Ενημέρωση της Πολιτικής σχετικά με το πολιτικό περιεχόμενο (Σεπτέμβριος 2023)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Οκτώβριο 2023, η Google θα ενημερώσει την πολιτική προεκλογικών διαφημίσεων για την Ινδία σύμφωνα με την Πολιτική περί πολιτικού περιεχομένου.

Δεν απαιτούνται από την Εκλογική Επιτροπή της Ινδίας προκαταρκτικά πιστοποιητικά για διαφημίσεις που προβάλλονται από κρατικά νομικά πρόσωπα ή δημόσιους φορείς που ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους, τις κρατικές πολιτικές, προγράμματα, υπηρεσίες ή πρωτοβουλίες, καθώς και τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια ή το περιβάλλον. Τα κρατικά νομικά πρόσωπα ή οι δημόσιοι φορείς που προβάλλουν αυτές τις διαφημίσεις μπορούν να υποβάλουν μια επιστολή εξαίρεσης με το επίσημο επιστολόχαρτό σας αντί για προκαταρκτικό πιστοποιητικό σε αυτήν τη φόρμα.

Λάβετε υπόψη ότι ακόμη και αν δεν απαιτούνται προκαταρκτικά πιστοποιητικά, οι διαφημιζόμενοι που επιθυμούν να προβάλουν προεκλογικές διαφημίσεις για την Ινδία πρέπει να επαληθευτούν από την Google.

(Δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο 2023)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού