Всичко за потвърждаването за рекламиране на финансови услуги в Турция

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

От датите, посочени тук, рекламодателите, които искат да показват реклами на финансови услуги в Турция, трябва да бъдат потвърдени от Google. Като част от процеса на потвърждаване рекламодателите трябва да демонстрират, че са лицензирани от съответния упълномощен регулатор на финансови услуги в Турция или са освободени от тези изисквания. Пълният списък със съответните турски регулатори на финансови услуги се намира тук. Имайте предвид, че изискването за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги обхваща категории от тези услуги, които е възможно да не се регулират от тези органи.

Рекламодателите на нефинансови услуги, насочващи към аудитории, които изглежда, че търсят финансови услуги, трябва да бъдат потвърдени от Google, за да са сигурни, че кампаниите им няма да бъдат засегнати.

Заявленията трябва да се подават от упълномощен представител. Упълномощеният представител управлява профилите Ви в Google Ads и/или потребителските профили за плащания, които плащат за рекламите. Това може да е рекламна агенция или дъщерно дружество, което притежава ID в Google Ads от името на лицензирания Ви клиент или дружество майка.


Категории рекламодатели на финансови услуги

Има пет вида рекламодатели, които трябва да получат потвърждаване:

Упълномощени рекламодатели

Определение:

Примери (неизчерпателни): Банкиране, кредитни карти, кредити и заеми, застраховки

Одобрени трети страни

Определение:

 • Рекламодатели, които предоставят или популяризират финансови услуги с одобрението на упълномощен рекламодател, известен също като рекламодател първа страна, но които не са пряко упълномощени от регулатор да предоставят финансови услуги.

Примери (неизчерпателни): Брокери, дистрибутори, партньори

Рекламодатели на нефинансови услуги

Определение:

 • Рекламодатели, които не популяризират финансови услуги, но имат убедителна причина да насочват към потребители, които търсят такива.

Пример (неизчерпателен): Образователни програми или институции, които предоставят информация за финансова помощ

 • Рекламодатели, които не популяризират финансовите услуги като основен бизнес, но популяризират второстепенни допълнения към финансови услуги от упълномощен рекламодател.

Примери (неизчерпателни):

 • Рекламодатели, свързани с продажбата на автомобили, които популяризират лизинг, финансиране и застраховане за автомобили
 • Онлайн туроператори, популяризиращи туристически застраховки

Правителствени организации

Определение: Регулатори на финансови услуги с домейн .gov или съответстващ на него.

Забележка: Регулаторите на финансови услуги и правителствени или междуправителствени организации без домейн .gov или съответстващ на него трябва да се свържат директно с мениджъра на профила си в Google, за да бъдат потвърдени.

Рекламодатели на финансови услуги, които са освободени от регулиране

Определение:

 • Рекламодатели, които популяризират финансови услуги, но не се изисква да бъдат лицензирани от съответните турски регулаторни органи за финансови услуги.

Изисквания за потвърждаване стъпка по стъпка

Моля, вижте по-долу за информация за конкретните процеси на потвърждаване. Потвърждаване се изисква за всички рекламни формати и разширения.

Забележка: На този етап не е необходимо да бъдат потвърждавани профилите в Authorized Buyers и Display & Video 360, ангажирани с финансови услуги.

Заявленията трябва да се подават от упълномощен представител.

Упълномощаване за рекламиране на финансови услуги в Турция

Стъпка 1: Чрез този формуляр ще получите достъп до процеса на потвърждаване от външния ни партньор за спазване на изискванията G2.

Обърнете внимание, че предоставената по време на процеса на потвърждаване информация за бизнеса трябва точно да съвпада с данните за бизнеса в регистрите или записите за съответните финансови услуги в Турция.

След като успешно завършите стъпка 1, ще получите уникален код, който трябва да предоставите на Google в стъпка 3.

Стъпка 2: След като кандидатствате в G2 за потвърждаване, следва да получите по имейл актуализация за състоянието със сведения за програмата на Google за потвърждаване на рекламодателя. Изпълнете инструкциите в този имейл. Ако рекламодателите вече са завършили програмата на Google за потвърждаване на рекламодателя, няма да е нужно да правят това отново.

Стъпка 3: С този формуляр изпратете до Google уникалния код, който сте получили от G2.

Ако след изпълнението на тези стъпки потвърждаването бъде успешно, към профила Ви в Google Ads ще бъде приложен сертификат. Ще Ви уведомим по имейл относно състоянието на заявката. Потвърдените рекламодатели ще могат да показват реклами на финансови услуги в Турция, както и да показват реклами на потребители в Турция, които търсят такива услуги.

Изисквания за потвърждаване на одобрени трети страни

Ако сте одобрен рекламодател трета страна, не е необходимо да започвате кандидатстване в G2. Вместо това ще трябва да предоставите на упълномощен рекламодател списък с домейните/уебсайтовете и профилите си в Google Ads. След това упълномощеният рекламодател ще изпрати формуляра за кандидатстване на Google, за да извърши потвърждаването вместо Вас.

След като това стане, Google може да се свърже с Вас за стартиране на потвърждаване на рекламодателя, ако досега не сте изпълнили тази програма. Имайте предвид, че процесът бе актуализиран през март 2022 г. Ще получите имейл и известие в профила, които ще Ви насочват в процеса на необходимото потвърждаване.

Ако сте упълномощен рекламодател и сте завършили потвърждаването за рекламиране на финансови услуги, можете да започнете потвърждаване за одобрена трета страна чрез този формуляр в Google. Можете да сте поръчител само на трети страни, чиито финансови популяризации сте одобрили.

Забележка: Всеки път, когато искате да добавите или премахнете одобрена трета страна, трябва да изпратите формуляра отново. Трябва да направите това незабавно, ако вече не одобрявате популяризациите на дадена трета страна.

Ще трябва да изпратите долупосочената информация за свързаните с Вашия бизнес одобрени рекламодатели на финансови услуги трети страни:

 • ID на клиент в профила в Google Ads;
 • име на упълномощения представител, който кандидатства за потвърждаване;
 • данни на фирмата (име, адрес, имейл адрес);
 • домейни/уебсайтове и идентификатори за профили в Google Ads на рекламодателите на финансови услуги трети страни, чиито реклами сте одобрили;
 • гаранция, че одобрявате популяризациите на финансови продукти, провеждани от третата страна.

Изисквания за потвърждаване на рекламодатели на нефинансови услуги

Ако сте рекламодател на нефинансови услуги, който има основателна причина да насочва към потребители, които изглежда, че търсят финансови услуги, можете да кандидатствате за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги в Турция чрез нашия партньор G2 посредством този формуляр. Ако сте рекламодател на нефинансови услуги, който не популяризира финансови услуги като основен бизнес, но популяризира второстепенни допълнения към финансови услуги от упълномощен рекламодател, като например туроператори, които предоставят застраховка за пътуване, ще трябва да опишете тези продукти или услуги.

След като успешно сте кандидатствали пред G2, ще получите уникален код, който трябва да предоставите на Google. Изпратете до Google така получения код чрез този формуляр.

Ако заявлението бъде одобрено, ще можете да показвате реклами на потребители в Турция, които търсят финансови услуги.

Във формуляра за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги в Турция ще поискаме да предоставите на Google следната информация:

 • ID на клиент в профила Ви в Google Ads;
 • име на упълномощения представител, който кандидатства за потвърждаване;
 • данни на фирмата (име, адрес, имейл адрес);
 • домейни/уебсайтове на бизнеса, който рекламирате в Google Ads;
 • кратко описание на бизнеса и обосновка на насочването по ключови думи, свързани с финансови услуги;
 • гаранция, че няма да използвате освобождаването за популяризиране на финансови услуги в Google Ads.

След прегледа на заявката Google може да поиска от Вас да изпълните потвърждаване на рекламодателя, ако не сте завършили тази програма за потвърждаване. Имайте предвид, че процесът бе актуализиран през март 2022 г. Ще получите имейл и известие в профила, които ще Ви насочват в процеса на необходимото потвърждаване.

Изисквания за потвърждаване за правителствени организации

Турските регулатори на финансови услуги с домейн .gov.it следва да кандидатстват за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги директно към Google посредством този формуляр. Турските регулатори на финансови услуги с домейн gov.tr не се налага първо да кандидатстват за потвърждаване от G2.
Турските регулатори на финансови услуги и правителствени или междуправителствени организации без домейн gov.tr трябва да се свържат директно с мениджъра на профила си в Google, за да бъдат потвърдени.

Изисквания за потвърждаване на освободени от регулиране рекламодатели на финансови услуги

Ако бизнесът Ви е освободен от тези изисквания или за него не се изисква да е лицензиран от съответните регулатори на финансови услуги, можете да изпълните процеса на G2 за потвърждаване чрез този формуляр. При успешно подаване на заявлението ще получите уникален код от G2. Ако G2 определи, че сте освободен рекламодател на финансови услуги, трябва да предоставите уникалния код на Google чрез този формуляр.

След прегледа на заявката Google може да поиска от Вас да преминете потвърждаване на рекламодателя, ако не сте завършили тази програма за потвърждаване. Имайте предвид, че процесът бе актуализиран през март 2022 г. Ще получите имейл и известие в профила, които ще Ви насочват в процеса на необходимото потвърждаване.

След успешното завършване на потвърждаването ще получите потвърждение и известие по имейл от Google. В профила си в Google Ads ще получите сертификат, чрез който ще можете да показвате на потребители в Турция реклами на финансови услуги.

Често задавани въпроси

Разгъване на всички

В. Кой стои зад G2?

О: G2 е външният партньор на Google за осигуряване на спазването на изискванията за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги.

В. Как да се сертифицирам като одобрен рекламодател трета страна?

О: За да бъдете одобрен рекламодател трета страна, ще Ви трябва упълномощен рекламодател, който да започне потвърждаване от Ваше име, като му предоставите списък с домейни/уебсайтове. Упълномощеният рекламодател (който е завършил потвърждаване от G2 и потвърждаване за рекламиране на финансови услуги на Google) трябва да попълни този формуляр вместо Вас. Не е необходимо потвърждаване от G2, за да станете одобрен рекламодател трета страна.

В. Аз съм одобрен рекламодател трета страна, който представлява множество доставчици на финансови услуги. Как мога да се сертифицирам?

О: Изискваме само един упълномощен рекламодател да гарантира за трета страна, за да може този рекламодател да стане одобрена трета страна. Упълномощеният рекламодател трябва вече да е изпълнил процеса на сертифициране, преди да гарантира за одобрената трета страна в стъпката за потвърждаване на Google.

В. Получих известие в профила да се сертифицирам за финансови услуги, но не съм доставчик на финансови услуги. Трябва ли да премина през потвърждаването? Ако не го направя, рекламите ми ще бъдат ли засегнати?

О: Рекламодателите ще получат известие в профила за сертифициране, тъй като може да популяризират финансови продукти и услуги и/или да насочват към потребители, които изглежда, че търсят финансови продукти и услуги. Решението дали да се сертифицират, е на рекламодателите. Рекламодателите трябва да направят това обаче, ако възнамеряват да показват реклами за финансови услуги или да насочват към потребители, които търсят финансови услуги.

В. Какво представлява потвърждаването на рекламодателя?

О: Потвърждаването на рекламодателя е стандартната програма за потвърждаване на Google. Всички рекламодатели, независимо от сектора, в даден момент ще преминат през процеса. Това ни помага да разберем кой рекламира с Google.

В. Ако целевото ми местоположение не е посочено за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги, рекламите ми ще продължат ли да бъдат обозначавани?

О: Да. Рекламите на рекламодателите, които показват реклами или насочват към аудитории, които изглежда, че търсят финансови услуги, ще бъдат обозначавани за потвърждаване за рекламиране на финансови услуги дори ако целевите местоположения не изискват потвърждаване на този етап. Това работи по предназначение, без да оказва влияние върху показването.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню