Aktualizacja zasad dotyczących dokumentów urzędowych i usług administracji publicznej (marzec 2023 r.)

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

31 stycznia 2023 r. poinformowaliśmy o zmianie zasad dotyczących dokumentów urzędowych i usług administracji publicznej w Google Ads.

Teraz wprowadzamy 2 aktualizacje. Po pierwsze, zmieniamy datę, od której zaczniemy egzekwować zmienione zasady, z 31 marca 2023 r. na 24 maja 2023 r. Po drugie, usuwamy Niemcy z listy wyjątków regionalnych w sekcji „Opłaty za przejazd drogami publicznymi”. Nowe zasady wejdą w życie 24 maja 2023 r., a zaczniemy je w pełni egzekwować po około 6 tygodniach od tej daty.

Przypominamy wszystkie zmiany, które zostaną wprowadzone w zasadach dotyczących dokumentów urzędowych i usług administracji publicznej w Google Ads:

  • Zasady będą obejmować tylko wyczerpującą listę podlegających im kategorii.
  • Uwzględnimy wyłączenia kategorii dla poszczególnych regionów.
    • Zgodnie z aktualizacją z 31 stycznia Niemcy stanowiły wyjątek w sekcji „Opłaty za przejazd drogami publicznymi”, ale zostaną usunięte z listy wyjątków w ostatecznej wersji zasad. Reklamodawcy wyświetlający reklamy z tej kategorii kierowane na Niemcy muszą kwalifikować się jako instytucja państwowa lub autoryzowany dostawca i przesłać wniosek o uzyskanie odpowiedniego certyfikatu zgodnie z zasadami.
  • Uwzględnimy w zasadach numer identyfikacyjny firmy wydany przez organ administracji państwowej.
  • Dopuścimy działalność dostawców autoryzowanych przez administrację publiczną i zniesiemy wymóg korzystania z „wyznaczonych dostawców”.

Ze względu na to, że zaktualizowane zasady obejmują wyczerpującą listę podlegających im kategorii, postanowiliśmy nie umieszczać jej w tej historii zmian, lecz podać link do nowej wersji zasad.

Obecne zasady dotyczące dokumentów urzędowych i usług administracji publicznej obejmują listę usług specjalistycznych, które nie są objęte ograniczeniami w ramach tych zasad. Ta lista nie jest uwzględniona w nowych zasadach, ponieważ zawierają one wyczerpującą listę podlegających im dokumentów i usług. Jeśli dokument lub usługa nie są wymienione w tych zasadach, oznacza to, że im nie podlegają.

W lutym 2023 r. zapowiedzieliśmy także pilotażowe wdrożenie dla autoryzowanych podmiotów wydających dowody rejestracyjne pojazdów w Kalifornii. W ramach tego wdrożenia reklamodawcy, którzy uzyskali upoważnienie od organów administracji stanu Kalifornia do obsługi procesu rejestracji pojazdów, mogą wyświetlać reklamy usług, do których świadczenia są upoważnieni. To wdrożenie pilotażowe trwa nadal, a zmiany w dacie rozpoczęcia egzekwowania zasad nie mają na nie wpływu.

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta.

Zapoznaj się z aktualizacją zasad i sprawdź, czy żadna z Twoich reklam nie narusza tych zasad. Jeśli tak, usuń takie reklamy przed 24 maja 2023 r.

(Opublikowano 24 marca 2023 r.)

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne