Aktualizácia pravidiel pre dokumenty a úradné služby orgánov verejnej správy (marec 2023)

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Dňa 31. januára 2023 sme oznámili zmeny v pravidlách služby Google Ads pre dokumenty a úradné služby orgánov verejnej správy.

Uskutočňujeme dve nové aktualizácie pravidiel. Konkrétne ide o posunutie dátumu začiatku presadzovania zmien pravidiel z 31. marca 2023 na 24. máj 2023 a odstránenie Nemecka ako výnimky podľa regiónov zo sekcie Poplatky a povolenia súvisiace s prístupom k verejnej ceste. Nové pravidlá začneme presadzovať globálne 24. mája 2023, pričom potrvá približne šesť týždňov, než ich budeme presadzovať v plnom rozsahu.

Pripomeňme si zmeny pravidiel služby Google Ads pre dokumenty a úradné služby orgánov verejnej správy:

  • Pravidlá zmeníme tak, aby obsahovali iba úplný zoznam kategórií, na ktoré sa vzťahujú.
  • Zahrnieme výnimky pre kategórie podľa regiónov.
    • Pri aktualizácii z 31. januára bolo Nemecko uvedené ako výnimka v sekcii Poplatky a povolenia súvisiace s prístupom k verejnej ceste. Z finálnych pravidiel však bude odstránené ako výnimka. Inzerenti zobrazujúci reklamy propagujúce túto kategóriu a zacieľujúci na Nemecko budú musieť spĺňať podmienky pre úradného alebo splnomocneného poskytovateľa. Rovnako budú musieť požiadať o príslušnú certifikáciu, ako je uvedené v pravidlách.
  • Do rozsahu pôsobnosti pravidiel zahrnieme identifikačné údaje firiem vydávané orgánmi verejnej správy.
  • Povolíme úradne splnomocnených poskytovateľov a zrušíme požiadavku na zmocnených poskytovateľov.

Keďže aktualizované pravidlá obsahujú úplný zoznam kategórií, na ktoré sa vzťahujú, dávame vám k dispozícii odkaz na plne revidované pravidlá a daný zoznam nebudeme uvádzať v tomto denníku zmien.

Naše aktuálne pravidlá pre dokumenty a služby orgánov verejnej správy zahŕňajú zoznam profesionálnych služieb, ktoré nie sú obmedzené týmito pravidlami. V nových pravidlách tento zoznam nie je zahrnutý, pretože nové pravidlá namiesto toho obsahujú úplný zoznam dokumentov a služieb, na ktoré sa vzťahujú. Na dokumenty alebo služby, ktoré sa v pravidlách nespomínajú, sa pravidlá nevzťahujú.

Okrem toho sme vo februári 2023 oznámili pilotný program pre oprávnené subjekty v Kalifornii zaoberajúce sa registráciou vozidiel. V rámci tohto programu môžu inzerenti, ktorí sú oprávnení štátom Kalifornia vykonávať registráciu vozidiel v jeho mene, zobrazovať reklamy propagujúce služby, na ktoré majú oprávnenie. Tento pilotný program bude pokračovať a zmena dátumu začatia presadzovania pravidiel na neho nemá vplyv.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité zablokovanie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred zablokovaním účtu vás na túto skutočnosť upozorníme.

Prečítajte si túto aktualizáciu pravidiel a zistite, či niektoré z vašich reklám neporušujú príslušné pravidlá. Ak takéto reklamy nájdete, odstráňte ich do 24. mája 2023.

(Uverejnené 24. marca 2023)

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka