorieën.
 2. Deze content moet van uw site of uit uw app worden verwijderd. Als uw site of app content bevat die we niet toestaan, verwijdert u alle content die niet aan dit beleid voldoet. Daarna vraagt u een beoordeling aan voordat u doorgaat naar de volgende stap: uw doelgroeplijsten controleren.

 3. Verwijder de betreffende content uit uw advertentie.

  Als uw advertentie dit beleid schendt, bewerkt u de advertentie zodanig dat deze wel aan de beleidsvoorwaarden voldoet.

  • Plaats op de pagina Advertenties de muisaanwijzer op de advertentie die u wilt bewerken.
  • Klik op het potloodpictogram naast de advertentie om deze te bewerken.
  • Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.

  Nadat u uw advertentie heeft bewerkt en opgeslagen, wordt deze ter beoordeling bij ons ingediend. We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist. Als u de onacceptabele inhoud uit uw advertentie en van de bestemmingspagina heeft verwijderd, kunnen we uw advertentie goedkeuren voor weergave.

 4. Ontkoppel of verwijder de advertentiegroepen of targeting die gebruikmaken van de doelgroep- of remarketinglijsten. Nadat we de site of app hebben beoordeeld, worden de gekoppelde lijsten aangezet. Zorg ervoor dat de advertenties die gebruikmaken van deze lijsten, voldoen aan het beleid voor gepersonaliseerd adverteren. Als de advertenties niet voldoen aan het beleid voor gepersonaliseerd adverteren, verwijdert u de advertentiegroepen of de targeting die gebruikmaken van de doelgroep- of remarketinglijsten.
Als u deze schendingen niet kunt of niet wilt oplossen, verwijdert u uw advertentie om te voorkomen dat uw account in de toekomst wordt opgeschort vanwege te veel afgekeurde advertenties.
Als u met een platform van derden werkt, zijn sommige van deze instructies misschien niet op u van toepassing. Ga naar uw platform van derden voor instructies om het probleem op te lossen en om een beoordeling aan te vragen. Ontdek hoe u support krijgt als u een niet-Google-platform gebruikt.

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u ons dat laten weten: neem contact op met Google Ads-support

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu