Nội dung cập nhật đối với chính sách về Nội dung chính trị (tháng 10 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 10 năm 2023, Google sẽ cập nhật chính sách về Quảng cáo bầu cử ở Ấn Độ thuộc chính sách về Nội dung chính trị.

Những quảng cáo do một pháp nhân thương mại chạy chỉ vì mục đích thương mại và chứa nội dung về một nhân vật chính trị là ​​ứng cử viên chính trị hoặc thành viên đương nhiệm của Lok Sabha (Hạ viện nhân dân) hoặc Vidhan Sabha (Nghị viện lập pháp) như được xác định trong chính sách Quảng cáo bầu cử ở Ấn Độ sẽ không bắt buộc phải gửi giấy chứng nhận trước do Uỷ ban Bầu cử Ấn Độ cấp. Những pháp nhân thương mại đang chạy loại quảng cáo này có thể gửi thư xác nhận miễn trừ bằng giấy tiêu đề chính thức của mình thay vì gửi giấy chứng nhận trước theo biểu mẫu này.

Xin lưu ý rằng ngay cả khi không bắt buộc phải gửi giấy chứng nhận trước dành cho quảng cáo, những nhà quảng cáo muốn chạy quảng cáo bầu cử ở Ấn Độ vẫn phải được Google xác minh.

(Đăng vào ngày 9 tháng 10 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính