Uppdatering av policyn Myndighetsdokument och officiella tjänster (mars 2023)

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Den 31 januari 2023 publicerade vi information om ändringar av Google Ads-policyn Myndighetsdokument och officiella tjänster.

Vi gör två nya ändringar av policyn: Vi ändrar startdatumet för policyändringarna från den 31 mars 2023 till den 24 maj 2023 och tar bort Tyskland som regionspecifikt undantag i underavsnittet Avgifter och färdbevis för allmänna vägar. Den nya policyn börjar tillämpas globalt den 24 maj 2023 och tillämpas fullt ut efter cirka sex veckor.

Här följer en lista över alla ändringarna av Google Ads-policyn Myndighetsdokument och officiella tjänster:

  • Vi ändrar policyn till att definiera en fullständig lista över kategorierna som berörs.
  • Vi tar med regionspecifika undantag från kategorier.
    • I och med ändringen den 31 januari undantas Tyskland inte längre från underavsnittet Avgifter och färdbevis för allmänna vägar i den slutliga policyn. Annonsörer som visar annonser om denna kategori inriktade på Tyskland måste vara kvalificerade som myndighetsleverantör eller auktoriserad leverantör och måste ansöka om lämplig certifiering enligt beskrivningen i policyn.
  • Vi tar med myndighetsutfärdade id-handlingar för företag i policyn.
  • Vi tillåter myndighetsauktoriserade leverantörer och fasar ut kravet för ”underleverantörer”.

Eftersom den uppdaterade policyn innehåller en fullständig lista över kategorier som berörs tillhandahåller vi en länk till den uppdaterade policyn i stället för att ta med den i den här ändringsloggen.

Vår nuvarande policy för myndighetsdokument och myndighetstjänster innehåller en lista över professionella tjänster som inte begränsas av policyn. Denna lista finns inte med i den nya policyn, som innehåller en fullständig lista över dokument och tjänster som omfattas av policyn. Dokument och tjänster som inte anges i policyn omfattas inte av den.

I februari 2023 tillkännagav vi också provdrift för auktoriserade bilregistreringsmyndigheter. Enligt denna får annonsörer som har auktoriserats av delstaten Kalifornien för att behandla bilregistreringsuppgifter för delstatens räkning visa annonser om tjänster för vilka de är auktoriserade. Denna pilotdrift kommer att fortsätta köras och påverkas inte av det ändrade startdatumet för policytillämpningen.

Överträdelser av denna policy leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av.

Läs igenom denna policyuppdatering för att avgöra om någon av dina annonser omfattas av policyn. Ta i så fall bort sådana annonser före den 24 maj 2023.

(Upplagt den 24 mars 2023)

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny