Актуализация на правилата за политическо съдържание (октомври 2023 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През октомври 2023 г. Google ще актуализира правилата за предизборни реклами в Индия съгласно правилата за политическото съдържание.

За реклами, пускани от търговски дружества единствено за търговски цели, представящи политическа фигура, която е политически кандидат или настоящ член на Лок Сабха или Видхан Сабха, както е определено в правилата за предизборни реклами в Индия, няма да се изисква да се представят предварително издадени сертификати от Изборната комисия на Индия. Търговските дружества, които показват тези реклами, могат да изпратят писмо за освобождаване на официална бланка вместо предварително издаден сертификат в този формуляр.

Имайте предвид, че дори ако не се изискват предварително издадени сертификати, рекламодателите, които искат да показват предизборни реклами в Индия, трябва да бъдат потвърдени от Google.

(Публикувано на 9 октомври 2023 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню