Σχετικά με την επαλήθευση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ιταλία

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Ξεκινώντας από τις ημερομηνίες που παρατίθενται εδώ, προκειμένου να εμφανίζονται οι διαφημίσεις σχετικά με την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ιταλία πρέπει να επαληθεύονται από την Google. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να αποδείξουν ότι είναι αδειοδοτημένοι απευθείας από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ιταλία ή ότι απαλλάσσονται από τις εν λόγω απαιτήσεις. Η πλήρης λίστα με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Ευρώπης και της Ιταλίας διατίθεται εδώ. Λάβετε υπόψη ότι η απαίτηση επαλήθευσης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών καλύπτει κατηγορίες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών οι οποίες ενδέχεται να ρυθμίζονται ή όχι από αυτές τις ρυθμιστικές αρχές.

Διαφημιζόμενοι μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι οποίοι στοχεύουν είδη κοινού που φαίνεται να αναζητούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες πρέπει να επαληθευτούν από την Google, για να διασφαλίσετε ότι οι καμπάνιες σας δεν θα επηρεαστούν.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Ένας εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος διαχειρίζεται τον λογαριασμό ή τους λογαριασμούς σας Google Ads ή/και το ή τα προφίλ πληρωμών σας μέσω των οποίων πληρώνονται οι διαφημίσεις. Αυτός θα μπορούσε να είναι διαφημιστική εταιρεία ή θυγατρική εταιρεία που διαχειρίζεται το αναγνωριστικό πελάτη Google Ads για λογαριασμό του αδειοδοτημένου πελάτη ή της μητρικής εταιρείας.


Κατηγορίες διαφημιζομένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Υπάρχουν 5 τύποι διαφημιζομένων για τους οποίους ενδέχεται να απαιτείται επαλήθευση:

Εξουσιοδοτημένοι διαφημιζόμενοι

Ορισμός:

Παραδείγματα (ενδεικτικά): τραπεζικές υπηρεσίες, πιστωτικές κάρτες, πίστωση και δάνεια, ασφάλειες

Εγκεκριμένα τρίτα μέρη

Ορισμός:

 • Οι διαφημιζόμενοι που παρέχουν ή προωθούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την έγκριση εξουσιοδοτημένου διαφημιζομένου, γνωστού και ως διαφημιζομένου πρώτου μέρους, αλλά δεν έχουν άμεση εξουσιοδότηση από ρυθμιστική αρχή για την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Παραδείγματα (ενδεικτικά): μεσίτες, μεταπωλητές, συνδεδεμένες εταιρείες

Διαφημιζόμενοι μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Ορισμός:

 • Διαφημιζόμενοι που δεν προωθούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αλλά έχουν επιτακτικό λόγο να στοχεύουν χρήστες που φαίνεται να αναζητούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Παραδείγματα (ενδεικτικά): εκπαιδευτικά προγράμματα ή ιδρύματα που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με οικονομική βοήθεια

 • Διαφημιζόμενοι που δεν προωθούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ως κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά προωθούν ένα μικρό πρόσθετο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από έναν εξουσιοδοτημένο διαφημιζόμενο.

Παραδείγματα (ενδεικτικά):

 • Διαφημιζόμενοι του κλάδου των αυτοκινήτων που προωθούν εκμίσθωση αυτοκινήτων, χρηματοδότηση και ασφάλιση
 • Ταξιδιωτικοί πράκτορες στο διαδίκτυο που προωθούν ταξιδιωτική ασφάλεια

Κρατικά νομικά πρόσωπα

Ορισμός: ρυθμιστικές αρχές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με τομέα .gov ή αντίστοιχο τομέα.

Σημείωση: οι ρυθμιστικές αρχές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τα κρατικά ή διακρατικά νομικά πρόσωπα χωρίς τομέα gov ή αντίστοιχο τομέα θα πρέπει να απευθύνονται για την επαλήθευσή τους απευθείας στον Υπεύθυνο λογαριασμού Google.

Διαφημιζόμενοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που απαλλάσσονται από τον σχετικό κανονισμό

Ορισμός:

 • Διαφημιζόμενοι που προωθούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αλλά δεν απαιτείται να έχουν αδειοδότηση από σχετικούς ρυθμιστικούς φορείς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Ιταλίας ή της Ευρώπης.

Απαιτήσεις επαλήθευσης βήμα προς βήμα

Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για συγκεκριμένες διαδικασίες επαλήθευσης. Επαλήθευση απαιτείται για όλες τις μορφές και επεκτάσεις διαφήμισης.‏

Σημείωση: Προς το παρόν, οι λογαριασμοί Authorized Buyers και Display & Video 360 που αφορούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες δεν χρειάζεται να επαληθευτούν.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.

Εξουσιοδότηση για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Ιταλία

Βήμα 1: Αποκτήστε πρόσβαση στη διαδικασία επαλήθευσης του εξωτερικού συνεργάτη συμμόρφωσης, της εταιρείας G2, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα.

Λάβετε υπόψη ότι οι πληροφορίες επιχείρησης που παρέχετε σε αυτήν τη διαδικασία επαλήθευσης πρέπει να αντιστοιχούν ακριβώς στα στοιχεία επιχείρησης που αναφέρονται στα σχετικά μητρώα ή αρχεία των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ευρώπη και την Ιταλία.

Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία το 1ο βήμα, θα λάβετε έναν μοναδικό κωδικό, τον οποίο πρέπει να δηλώσετε στην Google στο 3ο βήμα.

2ο βήμα: Μετά την υποβολή της αίτησης για επαλήθευση στην G2, θα λάβετε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μια ενημέρωση κατάστασης με το πρόγραμμα επαλήθευσης διαφημιζομένων της Google. Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν οι διαφημιζόμενοι έχουν ήδη ολοκληρώσει το πρόγραμμα επαλήθευσης διαφημιζομένων της Google, δεν χρειάζεται να το επαναλάβουν.

3ο βήμα: Δηλώστε στην Google τον μοναδικό κωδικό που λάβατε από την G2, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα.

Αν ολοκληρώσετε με επιτυχία την επαλήθευση μετά την ολοκλήρωση αυτών των βημάτων, θα χορηγηθεί ένα πιστοποιητικό στον λογαριασμό σας στο Google Ads. Θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την κατάσταση του αιτήματός σας. Οι διαφημιζόμενοι που επαληθεύονται επιτυχώς μετά την ολοκλήρωση των βημάτων θα επιτρέπεται να προβάλλουν διαφημίσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ιταλία και διαφημίσεις σε χρήστες στην Ιταλία που φαίνεται να αναζητούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Απαιτήσεις επαλήθευσης για εγκεκριμένα τρίτα μέρη

Αν είστε εγκεκριμένος διαφημιζόμενος τρίτου μέρους, δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε την αίτησή σας με την G2. Αντίθετα, θα χρειαστεί να παράσχετε σε έναν εξουσιοδοτημένο διαφημιζόμενο μια λίστα με τους τομείς/ιστοτόπους και τους λογαριασμούς Google Ads. Στη συνέχεια, ο εγκεκριμένος διαφημιζόμενος θα υποβάλλει τη φόρμα αίτησης της Google, για να ολοκληρώση την επαλήθευση για λογαριασμό σας.

Αφού γίνει αυτό, η Google ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί σας για να ξεκινήσει την επαλήθευση διαφημιζομένου, αν δεν έχετε ολοκληρώσει αυτό το πρόγραμμα στο παρελθόν. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η διαδικασία ενημερώθηκε τον Μάρτιο του 2022. Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μια ειδοποίηση εντός λογαριασμού που θα σας καθοδηγήσουν στην απαιτούμενη διαδικασία επαλήθευσης.

Αν είστε εξουσιοδοτημένος διαφημιζόμενος και έχετε ήδη ολοκληρώσει την επαλήθευση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μπορείτε να ξεκινήσετε την επαλήθευση για λογαριασμό ενός εγκεκριμένου τρίτου μέρους, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα της Google. Μπορείτε να εγγυηθείτε μόνο για τρίτα μέρη, των οποίων οι προωθήσεις χρηματοοικονομικού περιεχομένου έχουν εγκριθεί από εσάς.

Σημείωση: Κάθε φορά που θέλετε να προσθέσετε ή να καταργήσετε ένα Εγκεκριμένο τρίτο μέρος, θα πρέπει να υποβάλλετε εκ νέου τη φόρμα. Πρέπει να κάνετε αυτήν την ενέργεια αμέσως, εάν αποσύρετε την έγκρισή σας για τις προωθήσεις οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

Θα σας ζητηθεί να υποβάλετε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τρίτους εγκεκριμένους διαφημιζομένους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την επιχείρησή σας.

 • Αναγνωριστικό πελάτη λογαριασμού Google Ads
 • Όνομα του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου που υποβάλλει αίτηση επαλήθευσης
 • Τα στοιχεία της επιχείρησής σας (όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Τους τομείς/ιστοτόπους και αναγνωριστικά λογαριασμών Google Ads τρίτων διαφημιζομένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών των οποίων οι διαφημίσεις έχουν εγκριθεί από εσάς
 • Την εγγύηση ότι εγκρίνετε τις προωθήσεις χρηματοοικονομικού περιεχομένου που προβάλλουν τα τρίτα μέρη

Απαιτήσεις επαλήθευσης για διαφημιζομένους μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Αν είστε διαφημιζόμενος μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και έχετε επιτακτικό λόγο να στοχεύσετε χρήστες που φαίνεται να αναζητούν οικονομικές υπηρεσίες, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επαλήθευσης για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Ιταλία μέσω του συνεργάτη μας, της εταιρείας G2, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα. Αν είστε διαφημιζόμενος μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που δεν προωθεί τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ως κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά προωθεί ένα μικρό πρόσθετο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από έναν εξουσιοδοτημένο διαφημιζόμενο, όπως για παράδειγμα ταξιδιωτικοί πράκτορες που παρέχουν ταξιδιωτική ασφάλεια, θα πρέπει να περιγράφετε αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες.

Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία την υποβολή αίτησης στην G2, θα λάβετε έναν μοναδικό κωδικό, τον οποίο πρέπει να δηλώσετε στην Google. Δηλώστε στην Google τον μοναδικό κωδικό που λάβατε, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα.

Αν η αίτησή σας εγκριθεί, θα επιτρέπεται να εμφανίζετε διαφημίσεις σε χρήστες στην Ιταλία που φαίνεται να αναζητούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Στη φόρμα επαλήθευσης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ιταλία θα σας ζητηθεί να δηλώσετε στην Google τις παρακάτω πληροφορίες:

 • Αναγνωριστικό πελάτη του λογαριασμού σας στο Google Ads
 • Όνομα του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου που υποβάλλει αίτηση επαλήθευσης
 • Τα στοιχεία της επιχείρησής σας (όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Τους τομείς/τους ιστοτόπους της επιχείρησής σας όπου προβάλλετε διαφημίσεις στο Google Ads
 • Μια σύντομη περιγραφή της επιχείρησής σας και της αιτιολόγησης για τη στόχευση λέξεων-κλειδιών που σχετίζονται με χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
 • Την εγγύηση ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτήν την απαλλαγή για την προβολή Google Ads που προωθούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Κατά τον έλεγχο του αιτήματός σας, η Google ενδέχεται να απαιτήσει από εσάς να ολοκληρώσετε την επαλήθευση διαφημιζομένου, αν δεν έχετε ολοκληρώσει αυτό το πρόγραμμα επαλήθευσης στο παρελθόν. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η διαδικασία ενημερώθηκε τον Μάρτιο του 2022. Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μια ειδοποίηση εντός λογαριασμού που θα σας καθοδηγήσουν στην απαιτούμενη διαδικασία επαλήθευσης.

Απαιτήσεις επαλήθευσης για κρατικά νομικά πρόσωπα

Οι ρυθμιστικές αρχές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ιταλία με τομέα .gov.it θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση επαλήθευσης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών απευθείας στην Google, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα. Οι ρυθμιστικές αρχές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ιταλία με τομέα .gov.it δεν χρειάζεται να υποβάλουν πρώτα αίτηση για επαλήθευση στην G2.

Οι ρυθμιστικές αρχές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και οι κυβερνητικοί ή διακυβερνητικοί οργανισμοί της Ιταλίας χωρίς τομέα gov.it θα πρέπει να απευθύνονται για την επαλήθευσή τους απευθείας στον Υπεύθυνο λογαριασμού Google.

Απαιτήσεις επαλήθευσης για απαλλασσόμενους διαφημιζομένους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Αν απαλλάσσεστε από την υποχρέωση εξουσιοδότησης από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή δεν υποχρεούστε να λάβετε την εν λόγω εξουσιοδότηση, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη διαδικασία επαλήθευσης της G2, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα. Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης, θα λάβετε έναν μοναδικό κωδικό από την G2. Αν η G2 διαπιστώσει ότι είστε απαλλασσόμενος διαφημιζόμενος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, θα πρέπει να δηλώσετε τον μοναδικό κωδικό στην Google, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα.

Κατά τον έλεγχο του αιτήματός σας, η Google ενδέχεται να απαιτήσει από εσάς να ολοκληρώσετε την επαλήθευση διαφημιζομένου, αν δεν έχετε ολοκληρώσει αυτό το πρόγραμμα επαλήθευσης στο παρελθόν. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η διαδικασία ενημερώθηκε τον Μάρτιο του 2022. Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μια ειδοποίηση εντός λογαριασμού που θα σας καθοδηγήσουν στην απαιτούμενη διαδικασία επαλήθευσης.

Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία αυτήν την επαλήθευση, θα λάβετε μια επιβεβαίωση και μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Google. Θα χορηγηθεί ένα πιστοποιητικό στον λογαριασμό σας στο Google Ads, το οποίο θα σας επιτρέπει να εμφανίζετε διαφημίσεις σε χρήστες στην Ιταλία που φαίνεται να αναζητούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Συνήθεις ερωτήσεις

Ανάπτυξη όλων

Ε. Ποια είναι η G2;

Α: Η G2 είναι ο εξωτερικός συνεργάτης συμμόρφωσης της Google για επαλήθευση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Ε. Πώς μπορώ να πιστοποιηθώ ως εγκεκριμένος διαφημιζόμενος τρίτου μέρους;

Α: Για να γίνετε εγκεκριμένος διαφημιζόμενος τρίτου μέρους, θα πρέπει ένας εξουσιοδοτημένος διαφημιζόμενος να ξεκινήσει την επαλήθευση για λογαριασμό σας, υποβάλλοντας μια λίστα των τομέων ή των ιστοτόπων. Αντίθετα, ένας εξουσιοδοτημένος διαφημιζόμενος (ο οποίος έχει ολοκληρώσει την επαλήθευση G2 και την επαλήθευση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Google ) θα πρέπει να συμπληρώσει αυτήν τη φόρμα για λογαριασμό σας. Δεν απαιτείται επαλήθευση G2 για να γίνετε εγκεκριμένος διαφημιζόμενος τρίτου μέρους.

Ε. Είμαι εγκεκριμένος διαφημιζόμενος τρίτου μέρους που εκπροσωπεί πολλούς παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Πώς μπορώ να πιστοποιηθώ;

Α: Απαιτείται να εγγυηθεί μόνο ένας εξουσιοδοτημένος διαφημιζόμενος για τρίτο μέρος, προκειμένου να γίνει ο συγκεκριμένος διαφημιζόμενος εγκεκριμένος διαφημιζόμενος τρίτου μέρους. Ο εξουσιοδοτημένος διαφημιζόμενος πρέπει να έχει ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης, προτού εγγυηθεί για τον εγκεκριμένο διαφημιζόμενο τρίτου μέρους στο βήμα επαλήθευσης της Google.

Ε. Έλαβα μια ειδοποίηση εντός του λογαριασμού, για να πιστοποιηθώ για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αλλά δεν είμαι πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Πρέπει να κάνω τη διαδικασία επαλήθευσης; Σε αντίθετη περίπτωση θα επηρεαστούν οι διαφημίσεις μας;

Α: Οι διαφημιζόμενοι θα λάβουν μια ειδοποίηση εντός του λογαριασμού για πιστοποίηση, επειδή ενδέχεται να προωθούν χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες ή/και να στοχεύουν χρήστες που φαίνεται να αναζητούν χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες. Οι διαφημιζόμενοι αποφασίζουν εάν θα πιστοποιηθούν ή όχι. Ωστόσο, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να κάνουν αυτήν την ενέργεια, εάν σκοπεύουν να προβάλλουν διαφημίσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή να στοχεύσουν χρήστες που αναζητούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Ε. Τι είναι η επαλήθευση διαφημιζομένου;

Α: Η επαλήθευση διαφημιζομένου είναι το τυπικό πρόγραμμα επαλήθευσης της Google. Όλοι οι διαφημιζόμενοι, ανεξαρτήτως κλάδου, θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουν αυτήν τη διαδικασία. Μας βοηθά να γνωρίζουμε ποιος διαφημίζεται με την Google.

Ε. Τι συμβαίνει εάν η στοχευμένη τοποθεσία δεν αναγράφεται στην Επαλήθευση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, θα εξακολουθήσουν να επισημαίνονται οι διαφημίσεις μου;

A: Ναι. Διαφημιζόμενοι οι οποίοι προβάλλουν διαφημίσεις ή στοχεύουν είδη κοινού που φαίνεται να αναζητούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες θα έχουν διαφημίσεις με επισήμανση για επαλήθευση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ακόμα και εάν οι στοχευμένες τοποθεσίες δεν απαιτούν επαλήθευση προς το παρόν. Αυτή η διαδικασία λειτουργεί όπως προβλέπεται χωρίς επιπτώσεις στην προβολή.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού