Transparentnosť reklám

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Dôvera používateľa v služby spoločnosti Google je veľmi dôležitá. Chceme, aby mali používatelia vytvorené dostatočné podmienky na informované rozhodovanie v súvislosti s reklamami, ktoré sa im zobrazujú na internete.

Dôvera v inzerentov na našich platformách nám pomáha poskytovať inteligentné a užitočné internetové prostredie pre každého. To znamená zabezpečiť transparentnosť v tom, kto sú naši inzerenti a kde sa nachádzajú, a poskytnúť informácie o ich reklamných kampaniach. V niektorých krajinách sa od nás môže zo zákona vyžadovať, aby sme používateľom služieb spoločnosti Google verejne sprístupnili určité informácie o reklamných kampaniach.

Kde sú tieto informácie zverejnené

Centrum transparentnosti reklám

Pre reklamy zobrazované na platformách spoločnosti Google vrátane služieb Vyhľadávanie Google a YouTube spoločnosť Google sprístupňuje všetkým používateľom prehľadávateľný archív inzerentov a reklám, ktoré zobrazovali za určité obdobie, prostredníctvom Centra transparentnosti reklám. Používatelia tak môžu vyhľadať inzerenta a zobraziť si informácie o tomto inzerentovi a o reklamách, ktoré tento inzerent zobrazoval počas tohto obdobia. To používateľom umožňuje získať viac informácií o inzerentovi a nahlásiť reklamu, ktorá podľa nich porušuje naše pravidlá.

Používatelia môžu vyhľadať inzerenta prostredníctvom Centra transparentnosti reklám podľa názvu inzerenta alebo názvu webových stránok a nájdené výsledky vyhľadávania môžu filtrovať napríklad podľa oblasti zobrazovania a dátumu.

Ďalšie informácie získate v Centre transparentnosti reklám.

Politické a predvolebné reklamy

V prípade regiónov, v ktorých platia pravidlá spoločnosti Google pre politický obsah, sú pre politické reklamy dostupné v Centre transparentnosti reklám ďalšie informácie o transparentnosti.

Informácie o zadávateľovi

Spoločnosť Google okrem toho poskytuje aktuálne informácie o inzerentovi prostredníctvom reklamy a informácií o nej.

Prostredníctvom Môjho centra reklám si používatelia môžu zobraziť informácie o tom, prečo sa konkrétne reklamy zobrazujú vo Vyhľadávaní Google, službe YouTube a kanáli Objaviť. Používatelia môžu vidieť názov a overenú adresu inzerenta pre vybranú reklamu. Ide o informácie, ktoré inzerent poskytol počas procesu overenia inzerentov od spoločnosti Google.

Ako vyzerajú informácie o zadávateľovi v rôznych formátoch reklamy

Reklamy vo vyhľadávaní

V reklamách vo vyhľadávaní si používatelia môžu zobraziť informácie o overení inzerenta pomocou trojbodkovej ikony v počítači alebo informačnej ikony v mobilnom zariadení.

Obsahové reklamy

Obsahové reklamy majú dosah na prevažnú väčšinu používateľov internetu. Vo väčšine prípadov si používatelia môžu zobraziť ďalšie informácie o zobrazovanej reklame kliknutím na odkaz „Prečo táto reklama?“, ku ktorému sa dostanú pomocou ikony Vaša voľba Ikona Vaša voľba. Prípadne môžu kliknúť na X alebo ikonu + X.

YouTube

V službe YouTube sa informácie o zadávateľovi z Môjho centra reklám dajú zobraziť kliknutím na ikonu informácií alebo trojbodkovú ikonu .

Politické a predvolebné reklamy

V predvolebných reklamách zobrazovaných overenými inzerentmi predvolebných reklám v regiónoch, v ktorých sa vyžaduje overenie pre predvolebné reklamy, sú zahrnuté ďalšie informácie o zadávateľovi. Prečítajte si viac o pravidlách spoločnosti Google pre politický obsah.

Ktoré informácie sa zverejňujú

Informácie o inzerentovi

Spoločnosť Google zobrazuje informácie o účte Google Ads alebo účte Display & Video 360 inzerentov v informáciách o zadávateľovi a Centre transparentnosti reklám. Týka sa to inzerentov overených prostredníctvom nášho procesu overenia inzerentov alebo v rámci overenia pre predvolebné reklamy a inzerentov, ktorí ešte neprešli procesom overenia inzerentov alebo ho ešte nedokončili.

Na dokončenie procesu overenia je potrebné, aby inzerent vykonal sériu krokov, ktoré zahŕňajú poskytnutie základných informácií o svojej firme a identite, podanie oficiálnych dokumentov, v ktorých sú uvedené meno alebo názov, ochranná známka (ak je to relevantné) a adresa, alebo podanie podporných dokumentov, ktoré súvisia s obchodnou činnosťou inzerenta. Prečítajte si viac o overení inzerenta.

V prípade overených inzerentov spoločnosť Google zobrazuje meno alebo názov, prípadne ochrannú známku a oblasť tak, ako tieto informácie inzerent poskytol v procese overenia. Overení inzerenti budú v Centre transparentnosti reklám a informáciách o zadávateľovi označení odznakom overenia.

V prípade inzerentov, ktorí neprešli overením, spoločnosť Google zobrazí oblasť a názov platobného profilu inzerenta tak, ako ich inzerent poskytol, a títo inzerenti budú označení odznakom ako neoverení.

Informácie o reklamných kampaniach

V Centre transparentnosti reklám a informáciách o zadávateľovi bude spoločnosť Google zobrazovať informácie o inzerentovi, napríklad jeho meno či názov, oblasť a reklamy, ktoré zobrazoval v určitom období, a to v prípade všetkých inzerentov, ktorí zobrazujú reklamy na platformách spoločnosti Google (vrátane služieb Vyhľadávanie Google a YouTube). Týka sa to aj inzerentov, ktorí boli overení v rámci procesu overenia pre predvolebné reklamy, a inzerentov, ktorí ešte neboli overení v rámci procesu overenia inzerentov.

V závislosti od krajiny môže byť v záujme dodržania príslušných právnych predpisov potrebné, aby spoločnosť Google sprístupnila používateľom svojich služieb aj určité ďalšie informácie o inzerentoch a reklamných kampaniach.

Zobrazenie ďalších zverejnených informácií podľa oblasti

Pre reklamy zobrazované v určitých krajinách alebo regiónoch spoločnosť Google sprístupní v Centre transparentnosti reklám tieto ďalšie informácie:

  • informácie o zacielení,
  • celkový počet príjemcov pre každú reklamu,
  • štítok predmetu reklamy (v prípade vygenerovania spoločnosťou Google).

Spoločnosť Google poskytuje prostredníctvom rozhrania API prístup k údajom o reklamách zobrazovaných v EHP v Centre transparentnosti reklám. Prístup k údajom v Centre transparentnosti reklám a používanie týchto údajov sa riadia zmluvnými podmienkami Centra transparentnosti reklám.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka